Flatwoning is veelal minder vochtig en gezonder dan een rijtjeswoning Elke week kans op één miljoen! p* m wel mm mkymm m De Miljoenenjacht is begonnen! -798 -AlfTIONIN Tl mmmzmmm SIEMENS Nieuw bij de Sponsor Loterij *n)0>U:)Of'* LOTERIJ IK WORD POSTCODE-MILJONAIR! i-m 0LYMPIA-PREIS 0LYMPIA-PREIS OLYMPIA-PREIS 0LYMPIA-PREIS I 0LYMPIA-PREIS GRUNDIG DAEWOO SOSCH BOSCH DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000 HO 12 ZA 2 Het wonen is sinds het begin heid als v i de eeuw behoorlijk verbe- e lucht. terd. Centrale verwarming, overal in huis stromend gezui verd warm en koud water en riolering zijn verworvenheden die zonder meer hun diensten hebben bewezen, met name voor de gezondheid. Daar zijn zeker meer mensen mee gehol pen dan ziek van geworden. Maar duidelijk is wel dat be paalde maatregelen ook een keerzijde hebben. Wereldwijd buigen onderzoekers zich over de relatie nissen een steriele en tochtvrije leefomgeving en de gezondheid. Het klinkt mis schien een beetje tegenstrijdig, maar enig vuil en op z'n tijd wat ziektekiemen is net zo'n onontbeerlijk voor de gezond- Dc door een aantal wetenschap pers ontwikkelde 'hygiënehypo these' stelt dat de mens gedurende bijna de gehele geschiedenis blootgesteld is geweest aan vuil en ziektekiemen. Pas sinds een aantal decennia wordt de mens nog nau welijks echt vies en blinkt het huis i properheid. Voor de ontwikkeling van het im muunsysteem geen louter positie ve ontwikkeling, want wie nooit ergens aan blootgesteld wordt, kan ook geen natuurlijke afweer ontwikkelen. Gevolg: een zwak ker gestel. Het staat inmiddels onomstotelijk vast dat het aantal astmapatiënten de laatste decennia spectaculair is toegenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal kinderen dat te kampen heeft met allergieën. Op een studiedag werd gesteld dat vijftien jaar geleden 7,5 pro cent van de bevolking klachten aan luchtwegen vertoonde en dat dit percentage nu verdubbeld is. Bij sommige wetenschappers leeft de angst dat deze vijftien procent binnen dertig jaar weer verdub beld zal zijn. Het is niet te zeggen of bepaalde woningtypen ongezonder (of ge zonder) zijn -dan andere. Wel zijn woningen van na 1960 vaak voch tiger, doordat bij de bouw meer rekening werd gehouden met energiebesparende maatregelen. Warmte wordt hierdoor beter vclijks gebruikt, terwijl vaak wel aanwezig lieu kunnen verbete- vastgehouden, maar ook vocht en zijn en het binnenmi' vervuilde lucht. Flatwoningen zijn veelal minder vochtig dan rijtjeswoningen, van wege de warmte uit de omringen de, en vooral onderliggende ruim- Een te vochtige woning is vooral goed voor de groei van huismij- ten, die weer slecht zijn voor de gezondheid van de mens. Veel is wel te bereiken met een juist gebruik van de woning. Ventilatiesystemen worden name lijk nogal eens als hinderlijk erva ren, vooral vanwege de geluids overlast. Ze worden niet of nau- Open geisers en niet dampdichte vloeren zijn andere factoren die de 'gezondheid' van het binnenmilieu bepalen. Samenvattend staan deze voor vocht- en ventilatieproblcmen. De oplossingen varië ren van simpel - wat vaker een raampje openzetten doet al wonderen - tot com plex: het aanbrengen van een compleet nieuw vcntila- i in huis, als dit niet werkt. Wat verwarring kan wekken, is de grote tegenstrijdig heid in de adviezen over het bin nenmilieu. Vanuit gezondheidsoverwegingen moet er permanent een raampje openstaan, de politie vindt dat het juist dicht moet - liefst met die venklauwen om inbraak tegen te gaan -, de brandweer waarschuwt daarentegen weer dat al dicl in braakwerende maatregelen de Wo ning in gevallen van nood een I stuk onveiliger maken; vanuit mi- lieuoverwegingen en met het 'oog op de ecotax moet het raampje I juist weer dicht. Wat het belangrijkste is? Wonen met een goed gevoel, want van i stress en tobben is nog nooit ie mand beter geworden. SPONSORBINGO 23 SEPTEMBER getal 1 t/ra 22 27 30 38 06 26 32 20 09 29 11 18 08 31 16 02 35 28 34 04 01 25 14 Heeft n met deze getallen een volle kaart, dan wint ti de TliuisBingo van 25.000- getal 23 t/ra 36 37 10.000.- 15 20,- 21 1 000.- 10 10,- 42 100.- 40 ƒ9,- 50,- 12 ƒ8.- 40.- 19 ƒ7.- 30,- 41 ƒ6.