FEESTELIJKE TüINBOüWBEURS! VAN DE RIET AMBT DELDEN Postcode Jackpot nü 24 miljoen! OPEN HUIS! i a'ilri (li Sfeervolle winterse woondagen bij Lugo in Rijs sen OPEN DAGEN OPEN DAGEN I I I I M I kujEgEner huLs-aan-huiskranten oost Je bent een rund als ie met reizigers stunt! Scholieren maken heideveld schoon Re O De kou buiten h- De warmte binnen UÉUI mo% - _>g. Reis naar de Turkse Rivièra 75.000,- Bla BON VOOR JACKPOT VAN 24 MILJOEN §St ]-m DONDERDAG 8 MAART 2001 HO 8 O RAKETJES V loor Hollens r I J L 1 De Zakengids Wfi&SËÈËiËW Hl Om een rubrieksadvertentie op te geven voor Holtens Nieuwsblad/De Zakengids Plaatsingsdatum(s) - Plaats hier uw advertentietekst Per vakje één leesteken of spatie gebruiken. (Denk aan adres en/of telefoonnummer en vergeet niet om belangrijke details te vermelden). REGEL BON De kosten van uw advertentie: Prijzen zijn incl. BTW t/m 3 regels per regel meer f 22.31 f 7.44 Hoe opsturen De volledig ingevulde bon. voorzien van uw eigen banknummer en handteke ning of met bijgevoegde giro-betaalkaart of bankcheque, dient 2 dagen voor plaatsing in ons bezit te zijn. Opdrachten die te laat zijn worden doorge schoven naar de volgende week. In gesloten envelop toezenden aan: Wegener Huis-aan-huiskranten Oost afd. Telefonische Verkoop Antwoordnummer 97, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig) Hoe betalen Vul op de bon uw eigen bankrekeningnummer in en plaats uw handtekening. Daarmee stelt u ons (éénmalig) in de gelegenheid om het bedrag te incasseren. Ook kunt u een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of bankcheque bij de bon opzenden. Ondergetekende: verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Media Collect de bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. Postbanknr. Datum: het verschuldig- .Handtekening rekeninghouder:- 1 Advertentie onder nummer/brieven buro v/d blad f 8.50 e 1 Bewijsexemplaar op aanvraag per post f 7.91 1 Telefonische opgave advertenties: 053-484 24 50 Een slaking is wel het laatste waar de reizigers od zitten te wachten. Dit is de mening van ROVER. De vereniging van reizigers roept personeel, bonden en de directie van NS op om te voorkomen dat reizigers de dupe worden. Steun ROVER en word nu lid voor f 45.-. Bel 033 - 46 55414 of bezoek ons op www.rovernet.nl ook voor een schadedeclaratieformulier. STAP OVER OP ROVER Winter. De tijd van het jaar dat u optimaal wilt genieten van de gezelligheid in u woning. Dagen waarop u zich terugtrekt in sfeer en warmte. De kou buiten, de warmte binnen. Speciaal voor deze tijd van het jaar heeft LUGO voor u een aantal aantrekkelijke aanbiedingen. winter korting r 15% winter korting De zonwering waar u het hele jaar profijt van hebt. Niet alleen tijdens de zonnige maanden, maar ook tijdens de koude winter maanden. De zonwering voor elk raam. Een vrije doorloop voor het raam, effectieve wering van de laag staande zon en behoud van uitzicht zijn enkele voordelen van deze praktische zonwering De ideale oplossing voor elke leefruimte. Bij LUGO nu extra voordelig geprijsd. Keuze uit talloze kleuren en dessins én exact op de maat van uw raam. Rolgordijnen winter l korting Lamelgordijnen Alle stoffen uit de Collectie 2000 nu extra scherp geprijsd. Maar liefst. winter korting Ook uw adres voor: Terrasschermen, Uitvalschermen, Markiezen, Lamelgordijnen, Overgordijnen, Jaloezieën, Plissé's, Velux en Luxaflex producten Rijssen: Deventer: Haaksbergen: Kalanderstraat 16 Hannoverstraat 7 Tolstraat 26d 7461 JM Rijssen 7418 BL Deventer 7482 DB Haaksbergen telefoon 0548-520239 telefoon 0570-644381 telefoon 053-5742501 zonwering - raambekleding PARK- EN TUINMACHINES GEREEDSCHAPPEN/IJZERWAREN AAN DE BOLLENWEG 16 RIJKSWEG DELDEN-GOOR TEL. 0547-27 27 03 Wij houden m donderdag 8 maart van 10.00 - 22.00 uur vrijdag 9 maart van 10.00 - 22.00 uur :aterdag 10 maart en zondag 11 maart, van 10.00 - 17.00 uur maandag 12 maart van 10.00 - 17.00 uur WAT VALT ER ZOAL TE ZIEN? VELE SCHERPE AANBIEDINGEN OP HET GEBIED VAN: professionele gereedschappen werkschoenen, werkkleding motorzagen, elektromateriaal parkmachines, bermmaaiers enz. enz. compleet park van al onze grondverzetmachines! zondag 11 maart: grote tentoonstelling oude tractoren zaterdag 10 maart en zondag 11 maart: zijn er voor de kinderen leuke attracties! o.a. draaimolen, springkussen. kortom uw bezoek wordt bijzonder op prijs gesteld en... koffie en een drankje staan klaar1!! graag tot ziens! „De klas van Johan Plantinga van de Holtc- renkschool is er dit jaar twee keer geweest, maar de Haarschool bijvoor beeld dit seizoen nog niet. De leerlingen van deze school komen dit najaar weer". Het heideveld dat door de leerlingen opgeschoond wordt, ligt bij dc Hekscn- weg. Het veld, zo'n kilo meter lang cn 300 meter breed, ligt aan de westf lank van dc Holtcrbcrg en biedt een prachtig uitzicht richting Deventer. Ter plekke vertelt Akkerman er altijd dc oude sage van de heideheks. „Of kinderen van de heide houden? Over het alge meen wel, om te fietsen of te sporten. En sommigen zullen er niet direct om ge ven, maar als ze eenmaal op de heide zijn, met een zaagje in de hand zijn ze niet te houden", lacht Ak kerman. Afgelopen win terseizoen voor het eerst is er gewerkt met kleinere groepen. „Dat is beter te overzien. Jc kunt nu ook beter controleren of leer lingen in hun enthousias me niet zomaar in verkeer de bomen zagen!" Akkerman, is vanaf het be gin bij betrokken. Als lid van het 1VN' deed hij erva ring óp in het heidebehecr, volgde er ook een cursus voor. En dat brengt hij nu in praktijk. „Het is een liefhebberij. Ik vind het ped ope leuk om met: kinderen ckjj0] natuur in ic gaan, hen ccrfHol beetje liefde voor de na-j tuur bij te brengen en datfonc ook de handen uit dcp)e f mouwen te steken". D<Lm< leerlingen steken daar ool4fsts iets van op, want vooraf|ogl< gaande aan de heidewerkLge zaamheden wordt hen heita[. een en ander over dc heidedat vertelt; Staatsbosl>chcerkom eigenaar van dc hcidci-ern zorgt voor lesmateriaalVori De scholen hebben bc-Lars loofd om drie jaar met hurjVan\ leerlingen de hei te bcwerfm d ken en krijgen daarvoofoCva van Staatsbosbeheer ccnjuch vermelding in het Bczoc-jcn h kerscentrum, plus eerjde w boekje over de hei. Dtfeicht leerlingen maken nadcr-'De t hand een tekening; Akker-jbedc man heeft al een hele staijjdc: pel binnen cn het is de belden, doeling dat van die tekeijnm ningen een expositiémct wordt gehouden. leven Het doel van de 'heidèadfliet optie' is tweeledig. „JqProc probeert de leerlingen bc-Een langstelling voor de natuukvas bij