'Het is gewoon een erg gaaf evenement8 Touwtrekkers Look winnen Holtense kampioenschappen Jan Manenschijn 1e bij junioren in Elitecircuit Veel activiteiten rondom Open NK Triatlon Holten Jeugd welkom bij Wielervereniging Heropening Dondertman Clubkampioenschap judo DONDERDAG 5JUI.I 2001 HOUTENS NIEUWSBLAD Open NK touwtrekken Vletgoor - In voorbereiding op de selectiewedstrijden voor het nationale team in de 640-klas- se, deed Okia op eigen terrein ook mee. Na een goed begin tegen de Veense Boys 1 (nationale ploeg 2000) kwam Okia toch niet goed in zijn ritme. Het werd dan ook een gelijkspel. Gewonnen werd van Ariëns, Veense Boys 2 en Lagerweij. Nadat de kruisfinale tegen het team van Lagerweij goed werd gewonnen stonden de heren in de finale wederom tegen de Veense Boys 1. Helaas moest het team van Harry Hermans zijn meerdere bekennen in de Veense Boys, die met een andere techniek en tactiek de wedstrijden won, zo dat Okia een goede tweede werd en de trainers van Okia het inzicht kregen hoe zij de komende trai ningen moeten gaan invullen. Uitslagen Bergvliegers Holten - Gerrit Kwintenberg is bij duivenvereniging de Bergvliegers winnaar gewor den vanuit Morloncourt (385km) voor Jan van Werven en Henk van Beek. Door het slechte weer werd het een late lossing met een grillig verloop. De volledige uitslag is: G. Kwintenberg 1-14-22-32-37; J. van Werven 2-4-43; H. van Beek 3-9-17-41; A. ten Dam 2 5-13-15- 16-23-27-31-34; R. Bannink 6-10- 24-28-40; G. Jansen 7-26; E. Veneklaas 8-30-35; A. ten Dam 1 11; G. Koetsier 12-18-19-21; H. Wansink 20-29-42; G. Jurjcns 25- 39; A. Kramer 33; I-I. Jansen 36; W. Aafünk 38. Trekkertrek Laren - Dc inschrijving voor de jaarlijkse Larensc Trekkertrek- wedstrijd zal maandag 2 juli be ginnen in HCR Witkamp. Vanaf 21.00 uur kunnen deelnemers bui ten de gemeente Lochem zich op geven. De wedstrijd zelf wordt zondag 5 augustus gehouden van af 12.00 uur op hét terrein van de familie Scheggetman aan de Levenkamp 5 te Laren. De wed strijd zal worden verreden op en kleibaan. (Foto: Joh an Bo!ink) Vletgoor - Tijdens de Holtense kampioenschappen touwtrek ken op het Okiaterrein aan de Larenseweg, was het tussen dc onweersbuien door sportieve wedstrijden tussen dc plaatse lijke teams. Het PAP-tcam onder leiding van Gerben Sluiter, bt-'gon de wed strijden tegen de MF's met op het anker Elenk Veurink. Dc PAP'ers konden niet op tegen al het spor tief geweld van die dag, maar dit team had duidelijk dc beste team spirit, die tussen de wedstrijden door ook nog werd versterkt. Het team van dc bed bojs werd tweede, met onder andere Bert Kolkman, Jos Marsman, Edwin van Schooten en op het anker Egbert Jansen. Hiermee was dit team een goede mix van recrean ten en A-trekkers. Het team verl oor alleen van dc Look. De Look, bestaande uit de Boercjesfamilie en voorzitter Dinant Aanstoot, hadden duide lijk de overhand in het sportieve evenement. Dinant, oud-trainer van de dames van Okia, had in het begin van de wedstrijden de leng te er nog niet in, maar gaandeweg, door wat corrigerende aanmoedi gingen, ging het steeds beter. Eenmaal een gelijkspel tegen de MF'ers, maar de rest werd gewon nen. Eerste plek dus. Kampioenen jeugd tennis Holten - De jeugdleden van Tennisclub Holten hebben van woensdag 20 juni tot en met zondag 1 juli hun jeugdclub kampioenschappen gespeeld. Dit jaar heeft de jeugdcommis sie besloten in verband met de geringere deelname in vergelij king met voorgaande jaren, de jongens en meisjes in dezelfde poule tegen elkaar te laten spe len. Na 93 poulewedstrijdcn, kruis-, halve finales en zeven finales wa ren dc winnaars bekend. De finales werden zaterdag 30 juni gespeeld. De partijen van zater dagochtend werden wegens on weer verplaatst naar zondagmor- gcn. De clubkampioenen in de A-pou- le, Jennifer Janssen en Pim Dikkers, mogen meedoen bij de clubkampioenschappen van de se niorenenkelspel in september. Dit geldt ook voor de winnaars van de mixdubbel A, Jennifer Janssen/' Skip van den Assem, dubbel meis jes A, Jennifer Janssen/ Charlotte Roele, en dubbel jongens A, Pim Dikkers/ Skip van den Assem. Zij kunnen in het voorjaar 2002 met de seniorcnclubkampioenschap- pen meedoen. Clubkampioenen 2001: Jennifer Janssen en Pim Dikkers Dc uitslagen: JD B: Woltcr Kevelam/ Sebastian Anderson - Bas en Paul Verheul, 6-0, 6-1 .en JD A: Pim Dikkers/' Skip van den Assem Rcmco van de Riet/ Imre; Snippert 12-3 (poule uitslag). MDA: Jennifer Janssen/ Charlotte Roele - Lisette Scholten/Janine Blok, 16-3 (poule uitslag). GD-A: Jennifer Janssen/ Skip van den Assem, Imre Snippert/ Lisette, Scholten, 6-1,6-1. Jeugd Enkel C: Marcen Hulleman/ Paul Johanns, 6-4,3-6, 4-6. Jeugd Enkel B: Joost Leunk/Thijs Mollink, 6-2,6-3. Jeugd Enkel A: Jennifer Janssen/Pim Dikkers, 6-0, 6-3. Kindertelefoon Almelo - De Kindertelefoon Twente is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die kinderen en jonge ren tussen 8 en 18 jaar telefoni sche hulp, advies en informatie willen bicden. Voor meer inlich tingen of aanmelding kan 's och tends bellen met 0546-824949. In de tweede wedstrijd van het Elitecircuit heeft triat leet Jan Manenschijn een prima resultaat neergezet. Met een eindtijd van 1:50:14 uur was hij de eerste junior die over de finish kwam. Doordat in hetzelfde week end ook het Europees Kampioenschap Triatlon werd afgewerkt in Karlovy Vary in Tsjechië, werd hij tevens de derde Nederlander die over de streep kwam, achter Guido Gosselink (1:48.30), die op 5 seconden werd gevolgd door Jochen Cals uit Stein. Doordat toch een groot deel van dc wereldtop tegenwoor dig Nederland weet te vinden, kwam Manenschijn 'slechts' als 23ste over dc eindstreep, ach ter winnaar Trent Chapman (Australië) in 1:43:33 uur, juni- orcnwercidkampiocn Frederique Belaubre en drie voudig wereldkampioen en nummer negen op de Olympische Spelen Simon Lessing (Engeland) Daarnaast stonden ook een groot aantal deelnemers uit Kazakstan, Italië, Spanje, Duitsland en de Verenigde Staten aan de start. Na het zwemmen kwam Manenschijn als veertigste uit het water en begon samen met Lange afstands triatleet Guido Gosselink uit Enschede aan een opmars op de fiets. Al snel werden enkele atleten bijge haald en vormde zich een groep die goed samenwerkte. Ook werd de derde fietsgroep bijgehaald, waardoor het tem po weer wat kon toenemen. Uiteindelijk kon de tweede fietsgroep nog net voor de fi nish van het fietsen ingerekend worden, waardoor een groep van ongeveer dertig man ach ter de kopgroep van elf met een achterstand van ruim an derhalve minuut aan het loo ponderdeel begon. Zaterdag zal Manenschijn, die deel uitmaakt van het Arena- Berber Adventure Sports Team en in de Nederlandse se lectie zit, van start gaan in de triadon te Rijssen. Dit zal een laatste test zijn voor het Open Nederlands Kampioenschap Triatlon, (derde wedstrijd in het F.litccircuit) dat op 7 juli in Holten op het programma Gebroeders Tuitert gaan er helemaal voor tijdens de triatlon Holten - Bas, Rob cn natuur lijk Mark, alledrie de gebroe ders Tuitert, doen zaterdag mee aan de triatlon. Alledrie hebben ze al eerder meege daan en alledrie willen ze win nen. Mocht een van hen drieën Holtens kampioen worden, dan wordt er in huize Tuitert zaterdagavond wel een fles champagne opengemaakt. Bas deed vorig jaar voor het eerst mee aan de 1/8 triatlon. Zijn prc- cieze tijd weet hij niet meer: 'Ergens in 1:27 uur of 1:28 uur'. Zaterdag wil Bas graag in de buurt van dc 1:20 uur uitkomen cn het liefst natuurlijk eronder. Vorig jaar was voor hem vooral altastcn, maar dit jaar heeft hij dus een streeftijd. 'We moeten maar kij- i ken of het lukt', zegt Bas. Hij wil in ieder geval van zijn vriend Harold Beltman winnen, want die was vorig jaar sneller dan Bas. Rob doet dit jaar voor dc derde keer mee aan dc 1/8 triatlon, j Vorig jaar werd hij achttiende in 1:15 uur, niet zo snel als het jaar daarvoor. 'Het gaat mij eigenlijk meer om dc plaats. Ik wil sowieso I bij de eerste twintig eindigen', zegt I Rob. Daarbij wil hij na het zwem- men niet meer worden ingehaald; Rob wil dan zelf inhalen. 