Rijssen stemt massaal, maar wat doet Holten? 'Sfeer platteland moet zeker bewaard blijven' De Bonke sponsort kinderboerderij OXX Band speelt op Sploder Apple Rock Uitslag zomercompetitie hengelclub De Rietvoorn Inwoner Almelo 'vergeet' te betalen voor benzine AGENDA Foto ten Velde opent vernieuwde studio Twijfels alom tijdens Holter Politiek Café I DONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 I Holtens NIEUWSBLAD C Espelo - Zweet, bier en rock roll. De ingrediënten voor een avondje ouderwets uit het dak gaan op Apple Rock in Espelo. De traditionele avond voor de generatie die opgroeide met Stones en Status Quo. Liefhebbers van stampende drums, jankende gitaren en een bulderende bas. Voor het eerst in Espclö, staat er een optreden van de OXX band op het programma. In de jaren '80 opgericht door dr. John from Ox. Eigen nummers en covers in het sappige dialect van het oosten, aangevuld met wat Platduuts. Dr. John is een beer van een kerel, die zich over het podium beweegt als een tank door de moestuin. Het ene moment uitgedost als een woeste Viking hoofdman, het an dere moment als een in leer gehul de motorduivel. Zijn gitaarspel is meer dan stevig, net als dat van de basgitariste. Zij Iaat de bas alle hoeken van het podium zien en mag zelf ook gezien worden. De )XX band kenmerkt zich so wieso door een waanzinnige show, met natuurlijk stevige be- tonrock. Als supporting act treedt Cold Shot op. Deze lokale band dmmert flink aan de weg. En met succes, gezien de vele optredens. Zangeres Gerjanne Meijerman won afgelopen vrijdag nog het re gionale z.ongfcstival in Bathmcn. Het optreden begint zaterdag 25 november rond 21.00 uur. De lo catie is net als de vorige keer dc Schuur aan de Pasmansweg. Uitslag hengelsportvereniging De Rietvoorn Zomercompetitie 2000 senio ren 1B. Konman 2.J.W. Plekkenpol 3. H. Scholtcn Zomercompetitie 2000 junio- 1. X. Markvoort 2. V. Kevelham 3. R. Agtcrkamp 4. F. \gterkamp 5.J. I.cnk Winnaar grootste gevangen v Junioren: X. Markvoort Senioren: G.J. van Brussel Competitie IJsselmeer I. G.J. van Aefst Dc Bonke beeft ypjuist een vracht bieten gestort voor Kinderboerderij Dondertman. (Foto: Wil I ogel). De dieren van Kinderboerderij Dondertman kunnen gerust zijn: aan een extra lekkernij is er de komende tijd zeker geen gebrek. Een lekkernij in de vorm van voederbieten van het voor ingewijden bekende ras kyros. Gerrit Markvoort - bij dc meesten beter bekend als de Bonke - kwam vorige week 'gewapend' met zeven ton van deze 'mangels' naar de Meester Bosweg om ze te storten alvorens ze werden inge kuild. Omdat ook dc Bonke dc kinderboerderij een warm hart toedraagt, sponsorde hij de partij. Een gebaar waar het bestuur hem vanzelfsprekend zeer erkentelijk voor is. Zo ook dc veestapel trouwens, in het bijzonder het grotere vee. Vooral voor dc geiten, lama, scha pen en ezels vormen de bicten een smakelijke hap. En zelfs veel hoendersoorten zien ze maar wat graag in hun hok belanden. Een inwoner uit Almelo 'ver gat' na het tanken het bedrag af te rekenen bij de kassa. 1 let getankte bedrag van honderd gulden en twee dubbeltjes zal in dit geval voor hem aanzienlijk ho ger uitvallen, aangezien het niet dc eerste keer is voor deze bestuur der dat hem zoiets overkomt. Het vergeetachtig zijn had namelijk geen verband met zijn geestelijke gesteldheid. INBRAAK Een bewonet van Het Landewccrd deed aangifte van diefstal uit zijn woning. Aangezien er geen braakschade aan het pand te zien was, wordt het gebruik van een valse sleutel niet uitgesloten. Onduidelijk is, wat is weggenomen. GESTOLEN Van een scholier uit Bathmen werd een bromfiets weggenomen, die gestald stond in de fietsenstalling van dc Scholengemeenschap. 