Nieuwe houthakkersfeest zorgt voor leuk vermaak Kales Dieks - ten Hove Gezellige sfeer bij concert The Scene op parkeerterrein Het Bonte Paard Agenda WEEK f Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN Burgerlijke STAND Fietstocht Dijkerhoek CV-KETEL NODIG? Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers BV", be horende tot Wegener NV, in sa-men werking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtïngs-bestuur. W.H, Beyers, secretaris, Kollingscrf 4, 7451 XC Holten, Directie: I.V,Munsterman Hoofdredacteur: Mw. G. 'Arendsen-Tieben tel. 0314 - 33 54 10 (privé) Eindredactie. Pcicr Bulthuis en Peter Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Pax; 0842-11 67 34 Holtens. N icuwsblad(g!<>wp.wcgcncr. nl Peter Koehorst Telefoon: 0548-36 71 57 Adres redactie: Kerkhofswcg 18, 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Redactioneel medewerker: ]okc Oostcrvclt, telefoon 0548-36 78 41, fax 0548-36 79 51 Meteorologisch medewerker: Preddie Paalman, telefoon 0548-36 40 07 (voor alle weersinformatie) Advertenties: Getfertsingél 41, "513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomstig onze algemene Kamer van Koophandel en f abrieken te Enschede. Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-363803 en fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 en fax 0548-519798. Arno Stukker, mobiel 06 - 54 68 60 96 Otto ljspcert, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: GW Knapen, l.arcnscwcg 3, tele foon 054S-36 1 2 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan dc Kerkhofswcg 18. Abonnementen én klachten bezor ging: familie Bouwhuis, Aalpolsweg 6, 7451 HK I-loltcn, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur. DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2000 I Holtens NIEUWSBLAD UITTIPS/INFORMATIE ENZ, Expositie Zomer in de Waerdenborch, Galerie Waerdenborch, 28 mei 2000 tot en met 27 augustus 2( Houthakkersfeest en Highland Games, Centrum Holten, 17 augustus 2000 Optreden The Scene, Bonte Paard, 19 augustus 2000 Open Huis Sallandse Heuvelrug, Holterberg, 23 au gustus, 15:00 tot en met 20:00 Country and Westernavond, Horeca Actief, 24 augustus 2000 Zondagmiddagmotortoertocht MAC Holterberg, 27 augustus 2000,13:30 Fokveedag Espelo, Espclo, 2 september 2000 Fiets- en kunstwerk (fiets tocht), K en C Holten, Galerie Waerdenborch, 3 september 2000,10:00 tot en met 15:00 Puzzelrit, MAC Holterberg, 3 september 2000,14:00 Bijeenkomst, Bejaardensocieteit, Irene, 5 september 2000,14:30 Keunefeesten, Kalfstermansweide, 7 september 2000 tot en met 10 september Vrije markt HMV, Smidsbelt, 9 september 2000,9:00 Fietstocht, Buurtvereniging schoolkring Dijkcrhoek, 9 sep tember 2000 Klassieker Keunerit, MAC Holterberg, 9 september, 11:00 Motortoertocht Keunerit, MAC Holterberg, 9 september 2000 Trekkersiep, .MAC Holterberg, 16 september 2000 Erwinautocross, MAC Holterberg, 17 september 2000 Holterbergherfsttoer en Holterbergherfstveldrit, Wielervereniging Holten, 24 sep tember 2000 Zondagmiddagmotortoertocht MAC Holterberg, 24 september 2000,13:30 Afsluitingsrit, Wielervereniging Holten, 30 september 2000 of 7 oktober 2000 KNMV Dutch Open Motocross Solo's, MAC Holterberg, 1 oktober 2000 Nacht om Holten, MAC Holterberg, 7 oktober 2000 en 8 oktober 2000 Klassieker zondagmiddagrit, MAC Holterberg, 8 oktober, 13:30 Lezing Islamitische kunst, K en C HoltenBoschkamp, 11 okto ber 2000, 20:00 Zondagmiddagmotortoertocht MAC Holterberg, 15 oktober 2000,13:30 Puzzelrit, MAC Holterberg, 29 oktober 2000, 14:00 Najaarsshow HMV, Sporthal 'r Mossink, 4 november 2000,20:00 Jubileumconcert Campanella, Hervormde kerk, 5 november 2000, '15:00 Lezing keizer Karei V, K en C Holten, Boschkamp, 6 november 2000, 20:00 Jubileumconcert Campanella, Kandelaar, 11 november, 