NS verkoopt straks trein kaarten in postkantoor aan Gaardenstraat 69,- 4,9% Holtens Nieuwst^ rtl Organisatie beslist: triatlon gaat op zaterdag 7 juli definitief door tj intratuin nip maar uit als je durft Weekendweerbericht MKZ-maatregelen op tijd afgezwakt 13 HET GROENE WARENHUIS HilUHD*0R Geen kaf maar koren bij Oudheidkamer Hoolt'n jNDlT^ U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. iïi*--- - BON i ™T Holtens Nieuwsblad Donderdag 14 juni 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegcner.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Pogingen tot inbraken trucks Holten - Inbrekers hebben donderdag 7 juli in vrachtau to's op de parkeerplaats Struik, aan de noordbaan van de Rijksweg A 1 weer geprobeerd toe te slaan. De chauffeur werd echter wakker en betrapte de daders die het ha zenpad kozen. Even daarna werd geprobeerd in te breken in een vrachtauto op de parkeerplaats Bolder (zuidbaan A 1). Ook hier lukte het de inbre kers niet om ongestoord hun gang te gaan. Kennelijk was men via het tunneltje onder de A 1 door van de ene naar de andere par keerplaats gegaan. Inbraak personenauto Holten - In een personenauto die geparkeerd stond bij de Canadese begraafplaats op de Holterberg werd vrijdag 8 juni ingebroken. Uit de auto werd een tas met inhoud weggeno- Nu het mooier weer wordt, is de Holterberg steeds meer in trek. Het is volgens de politie dan ook raadzaam bij het verlaten van de auto kostbaarheden mee te ne men. Ook is het niet: verkeerd be zoekers die uit de auto stappen, te waarschuwen en hun te adviseren geen kostbaarheden in de auto te laten liggen. De politic vraagt getuigen die per sonen zien die zich verdacht ge dragen, meteen de politie te bel len. Noteer daarbij altijd het ken teken van de auto waarin zij zich eventueel verplaatsen. Verkooppunt in Holtense VVV-kantoor gaat niet door: Inbraak Bosschool Espelo - In de Bosschool aan de Raalterweg werd in de nacht van 7 op 8 juni ingebro ken. Na binnen gekomen te zijn, hebben de daders compu terapparatuur weggenomen. In de nacht van 9 op 10 juni heeft men weer getracht in te breken, maar nu had men kennelijk toch van verdere stappen afgezien om dat het alarm afging. Van beide zaken is door de politic een aan gifte opgenomen. Aggegraat gestolen Vermoedelijk werd in de nacht van 7 op 8 juni op een indus trieterrein te Holten vanuit een bouwput een aggregaat weg genomen. Deze bevond zich achter slot en grendel. De daders hebben de ruimte waarin dat aggregaat zich bevond opengebroken en hun slag geslagen. Ongeval op rijksweg A 1 Holten - Er heeft zich zondag 10 juni een ongeval voorge daan op de zuidbaan van snel weg A 1. Hierbij waren drie personenauto's betrokken. Een auto met een hond, een 29- jarige man en vrouw uit Amersfoort reed zondag 10 juni op de linkerrijstrook van de A 1 en ging weer terug naar rechts. Een andere auto met daarin een 29-jarige man en een 28-jarige vrouw uit Utrecht reed achter de auto uit Amersfoort en wilde deze inhalen. Op dat moment ging Amersfoortsc auto weer naar links. Een aanrijding was het ge volg. De wagen kwam te slingeren en raakte een derde auto die voor hen op de rcchterrijstrook reed. Alleen de inzittenden van de wa gen uit Amersfoort raakten ge wond (armletscl en schaafwon den). Ze zijn vervoerd naar het ziekenhuis in Deventer. Hun auto raakte total-loss. De hond liep los over de snelweg en is door de die renambulance opgevangen. Hij mankeerde niets. De auto uit Utrecht raakte be schadigd aan de rechterkant en moest: ook worden afgeslcept. De derde wagen had schade aan de linkerkant en hoefde niet te wor den weggesleept. Holten - De Nederlandse Spoorwegen BV gaat vanaf eind dit jaar treinkaartjes ver kopen in het postkantoor aan de Gaardenstraat. Dit is onder deel van een landelijk project waarbij in 66 plaatsen met een onbemand station, NS Verkooppunten worden onder gebracht in postkantoren. Volgens een persvoorlichtster van NS zal de service waarschijnlijk al vóór oktober worden begonnen in Holten. 'Dit jaar richten wc 32 verkooppunten in en volgend jaar de overige 34.' Er is gekozen om in plaatsen met alleen een kaartautomaat, ook een bemand verkooppunt te openen, na overleg in 1999 met landelijke consumentenorganisaties. Hieruit bleek dat vooral ouderen toch de voorkeur geven aan persoonlijk contact wanneer zij een kaartje kopen. Verder zitten niet alle kaartsoorten in de automaten, waardoor nu moet worden uitge weken naar grotere stadons. 