'Vorig jaar liep er in de laatste ronde ic- mand voor mij. Ik heb toen vrese lijk mijn best gedaan hem nog in te halen voor de finish. Toen me i dat gelukt was, zag ik dat hij recht door ging. Hij moest dus nog een rondje', vertelt Rob. Ook Mark heeft al eens eerder meegedaan aan dc 1/8 triatlon. Hij was toen vijftien cn deed mee aan de jeugdtriation, waarbij hij vijfde werd. Dit jaar zal hij echter mee moeten doen aan de 1/4 i triatlon. Omdat Mark geen idee heeft van dc tijden die normaal gesproken gelopen worden, heeft hij geen richttijd. 'Ik doe ook maar wat', zegt hij. Omdat Mark een goede basisconditie heeft, moet I het finishen geen probleem zijn. j Hij gaat, zoals we van hem ge- Rob, Mark en Bas Tuitert %ijn klaar voor de triatlon. (Foto: Joban Bo/ink) wend zijn, zo hard mogelijk. Alledrie de broers zijn enthousiast over het nieuwe fictsparcours. 'Langs die weilanden vorig jaar, dat was ook allemaal hetzelfde. Met de Holtcrberg in het parcours heb je nog een beetje afwisseling', zegt Rob. Met Mark als materiaal supplier is geen van de heren bang voor de afdaling. 'We hoeven echt niet te verwachten dat ze dc rem gebruiken tijdens de afdaling.' Specifiek op de triatlon trainen doen ze geen van drieën, In de zo mer loopt en fietst Mark wel als schaatstraining, maar dat wordt nooit geklókt. Daarnaast heeft Mark een keer gezwommen. 'Ik ga niet als een speer door het: water, maar ik kan wel aardig zwemmen'. Rob studeert in Delft en heeft net zijn laatste tentamens achter de rug. 'Dan kun je niet zoveel trai nen en die datum komt steeds dichterbij', geeft hij aan. Wel heeft hij al met zijn jongere broertje Bas gefietst en dat is hem niets van Bas tegengevallen. Zoals een echte Tuitert betaamt, willen alle broers graag winnen. 'Vorige week deden wc met het Spaar Selectteam mee aan dc sponsorloop in Volcndam. We hadden die dag zwaar getraind en zeiden bij de start dan ook tegen elkaar dat we rustig aan zouden doen. Toen de wedstrijd eenmaal begonnen was, deden we dat echt niet. Dan ga je er gewoon voor', herinnert Mark zich. Alle broer tjes weten echter dat er heel wat jongens meedoen die goed zijn. Het gaat dan ook niet alleen om het winnen, maar zeker ook om het meedoen. 'Het is gewoon een hartstikke gaaf evenement. Het is heel leuk om daaraan mee te doen', vindt Rob. Het gaat de boers vooral om het finishen, dc mentaliteit en het gevecht met je zelf. Voor Mark is het ook leuk een wedstrijd te hebben in de zo mer. Heiaas is hel voor hem altijd afwachten of hij mee kan doen. 'Je zit met trainingsschema's. Het is maar afwachten of je thuis bent met de triatlon, maar toen ik hoorde dat ik dit jaar thuis zou zijn, wou ik meteen meedoen', legt Mark uit. Mark start om 16:00 uur. Zijn broers Rob en Bas starten in de laatste groep om 18:35. Vervolg van voorpagina Vrijdag kunnen de jongere at leten laten zien wat ze kunnen tijdens dc Run-Bike-Run. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 strijden vanaf 19.00 uur om het Holtens kampioen schap. Ook het jaarlijkse spek takel de Triatlon Ballooning mag niet ontbreken. Vanaf 19.15 uur zullen zeker tien he- teluchtballonnen het lucht ruim kiezen vanaf Sportpark 't Vletgoor. In het teken van de gemeentelijke herindeling zal aansluitend de voetbalwed strijd plaatsvinden tussen Excelsior en het Holtens Elftal. Dc aftrap wordt ver wacht om 20.15 uur. Zaterdag is het dan zover: de elite cn dames A junioren starten om 13.00 uur om 13.15 uur gevolgd door dc heren. Om 18.35 uur gaat dc laatste groep Holtenaren op weg naar dc finish. De eerste deel nemer wordt rond 14.45 uur bij dc finish verwacht, de laatste om 20.45 uur. Naast dc wedstrijd is er zaterdag van alles te doen in het dorp. Op dc Smidsbclt zal een Sport- en Promoticmarkt plaatsvinden met verschillende stands. Voor dc kinderen is er weer de kinderstraat. En als de laatste deelnemer binnen is gehaald, barst het feest los met de Omega Showband cn tussen 22:00 uur en 22:30 uur Arne Jansen. Holten - Wielervereniging Holten voert sinds enkele maanden een actiever beleid richting jeugdleden. Elke maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur traint de jeugd onder leiding van Gerard Kolkman en Rene Rougoor. Diverse disciplines van het fietsen zoals stuurvaar- digheid, van achteren naar de kop van de groep rijden, schakelen en het in een carrouselvorm ronddraaien in een groep worden dan ge oefend. De omgeving van Holten leent zich uiteraard ook voortref felijk voor het beoefenen van het klimmen, een vermoeiend maar wel erg fascinerend onderdeel van de fietssport. 