Reisorganisatie Oad sluit Resulta,en™7WT 2000 af met omzetrecord Blauw Wit met moeite langs MVV'69 uit Marie Schakers halen punt binnen in Raalte Blauw Wit tegen Sp Denekamp SV Holten 1 uit naar Hengelo Concoursen LR Bergruiters Holtense judowinnaars districtkampioenschappen Duizendste lid bij Bouwbond CNV Wel kansen, maar scherpte bleef weg Tweede team schakers uit Holten op dreef DONDERDAG 7 DECEMBER 2000 HOLTENS NIEUWSBLAD HN5 Excelsior 5 - Blauw Wit 2 Dc wedstrijd werd gespeeld op een mat die de vergelijking met die van de ArcnA moeiteloos kon weerstaan. De gasten uit Holten hadden hier duidelijk moeite mee. Excelsior profiteerde al vroeg in dewedstrijd 1 -< Blauw Wit werd hierna sterker en Bob van Alst scoorde de verdiende gelijkmaker. In de tweede helft begon Blauw Wit niet goed aan de wed strijd. Opnieuw was het Excelsior dat scoorde 2-1. Ook nu moest Blauw Wit het spel maken en Nick Kuipers scoorde hard van afstand 2- 2. De wedstrijd was enorm spannend en uiteindelijk was het Johnny dc Gier die Blauw Wit met een fraaie treffer aan dc volle winst hielp. Eindstand 2-3. B.A.S. 5 - Blauw Wit Dat de wedstrijd in Biddinghuizen een moeilijke uitwedstrijd zou wor den werd al binnen twee minuten duidelijk. Een verdedigingsfout was de oorzaak dat de thuisclub al zo snel op voorsprong kw am 1-0. Het voordeel van de snelle achterstand was dat Blauw Wit gelijk w akker ge schut was. Gaandeweg de eerste helft kreeg Blauw Wit meer grip op het spel van deze sterke tegenstander en kreeg ook enkele goede kansen, doch in het afw erken klopte het nog niet helemaal. Ruststand 1 -0. Ook het eerste gedeelte na rust was B.A.S. gevaarlijker. Dit leverde nog twee doelpunten op door hun zeer gevaarlijke buitenspeler 3-0. De laatste 20 minuten van de wedstrijd liet Blauw Wit zien dat het een ploeg met ka rakter is. Het veldoverwicht en de gecreëerde kansen werden nu wel af gemaakt. Eerst was het Jan Paalman die een goede aanval bekroonde. Kort erna lette Gerrit Aanstoot beter op dan twee verdedigers van B.A.S. en schoot de bal in het net. Vijf minuten voor tijd was het weer Jan Paalman die scoorde uit een voorzet van Martijn Jansen 3-3. Dc tijd was te kort om dc drie punten mee terug naar Holten te nemen, op een moment dat de tegenstander er helemaal doorheen zat. Eindstand 3-3. BusmMn doen het nog immer voed bij de OAD. (Foto: Gert Perdon) Van der Knaap wint ronde Fischer De tweede ronde van het Fischcrschaken werd afgelo pen maandagavond afgewerkt. Evenals dc eerste ronde werd ook de tweede ronde een prooi voor Dick van der Knaap. Het toernooi kenmerkte zich door de nodige blunders die over en weer werden gemaakt. Het was zowel hilarisch als diep treurig om tc zien hoe degelijke stellingen als een kaartenhuis in elkaar storten. Lange tijd zag het ernaar uit dat Dinant van Beek aan het langste eind zou trekken al waren dc ver- j schillen uitermate klein, j Halverwege het toernooi stonden de eerste acht van het klassement slecht een half puntje uit elkaar. In de voorlaatste ronde verloor Dinant van Gerrit Stevens die daardoor op gelijke hoogte kw am evenals Bas van Beek. Dc grootste profiteurs waren ech ter Gerrit Luggenhorst en Dick i van der Knaap, die zich al ver zoend