BEN JO GEMEENTEBELANG lijst 7 "Rechtlijnig en duidelijk voor iedere inwoner" HOLTEN GEEF ONS WEER UW STEM! NIEUW VOOR RIJSSENAREN! WAAG HET EENS MET ONS! ELKE STEM TELT! sellers top 10 ^ïj http://surf.to/gemeentebelang Secr. Tel. 0548 361399 KLEDING SHOP Éitstmtl Hth CDA voorstander van vestiging Rijssense industrie in Holten I STEUNENBERG 'uode ch deAxxeneK Tieners q 90 59, 9,= 9 5 -9,= 50,= 9,= 59,= 50,= Uw lokale partij R^HDE DAMESMATEN DONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 10. TT het betaalbare alternatief BEKEND MERK SPIJKERBROEK TWEE STUKS voor maar 75.00 GULDEN HEREN STRETCH BROEKEN slechts 69.95 NIEUW!! CANOE SPIJKERBROEKEN div. modellen v.a 69.00 DAMES STRETCH BROEKEN div. kleuren v.a. 59.95 HEREN WINTERJACKS yerschillende kleuren v.a. 79.95 BRAM'S PARIS SPIJKERBROEK v.a. 49.95 OVERALLS blauw of geel bij ons 59.95 BODYWARMERS v.a. 59.95 openingstijden I npiA A//PPA vrijdags koopavond 19.00-21.00 uur Z'n hele leven woont hij al 'in het cen trum' van de nieuwe gemeente, oftewel op de huidige grens tussen Holten en Rijsscn. In Holten ging hij naar school, in Rijsscn naar Rivo. Sinds '86 is CDA- lijsttrekker W. Stegeman actief in de Rijssense politiek. Dc Holtense gemeentepolitiek, waarbij ver wanten van hem betrokken waren, volgde hij uiteraard wel, maar op afstand. Tien jaar zit hij in de Rijssense gemeente raad, waarvan de laatste zes jaar als wethou der. Zijn verwachting is dat het CDA Rijsscn/ Holten bij dc komende gemeente raadsverkiezingen op vijf zetels uitkomt. Het CDA schuift hem naar voren als er sprake is van het leveren van een wethou der. 'Herindelingen leven in dit land niet of nauwelijks. Ik hoop van harte dat hier de opkomst goed is, want dat is bepalend voor de nieuwe raad. Als alle inwoners stemmen krijg je een duidelijke afspiegeling van waar de bevolking voor staat', benadrukt Stegeman. Waarom is het CDA voorstander van een evenwichtig afspiegelingscollege? We vinden dat belangrijk, omdat je na zo'n herindeling een aantal jaren nodig hebt voordat je dc zaken in zo'n nieuwe gemeen te goed op dc rol hebt. Zowel in bestuurlij ke als ambtelijke zin. Daar moe ten meerdere parti|cn hun schouders onder zetten. In princi pe zouden vier wethouders het •werk moeten kunnen doen, maar het aantal wethouders wordt denk ik ook bepaald door dc verkie zingsuitslag. Om politieke rede nen zou je kun- leen daarom. treft wordt in het Opbroek in Rijsscn geen industrie meer gevestigd, maar wordt dat gebied alleen bestemd voor woningbouw. Hoe ziet een sportcommissie met ad viesrecht naar dc gemeenteraad er uit? Moet er ook een wc-thoudcr sportzaken ko men? Dc sportcommissie is een commissie die door de gemeente is ingesteld en die ge vraagd en ongevraagd advies uitbrengt ten aanzien van het gemeentelijk sportbeleid. De sportcommissie moet zelf geen budget krijgen. Over financiering beslist de ge meenteraad. De sport moet een onderdeel zijn van dc sector maatschappelijke zaken en welzijn, dus geen wethouder voor sport zaken. Het CDA wil dat de gemeente een actie ve rol vervult op het gebied van recre atie. Dat is nieuw voor Rijsscn. Hoe stelt het CDA zich hierin dc rol van de gemeente voor? Gezien de huidige rol die de gemeente Holten op het gebied van recreatie vervult, kan het niet anders of ook in dc nieuwe ge meenteraad wordt recreatie speerpunt van beleid. Ook al omdat deze binnen de ge meente een belangrijke hoeveelheid werk gelegenheid biedt. Voor recreatieve zaken moet in de nieuwe gemeente zowel ambte lijk als bestuurlijk een aanspreekpunt ko- v Als g )c vol- vijf wethouders, r Het zou kunnen zijn dat dc i meente een SGP-burgemeester krijgt. Wat vindt u daarvan? Je mag van een nieuwe burgemeester ver wachten dat hij als bruggenbouwer en coör dinator fungeert. Als hij dat doet met een neutrale opstelling, is dc politieke kleur van de burgemeester voor mij niet zo relevant. Wil die beoogde burgemeester die taak echt goed kunnen vervullen, dan moeten de poli tieke portefeuilles bij de wethouders wor den neergelegd. De burgemeester zou dan meer voor dc ex- terne en interne coördinatie zorg moeten dragen. Moet het centrum van Holten autovrij worden? Het CDA stelt zich op het standpunt dat de Holtense bevolking zélf moet aangeven wat ze wil. Zowel de bevolking als dc midden standers en bedrijven moeten daarbij een behoorlijke vinger in dc pap krijgen. Zoiets ga |c als gemeente niet van bovenaf opleg gen. Ik kan me voorstellen dat het vracht verkeer door het centrum bcpc-rkt wordt. Anderzijds kan ik me niet voorstellen dat dc winkels niet per auto bereikbaar zullen zijn. Moeten Rijssense bedrijven dc