Ml A<^/C BtÈè^ Hoge prijzen van huizen blijkt zeer gunstig voor de economische groei BRUIDSSHOW 119 498 PENTIUM IIJ 733 MMX 329 WAARDERINGSKAMER BEREKENT DAT HUURWAARDEFORFAIT OMLAAG MOET llWStterie op dinsdag 31 oktober 2000 en woensdag 1 november 2000 Thuiswerken verandert de woningmarkt ingrijpend Opleiding Human Resource Management WIJ BOUWEN ALLE COMPUTERS OP IVE PROJECTEN NERGENS GOEDKOPER! VakGTE-RECOBPj JIAULTI-JUIEDIA-COJIAPUTER AMD K6 II 500 JSr- -479 .-•'VU ritÖÖPNUhh, I l BETAAL in 2002 l jzONPER RENlL-ri MULTI-MEDIA-COMPUTER spa, oao V kim mmMi DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000 HO. 13 De deelnemende zaken zijn: Juwelier Dubhink Foto Vaklab Nijverdal Bloemsicrkunst Valk Nijverdal Beautysalon Demi Nijverdal Bakkerij Keinders ..Jantinc en Dinand ter Haar" Vriezenveen Ruiterkamp Woondecor Nijverdal Kranenburg trouw- en jubileumservici Nijverdal Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Kaarten verkrijgbaar a 15,- uitsluitend bij Bruidsboutique „Josephine" In ons eigen atelier realiseren wij uw specifiek/exclusieve Rijssensestraat 69-71, 7442 MR Nijverdal Tel. 0548-61 91 44 Uw Toyota Specialist voor Goor en omstreken Van Koll 3 Carina E 1.6M6V 199211.950. a Carina E 1.6 XU 199417.950. :a Corolla Sedan 1.3 XU 19916.950. Toyota Corolla 1.6 XLi Station 19905.950. Toyota Corolla HB XU 12V 19916.950. Toyota Corolla HB 1.3 XU 16V 199416.950. Toyota Corolla HB XLi 16V 199314 Toyota Corolla Sedan 1.6 XU 199314.900. Toyota Corolla 1.3 HB 1989 3.500. Toyota Corolla LB 1.6 XLi 1991 8.950. Toyota Starlet 1.3 GT 199413.950 Toyota Starlet 1.3 Gb 1993 12.950. Toyota Starlet 1.0 12V 19862.250. Toyota Hiace 2.4 benzine 1996 (incl. BTW)18.950.- Alfa 164 TD 19904.500. Citroen XM 2.0i 1991 4.750. Fiat Panda 1000 CL 19902.750. Fiat Tempra stationwagon 1991 7.500. Ford Escort 1.6i Cabrio 1991 13.500 Ford Fiesta 1.3i CL 1992 6.950. Ford Fiesta 1.3 CLX 199412.950. Ford Orion 1.4i 1987 2.250. Honda Civic 3.0 1 5i GL automaat8.950. Honda Accord 2.0i 1994 12.500. Honda Accord 2.0i 199312.950. Nissan Sunny 1.6 GTi 16V 1987 3.950. Opel Vectra 1.6 GL 19916.950. Opel Astra 1.6i GLS 199313.950. Opel Corsa 1.2 S 19861.000. Opel Kadett GSi 1988 3.950. Peugeot 205 Accent 1989 4.950. Peugeot 205 1984 Peugeot 205 1.1 i 19905.950. Peugeot 205 1.6 GTi 1387 5.950. Peugeot 309 XE 1988 2.500. Renault 5 TL 1987 1.750. Renault 5 TL 1985 1.250. Renault 19 Beverly 1994 9.950. Renault 21 GTS 19891.950. Seat Ibiza 1.211991 5.950. Subaru Justy 19871.750. Seat Marbelia black 19913.950. Suzuki Alto 1992 Suzuki Alto aut. 1988 VW Golf 40 kw 1987 Welkom bij Gerda en Harrie Klampers Opgebouwd uit 6 afzonderlijk te volgen modulen van 14 dagdelen. Iedere module kan worden verdiept binnen studieteams. Ideaal te combineren met een baan. Bij voldoende resultaat erkend diploma of certificaat op HBO-niveau. Mogelijkheden voor stage en bemiddeling naar een baan. De opleiding bestaat uit de volgende modulen: Personeelsmanagement Management en Organisatie Arbeidszaken In-, door- en uitstroom Personeelsbeheer en belonen ARBO-zorg De kosten Afhankelijk van de te volgen modulen wordt de prijs van de opleiding bepaald. Voor het volledige traject inclusief stage en bemiddeling naar werk bedragen de kosten fl. 27.500,-. Dorothé Pruik Adviesbureau en Opleidingsinstituut b.v. kan assisteren bij het ver krijgen van financiering door uitkerende instantie of Arbeidsvoorziening Belangstelling? Bel