Countus 4 De Stickerprins: 'Het was echt super, super, super!' Resultaten SV HOLTEN Uitslagen De Eendracht Zijspanteam Grondman eindigt als 7de in Reek SV Holten tegen Vasse Countus DONDERDAG 8 MAART2001 accountants adviseurs a Je bent een rund als je met reizigers stunt! Rood Zwart F7 - Holten F4 Een gelijkwaardige tegenstander wat een mooie wedstrijd oplever de. Ondanks de in/et van Kevin, Koen en Gerijen in de voorhoede, lukte het niet om tot scoren te komen. Daarentegen hadden in de - achicrhoede Thom en Arjan de handen vol aan de goed spelende te genstander. Elet middenveld was in goede handen bij Youri en Den nis. Jammer genoeg moest Dennis, halverwege de wedstrijd, wegens ziekte opgeven waar de tegenstander goed gebruik van maakte. I Hendry keepte een voortreffelijke wedstrijd maar kon niet voorko- j men dat de tegenstander twee keer kon scoren, al met al een uitste kende wedstrijd. Uitslag 2-0. Holten F3 - Enter F4 De eerste competitiewedstrijd voor Holten F3 moest met vijf spe- Iers beginnen. Gelukkig deden Rick Pasman en Martijn Nijland j goed hun best. Holten begon goed aan deze wedstrijd en voor rust wisten Rick en Jur te scoren. Helaas moest Martijn in de tweede hellt weer voor zijn eigen elftal uitkomen wat het team behoorlijk j verzwakte. Enter wist in de tweede helft nog driemaal te scoren4en zo verdiend te winnen. Uitslag 2-3. SVZW F5 - Holten F3 Vanaf het begin had Holten de wedstrijd in de hand dat kwam voor al door het samenspel van onze jongens. De eerste en derde goal waren eigen doelpunten. Rik maakte twee mooie goals en jur en Kiek scoorden elk eenmaal. Uitslag 0-6. Bornerbroek F1 - Holten F2 In deze eerste competitiewedstrijd na het carnavalsweekend kwa men de jongens van Holten maar moeizaam op gang. Onze vaste keeper Guus moest vanwege een duimblessurc voetballen en werd uitstekend vervangen door Bart. Onze voorhoede deed verwoede pogingen maar kwam niet tot scoren. Ondanks het goed spel van de achterhoed werd er toch enigszins geflatteerd verloren. Holten F1 - Enter Vooruit F1 Een mooie wedstrijd, erg koud, maar door en stevige toespraak van de trainer werd er tijdens de wedstrijd op alle fronten strijd geleverd. De tegenpartij moest goed verdedigen omdat Glenn, Nick. Martijn en Herbert niet te stoppen waren vandaag. Uitslag 10-3 Excelsior E7 - Holten E3 Het was ontzettend koud, zeker voor de leiders, maar ook de spelers hadden er last van. De eerste helft kon Holten nog redelijk partij bieden, maar liep wel tegen een 2-2 achterstand aan. De tweede helft was het Excelsior dat via goed combinatiespel de voorsprong wist uit te bouwen. Het gemis van spits Mark B. was duidelijk merkbaar, er werden weinig kansen gecreëerd. Uitslag 10-0 Excelsior E10 - Holten E2 De ijzige kou trotserend begon E2 aan de eerste wedstrijd van de- nieuwe poule. Holten begon zeer aanvallend aan deze wedstrijd en kwam snel aan de leiding door een doelpunt van Bart. Binnen enke le minuten wist Excelsior tegen te scoren echter Kylian bracht Hol ten weer op voorsprong. Ook nu wist Excelsior binnen twee minuten de stand gelijk te trek ken. De verdedigers Bas en Mark S. hadden de handen vol aan de te genstander en mede door goed keeperswerk van Svcn konden zij de schade beperken. Voor het rustsignaal wast het Mark die Holten wederom op voorsprong bracht. Na de rust vergrootte Gijs door een paar onverwachte doelpunten de voorsprong en gaf Excelsior de moed op. Onder luide aanmoedigingen van de meegereisde ou ders creëerde Holten veel kansen, uit écn van de vele voorzetten van Glenn en Daan wist Kylian zijn tweede goal te scoren. Uitslag 3-8 Holten El- Oranje Nassau E1 Holten begon goed aan deze eerste wedstrijd. Fir