'We hebben een prachtlocatie; het is zonde daar niets mee te doen' m 4,4% intratuin Holtens Nieuwsblad Nieuw te bouwen woningen terrein Dorpsschool blijken onverkoopbaar 89 5,00 0^ is er 13 april géén koopavond Gewijzigde openingstijden Albert Heijn Holten HttltmOM WIE WORDT VERK0PER(STER) VAN HET JAAR? INI IN DIT nummer NEE! DISCOUNT U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad Donderdag 12 april 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 Herdenking gaat niet door Holten - Op de Canadese mili taire erebegraafplaats op de Holterberg zou zondag 15 april, Eerste Paasdag, een her denkingsplechtigheid worden gehouden. Door de MKZ-cri- sis wordt deze echter afgelast. De 48e Highlanders of I lolland Pipes and Drums uil Apeldoorn zouden hierbij de plechtigheid bij- Jongerenwerk in Holten na gemeentelijke herindeling in diepvrieskist beland? In overleg met de gemeente Holten en Staatsbosbeheer is er besloten déze herdenkingsplech tigheid niet door te laten gaan. Boottocht uitgesteld Holten - De geplande jaarlijkse boottocht van Rode Kruis Holten op 8 mei gaat niet door. Wegens de MKZ-crisis heeft de organisatie besloten de tocht te verplaatsen naar maandag 3 september. Holten - Stichting Sociaal en Cultureel Werk in Holten pro beert al vanaf maart 2000 het jongerenwerk weer op de rails te krijgen. Na een onderzoeks rapport van SPIL en rondvraag bij jongeren en andere betrok kenen lijkt het ideaal om De Schure aan de Beusebergcrweg te gaan ge bruiken als uitvalsbasis voor een jongerenwerker. Vlak voor de fusie tussen de gemeentes Holten en Rijssen was alles bij na in kannen en kruiken. Toenmalig wethouder M.F. Spijker hoopte de eerste stap- S.v.m. Goede Vrijdag De Holtense Handelsvereniging In verband met Goede Vrijdag zijn wij aanstaande vrijdag om 18.00 uur gesloten. Tevens zijn wij 2e paasdag (maandag) gesloten. Wij vragen hiervoor uw begrip. Albert Heijn Wansink Holten pen nog voor de gemeentelijke herindeling te kunnen zetten, maar wethouder J. Flim - Gerritsen (Rijssen) stak hier een stokje voor. Tot op de dag van vandaag heeft de stichting Sociaal en Cultureel Werk niets meer gehoord van de gemeen teraad. F.cn terugblik: in het voorjaar van 2000 klopt de vereniging De Schure aan bij de stichting Sociaal Cultureel Werk (SoCuWc). Zij zouden graag meer jongeren in De Schure zien. De leeftijd van de vaste bezoekers ligt te hoog en de groep wordt steeds kleiner. Hoewel de slichting voor Sociaal en Cultureel Werk niets meer met De Schure te maken heeft (na de verhuizing van de stichting naar De Boschkamp zijn de jongeren van De Schure gebleven en heb ben hun eigen vereniging opge richt), vindt zij het probleem toch zo belangrijk dat wordt besloten er iets mee te doen. Overleg met de gemeente volgt. Er wordt een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van de stichting Sociaal en Cultureel Werk, de gemeente en stichting Het Paalhuus (eigenaar). De ge meente is blij met het initiatief, maar wil een goed beleid voeren. Daarom wordt er een rondv raag gehouden bij de jongeren en wordt de SPIL adviesgroep inge zet een onafhankelijk rapport te maken. Lees verder op pagina 12. HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. pretoogjes! Plus als u nu bestelt GRATIS Apenheul Dierenpark Amersfoort en Avifauna!! He\lenóof«n en Vinarium ulervf.ik Dolfinarium Harderwijk KIJK SNEL VERDER IN DEZE KRANT GOEDE VRIJDAG EN 2» PAASDAG GEOPEND verderop ui óf ze krant da'-i nou, Roetgennk! Dorpsstraat 1-9B, Enter In deze uitgave van het Holtens Nieuwblad staan een groot aantal foto's waaruit u kunt kiezen wie uw favoriete verkoper(ster) is van dit jaar. Een deskundige jury zal naar het aantal inzendingen bepalen wie het vaakst is genomineerd. Stuur in deze bon! i Mijn favoriete verkoper(ster) i omdat Hij/zij werkt in de winkel van: Deze bon inleveren voor 1 mei bij het Holtens Nieuwsblad, Kerkhofsweg 18, Holten Enkele jongeren 'sjn onder leiding van 1ugeSdiarreuberg in Ijuii vrije lijd al herig met bet schoonmaken van De Schure. (Foto: Gert Perdon) Kortgeding tussen gemeente Rijssen en BEMOG: -niuxifjuim HOLTEN - Raadsleden van de gemeente Rijssen maakten afgelopen dinsdag een rondrit door Rijssen en Holten. Na een kofficstop