Keunefeestentent eerder dicht door klachten geluidsoverlast 3 4,9% Holtens NieuwgHad^, tj intratuin ifSpH Werkloosheid daalt tot 426 Erwin Autocross Schuppertsweg Zomerkermis met vele spannende attracties Tweede zomerbraderle komt op hoog niveau Tahiti Tribat Party Night! Mar- HEllimQORH 'D HET GROENE WARENHUIS Bonte knaagkever weg uit houtwerk molen Hegeman Oad ondertekent sponsorcontract met voetbalclub Ajax voor 3 jaar IN DIT nummer Weekendweer: Zomers Natuurtheater voor kinderen Kunstoplichters actief wellicht ook in Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 juli 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.NieuwsbIad@who.wcgener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,81 Rijssen - De werkloosheid in de gemeente Rijssen is het eerste kwartaal van dit jaar gedaald. De daling geldt ook voor het aantal uitkeringen. Waren in de plaatsen Rijssen en Holten eind december 2000 in totaal 459 mensen werkloos, op 31 maart 2001 is dat aantal gedaald tot 426. Op 31 december 2000 waren 232 mannen en 227 vrouwen werkloos, op 31 maart 2001 waren dat 205 mannen en 221 vrouwen. Het aantal uit keringen daalde met vijf naar 230 op 31 maart 2001 Holten - De Erwin Autocross wordt donderdag 26 juli ge houden van 18.30 tot 21.30 uur aan de Schuppertsweg. Deze cross staat open voor leden van MAC De Holterbcrg en op dit moment hebben zich 45 he ren, 11 dames en 5 veteranen op gegeven. Na de autocross volgt een afval race voor auto's die nog kunnen rijden. Deze gaat door totdat er een winnaar overblijft. Iedereen is welkom een kijkje te komen nemen aan de Schuppertsweg, want dat het spectaculair wordt, is wel zeker. Holten - Inmiddels is de Kalfstermanswcide gevuld met spectaculaire attracties van de zomerkermis. Deze duurt nog tot zaterdag 28 juli. Naast de vertrouwde autoscoot ers en de zweef, zijn er ook enkele attracties aanwezig waarbij bezoe kers beslist stevig in de schoenen moeten staan. Zo kunnen durfals plaatsnemen op een grote bank die met duizelingwekkende snel heid draaiend omhoog en naar be neden gaat. Wie toch liever met beide benen op de grond blijft, kan een gokje wagen bij de schiettent of de grij pers. Ook zijn er prijzen te winnen met een loterij die donderdag 26 juli wordt gehouden voor volwasse nen (hoofdprijs et en zaterdag 28 juli tot en met 12 jaar. Verder is er een partytent aanwe zig, zodat de' dorst kan worden gelest tijden: weer. (Foto: Rin/is Vrijdag) seneque; kinderen varmc zomer- Holten - De tweede zomerbra- I dcric wordt dinsdag 31 juli gc- 1 houden van 14.00 tot 21.00 uur op Kalfstermansweide. De sa- j menstclling is vergelijkbaar met de vorige braderie die dinsdag 17 juli werd gehouden. Naast een deel rommelmarkt en kraampjes met nieuwe producten, komt er waarschijnlijk ook een kraan van 55 meter hoog. Bezoekers van de braderie kun nen plaatsnemen in het hakje om zo omhoog te worden getakeld, fl0,- kassakorting! Met deze bon krijg jc op 2S /uli aan de cnlreckassa maar liefst f 10,- koning p.p. op de normale entreeprijs Pan f Ü0,-. S personen per bon. Tion't miss it! - Alle aPonturcnpark-bcllcndoorn.nl Hoge rugkussens 7 cm. dik diverse dessins Per stuk 29.00 KNAKENV00RDEEL t/m 31 juli 2001 ontvangt u bij elke besteding m f. 25,- een SeptemberKnaak t.w.v. f. 2,50 cadeau. Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 n Almelo, Schuilenburgsingol 5, 0546-838666 wat een erg mooi uitzicht over Holten oplevert. Verder is er live muziek aanwezig, die na afloop wordt voortgezet bij café Bierlokal am Bahnhof. Een derde braderie wordt don derdag 9 augustus gehouden. Deze begint al om 10.00 uur, om dat deelnemers aan de Larcnsc Fietsvierdaagse er zo ook van kunnen genieten. Belangstellenden voor een plaats je op de braderie, kunnen bellen mei Javo Productions, telefoon 06-55563398. Holten - De organisatie van de Keunefeesten zit met de han den in het haar. Enkele omwo nenden van de Kalfstermans weide hebben geklaagd over geluidsoverlast. Hierdoor wor den dit jaar de avondactivitei ten drastisch ingekort. 'We mogen niet meer lawaai maken dan een brommer', zegt Jan- Herman ten Velde. Voor een muziekevenement in een feest tent is dit onmogelijk haalbaar. Daarom kan het feest niet lan ger doorgaan dan rond 24.00 uur. Over het verkassen van de feesttent naar een andere loca tie net buiten Holten, wordt nagedacht. Jan-Herman vindt dit echter geen goede oplos sing: 'Het is een dorpsfeest en dat hoort thuis in het centrum van Holten.' Door de gemeente zijn vorig jaar, na enkele klachten van omwonen den, buiten de tent metingen ver richt. Hieruit bleek dat het aantal decibel te hoog was. Nu gaat de nieuwe gemeente Rijssen hieraan paal en perk stellen door de Keunefeesten beperkingen op te leggen. 'I-Iet houdt in dat we de ar tiesten extra vroeg hebben moe ten programmeren op de avond, zodat we rond 0.30 uur kunnen stoppen', geeft Jan-Herman aan. Voor dc organisatie kan dit een strop gaan betekenen, omdat het uitgaansleven altijd pas laat op gang komt. Dc meeste winst haalt de organisatie uit dc bierverkoop die pas in de uren na middernacht echt op gang komt. Deze uren vallen dus nu weg. 'Het blijft ge woon moeilijk mensen eerder naar de tent te krijgen. De mees ten komen niet eerder dan rond 23.00 uur.' Dc organisatie is wel druk in be spreking met gemeente en kla gers, maar tot een oplossing wil het met komen. jan-Herman: 'Wc hebben zc zelfs een gratis wcek- endreisje tijdens de Keunefeesten aangeboden, maar dat wilden ze niet.' Volgens de medeorganisator van de Keunefeesten is de gemeente erg tegenstrijdig bezig. 'Voor veel geld is de Kalfstermansweide ver- De Sjonmes ver-borgden vorigjaar al een spetterende sboir tijdens de Keunefeesten. Ook dit jaar Win van de partij. (Foto: Gert Perdon) hard om er evenementen op te kunnen houden. Nu worden deze evenementen tegengehouden, doordat een enkeling klaagt over geluidsoverlast.' Hij vindt het erg jammer, omdat het slechts om twee dagen per jaar gaat waarbij 's nachts wat langer door wordt ge gaan. 'In andere dorpen, zoals Markelo, kan het ook. Dan moet het hier toch ook twee dagen in het jaar kunnen?' Het is voor de organisatie nu een jaar aankijken of de vroege pro grammering cn sluiting aanslaat. Het feest duurder maken om zo in elk geval quitte te kunnen draai en, wil dc organisatie in elk geval proberen tc voorkomen. 'Een passe-partout voor alle dagen blijft 25 gulden. Wc willen het feest voor jong en oud toeganke lijk houden. Het is een dorpsfeest, bedoeld voor alle Holtenaren.' Dit is ook dc reden waarom de donderdagavond altijd voor ieder een gratis toegankelijk is. Het is de avond voor de jeugd, met als ar tiest Jody Bcrnal, die om 21.00 uur het podium zal betreden. Als omlijsting zorgt TTM Drive-in voor muziek tot 23.55 uur. De officiële opening is tijdens het borreluur dat vrijdag 7 september begint om 16.30 uur. Ook nu zorgt TTM Drive-in voor muziek, met rond 19.20 uur een kort gastoptreden van dc Holtcnse kaskraker 