1 Iet betreft een zwarte Puch Maxic met het verzckcringsplaatje XB 1.021. VIDEOAUTO Een Rijssensc werd op de Deventerwcg door dc videoaudo van de politie betrapt op het veel te hard rijden. Zij had gereden met een snelheid van 145 kilometer per uur, terwijl daar maar 80 gereden mag worden. Sport Blauw Wit Senioren: zaterdag 25 novem ber: Sp. Tcugc 4 - Blauw wit 3, 12.30 uur (vertrek 11.15 uur). Blauw wit 6 - DETO 9, 14.30 uur; ASV '57 1 - Blauw Wit 1 (5 min 14.30 uur (vertrek 13.00 uur). Junioren: zaterdag 25 novem ber: Dalfsen D2 - Blauw Wit Dl, 9.00 uur (vertrek 8.00 uur); Blauw Wit D2 - Den Ham D3,10.30 uur; Den Ham El - Blauw Wit El, 10,00 uur (vertrek 9.00 uur); Blauw Wit E3 - Wijhc E3, 9.30 uur; Rohda r. F3 - Blauw wit Fl, 10.15 uur (vertrek 9.15 uur); Blauw Wit F2 - De Zweef F4.9.30 uur; Blauw Wit F3- Dos '37 F7, 10.30 uur. Zaal: vrijdag 24 november: Schalkhaar 5 - Blauw wit 2, 19.00 uur (vertrek 18.15 uur). SV Holten Senioren: zondag 26 november: ilhclminaschool '1 - Holten 1, 14.30 uur (vertrek 12.45 uur); Holten 3 - Almelo 2, 10.45 uur; Holten 5 - l'nnisson 3, 9.30 uur; Holten 10 - Kon. UD 7,9.00 uur. Junioren: zaterdag 25 november: Holten Al, BI, Cl en Dl vrij; Enter Vooruit C2 - Holten C2, 9.30 uur (vertrek 8.30 uur); GFC Dl - Holten D2, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); Dos '37 El - Holten El, 9.45 uur (vertrek 8.30 uur); Buurse E2 - Holten E2,10.00 uur (vertrek 8.45 uur); Holten E3 - HSC '21 E7, 10.00 uur; Holten Fl TVO F11.00 uur; Omhoog F1 -Holten F2,9.30 uur (vertrek 8.3< uur): Bon Boys F5 - Holten F3, 11.00 uur (vertrek 9.45 uur). Handbal: zaterdag 25 november: Meisjes BI uit tegen Dijkoraad/Kwiek, 16.30 uur (ver trek 15.30 uur); Meisjes B2 uit: te gen Klarenbeck 2, 9.30 uur (ver trek 8.30 uur); Meisjes C uit tegen Huysmans/I,1 IC, 12,45 uur (ver trek 11.30 uur). Zondag 26 november: Dames 1 uit tegen Raaltc, 11.05 uur (vertrek 10.00 uur); I Ieren 1 uit tegen Iloenderboom/Pacclli, 15.40 uur (vertrek 14.15 uur); Heren 2 uit tegen Achilles 4,16.30 uur (vertrek 15.15 uur); Dames 2, vrij; Dames A uit tegen Zwolle I, 13.10 uur (vertrek 11.45 uur). Bijeenkomst Bejaardensoos Holten - In gebouw Irene is op 28 november weer een bijeen komst van de bejaardcnsocië- Natuurlijk is iedereen welkom op deze gezellige bingo middag, die begint om half clric in gebouw Irene. Toneel in De Wippert Wippert - Buurtvereniging de Beuseberg houdt vrijdag 24 no vember een toneelavond. Het toneelstuk wordt ter uitvoe ring gebracht door leden van de buurtvereniging. Het is een klucht in drie bedrijven geschreven door Henk Veen. 1 in de titel luidt 'Trammelant op Hoeve Hopeloos'. Het is voor alle belangstellenden toegankelijk. De entree bedraagt voor leden 2.50 en voor niet leden 5 gulden. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, de voorstelling begint om 20.00 uur bij De Wippert. SV Holten tegen Wilhelminaschool Het inhaalprogramma van SV Holten 1 wordt zondag afge werkt. Voor Holten 1 betekent dit de be langrijke uitwedstrijd tegen Wilhelminaschool uit Hengelo. Beide teams hebben slechts één verliespunt meer dan de koplo pers Vasse en Omhoog. De wedstrijd op sportpark Dc Vikkerhock begint om 14.30 uur. Bijeenkomst Passage Holten - De leden van Passage worden donderdag 30 novem ber weer in de Kandelaar ver wacht. Te gast is R. Smit uit Terwolde. Zij is poppenmaakster en zal hier over vertellen. Ook brengt zij poppen mee. Tevens zal zij gedichten, door haarzelf geschreven, voordragen. De avond begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Holten - Foto ten Velde aan de Dorpsstraat heeft zojuist een interne verbouwing achter de rug in hun studio. De complete studio werd heringericht en gemoderniseerd. 