9?5 'Dit jaar zal het sporten in de vakantie niks worden' 4,9% Holtens Nieuwsblad^ tj intratuin huuhdQom Luchtig vermaak op de tweede braderie Holten 'ieuul in He ((endoom!1 Gezelligheid troef bij Houthakkersfeest LJ HET GROENE WARENHUIS Feest korting Tropische temperaturen voor vakantiegangers en thuisblijvers Aanmelden voor Triathlon Wierden Uitslagen wedstrijden van De Bergvliegers Het weer in het weekeinde TtTDTT nummer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 2 augustus 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wcgcner.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 HOLTEN - De blikvanger van de tweede zomerbraderic was het bakje aan de kraan van 55 meter. Het publiek kon daarin van 16.00 tot 21.00 uur letterlijk de lucht in. j 's Middag ging het bakje ruim vijf tig meter hoog; 's avonds toen er iets meer wind stond werd op 47/48 meter hoogte gestopt in verband met het schommelen. Nog altijd ruim boven de wind- haan van de kerk. Het uitzicht was schitterend. Een grandioze wol- kenlucht met daarop de stralen van de ondergaande zon. Een bal lon dreef statig voorbij. „Daar ligt Markelo, daar Rijssen, dat is j Deventer, Raalte, Heeten." „Daar waar de zon net op schijnt dal: is Lochem. 's Middags waren ook Almelo en Wierden te zien. Holten zelf uit de lucht: een plaat- ie! i Per hijsbeurt mochten zeven mensen mee de lucht in. Duur was het aparte tochtje beslist niet, het kostte vijf gulden om te genie- i ten van het uitzicht. Heel veel j mensen maakten gebruik van de HOLTEN - Natuurlijk is Holten geen Holten zonder het houthakkersfeest. Het hout hakkersfeest begintdit jaar op dinsdag 14 augustus om 19.30 uur op de Smidsbelt. Teams bestaande uit vijf personen kunnen zich voor deelname melden bij de Stadskelder, hel Klavertje of het Klavier. Voor de niet-Holtenaren in Dorpsstraat tegenover het VW-kantoor. Voor het Houthakkersfeest is een professioneel bureau ingehuurd uit Heino. „Zij leveren de ver schillende spelletjes, die allemaal Grootbloemige Dahlia in diverse kleuren Van 1€;95 1IU »UUI €4,52 Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingcl 5. 0546-838666 Jungle Manster A l k* ZeeteeuuJenshoW De vrolijke en I Hij is groot en gevaarlijk. Maar waar is hij? Stap in Schipbreuk Schateiland juli t/m 31 augustus extras Knip deze schatkaart snel uit en kom ir het jarige Hellendoorn als je durftl Bij de entree krijg je dan rr llefst ƒ10,- korting p.p. In juli en augustus 2001 geldig 5 avonturiers. Niet geldig r andere acties/kortingen. AVONTU RENPARK .avonturenp8rkhollendoorn.nl f m Qa m m m unieke mogelijkheid. Gewapend met foto- en videocamera's gin gen zij omhoog om aparte opna men van hun huis of woonplaats te maken. In het volgend nummer van het Holtens Nieuwsblad wordt zo'n foto geplaatst. Het leek heel hoog als je beneden op de grond stond, maar eng was het absoluut niet. Eerder een boeiende ervaring, ledereen mocht mee van kleine kinderen tot oma's en allemaal genoten zij! De Handelsvereniging wilde iets bijzonders doen voor de toeristen en de Holtcnarcn die niet op va kantie zijn. Op de parkeerplaats achter Albert Heyn had de kraan een mooi plaatsje gekregen. Voor deze attractie wilde de supermarkt graag een aantal parkeerplaatsen afslaan. De braderie werd druk bezocht. De Handelsvereniging was na af loop bijzonder tevreden over het: verloop van de dag. Op de braderie van 9 augustus komt een stempelpost voor dc deelnemers aan de Larensc Fietsvierdaagse. Deze braderie begint om 10.00 uur 's morgens. iets met hout te maken hebben: een soort Highland Games. Zij zorgen voor de begeleiding en de puntentelling", vertelt Jos Kamphuis. Hij is voor de Holtense Horeca Ondernemers met de organisatie belast. „Het is niet zoveel werk, we hebben de taken goed verdeeld", legt hij uit. Hij weet bijna zeker dat er wel een team van de Holtense Horeca mee gaat doen en ook wel een team van de Holtense Handels Vereniging. Er kunnen maximaal twintig teams meedoen; de deelname is gratis. Opgeven kan tot op de dag zelf als er plaats is. HOLTEN - In Holten wonen veel liefhebbers van de triatlon, daarom worden uit Holten door de organisatie zeker deel nemers in Wierden verwacht. In die organisatie zit Jan Maneschijn, die nu als secreta ris de wedstrijd van de andere kant meemaakt. „Het is heel interessant om ook dit eens tc doen", zegt hij. ,Jc be kijkt hei hele spektakel nu van een heel andere kant." De Nederlands kampioen, die onlangs