moge lijkheid krijgen zich in Holten te vesti gen? Ja, Rijsscn bereikt haar grenzen van groei voor wonen en werken. In die zin zou het verstandig zijn in de nieuwe gemeente het werken onder te brengen op bijvoorbeeld het terrein aan de NI4. Wat het CDA be- doende in overleg zijn met de orga- branche. Hoe belangrijk vindt het CDA vrijwilligers werk? V rijwilhgerswerk is in de huidige maatschappij on ontbeerlijk ge worden. Dit ont staat zelf en regelt zichzelf. Daar hoeft dc gemeente zich niet mee te bemoei en. Ik ben er wel voorstander van dat dc ge meente het financiële gedeelte van de ver kiezing Vrijwilliger van het Jaar voor haar rekening neemt en deskundigheidscursus sen financieel ondersteunt. Het gemeentebestuur is in Rijssen het schoolbestuur van het openbaar onder wijs. Het CDA wil een zelfstandig be stuur voor het openbaar onderwijs? Dat is een hele logische ontwikkeling. Alle andere vormen van onderwijs hebben een met gemeentelijk schoolbestuur. Dat kan ook voor het openbaar onderwijs. Laat het gemeentebestuur hierin maar meer op af stand blijven. Het is en blijft vreemd dat je als gemeente moet oordelen over je eigen bestuur wat het openbaai onderwijs betreft Het CDA is voor het subsidiëren van zo wel godsdienst als levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare school? Ja, er is bij ons geen wijziging van eerdere inzichten. Het kan gesubsidieerd worden en als het gesubsidieerd wordt, dan moet dat ook voor zowel het godsdienst als levensbe schouwelijk onderwijs gelden. Het CDA maakt zich sterk voor nieuw bouw van Rcggcstcyn Rijsscn? Ja, ik hoop dat wc dit jaar nog de nieuw - bouwplannen van Rcggcstcyn kunnen vast stellen. Voor het CDA is dit heel belangrijk. Al het voortgezet onderwijs in onze gemeente is goed gehuisvest, alleen het protestants christelijk onderwijs staat wat. dat betreft op achterstand. Ik ga ervan uit dat de raad op 11 december het nieuwbouwplan vaststelt. WONINGINRICHTING Grotestraat 28 7475 AX Markelo tel: 0547-362544 fax: 0547-364309 e-mail: info@voskampwonen.nl www.voskampwonen.nl ZALENCENTRUM „DE HAVERKAMP" Stationsstraat 28 - Markelo Tel. 0547-36 12 92 2e KERSTDAG v.a. 16.00 uur UITGEBREID KERSTBUFFET p.p. 55. met div. voor- en nagerechten, vis, vlees, wild en gevogelte. Reservering gewenst. Denkt u ook aan onze SALADES en BAVAROISES .v.p. tijdig bestellen Wij wensen u smakelijke feestdagen. I Larenseweg 23 - Holten - Tel. 36 15 51 Heren Dames Deze week gaan wij onze bestsellers van dit seizoen, 1 week lang, voor belachelijke prijzen aanbieden. De best verkochte heren broek van dit moment. Niet een kleur of een model, gewoon alle kleuren en alle modellen. normaal 149,= Spijkerbroek alle modellen en wassingen. Falck, Coral of Hawk, maten 29 t/m 42 en 3 lengte maten, normaal 129 Alle Stones kolberts van dit seizoen, fijne pinheads, mooie veloursstoffen. Alleen de meest verkochte modellen. normaal 349 100% donsen jack in donker blauw of beige, maat S t/m XXL. De winter moet nog beginnen. normaal 349 Alle tienerjacks maat 140 t/m 176 van dit topmerk, geschikt voor meiden en jongens. Pullovers te kust en te keur, sweaters en gebreid, snelle kleuren en soepele pasvorm. normaal 179,= normaal 79,= Q 90 Heerlijk warm fietsjack voor alledag in blauw, beige en khaki. Normaal te duur van dagelijks gebruik. normaal 399 Italiaanse pullovers in alle modische kleurstellingen en breidsels. normaal 119,= Moderne zakenpakken in zwart. Koibert normaal 229,= Broek normaal 129 Rok normaal 99,= De broek met de beste pasvorm voor de meest verwende vrouw. normaal 259,= Prof - van dit eenmalige aanbod Deelnemer fïfty/frfty 9 0548-540445 Maandag: 09.30 -18.00 ui Dinsdag: 09.30 -18.00 u Woensdag: 09.30 - 21.00 u Donderdag: 09.30 - 21.00 u Vrijdag: 09.30 - 21.0Q u Zaterdag: 09.00 -17.00 u rkoopavond r koopavond r koopavond Voor wie loon en slijt wii zetten in hei Interieur Is de SUNWAY paneelgerdilnencollectle een Aanrader. Brode banen stol die achter, elkaar geschoven kunnen worden geven een j stijlvolle uitstraling aan elke ruimte. Paneelgordilnen kunnen perfect weiden toegepast bij schuifpuien en grote raampirrijcn. Maar ook als scheidingswand Is het paneelgotdiin uitermate geschikt. Kortom er Is voor iedere situatie een mogelijkheid om elke gewenste s/eer :c creëren. Met'verstand van da technische mogelijkheden en gevoel vuor kleur, adviseert UW SUNWAY dealer u graag mei het maken van uw uiteindelijke keuze. SUMNTAV Een klassieker: deze heren- bootee van zacht velour- leder. Nieuw is de warme sympatex wintervoering die zorgt voor extra comfort.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 11