korting anne-marie 1 SPECTRUM WONEN BIEDT TE HUUR AAN: Profiteren van de oude prijs mogelijkheid tot levering f (anne-marie voortman keukens Truien Mooie m Op weg naar een huurwoning Mall lt 4 - Rijssen 95- Nijverda> j Koopavond in Rijssen: I op donderdag en vrijdag. Koopavond in Oldenzaal: op vrijdagavond. Rijssen en Oldenzaal: 2c kerstdag gesloten. Voortman Rijssen: a. 24 dec. tot 16.00 u ito. 31 dec. lot 13.00 nok geopend. a fsAooie 1 truien 1 Sandwich etc. N». I V"°r Prachtige actie bii Voortman Keukens tot en met 31 december 2001 Voor een goed advies en een sfeervol interieur komt u naar Woonwinkel Anne-Marie. Wij hebben alles op het gebied van wonen en slapen. Tot ziens bij Teun en Anne-Marie Schuppert TeVtHA WZHAtH, urij LottgS de-ze- wta iederee*ts Prettige- Kerstdagen- erv 2002 Hartewensen in wonen Stationsstraat 3-5 7451 BH Holten Telefoon 0548-361223 I Q RAKETJES /oor Hottens ^B^B H De Zakenaids B rubrieksadvertentie op te geven voor Hottens Nieuwsblad/De Zakengids Plaatsingsdatum(s) - Plaats hier uw advertentietekst Per vakje één leesteken of spatie gebruiken. (Denk aan adres en/of telefoonnummer en vergeet niet om belangrijke details te vermelden). REGEL BON Vaatwasmacnme €679,- Koelvries combinatie ■- €635, RVS Schouwkap Inductiekookplaat tonïol, l£D indiioiic. €339,- €985,- Combi-magnetron Z. 5 U», €595,- De nieuwste apparatuur tot en met 31 december 2001 tot 50 korting zie bijgaande voorbeelden. Gaskookplaat Keramische kookplaat High Tram C-bl. €349,- €449,- €495,- Nu"ogmeeJ ""ormatie °P 'nternet I Verhuurde woningen advertentie 17 oktober 2001: Woningnummer 135001: Woerdstraat 19, Lochem 20 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 1 3. Woningnummer 135002: Walsteeg 18, Lochem opnieuw in de krant. Verhuurde woningen advertentie 24 oktober 2001: Woningnummer 136001: Molenstraat lOh, Lochem 59 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 7. Woningnummer 136002: Achterstraat 29, Lochem 54 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 9. Woningnummer 136003: Achterstraat 45, Lochem 10 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 23. Woningnummer 136004: Molenstraat lOd, Lochem 44 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 8. Verhuurde woningen advertentie 31 oktober 2001 Woningnummer 137001: het landeweerd 69, Holten 22 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 9. Woningnummer 137002: Pr. Irenelaan 15, Lochem 41 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 16. Woningnummer 137003: jac. van Ruysdaellaan 18, Lochem 52 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 15. Woningnummer 137004: Vilderstraat 3, Lochem 58 reacties, verhuurd aan een kandidaat met een meettijd van 14, Te huur: Walsteeg 18 Advertentienr. 140001: appartement Appartement in de binnenstad, derde verdieping lift in het complex aanwezig. Indeling: hal, woonkamer met open keuken, badkamer, toilet, bergkasf, 2 slaapkamers, bergruimte in de kelder Beschikbaar: direct. Totale huurprijs: f 822,17 373,09) per mnd. Voorwaarden belastbaar jaarinkomen: alleenstaanden tot 60 jaar: min f33.000,- 14.974,75) max. f 66.000,- 29.949,49) huishouden tot 60 jaar. min. f 37.500,- 17016,76) max. f 82.000,- 37.209,98) alleenstaanden vanaf 60 jaar: min. f 27.000,- 12.252,07) max f 66.000,- 29.949,49) huishouden vanaf 60 jaar: min f 34.000,- 15.428,53) max. f 82.000,- 37.209,98) Het komt regelmatig voor dat woonkeuzebonnen niet volledig worden ingevuld. Wanneer