£;rr::ien,ijst Nieuwe bak" en braadwagen Bertus Getkate 40 jaar bij Reinaardus: 'Ze kennen me allemaal als Vis Bert' Kerk DIENSTEN Agenda voor gemeenteraadsverkiezingen mobiele aanwinst voor MAC Medische DIENSTEN Burgerlijke STAND CV-IiETEL MODIG? UITTIPS INFORMATIE ENZ, Expositie Carpe Diem, Berrie Martens, Galerie Waerdenborch, 3 september 2000 tot en met 20 oktober, 14:00 tot en met 17:00 Lezing H. v/d Meer over leven in dominicanenklooster, Passage, Kandelaar, 28 september 2000, 20:00 Scholierensponsorloop voor Rolstoelbusactie, Stichting Vrienden van de Diessenplas, Diessenplas, 29 september, 18:30 Stratenloop voor Rolstoelbusactie, Stichting Vrienden van de Diessenplas, Diessenplas, 29 september, 17:15 Afsluitingsrit, Wielervereniging Holten, 30 september 2000 of 7 oktober 2000 Infomarkt dyslexie en gedrags problemen, Directie Openbaar Onderwijs, Bibliotheek (Rorikstraat 3), 30 september 2000,11:00 tot en met 14:00 Klootschietmiddag, Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek, Molen De Hegeman, 1 oktober 2000, 13:30 tot en met 14:00, (Uitwijkdatum 8 oktober) KNMV Dutch Open Motocross Solo's, MAC Holterberg, 1 oktober 2000 Najaarskledingbeurs, Zaal Vosman, 3 oktober 2000, 8:45 tot en met 10:30 Nacht om Holten, MAC I-Iolterberg, 7 oktober 2000 en 8 oktober 2000 Boekenmarkt, Hervormde ge meente, Gymzaal Tuinstraat, 7 oktober 2000, 9:00 Veiling, Hervormde gemeente, Gebouw Irene, 7 oktober, 13:00 Klassieker zondagmiddagrit, MAC Holterberg, 8 oktober 2000, 13:30 Kinderfilm Tarzan, Boschkamp, 8 oktober 2000,14:00 Bloedafnameavond, Rode Kruis .Sporthal 't Mossink, 9 oktober 2000,18:30 tot en met 21:00 Lezing Islamitische kunst, K en C Holten, Bosch kamp, 11 ok tober 2000, 20:00 Zondagmiddagmotortoertocht MAC Holterberg, 15 oktober 2000,13:30 Klassieker autorit, MAC Holterberg, Stuurhuus, Beusebergerweg 37, 15 oktober 2000,14:00 D. Vos vertelt met video over afdelingen in beweging, Passage, Kandelaar, 26 oktober 2000, 20:00 Puzzelrit, MAC Holterberg. 29 oktober 2000,14:00 Najaarsconcert, Holtens Mannenkoor, Kandelaar, 3 no vember 2000 Najaarsconcert, Holtens Muziekvereniging, Sporthal 't Mossink, 4 november 2000, 20:00 Jubileumconcert, Campanella, Hervormde kerk, 5 november 2000, 15:00 Lezing keizer Karei V, K en C Holten, Boschkamp, 6 november 2000, 20:00 Jubileumconcert, Campanella, Kandelaar, 11 november, 20:00 Praatavond over klassieke au tomobielen, MAC Holterberg, Stuurhuus, Beusebergerweg 37, 15 november 2000, 20:00 Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers BV, be horende tot Wegener NV, in sa-men- werking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichcings-bestuur: W H, Bevers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, Directie: J.V .Munsterman Hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Tieben tel. 0314 - 33 54 10 (privc) Eindredactie: Peter Bulthuis en Peter Koehorst Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax; 0842-11 67 34 Holtens.Nicuwsblad@owp.wcgcner.nl Peter Koehorst Telefoon: 0548-36 71 57 Adres redactie: Kerkhofsweg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Redactioneel medewerker: ]okc Oostcrvclt, telefoon 0548-36 78 41, fax 0548-36 79 51 Meteorologisch medewerker: Freddie Paalman, telefoon 0548-36 40 07 (voor alle weersinformatie) Advertenties: Getfertsingcl 41, 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij dc Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede. Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-363803 en fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 cn fax 0548-519798. Arno Stukker, mobiel 06 - 54 68 60 96 Otto IJspecrt, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: GW. Knapen, Larcnseweg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12,00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis, Aalpolsweg 6, 7451 1-IK Holten, telefoon 0548-36 18 49, Van 17.00 tot 19.00 uur. Nederlandse Stichting Geluidshinder www.nsg.nl, tel. 015-256 27 23 'contante] I betaling 1 -1 Beü en Body Het Broekenhuis Bruna-Herman colors@Home DA Vaarhorst Dierenland R. v/d. veen EP:Vrlelink Expert Reiners focus Fashion Hemmlnk Schoenen Koster woonwinkel Kranenberg Juwelier Kruidvat Middelkamp dames- en herenmode Milo, uw gemaksshop oonk schoenmoüe oonk sport Qinn womans Wear Reinders Mode Slim Jeans Scaplno Ter stal Trekpleister DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000 Holtens NIEUWSBLAD Holten/ Rijssen - De gemeen- 3. G.H. Kastenberg, Rijssen teraadsverkiezingen worden 29 4. J.J.W. Kuipers, Rijssen november gehouden. Alle 5. W.A. Beldman-Wcgstapel, politieke partijen zijn dan ook Rijssen al druk bezig om een kandida- 6. G. Tigelaar-Vruggink, Rijssen tenlijst op te stellen. Het CDA 7. A.J. Draaijcr, Rijssen is daar inmiddels klaar mee. 8. J. Maasdam-Hoevers, Holten Hieruit blijkt dat Ab 9. Joh. Pieters, Rijssen Stegeman, wethouder in 10. C.J.M. Kukolja-Braamhaar, Holten, op een onverkiesbare Holten plek is gezet. Zijn broer, wet houder in Rijssen, mag de lijst 11J. Klein Horsman, Rijssen aanvoeren. 12. J.A. Stegeman, Holten 13. G. Vrijburg, Rijssen 1. YV. Stegeman, Rijssen; 14. H.J. Nijkamp, Holten 2. H.J. Dul, Holten; 15. A.B.A. Bakker, Rijssen Arts: weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizcrsweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 i zonder afspraak. Apotheek: Vrijlieiclslaan 7, telefoon 361111 Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assisten te in dc apotheek is. Tandarts 30 september - 1 oktober: G. van Wijk, Rijssen, 0548 520320. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dicrenartsencombinatic Holten, Houtweg 18, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9,00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, tel. 362004', Dierenartscnpraktijk Hólten, S. Minnema, Larehseweg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: zondag 1 oktober: 9.30 uur, ds, S.M. Roozenboom, ge- zinsdienst met Schrift en Tafel. Nevendiensten: 19.00 uur, ds. R: Visser uit Apeldoorn Open Deurdienst Eerste collecte: diaconie. Tweede collecte: Kerk en Israël. Oppasdienst: Mevrouw Stoevenbelt, Hetty Oolbckkiuk. Dijkerhoek: zondag 1 oktober; 9,30 uur: A.J. Lecrink, gczinsdienst met Schrift en Tafel. Espelo- zondag 1 oktober: 10.45 uur, ds, A.J. Lcerink, gczinsdienst met Schrift en Tafel. Gereformeerde kerk: zondag 1 oktober: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. R. Visser, Apeldoorn - Open Deurdienst in 1-lerv. kerk. Kindcrnevendiensten: Groep 2 cn 3 o.l.v. Lianne Mcijerink; Groep 4 cn 5 o.l.v. Janny Beltman; Groep 6 cn 7 o.l.v. Joke Scheurwater; Groep 8 o.l.v. Rob Mcijerink. Eerste collecte: Kerk en Israël cn land. Pastoraal werk. Tweede collecte: Rente en aflossing. Diessenplas: woensdag 4 oktober: dhr. Vogely. Evangeliegemecnte De Loofhut: zondag 1 oktober. 