n Familie De Mooij komt al bijna 30 jaar naar Holten f Geslaagde eindexamenkandidaten SG De Waerdenborch Landdag baptisten blijkt groot succes Agenda Dialectenblad wordt stichting MAVO HOLTEN VWO HAVO VBO !l DONDERDAG 1.5 IUN1 2000 Hollens NIEUWSBLAD in op plan ieder iaar UITTIPS/ INFORMATIE ENZ, Expositie Zomer in de Waerdenborch, Galerie Waerderiborch, 28 mei 2000 tot en met 27 augustus 2000 Tentenkamp, SV Holten, Meermanskamp, 17 juni 2000 tot en met 18 juni 2000, 10:00 NK Touwtrekken, ökia, Vletgoor, 18 juni 2000 Oefening brandweer en EH BO, 19 juni 2000 Dijkerhoekse School- en Volksfeest, Dijkerhoek, 23 juni 2000 tot en met 25 juni 2000 Boeldag HMV. I juli 2000,9:00 Splodcr Revue, F.spelo, 7 juli 2000 Sploder Feest. F.spelo, 7 juli 2000 tot en met 9 juli 2000 Optocht Sploder Feest. F.spelo, 8 juli 2000 Koningsschicten. De Eendracht, 8 juli 2000 Fruhshoppen, F.spelo, 9 juli 2000 Triathlon Ballooning. Stichting Triathlon Holten, t Vletgoor, 14 juli 2000 Triathlon Holten. Stichting Triathlon Holten, 15 juli 2000 Holterbergrit, Koetsen* ereniging .De Bcrgrijdcrs, 16 juli 2000 Braderie, Holtcnsc Handelsvereniging, Centrum Holten, 19 juli 2000 Dorpsfeest en kermis. Centrum Holten. 25 juli 2000 tot en met 29 juli 2000 Braderie, Holtense Handelsvereniging, Centrum Flolten, 9 augustus 2000 Houthakkersfeest, Centrum iHoIten, 17 augustus 2000 'Keunefeesten. Kalfstcrmansweide, 7 september [2000 tot en met 10 september 1000 Vrije markt HMV, Smidsbelt, 9 September 2( 100,9:00 Najaarsshow HMV, Sporthal 't Mossink, 4 november 2000, 20:00 Jubileumconcert Campanella, rmdc kerk, 5 november [2000,15:00 'ubileumconcert Campanella, Kandelaar, 11 november 2000, 120:00 Toneelavond, GLTO en NBvP, 18 november 2000, Inlichtingen: 10548-365424 Tri: De familie De Mooij houdt dit jaar voor de dertigste keer haar vakantie in Holten. Al sinds 1971 vieren zij hun vakantie in één van de vakantiehuisjes van de familie Paalman, dichtbij de kinderboerderij. Het begon allemaal met een ad vertentie. De familie bestaande uit het echtpaar De Mooij en hun vier kinderen waren eerst een paar jaar op vakantie geweest in Ruinen. Door omstandigheden was dit echter niet meer mogelijk en werd er dus gezocht naar een andere mogelijkheid. Gelukkig vonden ze in de Nieuwe Leidse Krant (nu opgegaan in Trouw) een advertentie voor: twee zomer huisjes aan de voet van de 1 lolterberg, ijskast en stofzuiger aanwezig. Warm water was er toen nog niet, maar dat was geen probleem. De olgende zaterdag ging de he le familie kijken. De huisjes waren toen nog verbouwde kippenhok ken, maar ze waren wel zeer sfeer vol en gezellig ingericht. Ook met de familie Paalman klikte het me teen, en dus werd de eerste vakan tie geregeld. Toen de vakantie voorbij was werd er alweer gesproken over de volgende, die weer hier plaats moest hebben. Elk jaar als we bier komen zeggen we, volgend jaar doen wc wat anders, maar als de vakantie voorbij is, komen we toch weer terug.", zo verteld me vrouw De Mooij. Ondanks de op komst van vakantieoorden als Spanje en Frankrijk, bleef de fa milie bij hun oude stek in Holten. En niet alleen de familie De Mooij, maar ook twee andere ge zinnen ook met jongen kinderen zaten er. En ook nu zitten er meerdere gezinnen bij elkaar. Van het moderne camping gebeuren, waar je gerecreëerd wordt, moet de familie niets hebben. Zij bak ken liever pannenkoeken voor de kinderen, of spelen