had met een minder resul taat, In de laatste ronde verloor I Gerrit Luggenhorst terrein door een nederlaag tegen Henk j Jongman terwijl Dick wel wist te Winnaar Dick van der Knaap werd tweemaal verslagen (door Dinant van Beek en Gerrit Stevens) en remiseerde tegen Henk jongman. Eindstand j 1 Dick van der Knaap 81/2 2 Dinant van Beek 8 I 3 Gerrit Stevens 8 I 4 Bas van Beek S 5 Gerrit Luggenhorst 71/2 6 Ben van dc G riendt 71 /2 7 Henk jongman 61/2 8 Bertus van Beek 6 9 Alrik Baltus 51/2 10 Henk van Beek 5 11 Karl-Heinz Leisten 5 12 Teun Scheurwater 5 13 Roeit"de Jonge 5 14 Jan van Calcar41/2 15 Erik Bosman 4 16 Cees Olij 3 17 Rob Gervedink Nijhuis 2 (Foto.Johah Boiink) Holten - Blauw Wit speelde af gelopen zaterdag tegen een ou de bekende. MW uit Marie had hetzelfde concept uit de kast ge haald, waarin het al jaren speelt. Veel spelers achter de bal en ho pen dat de nul vast kan worden gehouden. Een lastige speelwij ze voor een ploeg die graag vooruit denkt. Dit ondervond ook Blauw Wit. De vele bezoe kers zagen niet de wedstrijd waarop was gerekend. Echter, voor een wedstrijd zijn twee ploegen nodig. MW had geen boodschap aan het publiek en kreeg in dc laatste minuut, uit hun eerste kans, nog de moge lijkheid een punt mee tc nemen uit Holten. Tegen deze laatste tegenstander uit de eerste helft van de competitie heeft Blauw Wit een nipte maar verdiende 1- 0 overwinning behaald. Holten/Goor - Reisorganisatie Oad heeft afgelopen jaar een recordomzet van zo'n 1 miljard gulden gerealiseerd. Oad zag zijn omzet met 11 procent stij gen, terwijl het aantal passa giers met bijna 10 procent toe nam tot 576 duizend. Het bedrijf, bestaande uit tou roperator Oad Reizen in Holten, het Oad Busbedrijf in Goor en ruim honderdtien Globe-reisbu reaus verspreidt over het gehele land, is daarmee het op twee na grootste reisconcern in Nederland. Dc Oad Groep telt ongeveer 1.300 medewerkers. Ook de tot de Oad Groep beho rende dochterbedrijven SRC Cultuurvakanties en Bcx Reizen behaalden goede resultaten. De resultaten van Sindbad/ Cycletours (actieve en fietsvakan ties, 50 procent eigendom van Oad) waren wisselend. De Oad Groep kijkt met tevre denheid terug op het afgelopen jaar, hoewel er sprake was van een wat grilliger bockingsverloop. Mede als gevolg van dc dure dol lar cn het dure pond. Het EK Voetbal en Olympische Spelen hadden een geringe in vloed op het boekingsgedrag van de Nederlandse vakantieganger. Turkije, New York, Scandinavië en Griekenland waren de snelst groeiende rei sbes t e m mingen Verder bouwde Oad zijn positie als marktleider op Maleisië verder uit cn bleef het Holtensc bedrijf dc grootste aanbieder van reizen naar Mexico, Bali en Nepal. Het grootste aantal passagiers bracht Oad evenwel naar het attractie park Disneyland Paris. Vooral de ontwikkeling van her aantal boekingen naar Turkije Trainer Dick Brands kon om ver schillende redenen niet beschik ken over Dirk Jan Bcldman, Gerben Bcldman en Gerald Jansen Op het moeilijk bespeel bare veld was het wel dc thuis ploeg die het initiatief nam, maar in een te laag tempo speelde om het dc bezoekers moeilijk te ma ken. Nog net binnen het kwartier was het toch bijna raak. Via een aanval over dc rechterflank kwam