Tjintratuin Franse Avond met steltlopers, zingende slager en Polytour 4,9% Holtens Nieuws 3?5 U2 9i iilL IIM 13 HET GROENE WARENHUIS E i U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Recordpoging omelet eten Circus Bavaria geeft voorstelling bij Prins Taxatie oud speelgoed in hotel 't Losse Hoes Feest korting jL üv m®# HËLLENtfVQRN f Beetje water deert Sploders niet Zomerkermis zorgt voor feest in centrum Holten Hagepreek zondag op Erve Stevelinck \AJieuui in Monsteri Maar waar is hij? Stap i boot als je durft! Smidsbelt - De Horeca Onder nemers Holten (HOH) ver zorgt zaterdag 21 juli van 14.00 tot 24.00 uur een Franse Avond op de Smidsbelt. Het hele plein zal die dag in het teken staan van Frankrijk. Ingrid Nijkamp van HOH legt uit dat ci vcc! aandacht zal worden besteed om een zo prelect moge lijke Franse sfeer neer te zetten. 'Ér is de hele dag muziek, terwijl verscheidene kraampjes aanwezig zijn met Franse producten. Midden op Smidsbelt is een terras die uitkijkt op de Eiffeltoren.' De horeca-ondcrnemers laten name lijk een miniatuur Eifeltoren aan rukken van zo'n vier meter hoog. Hierdoor waant de bezoeker zich helemaal in Parijs. Als dit niet door de markante to ren gebeurt, dan wel door de ver scheidene kraampjes op het plein. 'Er wordt Franse wijn en kaas ver kocht', vertelt Ingrid. 'Natuurlijk met stokbrood en croissants.' Andere verkrijgbare lekkernijen zijn bijvoorbeeld Parijse soezen en Franse uiensoep, Hoogstwaarschijnlijk zal er ook een grote barbecue aanwezig zijn. 'Jos Kamphuis van 't Klavertje zorgt voor Franse frietjes.' Enkele accordeonisten spelen ov erdag muziek bij het terras en de kraampjes. 'Wc hebben ook Bollic's Franse Beenham, de zin gende slager, uitgenodigd', laat ze weten. 'Dat is echt een heel leven dig figuur. Hij zingt en heeft een leuke babbel. Een echte sfeerma ker.' Naast de accordeonisten en Bollic's Franse Beenham, is er een drive-in op Smidsbelt aanwezig voor continu muziek. Parijs kent z'n Monte Martrc. Een plein met allemaal portretschil ders. Dat kan in Holten tijdens de Franse Avond natuurlijk niet af wezig blijven. 'Er komt tussen 14.30 en 18.30 uur een karikatuur tekenaar langs', geeft Ingrid dan ook aan. Wie zich snel wil laten portretteren, kan gaan zitten. De tekenaar maakt daarna een snelle goedlijkendc tekening. 'Steltlopers wandelen van 18.00 De Pn/% Carrousel ran Dolf Moed staat ook op de Franse Avond (Foto: Gert Perdon) Kwintet Polytour %orgt voor een mooi Frans einde. (Foto: Solo Delft) tot 22.00 uur tussen de bezoekers door', vertelt ze verder. 'Zij zullen dan diverse activiteiten doen.' Verspreidt over de dag lopen ook enkele pantomimespelers over de Smidsbelt. Zonder een woord te zeggen, kunnen zij met alleen ge- baren- en lichaamstaal de mensen goed aan het lachen krijgen. Andere attracties op Smidsbelt zijn een Kop van Jut en de Pretz Carrousel van Dolf Moed. Deze is de laatste aanwinst van dc Holtense theaterman. Naast dat hij deze gaat gebruiken bij zijn Theaterfiets, staat hij met de draaimolen op evenementen. De hoofdact van dc dag staat 's avonds op het podium. Dan komt namelijk de band Polytour langs. Dit kwintet brengt: Franse muset te en chansons, zoals Le Bal de la Marine of La Chansonnctte of le ie-gitas t Lii Vent van Georges Brasscns. Jean- op Pierre Guiran, accordeon en zang, bas wordt: bijgestaan door Jan de Jong De Franse Avond wordt a op solo-gitaar, Stefan de Ridder voor jong en oud. in Zwitserland Tijnje - De touwtrekkers van Okia hebben afgelo pen zaterdag in het Friese Tijnje laten zien dat zij momenteel de sterkste ploeg van Nederland zijn in de 640 kilo. De Nationale Touwtrekbond had op de selectiewedstrijden vijf v erschillende ploegen uit genodigd om de strijd aan te gaan voor dc beslissing welke ploeg er naar de EK in Zwitserland mag. Dc ploeg van Okia moest te gen Eibergen beginnen. Dit ging vrij gemakkelijk en de eerste punten waren binnen. Hierna kwamen de Vios Bisons als tegenstanders aan het touw. Ook van deze ploeg werd gewonnen. Als derde tegenstander