De Miljoenenjacht is begonnen! w outlook Besparen op uw woonverzekeringen ririNSP** mssrnm ff dummies UNIV£<r//- AMDfMflpn CÖe iMac jS&Saa «079 .-4* PENTIUAA III 733 498 25.000,- IK WORD POSTCODE-MILJONAIR! Windows 2000 professional De pluspunten op een rij: Daar plukt de vruchten van! AAULTI-JIAEDIA-COAAPUTER MULTI-MEDIA-COMPUTER zonderrente (Sfc-öuw \swsm 1 DONDERDAG 12 OKTOBER 2000 HO 6 ZA 4 Wie vreemde talen wil leren kan nu ook terecht in de reeks voor dummies. Addison-Weslev bracht Spaans voor dummies uit en Frans voor dummies. De boeken zijn op gezet met hulp van dc experts van Berlitz, en of men nu student, reiziger of gewoon elemen tair Frans of Spaans wil leren, voor ie dereen is er wel iets te vinden in deze boeken. Gewoon alledaagse gesprekken leren, wijs worden uit de grammatica, de uitspraak verbeteren, werkwoorden vervoegen en je redden met dc taal in de landen waar Frans en/of Spaans wordt gesproken, de boeken helpen een ieder de stof op plezierige en te begrijpen wij ze onder de knie te krijgen. Beide boeken kregen een audio-cd mee, waarop moedertaal sprekers dialogen uit spreken. Her en der in het boek treft men overi gens lijstjes met woor den aan, per onder werp, zodat het op bouwen een woorden lijst beetje bij beetje plaats heeft. Wie zich waagt aan deze talen kan een groot deel van de wereld aan op zijn of haar reizen. www.brandgevaar.nl Wilt u meer weten over brandpreventie en wat u zoal kunt doen om uw eigen veiligheid te verbeteren, ga dan www.brandgevaar.nl Pak nu de bon voor nieuwe miljoenen-prijzen van de Postcode Loterij Kijk elke werkdag 19.00 uur TROS TV2 PostcodeLingo gepresenteerd door Nance. Pak nu uw kans op de miljoe nen-hoofdprijzen in de Extra Trekking op 3 november, in het specta-culaire program ma Domino Day. Zoals de Wijkprijs van 3,1 miljoen gulden, de speciale Postcode- Straatprijs die kan oplopen tot 3,1 miljoen gulden en honderden wintervakanties naar-de-zon! Kijk voor meer informatie in de mailing in uw brievenbus. Natuurlijk speelt u ook voor de maandelijkse prijzen zoals de Postcode- Jackpot die nu 7 miljoen bevat, de Postcode-Kanjer die dit jaar 37,2 miljoen telt, plus alle prijzen in het TV-spel PostcodeLingo. Nog geen lid? Vul vandaag nog de bon in en pak üw kans op al die miljoenen guldens. Want als üw hele wijk miljoenen wint en feest viert, wilt u er toch niet buiten vallen? Dus doe mee! Bea Post Nationale Postcode Loterij Kijk 19.00 uur TROS TV2 elke werkdag üw kans op 6 miljoen! Lingo Bonuskans! Bel 0909-0055 '99cpm) Belprijzen van deze week Bosch dremelset Grundig tv-combi Raymond Weil horloges Landal Greenparks Bungalow arrangement Jill Sander verwen pakket Postcode Straatprijs 3035 VH in Rotterdam met 16 winnende loten voor elk lot en voor 3035 VH 017 extra: een BMW! ffrn www.postcodeloterij.nl NOS Teletekst 550/551 RTL Text 882 Uitslagenlijn: 0909-0088 (95 cpm) ✓Ja, ik wii kans maken op aile prijzen van de Nationale Postcode Loterij, inclusief de miljoenen op Domino Day, de Postcode-Kanjer van minstens 37,2 miljoen, de Jackpot tot 21 miljoen, de Straatprijzen en de Lingoprijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen. 3 loten a 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar 2 loten af 15,- inclusief JackpotVerdubbelaar D 1 lot af 15,-inclusief JackpotVerdubbelaar A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokieners. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel. OSOO -300 1500135 cpm! Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven. de heer Naam: Postcode: j ÜM Bel mij bij een prijs f boven 10.000,- NATIONALE I [LOTERIJ! www.postcodeloterij.nl Datum: Handtekening: Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. 