'Het ging echt super: ik pakte zelfs vier auto's in de Tarzanbocht' 'FC Groningen' en 'PSV' winnen Allard Van Bruggen Toernooi Klussendienst aan huis Tennisheren 1 verliest gevecht tegen degradatie Vier kunstexposities in Galerie Waerdenborch Vogelschieten Dijkerhoek als start Dijkerhoeks feest DONDERDAG 7 JU NI 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD 13 Een lamp ophangen, een kraan repareren, een kamer behan gen. Soms lukt het niet meer om dit soort klussen zelf nog te doen of komt men er gewoon niet aan toe. Dan biedt de Klussendienst uitkomst. Vanaf 1 juni kunnen abonnees van het Servicepakket van Thuiszorg Zuidwest-Overijssel deze handige dienst inschakelen tegen een aantrekkelijke tarief en met extra korting. Ook niet-abonnees kunnen van deze dienst gebruik maken. Voor deze uitbreiding van het Servicepakket werkt Thuiszorg Zuidwest Overijssel samen met Sallcon en Enterprise. Mensen kunnen de hulp van de Klussendienst inroepen bij kleine, praktische klussen in en rond het huis, met een maximum van vier uur. Dat kan gaan om witten, behangen en schilderen, en ook om klussen als het repareren van een klemmende deur of een lekkende kraan, het monteren van sloten, of het ophangen van een lamp. Allemaal werk dat nodig is, maar dat men om de een of andere re den niet zelf kan doen. Mensen die op leeftijd of gehandicapt zijn, vinden het ook wel eens prettig niet weer een beroep te moeten doen op familie of buren en te wachten tot iemand tijd voor ze heeft. Met deze dienst kunnen zijzelf hun zaken regelen en gebeurt het bovendien snel. Jonge gezinnen komen vaak niet toe aan dit soort klusjes doordat ze het druk hebben met werk en kinderen en dan is het ook heel makkelijk de Klussendienst te kunnen inscha kelen. Abonnees van het Servicepakket van Thuiszorg Zuidwest Overijssel betalen voor het eerste en tweede uur een tarief van 25 gulden en vanaf het derde uur betaalt men 40 gulden. Minimaal wordt een uur in rekening gebracht, ongeacht de tijdsduur van de verrichte klus. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclu sief eventueel materiaal. Niet-abonnees betalen de normale prijs van 40 gulden per uur. Wie gebruik wil maken van deze dienst, belt het nummer van Thuiszorg Zuidwest Overijssel 0570-686000 om uw naam, adres, telefoonnummer en een korte beschrijving van de k!us(sen) door te geven. Thuiszorg Zuidwest Overijssel zorgt ervoor dat uw gege vens terechtkomen bij de Klussendienst. De Klussendienst belt u binnen twee weken op om een afspraak te maken. Holten - Het eerste herenteam van de Tennisclub Holten heeft het gevecht tegen degradatie verloren. Afgelopen zater dag was de laatste kans om nog in de vijfde klasse te blijven. Daarvoor moest er met 4-1 gewonnen worden. Helaas werd er met 5-0 verloren. Met feit dat Heren 1 al eens kampioen werd op het sportpark in Lcttele gaf hoop. Valse hoop zou later blijken, want de tegenstan ders uit Lcttele waren veel te sterk. De eerste dubbel die werd ge speeld, was die vanjonnie van Ee en Jan Martijn Kors. Op het sco reformulier de tweede dubbel. Ondanks dat beide heren hun best deden, haalden zij het niveau van hun tegenstanders niet. De wed strijd eindigde in 6-2 en 6-2. Er mocht nu dus geen enkele partij meer verloren gaan, wilde Holten nog kans maken in de vijfde klasse te blijven. Helaas mocht het niet zo zijn. Remco Faasse haalde wel de meeste games binnen van het team, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Bij vlagen speelde hij prachtige punten, maar deze werden afgewisseld met veel onnodige fouten. Hij moest de wedstrijd uiteindelijk met 6-2 en 6-3 aan zijn tegenstander laten. Degradatie was dus zo goed als zeker, maar dat wil niet zeggen dat de heren niet bleven vechten. Al was het maar voor de eer. Helaas mocht het niet baten. De tweede enkel, gespeeld door Erik Steenbergen, ging met 6-1 en 6-2 verloren. En ook de op het sco reformulier eerste dubbel kon niet meer gered worden: 6-1 6-0. Tijdens het begin van de laatste partij kregen de Holtenaren onver wachts bezoek. Een aantal