NU KORTINGEN I TOT AutoTrack.nl da s no gedreven manager/conservator m/v DONDERDAG 5 JULI 2001 HO/ZA 7 Zoek je de auto die bij je past? De autosite voor heel Nederland iiiMiitrn in iiiimJTiiiii RUSSENS MUSEUM STICHTING OUDHEIDKAMER RIESSEN Het Rijssens Museum is gehuisvest in de Havezate De Oosterhof. In de maand mei 2001 is gestart met de houw van het tweede Bouwhuis waarin zowel e deel van de collectie van het Rijssens Museum wordt ondergebracht als de col lectie van het Internationaal Brandweer-museum. Beide musea werken nauw samen in de exploitatie en beogen een uitbouw van hun culturele en wervende activiteiten. Wij zoeken een Het betreft een parttime functie van 25 uur per week voor een HBO functionaris of hoger, met opleiding in de museale richting. Het takenpakket omval: - het voorbereiden en samen met het bestuur bepalen van het beleid het belast zijn met de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de collec ties het ontwikkelen van en hel verantwoordelijk zijn voor het presentatiebeleid betreffende de vaste collecties en de wisselexposities het onderhouden van contacten met diverse instellingen en zorgdragen voor de voorlichting en publiciteit de uitvoering van het personeelsbeleid en zorg dragen voor de coördinatie van de vrijwilligers adviseren van het bestuur over de toestand van de musea, de depots en de col lecties Wij verwachten van u: - een relevante HBO-opleiding (Reinwardt academie of daarmee gelijkwaardig) - goede organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden - kennis van en ervaring met het registreren en documenteren van de collecties - kennis en vaardigheid in geautomatiseerde gegevensverwerking - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Salarisindicatie: schaal 8 van het BBRA Nadere inlichtingen bij de secretaris van het bestuur, de heer A. B. A. Bakker, tel. 0548-51 56 94 of de lieei G. Schuitemaker, tel. 0548-51 51 00. Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan het bestuur van de Stichting Oudheidkamer Riessen, Dr. Stokkersstraat 37, 7462 AD Rijssen. OPRUIMING Dorpsstraat 148, Enter Tel. 0547-381766/383631 Dinsdag gesloten Donderdag koopavond 60%

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 7