20:00 Toneelavond, GLTO en NBvP, 18 november 2000, Inlichtingen: 0548-365424 55 Jaar MAC De Holterberg, MAC .Holterberg, 25 november Puzzelrit, MAC Holterberg, 26 november 2000,14:00 Maandag Vonge weck werd het in de nacht van zondag op maandag een zwoele nacht, de temperatuur daalde niet verder dan 18.3 graden. In de morgen hadden we een afwisseling van nu en clan zon, wolkenvelden en stapelwolken. Een groot deel van de middag hadden wc perioden met zon afgewisseld door sta pelwolken. Het voelde benauwd, broeierig aan. Hel werd 27.6 graden. Een zuidwestelijk stroming voerde warme, vochtige onstabiele lucht aan. Dinsdag Hadden we opnieuw een zwoele, klamme nacht achter de rug. Het koelde niet vender af clan 18.6 graden. In de ochtend en in de eerste helft van de mor gen was er nog geregeld zon afgewisseld door wolkenvelden. Daarna trok de lucht tijdelijk geheel dicht In de middag hadden we een afwisseling zon en bewolking het bleef wel droog. Ook werd het minder warm met 23.0graden. Woensdag Werd het een wat frissere nacht met 13.8 graden. De ochtend en de morgen hadden we een afwisseling van zon en wolkenvelden, cle ene wat: meet dan de andere keer. De middag zag er ook niet onvriendelijk uit we hadden gere geld zon en stapelwolken. Wel stond er een matige zuidwesten wind. Met een matige zuidwestelijke stroming werd onstabiele ai wanne lucht aange voerd. Donderdag In cle nacht van woensdag op donderdag viel er nog regenbui. Dit leverde in Holten 3.0 mm neerslag op. Espelo. kreeg 2.0 mm. Jn de vroege ochtend uren en in de eerste helft van cle morgen vormden zich nevel, samen met veel laaghangende bewolking. Daarna opklaringen, stapelwolken en geregeld zon. 's Middags waren er opbollende stapelwolken afgewisseld door geregeld j zon, bijna aan het van de dag viel er een licht regenbuitje. Vrijdag Begon de dag onbewolkt en zonnig. Er waren enkele wolkensluiers aanwe zig. Liter op de morgeit vormden zich wat stapekvoikjes waar de zon 'al en toe achter schuil ging. In de middag nam de hogere bewolking geleidelijk toe waarbij afgeregeld een wazige zon scheen. Nog wat later werd de bewolking Steecis dikker cn verdween de zon. Het: bleef wel zo gped als droog. Zaterdag i Hadden we in de ochtend en morgen veel last van hardnekkkige béwc dicing. Er kwam slechts een enkele opklaring voor, hierdoor kregen wc cle zon maar weinig te zien. I n het begin van cle middag was er nog veel bewolking. Er wel een enkel spatje. Later kregen we meer opklaringen met geregeld zonne schijn. Zondag ln de avond en nacht van zaterdag op zondag trok een koufront van zuid west naar noordoost over ons land. Dit ging gepaard met: veel neerslag. Holten noteerde 13.2 mm cn Espelo 10,0 mm. De regen kwam goed van pas:ha de droogte. Dc morgen verliep met stapelwolken cn geregeld zon. Dit weerbeeld hadden we ook in de middag. Het was aangenaam met 23.7 gra den als maximum. Meteo Holten, Freddie Paalman Kales Dieks was scheerbaas an dc' Sikknstroate. Op zien köfferkc, woer hcc met: noar cle klaanm gung had hee 'Coiffeur' stoan. Dicks was 'n bet- je 'n apart figuur. Hcc had nogal grote oogn. As- keend was ie vuur um 'n betje bange. Ziene Idaanin maakn hcc ok wal is bange. Dan zea hee as hcc an 't: scheern was: 'za'k oc dc kop d'r is öfsnicn?' Of hcc zea as hcc de klaanm half eschoorn had: 'wat let mi'j a'k d'r now met uutschea?' Mear hee kon good scheern. Zelfs de. notaris uut Markelo was zien klaant. Deur gung hee dan met dc ficcse hen. De leu zcan wal is teagn um: 'mie duch Dieks del ic nogal hard fietst'. 'Hard', zea Dieks, 'ik vlee- ge'. De leu wusn wal better. As d'r 'n auto ankwam, stapn Dieks van de fletse en gung achter 'n boom stoan. Zien klaant: in H.ooltn warn on- dermear Piet zien Dtederik (Muller), dc oalc Stakker, I-lardsuker en Dr. Bessinkpas. In die tied leutri de leu zich een- moal in de wekke scheern. Zo kon't 't ok gebeuurn det Dr. Bessinkpas zich zoaterdag'smarns is vrog leet schcrn. Ooncler 't scheern zea Dieks det hee 'n betje picnc in 't lief had. 