in Holten, viel het niet mee alle raadsleden weer in dc OAD-bus te krij gen. Een aantal van hen wilde Holten liever te voet bekijken. De belangstelling gold een winkeltje met snuisterijen bij de kerk. Nadat iedereen ccn plaatsje ge vonden had, reed de bus vanaf dc Smidsbelt via dc Dorpsstraat naar dc Rictmoienstraat. Daar werd door de voorlichter verteld over het kortgeding tussen de BE MOG en dc gemeente Rijssen. Het braakliggende terrein is be stemd voor de bouw van luxe ap partementen. Maar de verkoop aan economisch gebonden inwoners van dc ge meente loopt niet echt hard. Bouwer en gemeente wachten op .dc uitspraak van een kort geding in deze zaak. Vervolgens kregen de bibliotheek, de Boschkamp cn gebouw Irene de nodige toelichting. „Na een inventarisatie van plan nen en wensen worde er een de finitieve beslissing genomen over uitbreiding van een van deze loca ties of dc bouw van een nieuw multifunctioneel centrum. Dc Holtcnarcn in het gezelschap Op de locatie Holten maakte de toer een koffiestop in dc kantine r, daarna volgde een ritje door Holten. (Foto:Geri Perdon) Zaterdag 14 en Paasmaandag 16 april 2001 Helemaal over uw toeren van oude singles? Compleet van slag door een zeldzame koekkoeksklok? U krijgt kriebels in uw buik van oud speelgoed? Bezoek dan de vlooienmarkt in het Expo Center Hengelo. Want, wat u ook zoekt, de kans is groot dat u het op één van de 1000 kraampies vindt. Elke dag geopend van 09.00 tot 17 00 uur. Sntrss; Volwassenen fl. 6,- Kinderen tot 12 jaar er 65* fl. 3,- Kinderen tot 6 jaar gratis entree. Expo leen ter Jr l>l het groene warenhuis wezen hun Rijsscnsc collega's wie waar woonde of gewoond had. „Daar achter. Daar woon ik", weerklonk het meerdere malen. Op enkele plaatsen werd de toe schouwers gewezen op de perfec te inpassing van oude boerderij tjes in ilc nieuwe bouwplannen, bijvoorbeeld op de hoek van de SPECTRUM WONEN Zie achterpagina E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Ixcrlingen Haarschool verza- melen handtekeningen tegen I afmaken vee. Zie verder op pagina 3. Leerlingen van Dc Waer- dcnborch doen ervaring op als Europarlementariër. Zie verder op pagjna 5. Paasactie HHV Holten - De Holtense Handels Vereniging houdt zaterdag 14 april een Paasactie op de Smidsbelt. In dc Vitrine van Novalux van der Maar op de Smidsbelt ligt dit jaar een berg eieren, waarvan dc hoe veelheid geschat moet worden. Inschrijfformulieren liggen op dc toonbank bij Novalux Van deMaat cn kunnen hier ook weer in een speciaal daarvoor bestemde bus worden ingeleverd. De tien beste inzenders winnen een taarten knjgen in de week na Pasen persoonlijk bericht. Tussen 12.00 tor 16.00 uur zal De Koff Entertainment aanwezig zijn met ccn levensgrote Paashaas die de kinderen schminkt cn fraai ge vormde ballonnen maakt. Weekendweer Geregeld zon en overwegend droog. Met dc Paasdagen op nieuw wisselvallig cn koud weer.Vrijdag cn zaterdag overdag wolkenvelden afgewisseld door geregeld zon. Middagtemperaturen liggen rond de 9.0 a 10.0 graden. Eerste en tweede Paasdag veel bewolking en geregeld enkele buien, moge lijk met hagel of natte sneeuw, af gewisseld door af en toe zon. Met een matige noordwesten wind voelt het buiten guur aan. In de nachrcn zo'n 1.0 a 2.0 graden met kans op vorst aan de grond. Met een noordwestelijke stroming wordt vrij koude lucht aange voerd. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagina 3 Larenseweg. Langs de boerderij De l.ieze, eigendom van Roos- dom Tijhuis, waar de uitbreiding van het woningbouwterrein werd aangestipt, ging het langs dc volkstuinen cn sportvelden rich ting industrieterrein Vletgaars- HENDRIE VAN ZON! verkoper 2001! Lees er alles over elders in deze krant! DE COMPUTER KOOPJES BEURS 5-delig houten tuinset "PENANG" 4 verstelbare houten stoelen "Penang" en 1 houten tafel "Malay" 150 x90 cm. van 1115,- Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 TWENTEHALLEN-ENSCHEDE MAANDAG 16 APR. 10-16 UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzend ei Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijfoj beaalt\cor dn abonnement -187- per jaar (beBatojze: per accep&ro) 184 - per jaar (beBalwjze: ausynaescb)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1