pak ten de Veense Boys het touw op. Deze boden meer tegen stand maar moesten uiteinde lijk wel het onderspit delven. Tot slot kwam als tegenstan der Lagerwey aan het touw, waarvan Okia ook won. De Okia-mannen mogen naar Zwitserland, om daar Nederland te vertegenwoor digen. Het EK wordt gehou den van 20 tot en met 23 sep tember in het Zwitserse Bütschwill. Het is overigens niet de eerste keer dat bij Novalus een grote prijs op een lot valt. Liet is al dc vierde keer, waarvan drie keer op een Staatslot. Het hoogste bedrag daar bij was honderdduizend gulden. HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 9 op de gehele collectie kindermode en kinder schoenen fm.u.v. bflsrcjJ Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnek bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een j Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHijfèj betaalt voor dit abonnement 187 - per jaar (betaalwijze, per acceptgiro) f 84 - per jaar (betaalwijze: automatisch) Klavier - In café 't Klavier wordt zondag 22 juli om 16.00 uur geprobeerd het record omelet eten te verbeteren. Op dit moment staat het record op naam van Huipjc, met een om elet gemaakt van 22 eieren. Hij daagt iedereen uit langs te komen om dit record te verbeteren, alhoewel hijzelf denkt dat niemand er ook maar bij in de buurt kan komen. Intratuin Enschede, Achterhofweg 22. 053-431 <1533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5. 0546-838666 Donderdag 19 juli 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoItens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Vlijtig liesje in grote pot Van.6rS5 nu voor €1,79 KNAKENV00RDEEL t/'m 3i juii Zööö ontvangt u bij elke besteding van f. 25,- een SeptemberKnaak t.w.v. f. 2,50 cadeau. Holten - Circus Bavaria komt woensdag 25 juli naar Camping De Prins voor een voorstelling om 15.00 uur. De circuskassa is op het terrein geopend van 11.00 tot 12.30 uur en vanaf een uur vooraf aan dc voorstelling. Het nieuwe programma van Circus Bavaria kent: enkele leuke verrassingen. In twee uur wordt klassiek en modern spektakel ge bracht voor het gehele gezin. De Spaanse familie Albertos laat zien wat er allemaal mogelijk is met een een- en tweewieler. Mister Toni en zijn partner bren gen acrobatiek van ongewone klasse. Vooral lenigheid en uiter ste lichaamsbeheersing zijn bij dit onderdeel betrokken. Wat zij op de Rola Rola laten zien, grenst: aan het ongelooflijke. Een gewone buis en een plankje zorgen voor spanning en sensatie. Het lenige lichaam van miss Banna lijkt: zo licht als een veertje en daarmee zweeft ze tussen he mel en aarde. Hoog in de nok van de tent laat zij haar kunsten zien. Natuurlijk ontbreken de clowns nïet. Trixi roy verzorgen een show in een jaren dertig aankle ding. Zij zetten een Stan Laurel en Olivier Ilardy-act neer in dc piste. De dieren die bij Circus Bavaria een show geven, zijn bekend van de kinderboerderij. Pony's, geiten, duiven, ganzen en een ezel. Miss Aïsja uit Egypte heeft in haar bagage slangen en spinnen mee genomen. Het wordt altijd weer muisstil als dc meterslange wurg slangen uit de manden worden ge tild. Of als dc harige vogelspinnen tevoorschijn komen. Spannend is de glasbalans van de jonge artiest Patrik. Geen toren lijkt hem te hoog, geen risico te groot. Nieuwe boiler Meermanskamp Meermanskamp - Het college van B en W gaat akkoord met het vernieuwen van de boiler in kleedkamer 1-6 van het sport park Meermanskamp van SV Holten. De kosten hiervoor zijn geraamd op zesduizend gulden. Installatiebedrijf Van Zon- Lammers zal de boiler gaan ver vangen. Losse Hoes - Spcclgoedmu-sc- um Barnevcld houdt zondag 22 juli een taxatiedag voor oud speelgoed in hotel restaurant 't Losse Hoes een de Holterbcrgweg 14. Van 13.00 tot 17.30 uur zijn bezoekers welkom met allerlei soorten speelgoed uit het verleden. Zoals oude blikken treinen cn au to's, Dinky Toys, Meccano bouw dozen, stoommachines, spellen en puzzels. Dc taxaties zullen worden verricht door taxateurs van het museum cn zijn gratis. Ook als het speelgoed