'Nou', zea dc dokter, 'als je klaar bent met het scheren zak ik je wel onderzoeken.' Zo gezeg, zo gedoane. 'Now', zea Dieks, 'wat zeg ie d'r van?' 'Wel', zea dc dokter, 'je moet di- rekt naar bed gaan en er de hele dag in blijven.' 'En je mag er ook niet uitkomen om iemand te scheren. Als je dat doet, ben je morgen weer klaar.' Toen de dokter zundag'smidclags duur 't darp leup kwam hcc 'toe vallig' Piet zien Diederik, de oale Slokker en Hardsuker teagn. 'Wel heren', zea de dokter, 'wat hebben jullie een baard.' 'joa', zean zee, 'Dieks is zeek.' En de dokter gung glad'eschoorn en glimlachnd wieter. G.J. Gervedink Nijhuis Arts: weekenddienst: huisartsenmaatschap 1 loken, Keizcrsweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 1 1.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 cn van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer-de assistente in de apotheek is. Tandarts 26 - 27 augustus: T. van Noort, Goor, tel. 0547 - 275317. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Houtweg 18, telefoon .362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefo nische afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Molten, S. Minnema, Larcnscwcg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: zondag 27 augustus: 9.30 uur, ds. A.J. Leerink, Nevendiensten: 19.00 uur, Kandelaar ds. S.M. Roozenboom S.O.'W.-dienst. Eerste collecte: Holtens fonds Int, Hulp. Tweede collecte: kerkvoogdij. Oppasdienst: Mevrouw Nijland, Elsbcth Wolters. Dijkcrhoek: zondag 27 augustus: 9.00 uur: ds. S.M. Roozenboom. Gereformeerde kerk: zondag 27 augustus: 9.30 uur, ds. A.A. van der' Spek, Enter voorbereiding 1-1.A.. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom S.O.W.-dienst. Kindcrncvcndicnstcn: Groep 2, 3 cn 4 o.l.v. Ciska Mijsters: Groep 5,6, en 7 o.l.v. Anneke Scheurwater. Eerste collecte; kerk. Tweede collecte: rente en aflossing. Diessenplas: woensdag 30 augustus: ds. S.M. Roozenboom. Evangelie-gemeente De Loofhut: zondag 27 augustus 10.00 uur. Bidstond 19.00 uur. Katholieke kerk: Holten: zondag 27 augustus: 10.00 uur. Eucharistieviering, pastoor Rademaker. Nieuw I-lccten: zaterdag 26 augustus: Eucharistieviering, voorgan ger Pastoor Rademaker. Zondag 27 augustus: 9.00 uur, Communieviering, voorgangers-Leden werkgroep Liturgie. Okkenbroek: zondag 27 augustus: 9.30 uur, ds. W.C.C. Polhuijs uit Deventer. Uitgangscollcctc: Necl. Bijbelgen. Tent10.00 uur, as. S.M. Roozenboom. GcborcniTom T. Harting en M. Stegeman; Jorrit Leon zv G.J. Honig cn A. Rietman. Overleden: G. Boode-Rensen, oud 90 jaar; A. Es huis-Wij chgel, oud 7S jaar. Ondertrouwd: R. Stronks en 1 l.B. Wcchsfapel. Dijkerhoek - Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt zaterdag 9 september bij droog weer en voldoende deelname een fietstocht. Het vertrek is om 9.30 uur bij Het Bonte Paard en om 17.30 uur is de groep weer terug. De buurtvereniging heeft het net zoals voorgaande jaren, weer iets verderop gezocht. Daarom gaan de deelnemers eerst met de auto naar het beginpunt. Onderweg zijn er bezienswaardigheden té bekijken zodat er een paar keer van de fiets wordt afgestapt en daarna weer rustig verder wordt gefietst. Wie niet een auto of fietsdrager bezit kan gebruik maken van ons geregeld fiets vervoer. Bij opgave moet dit wel worden doorge geven. Onderweg is er ook weer gelegen heid om gezamenlijk te eten. Wie zich aan een dieet houdt, moet dit ook even doorgeven, zodat aan deze wens kan worden voldaan. Bij slecht weer is als uitwijkdatum zaterdag 16 september geprikt. Opgave voor 1 september bij Harry Sluiter telefoon: 0548- 364131. Baksteen lillen. Een pres talie op spch. (/-oio: Gert Perdon Er hing een gezellige sfeer tijdens het houthakkers feest vorige week donder- dag op Kalfstermanweide. Het Houthakkersfeest kreeg dit keer een geheel ander tintje door de toe gevoegde Highlandgames. Maar liefst elf teams had den zich aangemeld. De zon scheen en het bleef voor de vele toeschouwers gelukkig droog. 