de bal uiteindelijk bij Ton Veldhuis te recht: die niet twijfelde maar zijn schot kwam in het zijnet terecht. In de fase die hierop volgde, bleek wel dat Blauw Wit meer kwaliteit in dc ploeg had. De ploeg zette echter de bezoekers onvoldoende onder druk om voor meer gevaar te zorgen. Toch kwam Blauw Wit binnen (35 duizend passagiers in de afge lopen zomer) was explosief. Oad realiseerde ten opzichte van vorig jaar, waarin het Turkse toerisme zwaar leed onder de affaire Öca- lan en een zware aardbeving, een vervijfvoudiging van het aantal boekingen. Turkije is daarmee Oad's snelst groeiende bestem ming. Inmiddels is Oad uitge groeid tot markdeider in Turkije en dc verwachting is dat het aantal boekingen volgend jaar nog eens met ruim 40 procent zal toene men. Voor het eerst biedt Oad nu ook winterzonrcizen aan naar de Turkse zuidkusr. Oad blikt met veel vertrouwen vooruit op het komende boekjaar. Het winterseizoen is voor Oad in middels voorspoedig van start ge gaan, met 25 tot 30 procent meer sneeuwboekingen in vergelijking tot vorig jaar. Ook Oad's pogingen een sterkere positie op dc Europese winter- zonmarkt te verkrijgen met reizen naar onder meer Spanje, de Canarische Eilanden, Portugal en Egypte, lijken succesvol uit te pakken. Wel blijven onder druk van dc situatie in het Midden Oosten dc boekingen naar Eilat (Israël) achter bij de verwachtin gen. Inmiddels wordt al de laatste hand gelegd aan dc 25 Oad-gidscn voor het zomerseizoen 2001, die vanaf medio december bij dc reis bureaus op de schappen liggen. Een van de Oad-specrpunten is de gids met vliegvakanties naar de populaire Europese zon- en strandbestemmingen (inclusief Egypte, Israël, Tunesië en dc Canarische Eilanden). Oad kocht hier grootschalig hotels, apparte menten en bungalows-in en biedt daarnaast verschillende rondrei zen aan. Met hoge kinderkortin- het half uur toch nog op voor sprong door een goed genomen strafschop van aanvoerder Arno Jager. Een verdediger van MW '69 on derschepte een voorzet van Ton Veldhuis met zijn arm, waardoor dc goed fluitende scheidsrechter Modderkolk uit Apeldoorn niets anders kon doen dan het geven van een penalty. Mede hierdoor kwam Blauw Wit beter in de wed strijd. MW '69 werd eerder onder druk gezet waardoor Blauw Wit meer dere kansen kreeg. Vlak voor rust had het 2-0 moeten zijn, maar vanaf enkele meters van het doel wist Ton Veldhuis huizenhoog over te schieten. Na rust hetzelfde spclbccld: een gen en kindvriendelijke accom modaties wil Oad met name ook gezinnen aan zich binden. Diverse bestemmingen uit dc gids worden ook vanaf regionale luchthavens. Busreizen vormen van oudsher het hart van het Oad-concern. En nog steeds wordt een substantieel deel van hel totale aantal Oad- passagiers per touringcar ver voerd. Van afnemende belang stelling voor het reizen per bus is bij Oad dan ook geen sprake. Reden voor Oad om onlangs nog twintig nieuwe touringcars tc bc- aanvailend Biauw Wit dat wei kansen kreeg maar dc scherpte miste om het kwaliteitsverschil in doelpunten uit te drukken. Zowel invaller Johan Boiink als Marco Schuiterd waren dicht bij een doelpunt. Voor doelman Uilko Spijker was het een zeer rustige middag. Volgende week staat dc lastige uitwedstrijd tegen Sp. Denekamp op het programma. Blauw Wit '66-M.V.V. '69 1-0 (1-0). 