Voorstelling MZ Tejater in Boschkamp: 'Er is geen touw aan vast te knopen' Kinderen Tsjernobyl krijgen haarknipbeurt bij kapsalons Winnaars Schuppert Mode Kerstmarkt Holten Kerstmarkt Dijkerhoek Kerstrock in de Wippert Bibliotheek gesloten Openingstijden Thuiszorg Vervanging deel dak Bosschool Togaclub presenteert Syivester- en Maximaparty in 't Keuntje Expositie kunstschilders in Natuurdiorama Holterberg Inbraken in auto's Levende Kerststal DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD Holten - Schuppert Mode bestaat 111 jaar en vierde dit onder meer met een dineractie. Bistro De Holtcrberg stelde hiervoor twaalf di nerbonnen voor twee personen beschikbaar. 'Klanten van Schuppert Mode konden een bon inleveren en hieruit werden de gelukkigen getrokken', zegtJohan Schuppert van de modezaak aan de Dorpsstraat 31'De eigenaar van Bistro De Holtcrberg reikte de bonnen uit.' De winnaars: familie De Vries; mevrouw Jol; familie Kloosterboer; meneer Rozenfeld; mevrouw Klein Twennaar; me vrouw Van Dijk; meneer Keppelt; mevrouw Dikkers; meneer Luggenhorst; mevrouw Nijland; mevrouw Reterink; meneer Helmer. (Foto: Rinus Vrijdag) Kalfstermansweide - Het werd een gezellig en knus feest, vorige week donderdag op de Kalfstermansweide. Er werd een kerst markt oude stijl gehouden met muziek van dweilorkest De Braandheultjcs en midwinterhoornblazers. Ook konden bezoekers eeji gratis ritje maken met een heuse arrenslee. Jict was die dag koud, zodat een glühwein of erwtensoep er bij de meesten wel in ging. De smalle gangetjes en overdekte deel van de markt zorgde voor een knusse sfeer. De gezellige verlichting van lampjes en vuurkorven hielpen hieraan extra mee. Voor de kinderen waren er nog enkele attracties. Vooral de combinatie met de koopavond bleek een succes. (Foto: Rinus Vrijdag) Dijkcrhock - Dijkerhoek kan terugzien op een geslaagde kerst markt. Vrijdagavond was het er gezellig druk. Traditiegetrouw was er de slceschans voor de kinderen. Voor de ouderen was er voor elk wat wils. Ook was er een linedanccgroep die een demonstratie verzorgde. Natuurlijk ontbrak een midwinterhoornblazer niet. Bijzonder was de stand van de familie Rensen. Henri en Angeliquc Rcnsen zijn deze zomer in het huwelijksbootje gestapt. Tijdens het huwelijksfeest werd met kameraden afgesproken dat er die avond kaarsenstandaarden zouden worden verkocht. Deze moesten tij dens de Dijkerhoekse kerstmarkt worden afgeleverd. Met veel in zet ging het echtpaar hierbij te werk. In een leuk ingerichte stand werden de kandelaars aan de man gebracht. (Foto: Johan Bolink) In zaal De Wippert aan de oude weg Laren-Holten vindt Tweede Kerstdag voor de dertiende keer het Kerstrockfestival plaats. Dit (aar heeft de organisatie gekozen voor een combinatie van jonge regionale bands en nieuwe bands met ervaren muzikanten. Daarnaast is deze dertiende aflevering weer voorzien van een zo breed mogelijk Roek-programma, wat altijd heeft gezorgd voor een gezellige sfeer en een stampvolle zaal. Tussen 16.00 en 22.00 uur treden de volgende vijf bands op: Elobim, Dutch Courage, Gibberish, Jan Raz Hartrok Bent en Basement. De entree voor Kerstrock in De Wippert bedraagt 10 gulden. Holten - De Openbare Bibliotheek gaat vanaf 4 janu ari 2002 werken met een nieuw automatiseringssysteem. Daarom is de bibliotheek ge sloten van 24 december tot 4 ja- Achter de schermen werken me dewerkers hard aan het omzetten van gegevens en plaatsen van nieuwe apparatuur voor de om schakeling van het oude naar het nieuwe systeem. Alle bibliotheek medewerkers volgen een training om de basiskennis onder de knie te knjgen. Ook de inzet van spe ciale