dan met Ellen Tarre van Dorothé Pruik Adviesbureau en Opleidingsinstituut b.v. telefoon: 0570-645510 I.s.m. Cafe-Restaurant Braakman Noetsele, Holtervveg 105, Nijverdal BRUIDSBOUTIQUE Thuiswerken zal de woningmarkt in grijpend veranderen, zo blijkt uit 'Huizenkopers in profiel'. In dit jaar lijkse onderzoek van de NVB Bouwondernemers Ontwikkelaars en het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit in Delft komt naar voren dat er 600.000 potentiële thuiswerkers onder de huizenkopers zijn die graag extra's in hun woning willen hebben om goed te kunnen werken. Veelgehoorde wensen zijn een vrij in- dcelbare woonkamer, een werkruimte die visueel gescheiden is van het woon- dccl en ccn extra kamer op de begane grond (vooral bij ouderen gewenst). Ook het feit dat steeds meer huishou dens uit tweeverdieners bestaan, heeft duidelijk effect: een parkeerplek voor het liefst twee auto's blijkt ook hoog op het wensenlijstjc te staan en ook een grote tuin scoort goed.Opvallend is dat het uiterlijk van het huis veel minder be langrijk beschouwd dan luxe en priva- cv.Negen van de tien kopers in de nieuwbouw willen meer invloed op het ontwerp en de uitvoering van het huis. Ze zijn bereid daar gemiddeld 24.000 gulden extra voor te betalen. De onder zoekers wagen zich niet voluit aan voor spellingen over het huis van de toe komst, maar ze lichten wel een tipje van de sluier op. Zo zouden er over enkele jaren best eens woningen kunnen ko men met een extra halletje, waar de leve rancier met ccn speciale pincode toe gang heeft om de digitaal bestelde bood schappen neer te zetten. Voor bouwers en ontwikkelaars van wo ningen is het daarom zaak goed te luiste ren naar de wensen van de woonconsu menten, aldus de brancheorganisade. Bron: Aedes flink gestegen waarde van huizen. In de Randstad steeg de waarde boven het ge middelde. In Amsterdam verdubbelde de waarde van huizen zelfs. Anders dan in andere gemeenten wordt in Amsterdam van de peildatum 1 januari 1992 uitgegaan in plaats van dc peilda tum 1 januari 1995. Op de peildatum vindt de waardevaststelling van huizen plaats. Op 1 januari 1999 werd opnieuw dc waarde van huizen vastgesteld. Op 1 ja nuari 2000 begint een nieuwe periode van vier jaar voor dc onroerendezaakbe- lasting. Door de fors gestegen prijzen voorziet dc vereniging Eigen Huis grote proble men, want de woonlasten zullen er vanaf volgend jaar flink door sujgen. Dc Waarderingskamer vindt dat niet al leen het huurwaardeforfait dient te wor den aangepast, het instituut vindt dat ge meenten het tarief voor dc onroerende- zaakbelasting voor huiseigenaars ook moeten verlagen. Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ja O Nee Geïnteresseerd in mensen? Ja O Nee Flexibel en een doorzetter? Ja O Nee Communicatief sterk? Ja O Nee Geïnteresseerd in arbeidsorganisaties? Ja O Nee Werkend of zonder werk? Ja O Nee In het bezit van HBO werk-/denkniveau? Ja O Nee Meer en meer wordt personeel gezien als "Human Capital", de belangrijkste kapitaalfactor binnen organisaties. De behoefte aan mensen met kennis van Human Resource Management neemt daardoor sterk toe. Daarom organiseert Dorothé Pruik Adviesbureau en Opleidingsinstituut b.v. voor de derde keer, in Deventer de Kenmerken van de opleiding: Bij de huidige bouw worden geen grenenhouten heipalen meer gebruikt.Foto: J.FUNIS VERLINDE Uit een enquête van Dc Nederlandsche Bank blijkt dat de stijging van de prijzen