kapot is, kan men bij dc taxateurs terecht voor restauratictips. In Spcelgoedmuscum Barnevcld loopt tot eind september een bij zondere tentoonstelling over dc geschiedenis van dc Dinky Toys modelauto's. Alle examenkandidaten slaag- den voor het koetsiersbewijs. I Het examen daarvoor werd gehouden bij boerderij Dc j Élshof. Zie verder op pa ff na 3 Dc bom bij dc Oad werd toch niet gevonden. Hierna werd vorige week onderzoek naar gedaan. Zie verder op pa ff na 7 Weekendweer: Wisselvallig lietst/iu,-Kom Knip deze schatkaart snel uit en kom naar het jarige Hellendoorn als je durft I Bij de entree krijg je dan maar liefst ƒ10,- korting p.p. In juli en augustus 2001 geldig voor max. 5 avonturiers. Niet geldig i.c m. andere acties/kortingen. AVONTURENPABK g ij^^^^jjjj^^^jj^^^v.avonturenpark-hollendoorn.nl f Larensevveg - In de lijn van de geschiedenis van de vroege re formatie, wordt net als vorig jaar op dc hoeve Brooks in Gelselaar nu ook in Holten bij A. Stevelinck een Hageprcek gehouden. Dit is een dienst in de open lucht, welke zondag 22 juli wordt gehouden van 13.00 tot 14.00 uur. Het thema v an de preek is Zie ik maak alle dingen nieuw. Voorganger dr. P.E Schoonheim is oorspron kelijk afkomstig uit Gelselaar, maar woont momenteel in Middelburg. Hij is theologisch student in Tilburg aan de Fontvs Opleidingen voor Levens-be schouwing/ Theologie. De Hagepreek wordt gehouden op Erve Stevelinck, Larenseweg 106, van 13.00 tot 14.00 uur. Voor meer inlichtingen, telefoon 0573-221102. Espelo - Plet Sp/oder Feest bracht afgelopen weekend weer vermaak voor jong en oud. Velen namen een kijkje hij de op lucht en namen daarna een borrel in dc tent. Alhoewel sommige activiteiten in het water vielen, werd het toch een heel mooi feest. Zie voor meer Spiorler Feest, elders in de%e krant. (Foto's: Rinus Vrijdag) Smidsbelt staat zaterdag in teken van Frankrijk Holten - De kermis doet Holten van 24 tot en met 28 juli aan op de Kalfstermansweide. Carnavalsvereniging De Fienpreuvers zorgt voor een partytent op het terrein. De openingstijden van de kermis zijn dagelijks van 13.30 tot en met 24.00 uur. Naast vele attracties worden er dagelijks ook activiteiten gehou den. Zo is er dinsdag 24 juli kin- dcrschminkcn. Enkele clowns cn steltlopers delen woensdag 25 juli rond 15.00 uur ballonnen uit. Verder wordt er donderdag 26 ju li een verloting gehouden met als hoofdprijs een reischeque. Voor kinderen tot en met 12 jaar is het zaterdag 28 juli raak. Dan kunnen zij meedoen aan een kinderloterij. Ook hierbij zijn hele leuke prijzen te winnen. Het is de tweede keer dat de zo merkermis op dc Kalfstermansweide wordt gehou den. De verharde weide blijkt hiervoor zeer geschikt re zijn. Fsxtra veel ruimte in vergelijking met dc Smidsbelt. Daarnaast kan nu ook dc partytent op het terrein staan. Deze stond anders altijd achter het gemeentehuis. Okia naar EK Af en toe zon en enkele buien. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag wolkenvelden of stapelwol ken en kans op enkele buien afge wisseld door opklaringen cn af en toe zon. De wind komt eerst uit het noordwesten en later uit het zuidwesten. Temperatuur word zo'n 19.0 a 21.0 graden. Dit weer beeld wordt veroorzaakt door een depressie die over ons land naar de Duitse Bocht koerst. In nach ten wordt het 11.0 a 13.0 graden. In de nieuwe week zijn er interres- sante ontwikkelingen te zien op dc weerkaart. Een hogedrukge- bied 1025 Hpa bij de Azoren lijkt zich weer met het weer te willen te bemoeien, deze stuurt een uit loper in onze omgeving. Als dit slaagt zijn dat goede vooruitzich ten voor de zomer, maar dat is nog even afwachten. Weerman, Freddie Paalman Kraslot van 1.000 gulden Holten - Bij Novalux van de Maat was het deze week raak. Een gelukkige kraste maar liefst duizend gulden bij elkaar. ul Zeeteeuulensfwul De vrolijke en ontroerende Zeeleeuwen presenteren 'Schipbreuk Sdiateiland' van 1 juli t/m 31 augustus. Mis ze niet! I extra's Jungle Hij is groot en gevaarlijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1