een bon niet volledig is ingevuld, wordt deze niet meege nomen in de beoordeling! -rfST-- Ondergetekende heeft belangstelling voor adv.nr./nr. J starter of O doorstromer (aankruisen wat van toepassing is) Naam voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon:Telefoon werk: Geboortedatum: Huishouden bestaat uitpers. Belastbaar jaarink. fBelastbaar ink. partner f Alléén in te vullen door doorstromers! Soort woning _J huur- of J koopwoning Woont op dit adres sinds: -- Kale huurprijs per maand f De woonkeuzebon dient Jilerlijk maandagmorgen a.: Wonen en Holler int'ormalie Punt binnen te zijn. Bonnen d ontvangen of onvolledig zijn ingevuld worden nie' vóór 11.00 uur bij Spectrum na müandag 1.00 uur worden n behandeling genomen DONDERDAG 20 DECEMBER 2001 Hoe opsturen De volledig ingevulde bon, voorzien van uw eigen banknummer en handteke ning of met bijgevoegde giro-betaalkaart of bankcheque, dient 2 dagen voor plaatsing in ons bezit te zijn. Opdrachten die te laat zijn worden doorge schoven naar de volgende week. In gesloten envelop toezenden aan: Wegener Huis-aan-huiskranten Oost afd. Telefonische Verkoop Antwoordnummer 97, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig) Hoe betalen Vul op de bon uw eigen bankrekeningnummer in en plaats uw handtekening. Daarmee stelt u ons (éénmalig) in de gelegenheid om het bedrag te incasseren. Ook kunt u een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of bankcheque bij de bon opzenden Ondergetekende:- verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Media Collect om het verschuldig de bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. Postbanknr.: II Datum:Handtekening rekeninghouder. Advertentie onder nummer/brieven buro v/d blad f 8,50 3,86 extra Bewijsexemplaar op aanvraag per post f 7,91 3,59 Telefonische opgave advertenties: 053-484 24 50 Wegener huis-aan-huiskranten oost De kosten van uw advertentie: Prijzen zijn incl. BTW t/m 3 regels f 22,31 10,12 per regel meer f 7,44 3,38 Door de woonkeuzebon in te vullen doet u mee voor de woning, waarvoor u interesse heeft getoond. Uw inkomen moet voldoen aan de in de advertentie genoemde voorwaarden. De bon moet juist en volledig inge vuld zijn. De woonkeuzebon kan opgestuurd worden naar óf afgegeven worden op ons kantoor, Larenseweg 28, 7241 CN Lochem. In Holten kan de bon ook in de bus worden gedepo neerd, die op de balie van het Holter Informatie Punt staat. Voor Lochem èn Holten moet de bon uiterlijk maandag a.s. vóór 11.00 uur in ons bezit zijn. Een starier is: iemand die nog thuis of op kamers woont en voor het eerst op zoek is naar een zelfstandige woning; een huurder van Spectrum Wonen die langer dan 3 jaar in een woning met één of twee slaapkamers woont en reageert op een advertentie van een woning met minimaal drie slaapkamers. Een doorstromer woont of heeft in een zelf standige woning gewoond. Indien er meer kandidaten zijn wordt de woning toegewezen op basis van de meettijd: voor starters is dit het aantai jaren dat men ouder is dan 18; voor doorstromers is dit de woonduur in de laatst bewoonde woning; voor ouderen die op een ouderenwoning reageren het aantal jaren dat men ouder is dan 60. Indien u meer informatie over ons verhuur- systeem wilt, dan ligt er op ons kantoor een informatiefolder voor u klaar. Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de afdeling Woonservice, telefoon 0573-222144.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 12