debet zijn aan een stevige economische impuls de afgelopen jaren. Tussen 1996 en 1999 verzilverden Nederlandse huiseige naars massaal de overwaarde van hun woning, door het de bestaande hypo theek over te sluiten of door het opne men van een tweede hypotheek. Omdat de onroerendezaakwaarde van woningen de afgelopen vier jaar gemiddeld met 50 procent steeg, heeft de Waarderingskamer bere kend dat het huurwaardcforfait om laag kan. De Nederlandsche Bank deed onder zoek naar het gebruik van hypothecair krediet en naar de verwachtingen die dc consument heeft van de woningmarkt in dc toekomst. Deze categorie Nederlanders staken 32 miljard gulden in het onderhoud en /of de verbouwing van hun woning en aan consumptieve beste dingen. Zeven miljard gulden vond zijn weg naar dc aflossing van leningen en naar beleggingen. Uit de verzamelde onderzoekscijfers komt naar voren dat dc uitgaveimpuls uit de gestegen prijzen van huizen in 1999 zorgde voor een extra economische groei van tussen de 0,6 en 0,7 procent. De jaren ervoor was er sprake van een 0,4 procent extra economische groei. Volgens De Nederlandsche Bank is de invloed van de huizenprijzen op de groei van de economie zo groot, dat als in 2000 de besteding van hypothecair kre diet wegvallen de economische groei met meer dan 1,5 procent kelderen. Zevenenvijftig procent van de huiseige naars in Nederland vindt dat dc eigen woning is overgewaardeerd. Zestig pro cent verwacht echter dat de groei van de prijzen nog niet stopt. Dc algemene ver wachting is dat de huisprijzen niet zullen dalen. Evenals vorig jaar is De Nederlandsche Bank van mening dat jonge huishoudens met een eigen huis grote risico's lopen. Mochten de huizenprijzen dalen met twintig procent, dan heeft de helft van de huiseigenaars in dc leeftijd tot 30 jaar ccn hypotheekschuld die de dan geldende waarde van het huis niet dekt. Het huurwaardcforfait bedraagt nu 1,25 procent, van de onroerendezaakwaarde die dc gemeente heeft bepaald. Het be drag moet jaarlijks door de huiseigenaar worden betaald. Dc Waarderingskamer vindt dat het huurwaarde- forfait moet worden ver laagd, ter com pensatie van de OLYMPISCHE - PRIJS OLYMPISCHE-PRIJS EPSON 480 PRINTER HP 640C PRINTER OLYMPISCHE-PRIJS TRUST QUICK RACE^TU^R M0USE OLYMPISCHE-PRIJS CANON 630 PLEXTOR SCANNER 8x4x3] CD-WRITER AMD K6II 500. 32Mb SPD. Harddisc 6,4 Gigabyte, SVGA-kaart 4 MB SVGA kaart, 1 44 A 3.5" discdrive. 50-Speed CD-Rom 3D 16 Bit geluidskaa boxen, Quick-Mouse, standaard Windows '98 toelsenbo Meerprijs 14" monitor ƒ269,- Meerprijs 56K6 modem 49,- Meerprijs Philips CD-brander ƒ398,- HP4J30C PRINTER KOOPNÜ !!!L I BETAAL in 2002 jzONDERRfNIir mmsiiaaimTftaiï) PENTIUM III 733 MMX. 64Mb SPD, Harddisc 15 Gigabyte. SVGA-kaart: 8 MB SVGA kaart, 1.44 Mb 3 5" discdrive. 50-Specd CD-Rom, 3D 16 Bit geluidskaart, boxen, Quick- Mouse, standaard Windows '98 toetsenbord. Meerprijs 14" moniior ƒ269,- Meerprijs 56K6 modem ƒ49,- Meerprijs Philips CDR-brandcr ƒ398,- l 353DÏJ ALMELO Grotestraat 5 APELDOORN Hoofdstraat 153 DEVENTER Lange Bisschapstraat 5 ENSCHEDE Korte Haaksbergerstraat 14-C HENGELO Brinkstraat 7-C GRONINGEN Herestraat 103 Ook in Almelo Bornsestr. Woonboulevard Assen Borne Emmen Enschede Haaksbergerstr. Deurningerstr. - Haaksbergen - Hardenberg - Hengelo Oldenzaalsestr. Hoogeveen - Nijverdal - Oldeniaal Rijssen Winterswijk Bij 5000 spjiitullooiK Aunl i

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 13