nog in Holten op het podium stond, doet met deze wedstrijd niet mee. Vrijdagavond 17 augustus wordt er in bet kader van zomerkamp Wicrden een triatlon georgani seerd over de sprint afstand. Dat houdt in vijfhonderd meter zwemmen, twintig kilometer fiet sen en vijf kilometer lopen. De wedstrijd wordt gehouden bij de HOI .TEN - Hel is volop gomerin bijna heel. Europa. Het pakantieweer waarnaar iedereen verlangt tijdens de sombe re winterdagen. Ideaal om er op nil te trekken of lekker lui te genieten van de gon. Verkoeling is te vinden met een ijsje en een drankje op een terrasje ondereen parasol, maar ook in he! gwenjbad is het nu goed toeven. De gjvewbaden in de re gio gijn bijgonder tevreden en spreken van een topdrukte. lakker spetteren en gwemmen is voor jong en ouddege dagen het einde. (Foto: Rinus Vrijdag) HOLTEN - De duiven volgen niet zo snel, zestig kilometer per uur tegen 95 vorige week. Gerrit Kwintenberg won Peronne voor Anton ten Dam en Arjan Kramer. Dit was de laatste mid-fond- vlucht, met als eindstand: 1. Gerrit Kwintenberg 2. Jan van Werven .3. Gerrit Koetsier. De kampiocnvogel werd dc 595 van de trotse Ome Jan van Werven. De jonge duiven kwamen uit Strombcck, deze vlucht werd ge wonnen door Erik Vencklaas voor Arjan Kramer en Gerrit Koetsier. Peronne: G. Kwin- -tenberg 1-17. A. ten Dam2 2-12- 16-22-28. A. Kramer 3. J. van Werven 4-9-14-27. W. Aaftink 5- 19. G. Koetsier 6-23-29. G. Jurjens 7-10-11 -20-21-24-25-26. G. Jansen 8-13-18-30, A. ten Daml 15. Strombeek: E. Ve neklaas 1-4. A. Kramer 2-5-8-9- 12-13-20-21-34-40-42-47-51. G. Koetsier 3-11-16-31 -32-38-45- 46-52. A. ten Dam2 6-24-33. B. Jurjens 7. J. van Werven 10-17- 19-26-29-39-41-44. M. Lo- deweges 14-30. G. Kwintenberg 15-43-53 H. Paalman 18 G. Jurjens 22-25-27-28-36-43-44-50- 54. A. ten Daml 23-35. H. van Beek 48. Badmintonclub gedupeerd door sluiting sporthal HOLTEN - Leden van de Badmintonclub Holten zijn te leurgesteld in de beslissing van de gemeente de sporthal tij dens de zomervakantie tc slui ten. Al zo'n vijftien jaar huurt de vereniging tot volle tevre denheid, ook in de zomer maanden, sporthal 't Mossink. Altijd was er in dc vakantieperio de wel een sporthalmedewerker of conciërge die om 20.00 uur de deur opende en om 22.30 uur weer afsloot. Sinds dc fusie met Rijssen is daar plotseling verandering in geko men hebben de leden gemerkt. Er is hen medegedeeld dat dc hal, net als in Rijssen, de deuren moet sluiten. „In voorgaande jaren konden we in de vakantie gewoon op onze vaste woensdagavond in de sport hal terecht. Zo'n vijftien tot twin tig man speelde in de zomermaan den door. We hebben dit jaar op nieuw aangevraagd, zoals we altijd doen, maar kregen nul op het re kest", zegt Sytzc Meinsma, lid vanaf het eerste uur. „We kunnen dus niet sporten en dat is jammer. Ook kunnen we tij dens de schoolexamens drie we ken niet sporten en dus zou deze vakantieperiode een mooie com pensatie zijn voor deze verloren weken. Kortom we willen graag sporten, maar... Een sporthal is toch niet alleen geopend wanneer dc scholen lesgeven. Wc sluiten toch ook niet een overdekt zwem bad als bet buiten mooi weer is. Naar het weekeinde toe wordt het iets koeler. Af en toe laat de zon zich zien maar er komen ook enkele regen en onweersbuien. Vrijdag overdag enkele buien afgewisseld door stapelwol ken en zon. Zaterdag en zondag wolken velden, afgewisseld door op klaringen en nu en dan zon, er kan nog wel een enkele bui vallen. Dc temperatuur komt uit op 22.0 a 24.0 graden. De nach ten worden geleidelijk aan wat frisser met 13.0 a 14l0 graden. Waarschijnlijk zal niemand het erg vinden als het 's nachts wat minder warm. wordt. Dit wat aangename weer heeft tc maken het feit dat de wind uit het westen gaat waaien, daardoor stroomt er minder warme lucht over ons land uit. Goed weckend. Weerman, Freddie Paalman. voor meer nieuws over bet weer gie rccreatieplas Het Lagcveld, tussen Wicrden en Vriezenveen. Deelname is mogelijk voor adeten van veertien jaar en ouder. Dc triatlon maakt deel uit van de Twentse Triathlon Tour, Dit is een circuit van vier wedstrijden die in dezelfde week worden ge houden. De tour bestaat uit een proloog in Lonneker, een aquath- lon in F.nschede, een Run-Bike- Run in Borne en dus de afsluiten de triadon. Deelname aan de tour is echter niet meer mogelijk. Bij de triatlon is een vrije startse rie waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Om mee te kunnen doen dient u