labelplocgen om de gehele collectie te voorzien van een bar code is onderdeel van het project. Alleen het centrale computersys teem moet tussen Kerst en Nieuwjaar worden vervangen, zo dat de bibliotheek in die periode gesloten is. Daarna wordt gewerkt met een nieuwe bibliotheekpas die vanaf 4 januari is op te halen in de biblio theek tegen inlevering van de ou de. Vanaf die dag kunnen alleen nog worden geleend met een nieuwe bibliotheekpas. Met het in gebruik nemen van het nieuwe systeem is het ook moge lijk via Internet of via de compu ters in de bibliotheek geleende materialen te verlengen of te re serveren. Hiervoor hebben leden een pincode toegewezen gekre- gen. De catalogus in dc bibliotheek en op Internet heeft voortaan dezelf de indeling. Wie een titel heeft ge vonden kan meteen zien of deze beschikbaar is. Onderdelen van dc oude balie, la dekasten, een bureau, een matrix printer, twee computers zonder beeldscherm en een laminator worden te koop aangeboden. Wie hiervoor belangstelling heeft kan deze eind december tegen elk aan nemelijk bod mee naar huis ne men. Holten/ Bathmen - De ope ningstijden van het Hulpmiddelencentrum in thuiszorggebouw in Holten en Bathmen zullen vanaf 1 januari wijzigen. In Holten is het cen trum aan de Gaardenstraat el ke werkdag geopend van 16.30 tot 18.00 uur. In Bathmen aan de Stationsstraat zijn de ope ningstijden elke werkdag van 16.00 tot 16.30 uur. Uiteraard kan men voor het com plete assortiment aan hulpmidde len dat verstrekt wordt in het ka der van de uideen en verkoop ook terecht bij het Hulpmiddelencentrum in het hoofdgebouw aan de Zwolseweg 180 in Deventer, op werkdagen van 09.30 tot 18.00 uur. Alle arti kelen in het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Overijssel kunnen aan huis worden bezorgd. Met uitzondering van de bezor ging van bedden, liften en anti-de- cubitus matrassen, zijn daar wel kosten aan verbonden. De prijs van het bezorgen is afhankelijk van het artikel maar is gemiddeld 3,50 euro (7,71 gulden; per artikel per transport. Voor wie echter een abonnement heeft op het servicepakket van Thuiszorg Zuidwest Overijssel is de bezorging kosteloos. Voor meer Informatie kan men bellen naar Thuiszorg Zuidwest Overijssel, telefoon 0570-686000. Espelo - De dakbedekking van het platdakdeel van de Bosschool wordt vervangen en dat gebeurt nog voor de win terperiode. Het krediet van 17.500 gulden moet nog in de gemeenteraad be handeld worden, maar de werk zaamheden mogen al gestan wor den. Keuntje - De Togaclub geeft op oudejaarsnacht een Sylvesterparty in Grand Café 't Keuntje. Kaarten voor dit jaar lijks terugkerend fenomeen zijn te bestellen op de website van de Togaclub www.toga club. tmfweb.nl, bij Foto ten Velde aan de Dorpsstraat 39 te Holten en bij 't Keuntje. Dit jaar is er een gecombineerde kaart te koop. Deze zal in het te ken staan van twee festiviteiten die de jubilerende club binnen kort presenteert. Dc Togaclub be staat op de huwelijksdag van Maxima en Alexander namelijk twintig jaar. Om dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, heeft de Togaclub gemeend een daverende Maximaparty te geven op 2 februari 2002. Ook dit 'bruiloftsfeestje' wordt gehouden in 't Keuntje. De be zoekers worden in februari in ja ren tachtig kledij of trouwkos- tuum verwacht. Dc gecombineer de kaarten voor zowel de Sylvesterparty en de Maximaparty zullen 20 gulden gaan kosten in dc voorverkoop. Er is een beperkt aantal gecombineerde kaarten in omloop aangezien de BVD niet te veel bezoekers op de afterpartv van Maxima wil hebben. Kaarten los voor dc Sylvesterparty kosten 15 gulden en kaarten voor