'De bemande loketten zijn in Hei ne plaatsen ooit gesloten, omdat er te weinig klanten waren deze draaiende te houden', licht de NS- woordyoerster toe. Vele plaatsen hebben al een verkooppunt in een sigarenwinkel of een VW-kan-_ toor. Deze zullen daar ook blijven bestaan. De NS heeft nu echter gekozen voor Postkantoren BV. 'De postkantoren werken nu ook al voor PTT Post op franchiseba sis. Ze weten dus al hoe de orga nisatie van een agentschap werkt', geeft de woordvoerster aan. 'Daarnaast is een postkantoor in bijna elke plaats aanwezig, zodat de afspraken maar een keer hoe ven worden gemaakt voor het plaatsen van alle 66 verkooppun ten.' De VVV in Holten had ook wel oren naar een NS verkooppunt. Dit werd echter door de NS te ruggedraaid, omdat het vervoers bedrijf toch liever met een lande lijke instantie in zee ging. Tot nu toe werd met elke sigarenwinkel of VVV apart afspraken gemaakt. Met Postkantoren BV is dit in een keer geregeld. Volgens de NS-woordvoerster is een bemand verkooppunt beslist niet alleen bedoeld voor ouderen. 'Veel meer senioren kunnen goed met de kaartautomaat overweg', geeft ze dan ook aan. Ook andere reizigers kunnen er baat bij heb ben. 'Vaak zie je op Heine station dat vooral forenzen gebruik maken van de trein. Zij kopen dan altijd dezelfde kaartjes uit de automaat. Als ze dan toch eens een andere tocht willen gaan maken, kunnen ze bij het verkooppunt persoon lijk advies krijgen en kaartjes ko pen.' Het assortiment is namelijk hetzelfde als bij bemande NS-lo- ketten. Alle kaartsoorten s Uiii! beeft geplaatst, kom n bemand verkooppunt in Holten. (Foto: Rinus Vrijdag) Naar het einde van de week toe vanaf donderdag wordt het weer wisselvalliger en koeler. Bu len Overgang naar wisselvallig weer met enkele regen of onweersbui en. Eerst warm, vanaf zaterdag geleidelijk koeler. Vrijdag, zater dag en zondag overdag stapelwol ken met enkele buien, af en toe zon. Hopen dat er voldoende neerslag valt in verband met de droogte. Vrijdag nog middagtem- peratuur van 22.0 a 23.0 graden. Daarna koeler met temperaturen van-16.0 tot 17.0 graden. De nachten zo'n 11.0 a 13.0 graden. Dit wisselvalliger weer wordt ver oorzaakt door een actieve depres sie, 1000 Hpa, deze komt in onze omgeving te liggen. De wind zit zondag opnieuw de noordwest hoek. Nog steeds geen zomer. Weerman, Freddie Paalman 1 'oor meer weer pagina 3 Tuinkachel hoogte 60 cm Van nu voor €31,31 Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 Holten - De triatlon in Holten gaat definitief door. Dit heeft de Stichting Triathlon Holten afgelopen dinsdagavond beslo ten. Hoewel de MKZ-crisis eerder nog roet in het eten leek te gaan gooien, is er op tijd ver betering opgetreden. De Holterberg is alweer een tijdje geopend en het fietsparcours gaat gewoon over de berg. Donderdagavond 5 juli begint het festijn om 20.00 uur met het ope ningsfeest op Kalfstermanswcide met de vijfmansformatie Central Park. Als hoogtepunt van de avond komt Guus Mecuwis rond 22.00 uur zijn nieuwste, maar ook zijn oudere hits ten gehore bren gen, samen met de band Vagant. Uiteraard zorgen de organisato ren VW-HoIten cn De Bourgondiërs ervoor dat het aan eten en drinken niet ontbreekt. En dc toegang is gratis. Op vrijdag 6 juli mag eerst dc schooljeugd laten zien hoe snel ze is tijdens de Run-Bikc-Run. Vanaf 19.00 uur strijden de leerlingen van groep zes, zeven en acht van de Holtense basisscholen op sportpark 't Vletgoor om het Holtense Scholiercnkampioen- schap. Aansluitend zal, ook 't Vletgoor, dc traditionele Ballooning plaatsvinden. Tussen 19.30 uur cn 20.00 uur zullen een tiental hctcluchtballonnen opstij gen. Natuurlijk gaat hier de nodi ge voorbereiding aan vooraf, leuk om rc zien. Ook dit jaar zullen weer enkele spraakmakende spe cials het luchtruim kiezen. Voor reserveringen voor een ballon vaart kunt u contact opnemen met de VAA'-Holten. Ter afsluiting van dc vrijdag-avond zal er op 't Vletgoor een vriend schappelijke voetbalwedstrijd tus sen zatcrdaghoofdklasser Excelsior en een Holtens Elftal gespeeld worden, Het Holtens Elftal is samengesteld uit selectie- spelers van z.v.v. Blauw Wit '66 en SV Holten. De aftrap zal ongeveer om 20.15 uur plaatsvinden. Ook hier geldt dat de toegang gratis is. Op zaterdag 7 juli gaat de eigenlij ke wedstrijd van start. Maar er is veel meer te doen dan alleen dc triatlonwedstrijd. Dc gehele middag zal er ccn groots opgezette markt in liet dorpscentrum en op het Avonturenpark Heilendoorn viert 65 jaar feest en trakteert! Ol /WA A jQ g' Knip deze schatkaart snel. N 1 uit en kom naar Hellendoórn J I als je durft! Bij de entree krijg je Ü- ItSoM dan maar liefst f 10.