jeu de boules. De relatie tussen de familie Paalman en de vakantiegangers was zeer goed. Zo goed zelfs dat één van de meisjes, dat jarig was, een konijn van hem cadeau kreeg. Het konijn ging elk jaar mee terug naar huis en ook weer mee op va kantie. En toen het konijn dood ging, nou toen kreeg het meisje van meneer Paalman een nieuw konijn. Zo blijkt maar weer dat de familie Paalman altijd voor haar gasten klaar staat, niets is te gek. De vriendschap met het echtpaar De Mooij is ondertussen zo hecht ge worden dat ze zelfs op eikaars bruiloften komen. Mevrouw Paalman werd gezien als een tweede moeder, en nu haar dochter over de vakantiehuisjes gaat, vergaat het haar net zo. De familie De Mooij is in die der tig jaar dat ze hier nu op vakantie gaan zo ingeburgerd geraakt, dat veel Holtenaren hen kennen. Ook gaan ze hier gewoon naar de kerk, en Nijkamp is een geliefde plaats voor een bakkie koffie. Nu zijn alle kinderen het huis uit en gaan dus niet meer mee op va- kantic, maar als pa en ma op va kantie zijn komen ze nog steeds een dag. Afgelopen weekend werd tweede pinksterdag mei de hele familie, in Holten, gevierd. Zo had de familie Paalman er op eens achttien vakantiegangers bij, maar het kon allemaal. Met de pinksterdrukte kwam er plotseling een probleem naar bo ven dat. de familie nooit had ver wacht. Dertig jaar geleden had- '9* Walfan/die De Mooij echt Inkt is hel platteland, het bos en de oosterse mentaliteit. (Foto: Johan Boiink) den wij niet gedacht dat er par keerproblemen in Flolten zouden komen", verteld meneer De Mooij. Het is hen ook opgevallen dat Holten de laatste jaren drukker is geworden, maar dat mag de pret niet drukken. De omgeving is nog weinig veranderd. Hét echtpaar De Mooij komt uit Rijnsburg, tussen Leiden en Katwijk. Vroeger was daar nog platteland, maar dat is nu allemaal verdwenen. In Holten vinden ze dat nog wel. Natuurlijk is het vakantiehuisje, wat inmiddels verbouwd is tot een zeer comfortabele woning, heel erg mooi. 1 in de ligging is ook ge weldig, maar wat de familie De Mooij echt trekt is het platteland, het bos en de oosterse mentaliteit. zijn hier zeer vrien delijk, behulpzaam en goed van vertrouwen.", zo vertelt meneer De Mooij. In Holten een fiets buren, naar Markelo fietsen, onderweg een lekke band krijgen en dan in Markelo zonder problemen een splinternieuwe fiets meekrijgen, ja dat kan hier. En nee, dat gebeurt in het westen niet. De jaarlijkse landdag van de Baptistengemeenten in Oost Nederland werd dit keer ge houden in het Openluchttheater in Nijverdal. Begunstigd door het mooie weer op Tweede Pinksterdag genoten rond de duizend kerkgangers van het programma, dat het organisa tiecomité, had samengesteld. Uit heel Overijssel, tot zelfs uit Utrecht toe was men naar de landdag gekomen. 'Wc hebben veel publiciteit gemaakt voor deze dag en het heeft gewerkt. Het re sultaat is geweldig!', vindt Jans Otter, uit Vroomshoop. Al vroeg in de morgen was het een drukte van belang en zaten de mensen te genieten van de prachtige natuur in de omgeving.De Landdag Twente, die de laatste jaren wat in het slob was geraakt door gebrek aan een goede accommodatie, was nu weer een grandioos suc ces. Bij de kerkdienst 's morgens om 10.45 uur geleid door ds. T. Nicmcycr zat het Openluchthcater helemaal vol. 