'Het was een fenomenaal succes', zegt Frank Dogterom, één van de organisatoren. 'We wilden vanwe ge de lage opkomstvan voorgaan de jaren een andere, meer profes sionele aanpak.' De organisatoren Holtense Handels Vereniging, de Ho hen Se Horeca en het VVV be naderden daarom Omni Mobilae Recreatie uit Raalte. Dc teams, gekleed in Schotse rok, werden vertegenwoordigd door camping Ideaal, café-restaurant 't Bonte Paard, café Bierlokal am Bahnhof, camping de Holterberg, de Holtense Handelsvereniging, Zaagmolen uit Dijkerhoek, twee teams van bungalowpark de Holcerweide, de Kncttcrzocpers, bungalowpark IJndcnbcrg cn jon- gerenclub Cobra. De Highlandgames bestonden uit acht onderdelen waaronder boomstam zagen, boomstam worstelen, hakbijlen werpen, mi nibus trekken, baksteen tillen, boomstam hangen, de wandelen de A en boomstammen dragen. Dc wandelende A bleek in werke lijkheid moeilijker te zijn dan men dacht. Uitslagen: 'le bungalowpark Lindcnberg; 2c team 1 van bungalowpark Holterweidc; 3e jongcrenclub Cobra. Als prijs kreeg elk team een slagroom- Dijkerhoek - Dc parkeerplaats van Het Bonte Paard werd af gelopen zaterdag omgetoverd tot een gezellig terras met sfeervolle verlichting. Aan de achterkant stond een grote par tytent met biertap opgesteld, terwijl de voorkant in beslag werd genomen door een groot overdekt podium. Na een op treden van de Zutphense band Curio, kwam rond 23.00 uur Thé Lau met zijn band The Scene langs voor een show van dik zeventig minuten. Alhoewel het' concert van Curio om 21.00 uur zou beginnen, wordt bet toch een halfuurtje la ter, De stroom bezoekers komt namelijk wat laat op gang en druppelt langzaam door de en treepoort richting open partytent voor een biertje. Midden op het afgezette parkeerterrein staan ver scheidene tafeltjes opgesteld waar een enkeling de ellebogen op laat rusten. De stand waar T-shirts cn cd's van beide optredende bands te koop wordt aangeboden, laten cle meeste bezoekers links liggen. Het is clan ook wel een beetje ec-n eigenaardige groep voor Dijkerhoek, die er optreedt. Hier zijn ze immers vooral Jovink-min- ded en Thé Lau moet claar met z'n band bovenuit komen, J. Wiersma van de School- cn Volks feestcommissie Dijkerhoek vertelt dat de feestcommissie dit jaar toch nog iets wilde clocn. 'Het is geen vervanging van het' afge laste Dijkci hoeks Feest', bena drukt: hij. Dit werd afgelast: door dat .er een ernstig treinongeval om de hoek plaatsvond, waarbij een Dijkcrhoeksc de dood vond. 'We wilden toch nog iets doen.' Omdat Nederlandstalige muziek op dit moment erg populair is, kwam het: idee naar voren een ric- derpopband uit te nodigen. Om nog een openluchtconcert te kun nen geven, begon cle tijd te drin gen cn ging cle feestcommissie snel aan de slag. The Scene had een open agenda en werd daarom gecontracteerd, 'We hebben nog gedacht om plaatselijke bands uit te nodigen en een soort festival in elkaar tc zetten.' Door tijdgebrek is hier van afgezien, want voordat je het weet is de zomer voorbij en geen weer meer om iets in de openlucht te houden. Ondanks dat de parkeerplaats nog lang niet volgelopen is met men sen, begint het voorprogramma toch met hun optreden. Dc sfeer wordt er al snel ingebracht door het spelen van bekende covers van onder andere U2, Live en Bryan Adams. Waarschijnlijk gro te voorbeelden van Curio. Dit geldt volgens dc zanger ook voor •The Scene. 