een aanmeldingsformulier te downloaden van de website van de Twentse Triathlon Tour: http://gosurfto.com/ttt. Deze kunt u inleveren bij het secretari aat: Beusebergerwcg 1 in Holten. Meer info: zie de website of bel: 0548-363182 Holten kan terugkijken op een geslaagde tweede zomer braderic. Het was niet te warm en enorm druk op de Kalfstermansweide. „Je kon over de hoofden lopen", al dus een lid van de Han delsvereniging. Jeanct Bnnks van OK1A gaai naar Japan gie paginal Werk in Holten aan de spoorlijn HOLTEN - Aan Strukton Railinfra Projecten bv in Meppel is door de gemeente ontheffing verleend van de Algemene Plaatselijke Verordening voor geluidhin der. Voor het vernieuwen van het spoor tussen Deventer cn Rijssen wordt er in Holten gewerkt op de volgende tijden: Zaterdag/zondag 15/16 septem ber; Zondag/maandag 16/17 septem ber; Zondag/maandag 23/24 septem ber tot en met donderdag/vrijdag 27/28 september; Zaterdag/zondag 29/30 septem ber tot en met maandag/dinsdag 1 /2 oktober; Zaterdag/zondag 6/7 oktober tot en met woensdag/donderdag 10/11 oktober, Zaterdag/ zondag 13/14 oktober; Maandag/dinsdag 15/16 oktober; Zaterdag/zondag 20/21 oktober; Zondag/maandag 21 /22 oktober; Donderdag/vrijdag 25/26 okto ber; Zaterdag/zondag 27/28 oktober; Zondag/maandag 28/29 oktober; Zaterdag/zondag 3/4 november tot en met donderdag/vrijdag 8/9 november; Zaterdag/zondag 10/11 novem ber tot en met maandag/dinsdag 12/13 november, Maandag/dinsdag 19/20 novem ber tot en met donderdag/vrijdag 22/23 november. Aan deze ontheffing wordt door de gemeente het voorschrift ver bonden dat geluidhinder zoveel mogelijk moet worden voorko men of beperkt. Zonder nood zaak mag de gemachtigde van de ze ontheffing dan ook beslist geen gebruik maken. Voor meer informatie en overleg over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dc heer B. Sanderman (Rijssen) cn de heer J.D. Vincent (Holten) van de af deling Uitvoering. Het telefoon- nemmer van de heer B. Sanderman is 06-22917687 en van de heer J.D. Vincent is 06- 22917678. Het is mogelijk tegen deze ont heffing op de gebruikelijke ma nier, binnen zes weken, een be zwaarschrift in te dienen bij bur gemeester en wethouders. Meer informatie hierover staat te lezen in de inlichtingenfolder Algemene wet bestuursrecht die op het ge meentehuis te verkrijgen is. De sporthal 't Mossink is gesloten in de gomervakantie. (Foto: Rinus 1 'ri/dag) Dus sportcommissie, gemeente geef ons die ruimte en laat ons onze sport beoefenen", richt Sytze Meinsma zich tot de ge- HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 7 M. „Dc beheerders zijn welwillend, maar ze mogen niet. Dit jaar zal het sporten in dc vakantie niks meer worden, maar voor volgend jaar zitten wc om de tafel", zegt Meinsma beslist. Ook mevrouw Oosterik van het secretariaat van de badminton club is verbolgen over het feit dat er een lijn met Rijssen wordt ge trokken cn dc vereniging in Holten daardoor gedupeerd raakt. „We hebben gesprekken gehad, met tot nu toe een negatief resul taat. F.r zijn brieven naar de sport commissie en gemeente gestuurd, maar daarop is nog geen ant woord". „Het kan zijn dat er een nieuwe vloer gelegd wordt, maar dat duurt toch niet al die weken?" „Het vervelende van dit alles is dat de competitie al snel na de va kantie weer begint. In voorgaande jaren bleven we dus trainen cn konden zo ook onze conditie op peil houden. Ik trainde 's zomers altijd door. Nu heb ik iets anders moeten kiezen om in vorm te blij ven", aldus Oosterik. Dc badmintonclub bestaat uit ruim tachtig leden, Naast recrean tenspelers zijn er zes competitie- teams cn twee jeugdteams die ge bruik maken van 't Mossink. Hans Wissink van dc gemeente over de oude situatie: „Dat de Badmintonclub door mocht gaan in dc zomertijd, werd door de vin gers gezien. Alleen wanneer dc werkzaamhe den het toelieten en dc bcheer- der/conciërge niet op vakantie was. Vooral de zomerperiode wordt gebruikt om onderhoud aan de sporthal tc plegen, omdat er dan nauwelijks van de hal ge bruik wordt gemaakt. Volgens mij wordt cr juist deze zomer een nieuwe sportvloer gelegd". Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door 1 Naam. 1 Adres Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Ceell op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede HijAj betaalt voor dit abonnement O f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 84 - perjaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1