de Maximaparty alleen, zullen in ja- bank gaan. De kaartverkoop is za terdag 15 december van start ge gaan. Voor meer informatie. Jan Herman ten Velde 06-50604865. Holten - In de straten Eekelscharen en Erve Lukensvcld is in de nacht van 12 op 13 december ccn aantal auto's opengebroken. De inbraak is veelal gericht op de in de auto's aanwezige autoradio's en cd's. Van de benadeelden is een aangif te opgenomen. De politie adviseert misschien ten overvloede, om indien mogelijk, van de autoradio het frontje niet in de auto te bewaren. Dc kans is groot dat de auto dan niet wordt opengebroken. Natuurdiorama - In Natuur diorama Holterberg zijn van 22 december tot en met 6 januari 2002 veertig schilderijen van niet-professionele kunstschil ders te zien. Deze expositie is het resultaat van een wedstrijd met als opdracht: Schilder het landschap van Overijssel, de Tuin van Nederland. Het natuurmuseum schreef deze wedstrijd uit in samenwerking met het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme. Uit de ruim tweehonderd inzen dingen zijn de veertig beste gese lecteerd. Een jury heeft hieruit vier prijswinnaars gekozen. Deze worden bekend gemaakt tijdens de opening van de expositie op 21 december om 20.00. uur. Tevens exposeert dc beeldhouw - groep Donders uit Dalfsen uit na tuursteen gehakte beelden, zowel abstracte als figuratieve. Natuurdiorama Holterberg is ge durende de expositie elke dag ge opend van 13.00 tot 17.00 uur. behalve op 25 en 31 december en 1 ïanuari. Voor meer informatie: 0548 - 361979. Woar gebuurd: Hendrik de Bakker Hendrik was bakker en 'n goein. Doarduur was hee druk, druk, druk. Zo kon 't gebuurn det 's oavonds in 'n buurtschap groot huusbe- zook was. Toen dc hcele buurte d'r was, wol de vrouwe dc koffie inscheankn mcar toen kreag zee in de gaatn det dc kooke d'r nog neet was. Zie noar de tillefoon. 'Hendrik woer blief ie toch met de kooke. Ic woln det vanmiddag al brengn.' 'Ik komme d'r direk an.' En zoo gebuurn 't ok. 'Och', zea de vrouwe, 'ie kunt d'r ok wal effn bi'j goan zittn. Dan krieg ie ok 'n bekske koffie.' De domie was d'r ok en den vreug an Hendrik: 'Hendrik, kom jij wel ge regeld in de kerk?' 'Det doo'k wal domie, altied met dc Karsdaagti!' 'Now joa, ik sloa ok wal is 'n keer oaver!' Zo kwam Hendrik ok 'n keer vuur dc Karsdaagn bi'j de domie brood brengn. De domie zea teegn Hendrik: 'U zult wel druk wezen voor de Kerstdagen.' 'Joa', zea Hendrik, 'wat det betreft he'k 't moeilukker as de domie.' 'Hoe dan Hendrik?' 'Wal', zea Hendrik, 'de domie kan de prceke van 't vuurige joar wal wier gebruukn, mear det kan ik met mien brood neet!' G.J. Gervedink Nijhuis Twithaar - In de omgeving van schaapskooi Twilhaar wordt zondag 23 december tussen 12.00 en 16.00 uur, op midwin terhoorns geblazen. Daarnaast is er een levende kerststal aan wezig. Voor het eerst is er ook een leven de kerststal in de Schaapskooi. Juist deze levende kerststal zal heel bijzonder zijn. Schaapskooi Twilhaar is te voet te bereiken via dc rode route vanaf de parkeerplaats bij het bezoe kerscentrum van Staatsbos-be heer. Houders van een invaüdcn- parkeerkaart mogen de auto ach ter de schaapskooi parkeren. Info: Bezoekerscentrum 0548-612711 of boswachter Sjaak van Dijk of Wilco van Burken. tel. 0548- 612901. (Foto: Johan Bo/ink) Holten - De Wit-Russische kinderen die hier enkele we ken logeren, kregen afgelopen donderdagavond een knip beurt aangeboden bi| dc kap salons in Holten. Sommige kappers gaven een waardebon die ook op ccn andere dag kan worden gebruikt. Kapsalon Drent deed dit echter niet en gaf de kinderen meteen een knipbeurt. Boschkamp - Het duo Edwin Wissink en Ad Oolbekkink van MZ Tejater geeft vrijdag 21 de cember een Try-out van hun nieuwe programma in De Boschkamp. Slaat het aan bij het publiek dan gaan ze er de boer mee op. Anders verdwijnt het weer in de ijskast. De theatervoorstelling begint om 20.07 uur en de entree kost 2 euro. Kom wel op tijd, want de verwachtingen zijn hoog. Aan het eind is er een afterparty. Makkelijk Zat, Mooi Zootje. 