10.00 uur. Bidstond 19.00 uur. Katholieke kerk: Holten: zondag 1 oktober: 9.30 uur. Eucharistieviering. Voorganger Pastor Hogenelst. Nieuw Hcctcn: zaterdag 30 september: 19.00 uur, Communieviering, voorganger Werkgroep Liturgie. Zondag 1 oktober: 9.00 uur, Eucharistieviering, voorganger Pastor Ten Have. Okkcnbrock: zondag i oktober: 10.00 uur, ds. J.F. SchelTcr. Uitgangscollcctc: Kerk en Israël. Geboren: Thomas zv G.W. Barvelïnk en E.'Brocks; Lynn Dikira dv H.D. Rensen cn G.W. Koeslag; Else Floor dv J.C.M. van I-lorne; Ilse dv J.A. Oolbclddnk en R. Koetsier; Amber dv G.J. Uifrriari en J. Nijland; Lars zv J. Kissing en D. Rovers; Julia Joëllc dv H.F. Ho ff en H.A. Tromop; Hendrika Berendina Johanna dv B.H. Willighagen en A.T.J. Lam nier rink. Overleden: H.J. Beeftink-Eelderink, oud 63 jaar; G.J. Oolbekkink, oud 82 jaar; W.J. Kroeze, oud 86 jaar; J.A. Does-de Leers, oud 71 jaar; G.J.E. Wcgstapcl, oud 70 jaar. Ondertrouwd: G J. Nijland cn A.A. Keizer; R.S.P. Rutgers en S. van der Stouw. Gehuwd: M. Kerkdijk en PJ. van Alst; E.J.W. Gtooccwal cn R. Visser; M. Heringa en 1 LR. Kolkman; J, dc Boer en G.J. Hulsman; B.A. Oolbekkink en F.C. Stam; J.J.H. Wijnen en M. van der Stouw; J. van Ommeren en W. Uvermecn; H.J. Nijenhuis cn G.B. Oonk; J. Nijenhuis en E.M. Dikkers; E. Muldc-r cn |.N. Gosewisch. Maandag Vorige weck was het in de vroege ochtend uren en in dc eerste helft van dc morgen mistig en nevelig. Later in de morgen kregen we enkele opklarin gen niet af cn toe zon. In de middag hadden wc een afwisseling van gere geld zon, hogere bewolking en stapelwolken. De temperatuur bedroeg 20.1 graden. Met een zuidelijke stroming werd. vochtige lucht aangevoerd Dinsdag Begon 'de morgen heel aardig met volop zon. Er waren alleen wat hogere dunne wolkensluiers die overdréven. Dit weerbeeld hielden wc de hele dag vast. Later op dc middag vormden zich enkele wolkjes. En zo werd het een prachtige nazomerdag ook wat de temperatuur betreft met 21,8 graden, Met een stevige zuidoostelijk stroming werd heldere, droge lucht aange voerd. Woensdag Hadden wc tie hele ochtend en morgen veel bewolking, de zon kwam er niet aan tc pas. Af en toe viel er wat lichte regen, de neerslag was meer bui ig van karakter, 's Middags bleef het ook bewolkt daarbij regende het van tijd tot tijd. Het werd een teleurstellende zonloze dag. Ook de temperatuur viel flink tegen het werd slechts 13.2 graden. Een frontale storing trok zeer langzaam over ons land naar het noorden maar bleef slepen boven het noordoosten. Holten noteerde 10.8 min, Espelo 9.3 mm. Donderdag In de avond en nacht van woensdag op donderdag' viel er opnieuw veel re gen, dit werd veroorzaakt door een storing die nog boven het: noordoosten van ons land lag. In de morgen bleef het ook gestaag door regenen. In de eerste helft van de middag regende het nog. Daarna werd het droog niet een enkele opklaring cn weinig zon. Over 24 uur viel er in Holten cn Espelo 16,2 mm. De temperatuur kwam niet hoger dan 12.6 graden- Vrijdag Vormde zich in dc- vroege ochtend uren dichte mist. Deze loste later in de morgen op, er bleef toen nog veel laaghangende bewolking over, Het lukte de zon niet goed om de bewolking weg te branden. In dc middag was er ge regeld zon afgewisseld door wolkenvelden. Met een zuidelijk stroming werd vochtige lucht aangevoerd. Ook werd het wat warnier met met '19.7 graden. Zaterdag Begon dc dag mistig cn nevelig. Daarna scheen dc zon al vroeg volop, het was praktisch onbewolkt met alleen wat dunne wolkensluiers. 