28. 1-0 Ai no Jager (Strafschop). Scheidsrechter W.M. Modderkolk. Opstelling Blauw Wit: Uilko Spijker, Arno Jager, Jacco Schuppen, Gert-Jan Ulfman, Arjan Aanstoot, Gen-Jan Prins (Andre Schuppcrt), Gcrwin dc Velde Harsenhorst, Ton Veldhuis, Remon Jager, Ernst-Jan Harmscn (Johan Boiink) en Marco Schuilerd. stellen, waarmee het bedrijf niet alleen het grootste (honderdvijftig stuks), maar ook het jongste wa genpark (gemiddeld 3,5 jaar oud) van Nederland bezit. De bussen zullen onder meer worden be mand door een 21-tal nieuwe chauffeurs die begin november aan een door Oad en het Regionaal Opleidingscentrum ROC opgezette intensieve oplei ding tot touringcarchauffeur zijn begonnen. Door een voortrek kersrol te spelen op het gebied van kwaliteit, comfort en veilig heid van het busvervoer denkt Denekamp - Blauw Wit speelt zaterdag de laatste wedstrijd voor de winterstop bij Sp. Denekamp. Nog maar enkele weken terug troffen beide ploegen elkaar ook al. Blauw Wit wist toen dc wed strijd winnend af te sluiten. Sp. Denekamp voert samen met ASV de tweede periode aan. Blauw Wit kan dus een warm ont haal verwachten. Dc moeizame, maar nuttige over winning op MW moet dc ploeg hebben wakker geschud. Zaterdag zal er meer tegenstand te verwachten zijn. Denckamp zal ook een meer voetballende ploeg blijken. De wedstrijd in Denekamp begint om 14.30 uur cn staat ondcrlci- ding van scheidsrechter J.P. Schenk. Hengelo - Na de afgelasting van afgelopen weekend staat voor zondag de Return tegen Hengelo op het programma. Dc thuiswedstrijd eindigde in een gelijkspel 1-1. SV Holten 1 kan zich in deze competitie nauwelijks nog puntverlies permitteren wil het nog meedingen naar het kam pioenschap. De wedstrijd op sportpark Dc Waarbeck begint om 14.30 uur. Oad ook in de toekomst te kun nen blijven groeien in een markt die elders onder druk staat. Tenslotte is Oad een samenwer kingsverband aangegaan met de Hogeschool TIO (Vakschool voor Toerisme) in Hengelo. In het kader van deze samenwerking zullen studenten die stage lopen op het hoofdkantoor van Oad in Holten intensief worden begeleid. De studenten zullen onder meer in de zomervakantie de gelegen heid krijgen diverse Oad-bcstem- mingen op locatie in kaart te bren- gen Leden van LR de Bergruiters zijn de afgelopen tijd naar ver scheidene concoursen ge- Tijdens het indoorspringen in Wierden, behaalde Lia Verhoeven met haar paard Lynn Lake in het M-springcn een zesde prijs cn een negende prijs. Erik Vincent ging 5 november naar Luttenberg. Daar behaalde hij met zijn paard Mazzel een zesde prijs in het In springen. Lia Verhoeven cn Annelies Drost gingen op 11 no vember naar de springconcours tc Wierden. Daat behaalde Lia een eerste prijs met Nimble Brillant, en Annelies een vierde prijs met Nadal. Beide ruiters kwamen uit in dc klasse B. Thessa Brcsser ging 12 november naar een dres- suurwedstrijd te Almelo. Thessa was met haar paard Goodlord succesvol. Zij behaalde een eerste prijs in de L-drcssuur met 160 punten. Tijdens een dressuurwed- strijd op 18 november te Vric/cnvccn was Esther Lammer met haar paard Juliet succesvol. Zij behaalde in de M2 dressuur een eerste prijs met 164 punten en een vierde prijs met 162 punten. Annelies Drost ging 24 november met haar paard Nadal naar Hcllendoorn. In de klasse B- springen behaalde zij een negende prijs. Thessa Brcsser ging 25 no vember naar Vnczenveen. Zij be haalde met haar paard Goodlord een succes volle eerste prijs in de l.