'We kunnen nu in onze studio gebruik maken van diverse hoeken met verschillende sferen. De studiosessie die we maken is daa^ door zeer afwisselend. Ook kunnen we nu wat grotere groepen maken tot ongeveer twintig personen. Voor de jongeren hebben wc de speciale voor de vriend/ vriend in-sessie, waarin )C in een heel mooi decor afwisselend vrolijk, uitdagend, stoer en sexy op dc foto kunt,' vertelt fotograaf Henny Temmink enthousiast. Temmink, die sinds april de fotografie bij Foto ten Velde in han den heeft, merkt dat men de studio in dc Dorpsstraat steeds beter weet te vinden. Om op ec-n voordelige manier kennis te maken met de professionele fotostudio, heeft Ten Velde een speciale Sinterklaasactie bedacht. Voor een relatief laag instapbedrag toch een prachtig kinderportret. Voor meer info: Foto ten Velde, Dorpstraat 39, telefoon 0548 361850. Politieke partijen tijdens avond GLTO: Holten - Op dc SGP na venti leerden alle politieke partijen hun mening over bepaalde za ken rond de verkiezingen en nieuwe fusiegemeente. Er was wel een delegatie van dc SGP aanwezig, maar zij mengden zich niet in de discussie. ,,Dit had men ons van SGP-zijde in een brief al eerder aangege ven", vertelt de onafhankelijke voorzitter van dit Politiek Café in 't Keuntje Piet Bakker. Tijdens zijn inleiding gaf hij aan dat Holten en Rijssen 'moeten gaan' voor een toe komst samen, maar dat het be langrijk is voor dc stemmers om te weten 'of ze door de kat of dc hond gebeten worden'. De organisatie was tevreden over de opkomst meer dan honderd mensen; het was een volle bak in 't Keuntje. Wim Dalhuisen leidde de discussie en stelde vragen. Als eerste zocht Dalhuisen met zijn microfoon Willem ter Schurc lijsttrekker van Gemeentebelang. In het inleidende gesprek vroeg hij hem, net als later de andere po litici zich kort voor te stellen. Daarna volgde de vraag op hoe veel zetels Gemeentebelang re kent. In een rekensom kwam Ter Schurc op drie zetels in de nieuwe raad. Hij vond het jammer dat er in Rijssen geen mensen gevonden waren voor de lijst van Gemeentebelang. „Het maakt me in principe niet uit met welke an dere partijen wij straks in de raad komen", gaf hij als antwoord op de vraag van Dalhuisen. Hondenbelasting is achterhaald, aldus Ter Schurc waarop Dalhuisen pareerde „Je hebt zeker zelf een hond." Ben Wolterink van dc Christen Unie is de enige Rijssensc spreker in het politiek café. Hij hoopt op vijf zetels, maar als hij reccl is zegt hij vier. Van de Christen Unie mag het ge meentehuis op de huidige locatie blijven. „Er is ruimte voor uitbrei ding", verklaart Wolterink. Hij geeft toe liever met Enter te zijn samengegaan, maar staat nu posi tief tegenover dc fusie. De samen stelling van dc nieuwe raad wordt in zijn optiek CDA, SGP, PvdA en Christen Unie. CDA'er Ham Dul venelt dat zijn partij voor een breed afspiegelingscollege is. Zelfverzekerd betoogt hij dat het CDA zeker mee doet in het colle ge. „In dc raad komen het CD en drie andere partijen. Het nieu we gemeentehuis kan prima ge bouwd worden bij het station in Rijssen. Schaalvergroting is nodig voor de gemeente I loltcn," vol gens het CDA. De spreuk bij de- trouwzaal 'Een gevlochten touw breekt niet gauw' moet ook voor de nieuwe gemeente opgaan. „Hoewel de strengen wel herken baar kunnen blijven", aldus Dul. Remi Delahaijc in het huidige col lege wethouder voor de PvdA zal blij zijn met vijf zetels in de nieu we raad. „Het is me om het even wie. Als 't maar werkbaar is, met duidelijke bereikbare einddoelen." Goede bereikbaarheid en een cen trale ligging zijn van belang voor het nieuwe gemeentehuis: bij het station in Rijssen dus. „De jeugd in de partij komt aan bod", ant woordde hij op de vraag van Dalhuisen waarom zoveel 'oude rotten' vertrokken zijn. De Pvd A is voor een gelijkwaardige verde ling van zetels. „Oneven voor Rijssen, even nummers voor Holten." De PvdA wil graag