te brengen. Ze vinderjheuv het ook leuk om tc doapfarl en kunnen achteraf aanDe r hun ouders laten zien ho&evrt prachtig het heideveld etroutc weer bij ligt. En de hetdcvoor heeft dc schoningsbeurike ir gewoon nodig om te kunWrrt nen overleven". [de F Drie Scholen doen mpezi mee, maar wat de organi|75 ki satoren betreft kunnen dat er meer wórden. „D(jrjr scholen in Dijkerhock crj' de Bosschool in Espclq i zouden we hier ook graad-)Cl bij willen betrekken". BVloss Informatie Nederlandse Brandwonden Stichting - Postbus 1015 - 1940 EA Bever wijk - Tel (025127 55 55 Giro 20.21.22 www.Brandwonden.nl De Brandwonden Stichting heeft het Keurmerk voor verancwoorde fondsenwerving en besteding van het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam. 17.3( f'olge —(Haar jlcgc: bijkc Voor snelle inzenders: reis naar Turkse Rivièra Win een luxe reis voor twee personen De Jackpot is gestegen naar 24 miljoen gulden. Als u nu de bon op deze pagina invult en opstuurt, bent u nog op tijd voorde trekking. En als uw bon vóór donderdag 15 maart bi j ons binnen is. maakt u ook nog eens kans op een heerlijke reis naar de Turkse Rivièra! ir de zon. Vul snel de bon in en doe n 't de Postcode Loterij! Luxe vakantie We vertrekken op 24 april en verblijven in een exclusief 5-sterren hotel in Belek. Daar wordt u acht dagen lang ver wend met heerlijk eten en drin ken. En ondertussen kunt u genieten van zon. zee en strand. Wilt u mee naar Turkije? Vul dan nü de bon in en doe mee. U maakt kans op de Jackpot van 24 miljoen en als snelle inzender ook nog eens op deze luxe reis naar de Turkse Rivièra. Rea Post Nationale Postcode Loterij Kijk 19.55 uur TROS Ned2 elke werkdag üw kans op 6 miljoen! Lingo Bonuskans! Bel 0909-0055 (99 cpm) Belprijzen van deze week Postcode Straatprijs 3214 CT in Zuidland 3 winnende loten en voor 3214 CT 007 extra: een BMW! Voor alle uitslagen: www.postcodeloterij.nl NOS Teletekst 551 RTL Text 882 Uitslagenlijn: 0909-0088 (95 cpm) 1 WJa f ik wil kana maken op alle prijzen, inclusief de I Jackpot van 24 miljoen. Hiermee steun ik alle goede doelen 1 van de Nationale Postcode Loterij. Als snelle inzender maak ik bovendien kans op de reis naar de Turkse Rivièra. 3 loten a 15,- 2 loten a 15,- 1 lot a 15,- A.u.b. uw keuie aankruisen en verder invullen in blokletters I Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om voor elke trekking de inleg van/ 15.-per lot (inclusief Jackpot- Verdubbelaar) van nevenstaande rekening af te schrijven. D de heer O n Vlet£ de w< de pl Ie. In de lc: het n Blauv ttedst |Daarl peerd' Daad gaf g venv iel w [Het sj kvclijk Biet la je vet goed i wcg-1 aan h; Daark rustst: aardig I NATIONALE I Bel mij bij een prijs f boven 10.000,- LOTERIJ» www.postcodeloterij.nl Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Lodenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm). De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie ondernummer L.O. 890/0098/831.5d.d. 19/12/1997. Datum: Handtekening: Bon uitknippen en In een envelop (zonder postzegel) opsturen ne Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 1100 VM fi Blauw mad \v jlcn. D Itcgens ivcrdcc harde (Scheie kviens |nicrkc het vo jln de Daarlc ten he De ba speler

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 8