-dressur met 163 punten. Brcnda Kappert ging op 25 no vember naar de spnngwedstrijd tc Hcllendoorn. Van dc zeventien combinaties die overbleven voor de barrage, wist Brenda met Nanu de snelste tijd neer te zetten. Raalte - In de derde externe wedstrijd van het seizoen heeft het eerste team van de schaak vereniging Holten het eerste punt binnengehaald. In Raalte werd tegen de plaatselijke club gelijk gespeeld. Teamcaptain Ben van de Griendt had die week al dc nodige wed strijden gespeeld en kwam al snel remise overeen. De andere Dcventernaar, Henk Jongman, wist zijn wedstrijd na een bizar slot tc winnen. Henk had een ge vaarlijke aanval op de koning op gezet. De tegenstander speelde met het idee dat de aanval de bes te verdediging was. Henk kon een paard winnen maar kon schijn baar niet de gevolgen aan de an dere leant van het bord overzien. Hij koos voor een ogenschijnlijk veilige variant. 1-Iij verloor hierbij cchtcr het initiatief. Met een ua- meoffcr probeerde de tegenstan der een beslissende aanval in te zetten. Dit offer bleek volledig verkeerd tc zijn en Henk kon di rect doordrukken en de tegen stander mat zetten. Dick van der Knaap hield het ook al snel voor gezien en kwam remise overeen. Aan het eerste bord vloog in het middenspel ineens de vlam in de pan toen de tegenstander een paar stukken offerde om zo een beslis sende aanval in te zetten. Ton van Oijen wist deze aanval niet te pa reren. Op zich leek er nog niets aan de hand met de 2-2 stand. Zowel Bas van Beek als Cees Olij stonden beter, terwijl Henk van Beek en Gerrit Luggenhorst ge- Colmschate - In tegenstelling tot het eerste team is het twee de team van de Holtcnse schaakvereniging uitstekend uit de startblokken gekomen. Dc zware uitwedstrijd tegen Het Witte Paard (Colmschate) werd glansrijk met 5-1 gewon nen. Deze cijfers zijn even duidelijk als onverwacht. Onder genot van kerkelijk gezang begonnen beide teams aan de wedstrijd. Karl Heinz Leisten speelde weer als vanouds en wist al snel het eerste punt binnen te halen. Roelf de Jonge haalde vervolgens een zeer nuttige remise binnen te gen een op papier sterkere tegen stander die echter bang was om te verliezen. Rob Gervedink Nijhuis stak ook in grootse vorm en maakte geen fouten al had hij het mat al een paar keer eerder kun nen geven. Hij bracht Holten op twee over winningen. Bertus van Beek sloeg Rijssen - De Hout- en Bouwbond CNV afdeling Rijssen, waaronder ook Holten valt, heeft onlangs een mijlpaal bereikt. Al enkele jaren is zij de grootste afdeling van Nederland. Maar nu kan zij ook haar duizend ste lid begroeten. lijkwaardige stellingen hadden. Bas van Beek kreeg een goede stelling doordat hij via de c-lijn de stelling van de tegenstander onder druk kon zetten. Om tegendruk te creëren viel de tegenstander over de andere flank aan. Via een mooie combinatie wist Bas cén van de pionnen te winnen. Het nadeel was dat dc