'Er is al een flinke progressie merkbaar', vertelt jeugdbegeleider Gerard Kolkman. 'Tijdens dc eerste ontmoeting met de steile Moucweg zag je verschil lende jongens en meisjes nog afstappen. Op dit moment is dit zeker niet meer het geval en worden er wedstrijdjes gehouden om als eer ste de top te bereiken.' Hoewel dit laatste misschien anders doet ver moeden, dc Wielervereniging Holten is een toervereniging waarbij recreatief wordt gefietst De club neemt niet deel aan wedstrijden, maar natuurlijk worden zo nu en dan de onderlinge krachtverhou dingen wel eens getest 'De huidige groep van zo'n acht personen is erg enthousiast', geeft Gerard aan en hoopt dat de groep binnenkort nog wordt uitgebreid met nieuwe jeugdleden. Het materiaal waarmee men aan de start komt, is in principe niet het belangrijkste. Het bestuur hecht er uit het oogpunt van veiligheid wel grote waarde aan dat men een valhelm draagt. De vereniging stimuleert nieuwe jeugdleden door een wielerbroek en wielershirt in de kleuren van wielervereniging Holten en een lid maatschap tegen een zeer gereduceerd tarief aan te bieden. Jeugd in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 16 jaar die nadere in formatie willen, kunnen contact opnemen met Gerard Kolkman (te lefoon 363453), Rene Rougoor (telefoon 361112) of Gerhard Vincent (telefoon 366800). Wegens de zomervakantie, vindt de eerstvolgende training plaats op maandag 20 augustus. Espelo - Kinderboerderij Dondertman werd afgelopen zaterdag 30 juni officieel heropend door burgemeester J.A.H. Lonink. Eerst was het de bedoeling Lonink een ritje op de nieuwe kabelbaan te laten maken. Door de hevige regen en onweer, werd toch maar besloten het bij het opendraaien van de uitgebreide kantine te laten. Later trok hij toch de stoute schoenen aan en deed een ritje kabelbaan. De kinderboerderij werd heropend, omdat het door de afgelopen MKZ-crisis de deuren dicht moest houden. De oude kiosk was te klein en is onlangs uitgebreid. Verder is er een kabelbaan bijge bouwd en een educatief centrum ingericht. Met elkaar een goede re den om nu tot een officiële heropening over te gaan. vond voorzitter E. van Schooten. Het aantal bezoekers stijgt nog steeds. 'We hebben sinds de opening dit jaar, al elfduizend bezoekers mogen verwelko men', benadrukt hij. 'De kinderboerderij voorziet echt in een be hoefte.' Burgemeester Lonink is het daar mee eens: 'Dagrecreatieve voorzieningen zijn erg belangrijk. Het zorgt voor leefbaarheid in een gebied.' Verder bedankte hij alle vrijwilligers. 'Zonder vrijwilligers is dit absoluut niet te trekken', geeft hij aan. 'Ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt en dat wij ervan mogen genieten.' (Foto: Wil Vogel) Rijssen - Voor de eerste keer zijn afgelopen zaterdag 30 juni de open clubkampioenschappen judo Rijssen-Holten gehouden. Aan dc wedstrijden werd deelgenomen door de Holtense judoka's van de SV Bato. de Rijssense judoka's van Riessen Oonderuit en gastjudo- ka's uit de regio. De kampioenschappen vonden plaats in het gym nastieklokaal aan de Wellestraat te Rijssen. Onder grote publieke be langstelling en onder toeziend oog van trainer Leo Buitink werd in verscheidene categorieën sportief gestreden. Door de Holtense judoka's zijn eerste plaatsen behaald door: Frank Jansen, Wouter van Aken, Koen Paalman en Robbert van Riel. Als tweede zijn geëindigd: Nienke Schoolkate, Geert Groot, Niek Groot, Maarten Benschop, Carlo Oude Nijwemc en Niels Popma. Derde plaatsen zijn behaald door: Axel Schrotenboer, Paul Hofman, Thom Derks, Renske Meester, Stefan Paalman, Daisy Putman en Geert Vincent. (Foto: Gert Perdon)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5