3 Plinten. Band Of Glory zorgt het avond programma met twee optredens tot 0.20 uur, waarna de tent sluit. Band Of Glory is een topband in het genre discomuziek uit de jaren zeventig. Glamour en glitter is dan ook het motto in hun specta culaire show die deze twaalfmans- formatic brengt. Tilt en Alex zorgen afwisselend met TTM Drivc-in voor spette rende optredens op zaterdag avond 8 september. Ook nu is de sluiting rond 0.30 uur vastgesteld. Tilt is een vijfmansorkest dat al- lioundmuzick brengt. Tilt zorgt ervoor dat dc bezoekers helemaal in dc stemming komen voor Alex. Deze 28-jarige Amsterdammer, bekend van Fcn Bossie Rooie Rozen, is dc hoofdact van dc avond. Naast TTM Drive-in, komen zon dagmiddag 9 september de 3 Plinten weer langs voor een op treden. Als thema voor deze af sluitingsdag is gekozen voor Après-Keunefeesten. Huub Hangop, erg populair tijdens de après-sldparty's in Oostenrijk, komt daarom langs om van de Holtcnse feestvreugde te genie ten. En dat ze in Plolten kunnen fees ten, weten de Regiotappers sinds vorig jaar maar al te goed. Daarom komt dit maffe drieman schap van RTV Oost, onder lei ding van Willy Oosterhuis, weer naar Holten. Daarna is het de beurt aan de Sjonnies. Zij sluiten de Keunefeesten rond 16.00 uur af. Dijkerhoek - Korenmolen De Hegeman in Dijkerhoek heeft de laatste drie weken van juni een onderhoudsbeurt gehad. Hierbij zijn houten onderdelen vervangen of gerestaureerd, nadat deze waren aangevreten door de bonte knaagkever. Volgens molenaar L'lfman is het linker en rechter voeghout in de kap van dc molen gerestaureerd, 'Ze hebben dc aangevreten delen weggeboord cn er glasfiber ingestopt. Daarna is het voeghout bc- kist cn aangegoten met kunsthars.' Ook de dwarsbalk boven dc tekst Anno 1890, windpeluw ge naamd, was aangevreten door het ongedierte. 'Als je de hand er doorheen haalde, leek het net zand. Zo verpulverd was het hout al.' Deze balk was zover aangetast, dat vervanging noodzakelijk was. 'Met twee takels is de 800 kilo Billinga houten zware windpeluw van drie meter lang, naar boven getakeld. Met twee kettingtakels hebben ze hem naar binnen op z'n plek gekregen.' Andere vernieuwingen die nodig waren door het werk van de veel- raten, was het vervangen van de staartbalk en de keer- en weer- stijl. 'Her hout stamde waarschijnlijk al uit 1730. Je zag de rupsen er gewoon gangen in graven.' Alhoewel een speciaal molenreparatieteam er drie weken werk aan heeft gehad, is dc restauratie van de molen nog niet helemaal klaar. 'Er moet nog worden geverfd. Het probleem is, dat dc molen dan in de steigers moet en niet kan draaien.' Omdat het toeristenseizoen is aangebroken, lijkt het L'lfman niet z.o'n goed idee dit nu te gaan doen. Daarom wordt dit uitgesteld tot september. Het heeft behoorlijk lang geduurd voordat aan de restauratie van het aangetaste hout door de bonte knaagkever in de molen is be gonnen. De gemeente Holten is vorig jaar al akkoord gc-gaan met de subsidie. Omdat er echter maar weinig reparatieteams voor mo- léns in Nederland zijn, bleef Dijkerhoek een tijdlang op de wacht lijst staan. (Foto: Rinus Vrijdag) Holten - Directeur Joop ter Haar van de Oad heeft afgelo pen dinsdag een sponsorcon tract getekend met de Amsterdamse voetbalclub Ajax. Daarnaast heeft Oad de officiële spelersbus van Ajax geleverd. Volgens Ter Haar zijn de spelers er erg blij mee. 'Dagelijks zal de Oad met vijf bus sen druk zijn om Ajaxspclers te vervoeren', geeft Ter Haar aan. Daarnaast zal de Oad ook dc vele supporters van Ajax naar uitwed strijden vervoeren. 