- 1 25,- 43 5,- f Vartaf 5 oktober kunt u, in plaats van SponsorBingo, elke donderdag op RTL 4 om 21.00 uur meespelen met MiljoenenBingo in het nieuwe tv-programma Kiezen of Delen. Met uw Bingokaart kunt u voortaan elke week 1 miljoen gulden winnen! Ja, u leest het goed: als u uw Bingokaart vol maakt met de eerste 15 Bingogetallen, dan wint u gegarandeerd EEN MILJOEN GULDEN! Dit kunt u elke week opnieuw winnen. Vul nu de bon in voor uw kansen op 1 miljoen gulden. Iet Bijman Nederlandse Sponsor Loterij 33 Volkswagen Lupo 22.07.53-035 BINGO SURPRISE 5 OKTOBER Sony portable DVD-speler Zetfouten voorbehouden DE PRIJZEN U heeft een volle Bingokaart met: 15 getallen: U WINT 1 MILJOEN! 16 getallen: u wint 500.000,- 17 getallen: u wint 400.000,- 18 getallen: u wint 300.000,- 19 getallen: u wint 200.000,- 20 getallen: u wint 100.000,- 21 getallen: u wint 50.000,- 22 getallen: u wint 25.000,- met 23 t/m 34 getallen wmt u prijzen van 10.000,- t/m 5,- Heeft u na 34 getallen er 11 goed op uw kaart? Bel dan voor de wekelijkse Bingo Surpriseprijzen met 0909-0077 (99 cpm) ✓Ja, plus 1 kan maken op alle prijzen in de m enden prijzen in de wekclijkst 3 loten 2 loten 1 lot Bepaal uw eigen lotnummer: Lot 1 [X Lot 2 Lot 3 de heer ndelijkse irekkingen van de Sponsor Loterij Milj. nBingo. Dus ik bestel Bij elk lot voegt de Loterij de drie laatste cijfers toe. r, NEDERLANDSE hei mij hij een pr boven 10.000.- gehoortedatum: (dag-niaand-jaar) Bon opstu ierhij tot wederopzegging nm per lotnummer de inleg r postzegel) naar: Nederlandse Spoi Datuin. Handtckeni n f 10 - voor elke trekking 15 keer per jaar) van bovenstaande rekening af Ie schrijve or Loterij. Antwoordnummer 875, I 100 VG Amsterdam De miljoenen die binnen kort gaan vallen zijn de hoofdprijzen in de Extra Trekking op 3 november in het spectaculaire pro gramma Domino Day. De opbrengst van de Extra Trekking, die in het teken van menis en natuur staat, gaat naar de 28 goede doelen van de Postcode Loterij. Dat is 7,50 per deelnemend lot! De Extra Trekking kent gigantische prijzen, zoals de Wijkprijs van 3,1 miljoen gulden, een speciale Postcode- Straatprijs die kan oplopen tot 3,1 miljoen gulden en honderden wintervakanties-naar- de-zon! Natuurlijk speelt u ook voor de maandelijk se prijzen zoals de Mega- Jackpot van 6 miljoen. de PostcodeKanjer van minstens 32,8 miljoen plus alle prijzen in het dagelijkse TV-spel PostcodeLingo! Grijp uw kans, vul vandaag nog de bon in en doe mee! Bea Post Nationale Postcode Loterij Wordt in de Extra Trekking één van de nieuwste Postcode Miljonairs? POSTCODE Kijk 19.00 uur TROS TV2 elke werkdag üw kans op 6 miljoen! Lingo Bonuskans! Bel 0909-0055 (99 cpm) Prijzen van 27-9 t/m 3-10: Digitale fotocamera Freeplay radio Princess apparatuur Reis naar Mexico voor 2 personen Golden Tulip hotel arrangementen 1966 SJ in Heemskerk met 5 winnende loten 25.000,- voor elk lot en voor 1966 SJ OOI extra: een BMW! Voor alle uitslagen: www.postcodeloterij.nl NOS Teletekst 550/551 RTL Text 882 Uitslagenlijn: 0909-0088 (95 cpm) iVJa ik wil kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode Loterij, inclusief de prijzen in de Extra Trekking, Postcode-Kanjer, de Jackpot, de Straatprijzen en de wekelijkse Lingo-prijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen. 3 loten (3 x 12,50) 2 loten (2 x 12,50) 1 lot (1 x 12.50) Ja,,k wil de JackpotVerdubbelaar op mijn loten 2,50 per lot) Plaats: uw keuze aankruisen en verder invullen tn blokletters. Deelname houdt in (Post)bar ■aarding van liet reglement, op eanvreag verkrijgbaar oij Ledenservice, nummer tel. 0900 - 300 1500 (35 cpm). de heer n Adres Postcode Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand de inleg voor de maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor de Extra Trekking van nevenstaande rekening af te schrijven Bel mij bij een prijs boven 10.000,- tel: Datum. Handtekening: NATIONALE I ILOTERI Ji Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. De lowrii is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer L.0.890/0098/831 .5 d.d. 19/I2't997 1CM-VIDE0TEXT AUTORADIO M|T ^KCHSH LINGENER-5TRARE 125 EINBAU- GESCHIRRSPULER PANASONIC PORTABLE CD-SPIELER^ 1 0 SEK. ANTI-SHOCK STAJJBSAUGER ««««kochm WATT L \BOSCH qj EMSSTRASSE 29-33 RHEINE LINGENER-STRABE 125, NORDHORN WESTEND 31, BOCHOLT PAGENSTECHERSTRAI5E"S7, OSNABRUCK

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 12