het Parkgebouw geopend voor alk- podiumkunsten. „Holten blijft Holten, Rijssen verandert in progressieve zin. Stern dus op een progressieve partij! Bij een ver schuiving naar links komen dc minderheden niets te kort," geeft Delahaije aan. Jan Kevelam ziet vier zetels voor zijn WD in het verschiet. In de gemeenteraad re kent hij op WD, PvdA en CDA met daarnaast één van dc drie plaatselijke partijen. „Dc eerste tijd moeten I Iolten en Rijssen be stuurlijk naar elkaar toegroeien." Ook voor de WD is een plek voor het nieuwe gemeentehuis bij het station in Rgsscn. De nieuwe gemeente moet eenvoudig With Dalhuisen ging tijdens het Politiek Ca fé in 't Keuntje met de microfoon langs. (Foto: Gert Perdon) 'Holten gemeente Rijssen' gaan heten. Al eerder waren de namen Overreggc en Rcggeheuvei geval len. Als laatste in de eerste ronde kwam Piet van Ricl voor D'66 aan dc buurt. Als D'66 twee zetels haalt, gaat dc partij meedoen in de nieuwe raad. Uien paarse coalitie net als lande lijk. Van Riel wil het gemeente huis niet verplaatsen. „De huidige locatie ligt gemakkelijk in Rijssen, in Holten een dependance voor de burgers." Met andere sprekers was hij van mening dat het ge- meenthuis in Holten niet dicht kan zijn op de verkiezingsavond. „Het moet absoluut open zijn vond Piet van Riel. De naam v an de nieuwe gemeente mag voor D'66 Holten/ Rijssen of Rijssen, Holten worden. Hij brak een lar.s voor lokale ermeuwing en open baarheid en openheid van be stuur. D'66 is dc enige partij m*et een vrouw als lijsttrekker, ook dat is een vernieuwing. Politiek bleek gezien het aantal vrouwen in 't Keuntje toch nog merendeels een mannenzaak te zijn. Bij de tweede- ronde kwam het ouderenbeleid teer sprake. De meeste partijen voelen wel voor het instellen van een seniorenraad, hoewel zij het niet allemaal eens zijn over de be voegdheden van zo'n orgaan. Delahaije wijst op het HIP, dat in tweede instantie ouderen thuis voorlichting gaat geven over ver schillende mogelijkheden. Het CDA ziet een seniorenraad voor de hele gemeente als advies groep. D'66 vindt het een prima idee en is voor regelmatig overleg. Het jeugdbeleid maakte de tongen los. Hoewel Van Riel aangaf dat het voor Holten en Rijssen een rela tief klein probleem is. Wolterink vestigde de aandacht op Rijssen. Maar van subsidie al leen voor activiteiten van dc jeugd buiten de zondag was hem niets bekend. De voorzitter van de Sportcommissie wees in dit ver band naar de uitstekende voorzie ningen in Holten voor jeugdige sporters. „Een geweldig sportbe leid met lage prijzen." Een ambu lant jeugdwerker en JOP's werden genoemd als antwoord op samen scholende jeugd. Wethouder Spijker sprak over het plan van de gemeente in samenwerking met SPIL, dat door dc fusie lijdelijk in dc ijskast is gezet. Dc kleine groe pen jongeren vragen een aanpak met strcctcornerwerkcr, wel aan dacht aan besteden maar niet te dramatisch over doen. Holten heeft op dit terrein geen echt pro bleem em Rijssen ook niet, vond D'66. Het verkeer in Holten is sinds de Middeleeuwen een moei lijk punt. De partijen spraken over diverse varianten van rondwegen. Delahaije (als verantwoordelijk wethouder) kwam met het Verkeers Structuur Plan van ze ven fases. „De rondweg staat in fase vier gepland", vertelde hij het gehoor. Wijkraden vinden niet bij -alle par tijen een goed onthaal. Wolterink vindt de gemeente te klein voor wijkraden. Ter Schurc is bang voor een nieuwe bestuurslaag. D'66 is fel voorstander om op de ze manier het bestuur dichterbij de burger te brengen. Het CDA is ook voor meedenken in de wijk. Xaar aanleiding van dc brief van CDA, WD en PvdA om de Holtcnarcn tot stemmen te bewe gen zegt Delahaije dat de partijen bang zijn voor de gelatenheid van de mensen in Holten. Rijssen stemt zeker massaal. „Dc mensen hier in het café stemmen ook wel. Het gaat ons om die an deren", vindt de VVD. Tenslotte passeren nog het openbaar onder wijs en de toeristenbelasting de revue. Dc recreatieondernemers zijn in tegenstelling tot de politici meer voor honden- en tegen toeristen belasting. Alaar waarschijnlijk zijn zij niet echt serieus met deze uit spraak. Holten - Het is alles politiek wat de klok slaat in Holten en Rijssen. 