werd stevig ge voetbald cn daardoor kwam Holten via een vrije trap van Sjorsm de- zesde minuut op voorsprong. Binnen drie minuten was het invaller Mark die de 2-0 op het scorebord zette. Ook Kevin wilde niet achterblijven en tikte subtiel een balletje bin nen. In de tweede helft scoorde Koen V. gelijk na de aftrap en was het verzet van de tegenstander al in een vroeg stadium gebroken. Beide ploegen wisten hierna nog te scoren. Al met al een verdiende overwinning. Uitslag 5-1 Holten D2 - Excelsior D5 Na een uitermate zware najaarscompetitie waar D2 veel te zwnar was ingedeeld, waren alle ogen gericht op deze eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie. Door de krokusvakantie werden enkele basisspelers gemist maar dat mocht de pret niet drukken. Vanaf het eerste fluitsignaal liet Holten dc tegenstander voelen dat er vandaag met hen niet gespot kon wor den. Zeer geconcentreerd werden de kansen uitgespeeld cn door de spitsen in doelpunten omgezet. Holten kreeg kans op kans en ging hier goed mee om, vooral Erik wist van geen ophouden en scoorde vier keer. Ook de tegenstander wist zich veel kansen te creëren maar kon er maar één benutten. De overige doelpunten werden gescoord door Rik en Sander. Uitslag 6-1. Holten Dl - DES Dl De eerste wedstrijd na de winterstop en misschien wel dc belang rijkste van het seizoen. Zowel DES als Holten bi] de onderste vier waren alleen gebaat bij een overwinning. Holten begon dan ook erg gemotiveerd aan deze wedstrijd cn zette vanaf het fluitsignaal dc te genstander onder druk. Het was Thi|s Yincc-nt die uit een voorzet van Jaap Huisman zowel dc eerste als de tweede goal aantekende. Hierop werd Holten wat overmoedig cn meenden zij even met z'n allen tc moeten aanvallen. DES profiteerde hiervan en scoorde tegen. Gelukkig reageerde dc achterhoede van Holten alert cn stelde orde op zaken. Kort daarop was het voor Holten weer raak bij een snelle uitval die doeltreffend door Thijs Huisman werd afgerond. Even leek her erop dat de wedstrijd was gespeeld, echter door een doeltreffend afstandschot kwam DES weer terug in tic wedstrijd. Op het juiste moment in de wedstrijd scoorde Timo Kukolja voor Holten en was de wedstrijd inderdaad gelopen. Door uitstekend storend werk van Mike werd Timo nogmaals in de gelegenheid ge steld om te scoren. Uitslag 5-2 Holten C2 - Bornerbroek C2 I-Iet begin van de wedstrijd gingen dc teams gelijk op, aan beide zij den werden kansen gecreeerd. Gelukkig was het Holten die de score opende en zelfs binnen korte tijd uit te lopen naar 0-2. Dit alles hadden zij tc danken aan hun to meloze inzet en vechtlust. Voor dc rust kon Bornerbroek nog tot scoren komen en ging Holten met een kleine voorsprong de rust in. In de tweede helft werd Holten sterker mede door een goed spelen de verdediging. Door een goede opbouw van achteren konden dc voorwaartsen di verse kansen creëren wat al snel leidde tot een derde cn zelfs vierde doelpunt. Tien minuten voor het einde van dc wedstrijd leek deze- op slot tc zitten. Door onder andere mede een eigen doelpunt kwam Bornerbroek nog bijna langszij cn kwam het verlossende, laatste fluitsignaal, van een goed leidende scheidsrechter Jan Kurz, net op tijd. Uitslag 4-3 Holten - De uitslagen van de Klasse C: onderlinge competitie van De 1, I). Tickink 134; 2, M. Krlkldnk Eendracht. 106. Geweer klasse A: Opgelegd 55+: I W. Paalman 154 (lx 10); 2. E. 1. D.Jansen 179; 2. G. Schuppcrt Hoes 154: 178; 3. A. Pelkcrict 176; 4. E. Hasc 3. G.J. v. Acfst 152. 175. Il£ Klasse B: Pistool: Paalman 162; 2. M. Aanstoot 1.11. Paalman 172; 2. 