's Middags ging dc zon af en toe schuil achter wat. wolken maar het bleef vrij zonnig, Het werd een prachtige zonnige herfstdag. De maximumtemperatuur be droeg 20.1 graden. Zondag Was dc zóii al vroeg uit de veren, ze scheen volop. Er kwam alleen wat ho gere dunne sluicrwolken voor. Dit weerbeeld hielden we de hele motgen en middag zo. Alleen was de matige oostenwind een kleine spelbreker. Opnieuw een fantastische dag. Een zuidoostelijke-stroming zorgde voor aanvoer van droge lucht. Mctco Holten, Freddie Paalman Oudste cu erelid Henk Egberts bakt bruin. (moto: Johan Bolitik) Holten - MAC De Holterberg heeft vorige week woensdag hun nieuwe bak- en braadwa- gen in gebruik gesteld. Dit werd gedaan door Erik Bekkerneris, die champagne over de wagen spoot. Voor de eerste keer zal de nieuwe aan winst worden gebruikt tijdens de Dutch Open Motocross Solo, welke zondag wordt ge houden op de Zuurberg. 'Het idee voor het maken van een bak- cn braadwagen ontstond in het Stuurhuus onder een pilsje', weet Erik zich nog wel te herinne ren. De MAC had toen nog .geen snackwagen en moest zich behel pen met het verslepen van bakap- paratuur in aanhangwagens, die werden neergezet in een van hun Erik ging met Joh an Aanstoot en Reincler Schooien aan de slag met een eigengemaakte bouwtekening aan de muur. Elet idee was een soort marktwagen nier. uitklapba re zijkanten te maken. Aan de achterkant afgeschermd met geel zeil. AVe hebben afgezien van een grote wagen waarin je leunt staan. Daarin blijven de resten van het bakken liggen, zodat je telkens de wagen weer moet schoonmaken', legt Erik uit. Met de huidige kar is dat niet nodig, want resten vallen nu gewoon buiten óp de grond en kunnen zo gemakkelijk worden opgeveegd. 'De wagen bestaat uit roestvrij staal en aluminium', weet voorzit ter Jan Wansink. 'Dit kost iets meer, maar het is veel makkelijker in onderhoud dan bijvoorbeeld gewoon staal.' Hij benadrukt dat de MAC erg blij is met dc nieuwe aanwinst. 'Vooral de mensen die er straks mee moeten werken zul len er veel profijt van hebben.' Eén daarvan is het oudste en ere lid van de MAC, Henk Egberts. Hij is namelijk bakker en zorgt er voor dat de hamburgers en warme worsten smakelijk bruin worden gebraden. In tegenstelling tot andere voor zieningen van de MAC de Elolterberg, is de nieuwe bak- en braadwagen niet te huur. Erik hierover: 'Het is net een nieuwe wagen. Daarnaast zit er aluminium in ver werkt dat makkelijk kapot gaat. Verder kan de wagen alleen wor den getrokken door een trekker.' Hierdoor is het niet mogelijk voor andere organisaties deze te huren en achter een auto vast te maken. 16. H. Hulsman, Holten 17. W. Markvoort, Rijssen 18. G. Overbeek, Rijssen 19.1-I.J. Westrik, Holten 20. H.J. Assink, Rijssen 21. H. Jorissen, Rijssen 22. J. Groenewegen, Holten 23. E. Borghuis, Rijssen 24. J.J-J.M. Nijland, Rijssen 25. J.H. van Engbrink, Holten 26. G.A. Roelofs-Klein- Horsman, Rijssen 27. H.M. Rozemuller, Rijssen 28. J. Schelhaas-Leistra, Rijssen 29. H.G.B. Spekliorsf, Rijssen 30. H.J. Ticlen, Rijssen Vis Bert: 'De laatstejaren wordt er veel kibbeling verkocht. Zelf wil ik nog wel eens een haring eten. of gebakken vis.(Foto: Gert Perdon) van de beide broers die nu dc lei ding hebben "Ach, was ik maar tliuis gebleven, met dit weer kun jc toch niet naar de markt." Daarna ben ik voorzichtig weer teruggegaan. Een dag later moes ten we vanwege dc kou (de water leiding was bevroren) weg uit het huisje.' De winter was vroeger een probleem voor de vishandel op de markt. Bertus moest dan bij een particulier gaan vragen om een emmertje warm water, omdat het water voor het schoonmaken be-, vroren was. Tegenwoordig is er veel veranderd, de verkoopwagen heeft nu zelf warm- en koud stro mend water. Ook voor de verko pers is het in wagen nu veel be haaglijker dan vroeger. 'Toen stond jc op de koude grond', ver telt Bertus. In het begin maakte hij met dc hand zo'n vier a vijf ki lo uitjes schoon. 