'We zijn erg blij dat we in het voorprogramma van The Scene mogen staan. Vroeger ston- den we als kleine jongens nog voor hun podium en nu erop.' Daarmee wilde hij echter niet zeg gen dat cle leden van cle groep nu zouden oud zijn. 'Wij waven toen nog klein.' De stemming komt er goed in. Terwijl dc Zutphense band hun 1 ienzame Fietser van Boudewijn cle Groot, haalt een organisator halsbrekende toeren uit om een straatlantaarn te doven. Half staande op een keukentrapje en op een tafel worden cle kappen er afgehaald en cle energiezuinige lampei losgedraaid. Het begint intussen regen tc drup pen, maar voor dc meeste bezoe kers mag dit niet déren. Zij heb- •'CONTANTE betaling I mogelijk tegen I Bel GRATIS naar 0800 i 3 SERVICE! Kg 02640264 a j Warmte^ Garant postbus 235, 2980 AE Ridderkerk ben hun plekje in de grote langge rekte partytent gevonden. Ook cle verkoop van broodjes haring en spareribs begint te lopen. Intussen zijn er zo'n dikke zes honderd man op het concertter rein aanwezig. In afwachting van wat komen gaat. Al snel is een duidelijke scheiding in her publiek te merken. Vooraan staan meisjes met paraplu's van The Tröckener Kecks, een Nederlandstalige band uit hetzelf de Straatje als The Scene, in de handen. Zij reizen de band ach terna om zo geen show te hoeven missen. Op elke deun van de hoofdact dansen zij clan ook drif tig en zingen uit volle borst mee. Daarna volgt een groot: deel ge mengd publiek cl ic de band mis schien niet goed kent, maar toch wel van het concert wil genieten. Achteraan, in de partytent, staan veel Dijkerhoekers. Zij vinden cle band wel best en komen meer voor hcc plezier eromheen met cle act als omlijsting. De regen komt inmiddels met pij penstelen naar beneden. De tent puilt uit, terwijl alleen cle echte fans en durfals zich nog waagt aan een waterballet. De warme klan ken van de band zorgt voor een gezéllige sfeer. The zingt met pas sie, terwijl de kleine Emilic Blom van Asscndclft letterlijk met flu welen handschoen cle basgitaar bespeelt. Gitarist Bus van Zomeren is opmerkelijk rustig in Dijkerhoek. Vroeger wilde hij nog wel eens als een wildeman van de ene naar dc andere kant. van het podium springen. Hier houdt hij het bij z'n eigen plek. 'Het is geen rock Toll', klinkt er uit het publiek. Het is inderdaad geen Jovink. Daarnaast kent het gros de meeste liedjes niet. Blauw, blauw, blauw. Keer ik te rug naar jou', zingt Thé alsof zijn leven ervan afhangt, terwijl cle gi tarist met de ogen dicht zijn ak koorden speelt. Herkenning alom bij het publiek, dat meteen uit vol le borst meezingt. 'Dit kennen Het blijft niet bij dit ene nummer. Ook Iedereen Is Van Dc Wereld maakt, dc tongen los. 'ik hef mijn glas op; jouw gezondheid' klinkt het door de speakers. Meteen haakt het publiek daarop in en heft het bierglas in de lucht. Andere hits als Open en Zuster staan ook op de playlist. Het be gint steeds harder te regenen. Zelfs de diehards beginnen nu steeds meer richting tent te gaan, terwijl The Scene hun laatste nummer en hit inzetten: 'Waar zijn de helden. Wat is een helden daad.' Het is een mooi feestje geworden, in een sfeervol aangeklede omge ving, Dat ondanks dc regen, meer clan de moeite waard bleek te zijn. Niet bedoeld als vervanging van het. Dijkerhoeks Feest, maar om dit jaar als feestcommissie toch nog iets tc kunnen organiseren. Of het een traditie gaat worden, weet Wiersma nog niet. Misschien worden gepraat. 'Misschien dat we volgend jaar nog iets gaan doen met het idee om een popfes tival te houden met plaatselijke bands.' De tijd zal het leren; Laat dan nu een hoogrendement combi/cv-tetd installeren met carantieiease van Warmte-Garant Gegarandeerd het hele jaar warmte en warm water voor enkele tientjes per maanc"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3