1-1. Nekkers 166; 3. G. Haverslag 163. Reek - Bijzonder gemotiveerd kwam het Holtense zijspan- team Grondman-Meinders aan in Reek. Hier werd 4 maart de eerste Dutch Open Motocross Zijspannen Kampioenschap gehouden. cn shirts, voor zo< bakkenist als het teel me, welke door het technische team compleet geprepareerd was, met heel veel trainen en testen cn rijden op nationale cn internatio nale circuits, waren ze klaar voor de eerste wedstrijd voor het nati' >- nalc kampioenschap om dc eerste punten vast te leggen. Hun startnummer was nummer 3. Dc plaats die zij in het vorige sei zoen bereikt hadden. Officiële tijd training op dc vierde plaats, op 2 seconden vanaf nummer 1 In dc eerst ronde kwamen ze door op dc zevende plaats. Dc oorzaak was dat er direct na de start enkele zijspancombinaties vast zaten in de eerste bocht, waardoor ze ge hinderd werden. Maar al gauw klommen ze op na de derde plaats achter dc gebroeders Jansen 1 en ver voor de op de vierde plaats \a dc wedstrijd meld- ija. mcr 1, 6U punten; Jat nummer 2, 54 punten; Van Wer ven Ricard nummer 3, 48 punten; Grondman Meinders nummer 4, 44 punten. Duidelijk heeft het team zich ge presenteerd als ccn team waar men dit seizoen rekening mee moet houden. olgcndc wedstrijd Prix te Castclnau dc Levis te Erankrijk, zuid Erankrijk bij dc Pyreneeën op 1 april 2(H) 1 schakers Holten Het eerste team van de schaakver eniging Holten heeft afgelopen maandagavond een uiterst belang rijke overwinning geboekt uit te gen Vrimot 2. Dc thuiswedstrijd ging ongeveer met dezelfde cijfers verloren. Holten speelde vrijwel vanaf het begin ccn gewonnen wedstrijd. Dick van der Knaap had zijn te genstander al vrij snel wegge- offerd. Even later stonden ook l-lenk Jongman en Cecx Olij ge wonnen. Met behulp van een aan tal tactische remises werd de overwinning vervolgens veilig ge steld. Dc enige tegenvaller kwam van Henk van Beek die de partij onnodig weggaf. Totaaluitslag: Vrimot 2 - Holten 1: 2,5-5,5.' A. Doevc (1651) - Ton van Oijen (1855), 0-1; Schippers (17.32) - Gerrit l.uggenhorst (1854), rem; B. Tijhof (1734) - Ben v.d. Griendt (1842), rem; S. van 1.eeu wen (1667) - Henk longman (1664), 0-1; G. de Haan (1627) - Dick van der Knaap (1726), 0-1, R. M. Picaulv (1624) - Henk van Beek (1677),1 -0; W. van Rossum (1546) - Bertus van Beek (1608), rem; S. Akker (1565) - Cces Olij (1594), 0-1; Als gevolg van dc externe wed strijd van het eerste werden in de interne competitie slechts enkele partijen gespeeld. Hieronder dc uitslagen. Johan Klein Tecselink - Ronald Klein Tecselink, 0-1; Rob Gerve- dink Nijhuis - Roelf dc Jonge, 0-1; Bas van Beek - Alrik Baltus, 1-0. Vervolg van pagina 9 Ondanks uitstekend verdedi gingswerk kwamen de Vasse- naren toch nog tot een paar verraderlijke schoten. Deze werden door Koetsier allen on schadelijk gemaakt. Doordat dc thuisploeg nu wat meer uit haar schulp kroop, kreeg Holten voorin ruimte voor de counter. Via opstormen van Ger rit Klaasscs kreeg dc bezoekende ploeg zo nog een paar aardige mogelijkheden. De beste moge lijkheid was voor invaller Martijn Tickink. I-lij kwam in de negenen tachtigste minuut oog in oog met dc Vasscr doelvcrdediger te staan. Dc laatstgenoemde wist de bal nog net buiten de doclmond tc houden. Door deze overwinning klimt Holten naar de derde plek op drie punten van Vasse, dat ondanks dc nederlaag koploper blijft. Nog groter pluspunt is, dat de 'hoofdmacht van de plaatselijke sportvereniging aankomend weekeinde aan de Valkenweg in Holtc-n hij winst de tweede perio de kan pakken. Aangezien het door de sclcciic zeer gewaardeerd werd dal het Holtense publiek in Vasse massaal en hoorbaar achter de ploeg stond, is iedereen van harte uitgenodigd zondag vanaf twee uur aanwezig te zijn. Door een technische fout is dit verhaal vori ge week blijven liggen. Om u dit artikel niet te onthouden, plaatsen we het alsnog de^e keer) Klavier - Het einde van het carna val nadert, voor Prins Gert van Evertjes tijd om de sleutel van Holten weer aan burgemeester Jan Lonink terug te geven. Hij keek eerst nog even terug naar het afgelopen feestweekend. OLM Accountants heeft vanaf vandaag een nieuwe naam: Countus. Hen naam en logo die precies passen bij wal wij doen cn wie wij zijn F.n die recht doen aan ons werkterrein: accountants en adviseurs voor hel midden- en kleinbedrijf in Oosl-Ncderland. 