'Er is heel wat verbeterd, zowel wat bet product betreft, wat. de mensen betreft', zegt hij nadenkend. De familie Getkate heeft drie dochters, die net als hun ouders dol zijn op vis, 'De oudste heeft in dc winkel bij Reinaardus aan de Larenseweg gestaan. De andere twee zijn inge sprongen als noodhulp wanneer dat nodig was. Inmiddels zijn ze alle drie getrouwd (wij hebben al acht kleinkinderen) en wonen niet meer zo vlakbij.' Bertus vindt het belangrijk om een goed product te leveren. Uit ervaring schat hij in wat er mee moer, dat is erg afhan kelijk van de weersomstandighe den. 'De laatste jaren wordt er veel kibbeling verkocht. Zelf wil ik nog wel eens een haring eten, of gebakken vis. Ik ben heel kri tisch wat vis betreft, maar dat moet ook', vind ik. 'Ik ben nu 55 jaar en zal moeten doorgaan tot m'n 65-ste. De vishandel kent geen 'fut-regeling.' Ruit vernield van gemeentehuis Holten - Er werd afgelopen week een ruit vernield van een van dc toegangsdeuren van het gemeentehuis. Vermoedelijk is met een steen te gen eeri-van dc ruiten gegooid, waardoor een ster in de ruit is ont staan. In de Algemene Politie Verordening van Holten is een passage opgenomen dat het ver boden is. om zich zonder redelijk doel, zich op te houden in portie ken. Tot nu toe werd dit door de politie gedoogd. Volgens de poli tie zal dit niet langer worden ged oogd, indien er meer vernielingen plaats zullen vinden. IH Laat u dit weekend eens inspireren en kom profiteren van de speciale mode-aanbiedingen; je kijkt je ogen uit bij Middelkamp! 'ZONDAG OPEN VAN 11.00 TOT 17.00 UUR n t ip 3rp:es:isjt422-!«-«.B:or. 'drl:or Ï7 68 CC Laat clan nu een hoogrendement combi/cv-ketel installeren metCarantieLease van larant Gegarandeerd het hele jaar ;n warm water voor enkele tientjes er maand' HOLTEN - 'Ze kennen me al lemaal als Vis Bert, dat ik Bertus Getkate heet, weten de meeste klanten niet', begint Bertus zijn verhaal. Hij is heel toevallig bij de vishandel te rechtgekomen, 'Op een goeie zaterdag liep ik als elfjarige schooljongen in Nijverdal over de markt en ik had wel trek in een visje. Daarom vroeg ik of ik kon helpen en zo is het ge komen.' Hij herinnert zich nog hoe dc visverkopers overleg den of hij mee mocht helpen. 'Maar één van de twee kende ik, hij was een beetje familie. Hij dacht dat het wei zou gaan.' Zodra Bertus van school af kwam, hij was toen bijna 16 jaar, kwam hij vast in dienst bij Vishandel Reinaardus. Nu is hij al veertig jaar met de ver koopwagen in een aantal plaat sen in de regio te vinden. De laatste vijfendertig jaar samen met zijn vrouw. Op maandag 2 oktober worden ze van 15.00 tot 18.00 uur door Reinaardus in de bloemetjes gezet. Het be drijf biedt hen dan bij De Biester in Holten een receptie aan. Met de verkoopwagen rijdt Vis Bert met zijn vrouw op woens dagmorgen naar Raalte, op woensdagmiddag naar Nijverdal. Donderdag zijn zij 's morgens te vinden in C.olmschate en 's mid dags in Schalkhaar. Vrijdag is Bertus aan de zaak in Holten. Op zaterdag staat de viswagen weer in Nijverdal op de markt. 'Er is een duidelijk verschil in de mentaliteit tussen de plaatsen, ik heb overal klanten die al veertig jaar hun vis bij me komen kopen. Dat zijn echt' goede bekenden geworden. Ik werk met veel plezier, de markthandel is m'n lust en m'n le ven.' In de iange periode is Bertus één keer niet op de markt ver schenen. 'Het had geijzeld en het was verschrikkelijk glad. Met mijn vrouw cn kinderen zat ik in een vakantiehuisje in Ootmarsum. Het duurde anderhalf uur voor ik al glijdend cn glibberend in Holten was. Toen zei de vader

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3