'Vul maar in', geeft Edwin aan als bete kenis van MZ Tejater. Officieel staat MZ echter voor Makkelijk Zat. Het duo geeft sinds vijftien jaar weer een theatcroptrcden en wel in dc Boschkamp. Wat ze gaan brengen is volgens de twee moei lijk tc omschrijven. 'Eenvoudig onzinrheater', komt er volgens Ad nog het beste bi) in de buurt. Ad en Edwin zijn zo'n vijftien jaar geleden gestart met het MZ Tejater. 'Het was eigenlijk bluf wat we deden', vertelt Edwin. 'Wc hadden in die tijd veel theater ge zien en zeiden in De Schure: "Dat kunnen wij ook".' Hier werd on geloofwaardig op gereageerd en ze moesten het maar eens laten zien. Dat deed het duo dus ook, want alles beter dan afgaan. En het werd een groot succes. 'Dat hadden we niet gedacht', zegt Ad. Het MZ Tejater was geboren en werd een hobbyproject voor Edwin en Ad. 'Wc zochten in het telefoonboek zalen die wc gingen afbellen om tc vtagen of we er mochten spelen', laat Edwin we ten. 'Bij dc meeste lukte dit ook nog.' Ad: 'Het werd overal zeer goed ontvangen en we waren in die tijd behoorlijk populair.' De twee verbazen zich er nog steeds over. 'Het zat amateuris tisch in elkaar en aan licht en ge luid hadden we niets gedaan.' Door drukke werkzaamheden kwam er op ccn bepaald moment toch de slop in de theatcrloop- baan van dc twee. De draad wordt dus nu weer op gepakt. Volgens Ad zit het huidi ge programma een stuk professio neler in elkaar vergeleken met toen. Er is zelfs een licht- en ge luidsman voor aangetrokken. Toch blijft het nog afwachten hoe het publiek straks zal gaan reage ren op dc voorstelling. 'Stichting SoCuWe had in hun kerstpro gramma nog een dag vrij. Herman Kampman vroeg ons of we geen interesse hadden dar gat op te vul len met het MZ Tejater', vertelt Edwin hoe ze dc draad weer heb ben opgepakt sinds zo'n lange tijd. Ze vonden het een reuze Edirin Wissink en Ad Oolbekkink van het beruchte MZ Tejater geven Tryout-voorsteUing in het dorpshuis. (Foto: Johan Bolink) goed idee en gingen meteen aan de slag. Vooral ook omdat dc ujd krap was om ccn compleet nieuw programma in elkaar tc zetten: drie maanden. ■Soms gingen ze Hij elkaar zitten te brainstormen en kwam er maar niets uit, en soms ineens kwam er een ingeving die meteen werd ge noteerd. 'Het gaat eigenlijk ner gens over. Er zit dan ook geen ro de draad in het programma', maakt Edwin duidelijk. 'Dc lengte van de sketches variëren van kort tot iets langer en zijn zeer afwisse lend. De stukjes volgen elkaar wel in een razend tempo op. Bij het oefenen had ik zelfs zweetdrup pels op m'n hoofd.' Een naam heeft het programma niet meege kregen. 'Er is namelijk geen touw aan vast te knopen', vinden ze. Was het theater in het begin spe cifiek bedoeld voor jongeren, nu ligt de doelgroep in de leeftijd tot maximaal zo'n 50 jaar. 'Bezoekers moeten geen politieke statements verwachten en ook geen leedver maak', benadrukt Ad. 'Het is an ders dan normaal. Het wordt be slist een gezellige avond en het is zeker dc moeite waard om te ko men. Dan heb je met Kerstmis iets om te vertellen tijdens het di ner', verzekert Edwin. 'Als je nier komt heb je er naderhand zeker spijt van, want hier zal over wor den gepraat.'

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5