'Dc sleuteloverdracht was bepalend voor het bclc carnavalsweekend', vindt dc Prins. 'Lonink, dc burge meester van dc duostad, beeft de ro de draad in het weekend bepaald. Dat heb ik heel graag gezien.' De aanwezigen zetten meteen een 'Lo nink, ole, ole, olé!' in, terwijl de bur gemeester zelf begint te glunderen. Ook al omdat: overal stickers zijn op geplakt met de tekst; Jan Lonink, wiej hooit van oelll. 'Plat was dc trend tijdens het carnaval', geeft de Prins aan. 'De Goodwillavond was in het dialect, want dat wil ik accen tueren. Vanaf 2001 is het dialect weer dc voertaal in Holten gewor den.' Het publick spnngt er meteen op in met: '1 loolt'n mien land... het land van Kcuncdarpcrs.' De Prins bedankt alle vriendenclubjes voor hun inzet. 'Dat was echt super, su per, super!' Voor Gert van Evertjes was zater dag het hoogtepunt. Met de optocht, waar hij met de Raad van Elf stopte Winst voor B gen e te Jan Lonink kreeg van de Prins een schilderij cadeau. Lonink: 'I 'oor het gemeentehuis.' (Into: Cert Perdon) bij de socioworiingen. 'We gaven ze allemaal een hand en zc kenden ons!', zegt hij met een brok in de keel. Ook de avond was wat hem be treft top. Vooral ook omdat butgc- meester Jan Lonink in boerenkiel cn zijn vriendin aanwezig waren, 'We liepen van 't Kcuntje naar het 't Kla vier en iemand roept hem toe: "bur gemeester, wiej hooit van oei". Die opmerking heeft twee dagen in m'n hoofd gezeten cn dacht daar moeten wc wat mee doen.' Dat gebeurde- Hij liet enkele rollen suckers bedaik- ken met de tekst: 'Jan I-onink, wiej hooit van ocü!' Dit bezorgde hem dc bijnaam: de Stickerprins. Dc Adju- dant Marco van Menum kreeg het verzoek van iemand om heel veel van deze stickers. Marco gaf ccn behoorlijke aantal weg cn dat heeft tic Prins naderhand geweten. 'Na de Mexicaanse avond op maandag in Bierlokal am Bahn- hof wachtte er een verrassing voor mij cn m'n vrouw. Alle ramen van m'n huis waren helemaal dichtgcsti- ckerd.' De laatste dag werd tot precies 0.00 uur gevierd in hofbar 't Klavier met een kcun aan het spit en Het Ge ding. 'Het carnavalsweekend is bijna voorbij', besluit dc Prins zijn toe spraak. 'Ik had tot nu toe nooit be grepen waar het carnaval vtx>r staat. Maar nu weet ik dat het echt heel mooi is. Daarom moeten we de jeugd pushen: "ga carnaval vieren!" Dc l'ienprcuvcrs is echt ccn hele goeie vereniging', vindt dc Sticker- prins. 'Pet diep af voor Dc Eicnprcu- vers. icweldig, echt geweldig!' 1 lij bedankt de Adjudant dat hij hem heeft bijgestaan. 'Van Menum, wel ke Adjudant kun |c beter krijgen.' Ook bedankte hij dc burgemeester voor zijn vertrouwen. 'Het was su per, super, super!' volledig thuis in alle bedrijfstakken: van industrie tot handel, Wij zijn u van dienst én adviseren u op een zeer breed terrein. Deskundig, betrokken bn in* «el en wee van uw onder neming. Serieus geïnteresseerd in uw problemen en plannen. Met veel van onze relaties hebben wij niet alleen een goede zakelijke, maar bovendien ccn sterke persoonliike band. Ook voor u staan wij graag in alle situaties klaar. Counlus. daar kunt u op rekenen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 11