'Maar dat mag de GL TO er niet van weerhouden speciaal voor de leden van de afdeling Holten en Rijssen een avond te beleggen. De agrari sche sector heeft andere en specifieke wensen en proble men. En tic mening van de po litieke partijen hierover is be langrijk wegens de verkiezin gen van 29 november', geeft Herman Bosman als voorzitter van Holten aan. Dc plaatselijke politici konden woensdagavond 15 november in zaal Vosman vertellen waarom de GLTO-ledcn op hun partij moes ten stemmen en wat ze in de toe komst kunnen verwachten. Xa de inleiding was er gelegen heid vragen ie stellen. 'Van die mogelijkheid werd door de leden goed gebruik gemaakt', zegt Bosman. Ongeveer zeventig GLTO-ledcn waren naar de avond gekomen. Het bestuur had er iets meer van verwacht. 'Het is achteraf wel te verklaren. Niet iedereen is geïnte resseerd in politiek en er worden momenteel heel veel politieke bij eenkomsten gehouden', meent Herman Bosman. Voorafgaande aan de fusie van beide gemeentes hebben de afde lingen Holten en Rijssen van de GLTO deze avond belegd. De af delingen zijn met elkaar in overleg over samenvoeging. Holten heeft een groter buitengebied dan Rijssen en daardoor ook meer le den. In zaal Vosman waren de lijsttrekkers van het CDA, D'66, de VVD. SGP en Christen Unie aanwezig. Voor dc PvdA voerde wethouder Remi Delahaije het woord. Voor Gemeentebelang Holten Eb van Schootcn. Dc punten waarover zij op verzoek vertelden, waren: dc GLTOdeden luisteren aandachtig naar de sprekers. (Foto: Gert Perdon) riolering in het buitengebied, leeg staande agrarische gebouwen, het contact met dc GLTO en het on derhoud van wegen en bermen in het buitengebied. De SGP was wat betreft dc riole ring heel stellig in zijn uitspraak; iedereen in het buitengebied moet aangesloten worden op de riole ring. Over wat te doen met leeg staande agrarische gebouwen werd een heftige discussie ge voerd. 'Het is ook niet zo gemak kelijk', vindt Herman Bosman. 'Je hebt te maken met bestaande be stemmingsplannen.' Gemeentebelang dacht aan de vestiging van minicampings, mi- niconstructiebedi ijven of kanto ren voor een periode van maxi maal vijf jaar. D'66 kwam met Stallen voor starters. Dc SGP was te gen industrie of detailhandel in de leeggekomen agrarische gebou wen. Alle partijen waren ervoor de sfeer op het platteland te bewa ren en ervoor te zorgen dat omlig gende boerenbedrijven geen hin der mogen ondervinden van de leegstaande boerderijen. De GLTO hoopt op een goed contact met het nieuwe gemeen tebestuur, misschien zoals nu in Rijssen al gebeurt. 'Als adviseur bij de Commissie Milieu wordt de GLTO daar iets eerder dan in Holten bij de plannen betrokken', weet Herman Bosman. Bij het voor de agrariërs belangrijke ver haal over wegen- en bermonder- houd vertelde het CDA dit te wil len gaan doen volgens budget. De SGP was voor regelmatig maaien en D'66 was voor een natuur vriendelijk onderhoud. 'Dit klinkt wel mooi, maar kan problemen opleveren als dc berm zich uitgaat zaaien in het aanliggend weiland. Ik denk bijvoorbeeld aan distels', geeft Bosman aan. Al mc-t al is hij van mening dat het een positieve avond was, vaar de aanwezigen zeker iets van hebben opgesto ken. En hi| roept alle GLTO-le dcn met klem op om te gaan stemmen op woensdag 29 no vember.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 13