sportieve clubleden was op de fiets naar Letiele gekomen om hun club aan te moedigen. Remco Faasse en Jan Martijn Kors gingen er nog eens extra voor, maar het mocht niet baten. Ook de laatste wedstrijd werd niet gewonnen: 6-2 6-0. Met de 5-0 dagnederlaag, is het eerste herenteam van de Tennisclub Holten definitief gedegradeerd naar de zesde klasse. Volgend jaar zal er dus voor het kampioenschap getennist worden, want de heren willen wel weer terug. Holten - In Galerie de Waerdenborch wordt van zondag 10 juni tot en met 9 september een expositie gehouden van vier kunste naars. Ronny Knippen, Marja Evers, Madeion van Velthoven en Ingeborg Oderwald stellen hun werken tentoon met als thema: Waar woorden tekort schieten. De kunstwerken zijn te bezichtigen tijdens de openingsrijden: vrijdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De galerie is van 20 juli tot en met 12 augustus gesloten. Ronny Knippen uit Schalkhaar laat glasobjecten zien in combinatie met staal, lood en steen. Het werk van haar heeft een archtitectoni- sche uitstraling. 'De materie glas is al mooi, dus gevaarlijk om snel tevreden te zijn. Ik moet er iets eigens aan toevoegen en schuw het experiment niet', zegt Ronny. Beeldhouwen is voor Marja Evers een manier om emoties, gedach ten en gevoelens tot uitdrukking te brengen, daar waar woorden te kort schieten. Werken in en met steen is een passie voor haar. De steen daagt haar uit, lijkt te zeggen: maak iets moois van mij, maak zichtbaar wat ik al in me heb. Het is een proces waar zij zich hele maal in kan verliezen. Behalve met verschillende soorten steen, werkt ze ook met brons. Zowel steen als brons vindt ze bijzonder mooie materialen. De schilderijen die Madeion van Velthoven maakt, ontstaan uit een existentieel zoeken naar het op de juiste manier uitdrukken van haar gevoelens. Deze zoektocht is een eeuwige bron van inspiratie. Niets blijft immers hetzelfde. Op deze expositie toont de kunstares Ingeborg Oderwald olicvei- ven en streng vormgevende abstracte etsen van musici. Ondanks de grote verscheidenheid, stralen ze een zekere rust uit. De snelle, ritmische schetsen van musici maakte ze tijdens de lunchconcerten in het Amsterdams Concertgebouw. Okia trekt zich op podium in België Nadat geruime tijd wegens de MKZ, het wedstrijdelement binnen de touwtreksport op een laag pitje is geweest, greep touwtrekvereniging OKIA de eerste de beste gelegenheid aan om de vele trainings arbeid in praktijk te brengen. Net over de zuidergrens, in Kasterlee bij Turnhout, organiseerde de Belgische touwtrekbond een internationaal toernooi. Hierop kwamen teams uit België, Zwitserland, Engeland en Nederland af. In deze door de Belgen tot ko- ninginneldasse omgedoopte 640 klasse waren de Fleren van Okia actief. Marti Jansen, Henk Veurink, André Wansink, Bert Kolkman, Hein Gijssen, Marco Oostervcld, Kees Krijnen, Egbert Jansen traden tegen twaalf teams uit bovengenoemde landen in het strijdperk. De teams werden verdeeld in twee poules. Okia was ingedeeld in de beduidend zwaardere poule van zes equipes. Hierin wisten de Okia'ers echter bijzonder goed stand te houden. Met vier over winningen en een gelijkspel schaarden ze zich gemakkelijk bij de eerste twee wat genoeg was voor een plekje in de halve finale. In deze halve finale kregen ze van doen met de Fleren van de Veense Boys uit Vecnendaal. Zij hadden in de andere poule alle wedstrijden overtuigend gewonnen. Door een ijzeren verdediging wist het team van Okia de eerste trekbeurt te winnen, maar in de tweede trek beurt konden ze dit niet herhalen. Ook in de derde beurt schoten de krachten van dc Fleren tekort. Wat restte was de strijd om de bronzen medaille. Gewonnen werd van touwtrekvereniging Jagersrust uit Schijf. Dus konden dc Fleren met hun coach Harrie Flermans en verzorgster Corrie Bark aan het eind van deze dag toch nog op het podium plaatsne men. Verheugend om te constateren is, dat er duidelijk progressie in de prestaties van OKIA zit. Zodoende zit het er misschien wel in dat ze op het juiste moment (NK