17 onderwerpen is dc uitleg vergezeld van dui delijke illustraties. In de reeks Easy van Addison-Wesley ver scheen het door Gicsbert Damaskc geschre ven bock over Microsoft Outlook 2000. Dit handige programma, mits consequent ge bruikt en toegepast, biedt zoveel mogelijkhe den, behalve voor het gebruik bij c-mailen, SAMS De Imac in 24 uur biedt lezers van dit door Addison-Wcsley uitgegeven boek de moge lijkheid deze computer in 24 lessen van een uur redelijk onder de knie te krijgen. Leerstof wordt onder meer gevormd door het opzetten van de Imac, wegwijs raken op internet, software voor de Mac, OS 9 voor de Mac leren beheersen, AppleWorks, wat te doen bij een crash, het vinden van oplossin gen bij storingen, de Mac gebruiken met Window-programma's en het installeren van randapparatcn. Doordat dc stof in bijna ge lijke moten is gehakt, blijft het overzichtelijk, went men aan de per hoofdstuk benodigde tijd, en gaat vrij relaxed door de leerstof heen. Wie het voordeel geniet een Imac te hebben, kan alle studiematerialen meteen toepassen. De voortgang in opgedane kennis kan men dus zelf vaststellen. Bij de meeste werkte illustraties, en tekstdelen die belang rijk zijn worden goed benadrukt. Ook de wat meer ingewerkte gebruikers van Outlook zullen in dit bock nog onderdelen tegenko men die of nieuw zijn, of die ze nog beter willen gaan gebruiken. Windows 2000. Professional voor dummies is vriendelijke handleiding voor dc ideale kennismaking met Windows 2000 Professional, dc krachtige nieuwe versie van Windows NT Workstation. De auteurs Andy Rathbonc en Sharon Crawford, leveren de lezer allerhande informatie over de elemen taire omgang met de interface, dc nieuwste nccwerkfuncties en bevciligingsmethodcn. Ook aan de orde komen zaken als funda mentele systeemtaken uitvoeren, werk via een netwerk delen met anderen, problemen uit de weg ruimen en de toegang tot internet instellen. De uitgave van Addison-Wesley telt dan 400 pagi na's, en ook hier is dat deze uitgave meer dan nodig is. Dc ge bruiker leert na een start bijvoorbeeld hoe dc vensters van Oudook er uit zien, hoe daar mee te werken, leert over dc onderdelen, hoe contactpersonen bij te houden, het instellen van e-mail, notities maken, maar ook om Outlook in teamverband te gebruiken. Alle handelingen zijn voorzien van prima uitge- De referentie iedereen Huiseigenaren en huurders opgelet! Dat kan bij Univé! Univé is een onderlinge verzekeringsmaatschappij die werkt zonder winstoogmerk. Hierdoor zijn de premies bijzonder laag en kunt u flink besparen ap uw woonverzekeringen. Uw voordeel kan zelfs oplopen tot 25%. Lage premies Eenmalige poliskosten 5 jaar garantie tegen onderverzekering (bij gebruik inboedelmeter) Geen dubbele dekking, dus u betaalt nooit te veel Altijd in de buurt Extra korting bij meer Univé-verzekeringen Bel voor een offerte (0547) 36 20 20 Of kijk op www.unive.nl V_ J VERZEKERINGEN B J Univé Oost Markelo, Burg de Beaufortplein 13. 7475 AG Markelo, tel. (0547) 36 20 20 Ruurlo, Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo. tel. (0573) 45 16 35 Lochem, Eekmolenweg 10, 7241 CM Lochem, tel. (0573) 29 81 00 Delden. Langesira.il 5. 7491 AA Delden. tel (074) 376 50 37 GIGANTISCHE PRIJZENSLAG HP 640C PRINTER GRONINGEN WIJ BOUWEN ALLE COMPUTERS OP MAATlPC PRIVÉ PROJECTEN NERGENS GOEDKOPER!! GIGANTISCHE PRIJZENSLAG GIGANTISCHE PRIJZENSLAG TRUST QUICK RACEtSTUUR «ouse GIGANTISCHE PRIJZENSLAG CANON 630 PLEXTOR f SCANNER 8x4x32 mr CD-WRITER HP930C PRINTER AMD K6 II 500, 32Mb SPD, Harddisc 6.4 Gigabyte, SVGA-kaart: 4 MB SVGA kaart 3.5" discdrive, 50-Speed CD-Rom, 3D 16 Bit geluidskar Mc-crprijs SGK6 modem ft sCD-brandei 2©cpin 'ttëmmimmï i IwrWiooiu E-uf.ït(iE KOOP NU HU BETAAL IN 2002 PENTIUM III 733 MMX SVGA- 50-Speed CD-Rom. 3D 16 standaard Wi PD, Harddisc 15 Gigabyte 3.5" discdriv Quick Isenbo rajaflSaKi m&iUMmsR 33 3317*332®) Meerprijs 14" monitor 269,- Meerprijs S6K6 modem ƒ49 Meerprijs Philips CDR-brander ƒ398 VANAF 1.7b JS-ïMtOOHi VANAF 1.7b 5'StriE PRIJZENSLAG LAAGSTE /JSGARAMT/E iWSffS&IJr ir ALMELO Grotestraat 5 APELDOORN Hoofdstraat 153 GRONINGEN Herestraat Ï03 DEVENTER Lange Bissriiopstraat 5 ENSCHEDE Korte Haaksbergerstraat 14-C HENGELO Brinkstraat 7-C - Ook in Almelo Bornsestr. Woonboulevard - Assen - Borne Emmen - Enschede Hoaksbergerstr. Deurningerstr. Haaksbergen - Hardenberg - Hengelo Oldeniaalsestr. Hoogeveen - Nljverdal - Oldenzaal Rljtten Winterswijk

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 6