- korting p.p. Zo beleef je onbeperkt alle 39 Avonturen en Shows voor hot feestelijk verjaardagsprijsje van ma wogtuurlijk goed idee! Elke dag geldig t/m 1 juli.2001 voor max. 8 avonturiers. - - .t geldig i.c.m. andere acties/kortingen. AVO NTUREf www.avonturenpark-hellendoom.nl Dorpsstraat - Bij Oudheidkamer Hoolt'n worden donderdag 21 juni van 15.00 tot 20.00 uur door RTV Oost tv-opnamen gemaakt voor het programma Geen kef maar koren. De entree is 2,50 gulden per persoon. Holtenaren wordt verzocht eens goed dc zolder door te spitten en te Hjken of er nog antieke voorwerpen liggen. Een team van des kundigen zal tijdens de opnamen taxeren wat het waard is en wat het voorwerp voorstelt. Veelvuldig blijken bezoekers zeer waardevolle voorwerpen van dc stoffige zolder te halen, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Wie dus een erfstuk heeft, antieke v rommelmarkt, of zomaar wil weten opnamen langskomen Dorpsstraat. v-erpen heeft gekocht op de JÊ iets waard is, kan tijdens dc het oude gemeentehuis aan de Ook belangstellenden zonder een taxatiestuk zijn natuurlijk wel kom. Kerkplein zijn. waar vele spon sors van de Tnaihlon Holten zich zullen presenteren. Voor de Hein tjes is vanaf 13.00 uur de Kerkstraat omgetoverd tot een speelparadijs. Voor kleinsten zijn er een draaimolen, suikerspin- kraam, kruiptunnel en vele andere attracties. De wat ouderen tot 14 jaar kunnen terecht bij ccn klim wand van meer dan zes meter Fietsenbeurs in De Boschkamp Holten - Speel-O-Thcek Dc Boshut houdt zaterdag 23 juni haar eerste fietsenbeurs. Deze wordt gehouden in de ontmoe tingsruimte van Dc Boschkamp, van 13.30 uur tot 15.00 uur. Wie materiaal heeft en dat via de Speel-O-Theek te koop wil aan bieden, kan dit brengen naar de ontmoetingsruimte van De Boschkamp aan de Tuinstraat 2, op zaterdag 23 Juni van 10.00 tot 11.30 uur. Van de opbrengst is 20 procent voor de Speel-O-Theek. Er worden geen cheques geaccep teerd. Het geld dat verkocht ma teriaal tijdens de beurs heeft opge bracht en het materiaal dat niet is verkocht, kan worden opgehaald op zaterdag 23 juni van 16.00 tot 16.30 uur in De Boschkamp. De voetbalafdeling van SV Holten heeft haar 80-jarig ju bileum gevierd met een fami- Zie verder op pagina 3 Het echtpaar Schippers- VukHnk vierde vorige week het 65-jarige huwelijk. Zie verder op pagina 3 Extra late stoptrein Holten - De Nederlandse Spoorwegen voegt vanaf maandag 9 juli een extra late De laatste stoptrein richting Enschede vertrekt dan dagelijks om 0.39 uur uit Holten. Verdere veranderingen zijn er niet voor de lijn Deventer-Almelo in de nieu we dienstregeling. Vloekverbod I in Holten? Holten - Het college van B en W stelt voor om net als in Rijssen, een vloekverbod in Holten door te voeren. De raadscommissie Algemeen be stuurlijke en economische za ken zal zich op maandag 18 ju ni onder andere hierover gaan buigen. De bedoeling is dat er een regel hierover in de Algemene Politieverordening wordt opge nomen, waarin vloeken in het openbaar verboden zal worden. In Rijssen is geen praktijkgeval bekend waarbij iemand wegens vloeken werd opgepakt. Geen kerkdienst in Bethanië Dijkerhoek - In verband met de dienst van dominee Visser in de Dorpskerk, wordt er zon dag 24 juni geen dienst gehou den in het Dijkerhoekse Bethanië. HYPOTHEKEN ,-l/f het weer nieesft gaan de ballonnen op de vooravond van de triatlon weerde lucht in. (Foto: Johan Bolink) hoog. Als de laatste deelnemer binnen is, zo rond 20.00 uur, wordt de triatlon afgesloten met een knalfeesr op dc Smidsbelt. De Omega Showband zal zorgen voor de nodige drukte op de Smidsbelt zodat niemand rond 22.00 uuf het optreden van Ame janscn hoeft te missen. Wederom geldt dat de toegang gratis is. Zie onze advertentie op pag. 13 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I Woonplaats Geelt OP sis abonnee voer het Hollens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Hiföj betaalt voor dit abonnement I Z 187.- per jaar (betaalwijze, per acceptgiro) Cf 84- per laar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1