op 17 juni in Eerbeek en 24 juni voor eigen publiek in Flolten) kunnen pieken. Dijkerhoek - Het vogelschieten vormt al sinds 1980 een vast on derdeel van het Dijkerhoeks feest. De eerste twee jaren werd hct.evenement tijdens het Dijkerhoeks feest gehouden toen dit nog een midweeks evenement was. In 1982 droeg de volksfeestcommissic De or ganisatie over aan de schietver eniging De Zaagmolen. Het evenement verhuisde toen naar de zaterdagavond voor het Dijkerhoekse feest. Sindsdien geldt het evenement als de offi cieuze opening van het Dijkerhoeks feest. In de laatste jaren (sinds 1994) is ook het vogelschieten voor de jeugd in het programma opgeno men. Flet vogelschieten 2001 staat voor zaterdagavond 16 juni op het pro gramma. Inwoners van Dijkerhoek of be horende tot de schoolkring Dijkerhoek of leden van schiet vereniging De Zaagmolen zijn ge rechtigd deel te nemen aan dit schietevenement, mits ze 18 jaar of ouder zijn. Personen van 12 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan het jcugdvogelschieten dat tegelijker tijd wordt gehouden. Inschrijven kan vanaf 19.15 uur in café-restaurane "Flet Bonte Paard". De schietwedstrijd begint om 20.00 uur aldaar op dc fcest- wcidc. De deelnamekosten bedra gen 20 gulden voor de senioren en 2,50 gulden voor de jeugd. Sportdag op Vletgoor Yvonne Vlogtman tweede in Michelin Renault Junior Cup Fietstocht door bosrijk gebied De IVN afdelingen Diepen- heim en Markelo houden zon dag 10 juni vanaf 10.00 uur een Zomerzondagfietstocht. De route voert via de bosrijke om geving van Diepenheim langs de kerkdorpen Gelselaar en Gcesteren naar Borculo, waar een lange tussenstop zal wor den gehouden bij de Fratertuin van de Leo-Stichting. Frater Willibrord houdt open huis en de fietsers zullen onder bege leiding van hem of een andere gids de bekende wilde plantentuin en vlindertuin bekijken. Naast deze tuinen zijn er diverse andere bezienswaardigheden. Via een andere route volgt de terug tocht richting Diepenheim. Flet vertrek is 10.00 uur vanaf de Platanen in Diepenheim (voor het gemeentehuis). Thuiskomst circa 16.00 uur. Voor IVN-jeden zijn er, behalve entree en consump ties, geen kosten aan deze fiets tochtverbonden. Nict-IVN -leden betalen, naast consumpties en en tree, 2,50 gulden. Het is verstan dig, behalve een fiets, ook regen kleding en een lunchpakket mee te nemen. Informatie bij Ria Wormgoor, te lefoon 0547-351506 of Jetty Dorrestcijn telefoon 0548- 362620. Vletgoor - De jaarlijkse sport dag voor de Holtense basis scholen zal dit jaar worden ge houden op donderdag 14 juni op het sportpark 't Vletgoor. Bijna vierhonderd leerlingen uit dc groepen 5 tot en met 8 van alle basisscholen zullen meedoen aan vier verschillende onderdelen. In groepen wordt er slagbal, lijnbal en een recreatieve achtkamp ge speeld. Een individuele prestatie wordt verlangd bij een diploma gedeelte. Daarvoor moeten vijf nummers worden afgewerkt: 60 meter sprint, verspringen, hoog springen, balwerpen en een 300 meter loop. De dag begint om 8.45 uur en zal om 14.00 uur afge sloten worden met een estafette over acht keer 60 meter. Per school nemen hier vier jongens en vier meisjes uit de groepen 5 tot en met 8 aan deel. (Foto: Jok an Boiink) Meermanskamp - Het Allard van Bruggen Toernooi werd zondag 27 mei voor de 27e keet- gehouden voor de D-, E- en F- jeugd. Dit jaar was door om standigheden gekozen voor een andere opzet en wel een 4 maal 4-toernooi met alleen spelers van SV Holten. De jongens die zich hadden opge geven voor het toernooi moesten zich halfnegen 's ochtends mel den bij het secretariaat, waar ze te horen kregen in welk team ze za ten en bij wie. Alle teams hadden dc namen gekregen van de eredi visieclubs, zoals Ajax, PSV en FC Groningen. Omdat er natuurlijk een groot verschil is tussen F4 cn Dl had dc organisatie een scheiding ge maakt. Dc spelers van D1D2, El en E2 werden verdeeld over acht teams. Hetzelfde gebeurde met de spelers van E3, Fl, F2, F3 en F4. De teams werden weer verdeeld over twee poules van vier, waar binnen een competitie