lijn open kwam. De tegenstander wist de controle over deze lijn te krijgen en ineens wisselden de winstkansen. Dc stelling van Bas stortte ineens in elkaar, waardoor hij niets anders kon doen dan opgeven. Cees Olij won in het middenspel een paard. De tegenstander ging vërvolgens ook nog dames afruilen, hetgeen Cees prima vond. Met een stuk meer tikte Cees de wedstrijd rus tig uit. De laatste twee wedstrij den gingen nog steeds gelijk op. De enige mogelijk,om tot winst te komen was het forceren van dc stelling. Dit kon echter net zo goed verkeerd uitpakken. De bei de wedstrijden werden daarom te gelijk remise gegeven zodat de- eindstand 4-4 werd. Ronde 3 (24 november 2000) Raalte 1 - Holten 1; R. de Roos (1872) - Ton van Oijen (1855) 1 - 0; J Huisman (1846) - Gerrit Luggenhorst (1854) 1/2 - 1/2; A. Honer (1764) - Ben v.d. Gnendt (1842) 1/2 - 1/2; R. Tutert (1745) - Henk Jongman (1664) 0 - 1; H. Riefel (1609)"- Dick v.d. Knaap (1726) 1/2 - 1/2; H. Bril (1605) - Henk van Beek (1677) 1/2 - 1/2; H. Vonhoff (1554) - Bas van Beek (1590) 1 - 0; H. van Duijvendijk (1587) - Cees Olij (1594) 0 - 14 - 4 terecht een remiseaanbod af en bracht Holten definitief in veilige haven. Erik Bosman kwam niet goed in zijn spel maar wist er toch nog re mise uit te slepen. Bas van Beek bracht tenslotte de 5-1 eindstand op het bord. Bas stond er de gehele partij rede lijk voor maar diens tegenstander verzette zich tot dc uiterste snik. Het mocht echter niet baten want Bas won. Ronde 2 (1 december 2000) HAV.P. 1 - Holten 2 J. de Jong (1696) - Bertus van Beek (1608) 0 - 1 R- van Zuilen (1614) - Bas van Beek (1590)0-1 J. Swinkels (1453) - Erik Bosman "(1416)1/2-1/2 H. van Welbergen (1333) - Karl Heinz Lasten (1601) 0 - 1 NL vd Velden (1546) - Roelf de Jonge (1360)1/2-1/2 J. van Raan (1270) - Rob Gervedink Nijhuis (1594) 0-1. De afdeling bestaat intussen 62 jaar en groeide door de jaren heen behoorlijk snel. Zo telde de bond in Rijssr-n op 1 april 1994 nog 485 leden. Nu zijn dat er dus 1.000 ge worden. Deze mi|lpaal, met huldiging van het 999ste-1000ste-l 001ste lid wordt donderdag 14 december gevierd in Dc Poort van Twente. Dc judoka's van SV Bato hebben zaterdag 2 december deelgeno men aan de jaarlijkse districtskampioenschappen voor jongens cn meisjes van de Judobond Oost-Nederland in sporthal De Haverkamp te Markclo. Op het drukbezette toernooi met in totaal ongeveer 650 deelnemers zijn zes Holtcnse judoka's als kampioen binnen het district Oost-Nederland geëindigd. Kampioenen: klasse tot 23 kilo. Geert Groot; klasse tot 28 kilo, Robben van Riel; klasse tot 30 kilo, Thom Derks, klasse tot 32 kilo. Maarten Benschop; klasse tot 34 kilo, Wouter van Aken; klasse tot 38 kilo, Glenn van Coeverden. Tweede plaatsen: Joris van Aken, Peter Akkerman, Robbert Jan Arfinan, Niek Gioot, Tun Hakken, Koen Paalman en Axel Schrotenboer. Derde plaatsen: Steven Boersma, Nienk Derks, Geert Vincent, Bas flakkert, Bas Hofman, Mike Hoogland, Frank Jansen, Luuk Meester, Rc-nskc Meester, Timo Milz, Bas Ophof, Tom Paalman, Roy Pasman, Daisy Putman, Niels Rcinardus, Steven van Riel, Jessica Rose, Nienke Schoolkatc, Simon Tjoónk cn Frank Wechstapel. BüVA

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5