'Dit wordt gedaan door onze ne venvestiging in Hoofddorp.' Het valt onder het net getekende sponsorcontract, dat drie jaar gel dig is. Ook heeft Oad dc- spelersbus van Ajax afgeleverd. 'Het gaat om een luxe bus. Hierbij is voldaan aan de wensen van de spelers', legt de Oad-dirccteur uit. 'Zo zitten er Voor het eerst werd in Holten een Hagenpreek gehouden. Velen kwamen langs deze kerkdienst in de buitenlucht zelf mee te maken. Zie verder pagina 3 Het Interkerkelijk Recrcatic- werk is alweer in volle gang in de tent hij bungalowpark De Lindenberg. kaarttafeltjes in en schrijftafeltjes voor de trainers. Ook heeft de bus onder meer een satellietverbin ding.' (Foto: Rinns f 'rijdag) Flinke perioden met zon cn meest droog. Vrijdag, zaterdag en zon dag warm tot zeer warm niet veel zon, afgewisseld door enkele plat te stapelwolken of wolkjes. Misschien op vrijdag in de middag of avond kans op een enkele re gen of onweersbui. De wind komt is zwak en komt uit het noordoos ten tot oosten. Temperatuur ligt rond de 29.0 a 31.0 graden. Dit zomerse weerbeeld hebben we te danken aan een hogedrukgebied boven dc Noordzee, later boven Scandinavië. Dc nachten verlopen zwoel met 1.6.0 a 18.0 graden. Holten - In Natuurdiorama Holterberg wordt woensdag 15 augustus een actief-meespeel- natuurtheater gehouden voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Kaarten hiervoor zijn een weck van tevoren gratis af te halen bij de Natuurdiorama. Er kun nen maximaal honderd kinde ren aan meedoen. Koen Korhoen gaat op zoek naar de oude Sallander. Deze woont al erg lang op de Sallandse Heuvelrug cn weet ook veel leuke en spannende verhalen te vertel len over het bos, heide en zijn be woners. Koen Korhoen wil al die verhalen wel eens horen en gaat op zoek naar de oude Sallander. De oude Sallander is natuurlijk niet zomaar te vinden, maar daar heeft Kor Korhoen wel een op lossing voor. Wat deze is, blijft een verrassing. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina HYPOTHEKEN Zie onze advertentie H op pag. 10 Holten - Een perfect Engelssprekende, enigszins donkergekleurde jongeman presenteert deur aan deur pot loodtekeningen die hij als exchange student verkoopt. Hij maakt wellicht deel uit van een groep oplichters. Slechts 25 gulden per stuk en als bijzondere aanbieding een tweede exemplaar voor slechts 15 gulden. Hij heeft een pakkend verhaal over Noorwegen, Tsjechië en zijn wens straks naar de kunstacade mie te kunnen. De tekeningen lijken op het eerste gezicht echt, maar nadere inspec tie laat zien dat de prenten ge drukt zijn (liet drukrastcr is met een vergrootglas duidelijk zicht baar) cn dat bovendien de oor spronkelijke ondertekening weg gewerkt is cn vervangen door een parafering Awgan 2001 die wel met potlood is gezet. DRONKEN Het rijgedrag van een 47-jarige man viel woensdag 25 juli op. I-lij reed namelijk slin gerend over dc Nassaustraat in Rijssen. Bij nader onderzoek bleek de man alcohol te hebben gedronken. De ademanalyse gaf 1.71 promille al cohol in het bloed aan. Het rijbe wijs van dc man is ingevorderd. Hij krijgt ccn proces-verbaal. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 m"m°" Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/éjj betaalt voor cft abonnement I D f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 184 - per jaar (betaalwijze: aunyravsch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1