moest worden afgewerkt. Om 10:30 uur waren de poulewedstrijden klaar, zodat de organisatie druk aan het rekenen kon gaan. Na een kwar tier waren dc eindstanden bekend van alle poules. Hierna werden dc teams weer ingedeeld in vier pou les met gelijke tegenstanders. Na zes wedstrijden was de uiteindelij ke eindstand bekend. In de poule Dl, D2, El en E2 kwam FC Groningen als overwinnaar uit de bus. Dit team bestond uit Thijs Vincent, Daan Wissink, Koen Rozendom, Indji Berends, Coen Zweers en met als leider Ronnie Meester. In de poule E3, Fl, F2, F3 en F4 was PSV dc sterkste. Dit team be stond uit Jard de Vries, Rick Pasman, Jeroen Nijland, Gerben van Coevorden en Glennn Flissink. Dit. team had dan ook Eclco van der Wai als leider. Alle winnaars kregen als prijs een mooie beker. Zandvoort - Yvonne Vlogtman heeft afgelopen maandag zeer goed gepresteerd tijdens de Pinksterraces in Zandvoort. Uiteindelijk werd ze dertiende in het gehele veld en tweede in dc Michelin Renault Junior Cup. Een goede prestatie van de Holtense, die dit jaar voor het eerst meerijdt in de Fly You Clio Renault Sport Cup. Donderdag voor het raccweekend kwalificeerde Yvonne zich al voor de race, door zich bij dc eerste dertig te rijden. Door naar buiten te gaan toen het nog droog was, wist ze een snelle tijd neer te zet ten, die vervolgens in de regen moeilijk te verbeteren bleek. Uiteindelijk mocht ze starten van af de vierde startrij. Zelf wist ze eigenlijk niet zo goed of ze daar nou zo blij mee moest zijn: „Door dc regen is het: hele veld door el kaar gegooid. Al die snelle heren zitten straks achter mij en die remmen echt niet met de voet- rem. Die remmen op jouw. Maar goed, we hebben hem cn verder zien we wel". Op dc racedag zelf was het geluk kig droog. Dc lucht zag er af en toe wat dreigend uit, maar bij Team Transscope, het team waar Yvonne voor rijdt, maakte nie mand zich daar zorgen over. Door de directe verbinding met een weersatcllict kon men per kwartier voorspellen of het zou gaan regenen of niet. Voor dc start was Yvonne vrese lijk zenuwachtig: „Ik had echt dc bibbers, maar dat ben je kwijt zodra je voor dc lichten staat". Yvonne had dan ook een hele goede start. In de eerste ronde maakte echter meteen iemand een klap en bijna werd Yvonne daar het slachtoffer van. 'Ik ging op twee wielen door dc bocht, maar goed ik haalde het', vertelt ze. Yvonne startte als achtste en naar verwachting werd ze door een aantal coureurs ingehaald, maar niet zoveel als berekend. Toen de saftycar na dc crash op Moet/er 1 log/man omhelst Yvt de baan kwam lag de Holtense ze ventiende. Enkele ronden na de hervatting van de race reed Yvonne echter ineens terug op de dertiende plaats cn nog iets later op de twaalfde. „I-Ict ging echt su per. Op een gegeve pakte ik in de Tarzanbocht auto's. Ze waren elkaarr langs", a het heb alen van de podiumplek. I 'ader Vlogtman kijkt trots toe. (Foto: Johan Bo/ink) baan", legt Yvonne uit. Uiteindelijk finishte ze als dertien de van de in totaal zevenenveertig deelnemers. Een superprcstatic van de Floltcnsc, die in de Saxo Cup nooit zover is gekomen. Na de prijsuitreiking en het ere rondje voor de Michelin Renault Juniorcup, wist Yvonne even niet houden, i •n daarom kon ik er mooi rcrtclt ze. ist ze dc twaalfde plaats te .ar uiteindelijk werd ze toch nog ingehaald. „Een van die DTTC-hcren kwam keihard naar me toe. Die heb ik laten gaan, want daar maak je geen kans te- n gevecht met gen en anders lig je naast de hoe ze het had. In dc tent van Team Transscope werd ze toege juicht en gezongen en toen pa cn ma haar uitbundig feliciteerden had zc het even moeilijk. Na vijf minuten was zc van de verrassing bekomen en deed ze als een pro fessional mee met dc feestvreug- Ondanks dat er met andere auto's nogal wat problemen waren ge weest, was Yvonne zeer tevreden over haar auto. „De auto was super, ik heb snelle rondetijden gereden, dus volgens mij zat dat wel goed", lacht Yvonne, die met volle teugen van haar succes geniet.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 13