'Daarna gingen er wat mensen weg, maar er kwamen ook weer nieuwe bezoekers. Ouderwets ge zellig', zegt Jan te Lindert, één van de leden van de organisatie. Muziek werd verzorgd door de gospelgroep Twice, The Travelling Band en het meisjes koor Footsteps. Na de dienst was er een programma met voetbal en volleybalwedstrijden en andere spelletjes zoals wie maakt de lang ste appelschil. Deze wedstrijd w erd gewonnen door geluidsman Berghuis met een lengte van 3 meter en 70 centimeter. Men kon wat rondwandelen in het bos of bij dc kraampjes kijken. Jongeren uit Hengelo zorgden voor de cate ring en voorzagen veel gemeente leden van een natje en een droog je. Vooral met het ijs deden zij goede zaken. In het Doktersbos zaten veel mensen gezellig met- hun meegebrachte stoeltjes en ta fels te picknicken. Dc voor de ochtend geplande speciale kinder- dienst op de Evenementenweide kon geen doorgang vinden, om dat daar de stroomvoorziening ontbrak. 'Maar dc jeugd woonde toen de gewone dienst bij, dat was dus geen ernstig probleem,"s Middags werd opnieuw een kerk dienst gehouden, eveneens met muzikale medewerking. Rond 17.00 uur pakten de meeste men sen hun spullen weer in en trok ken de gezinnen richting parkeer plaats om de terugweg te aanvaar den. Allen waren zij het er over eens dat het een bijzonder fijne en geslaagde dag was geweest. De or ganisatiecommissie die van plan is volgend jaar weer naar Nijverdal te komen, verwacht dat er door de- uitstraling van deze feestelijke dag dan zeker nog meer bezoekers zullen komen. ENSCHEDE - Verdan, Blad veur Oaweriessclse Dialecten, wordt per 21 juni een stichting. De Stichtingsakte wordt op voorstel van notaris Keizer uit Wierden behalve in het Nederlands ook in het dialect opgesteld. Het Van Deinse Instituut in Enschede zorgde voor de vertaling. Het is de eer ste notariële akte in dialect. De vertaling van de notariële ter men was niet altijd even simpel, maar sommige termen zijn er voor dialectsprekers w el gemak kelijker te begrijpen op geworden. Vreemde Nederlandse termen worden in het dialect toegankelijk. In het woordenboek van wijlen mr. K.D. Schönfcld Wichers, kan didaat-notaris in Rijssen, staan di verse termen in het Twents. Zo wordt bevoegd omschreven als rcchens bckwoam, erfstellingen als makingen en legaat als noalo- atenskop. Verdan kost 9,95 gul den en is verkrijgbaar in dc boek handel. Dorien Aanstoot Subeyda Ali Srephan Altcna Simone Altena Lucindn Anderson Sharon Averdijk Geert Bannink Michiel Bekkernens Miranda Beltman Harry Bieleman Anock Bolderink Robert Bos Ilse Bosman Eva Brandriet Jolein Brands Sonja Bult Wiebe Dijkstra Dennis Ebbekink Maart je van Ei jlc Annabel Elkink Bas Mooij Laura van Mullem Aafke Nibbelink Bas Nieuwcnhuijs Nienke Nieuwenhuis Peter Olde Reuver of Briel Yvonne Paalman Josinc Picket Weeserik Debbie Postel Ruben Pruntel Sabine Reinaardus Helena Rijntjes Joanne Roeterdink Bas Runhaar Linda Sanderman Daphne Schipper Mark Schooien Samantha Schreibeld Wout Schutte Marlijn van der Sluis Henk Staman Nick van Tienhoven Caroline Tukker Richard Engel Karin Veltkamp Gido Gouman Bart Oudenampsen Maarten Wevers Sjoerd Engel Laura Verbeek Heidi Groothuis Caroline Overmars Wilco Wijlhuizen Marjon Evers Roy Vlietstra Saskia Haven Martin Paalman Heiko Wolterink Joeri Groot Bronsvoort Marlies Vowinkel Jurrien Heek Mayke Paalman Jan-Julian Harbers Anita Wassink Rianne Fleetebrij Jan-Willem Pas Timo Meijer Jan Willem Wegstapel Justin Hocvcnberg Robert Picters Vivian Hemeltjen Nynke Westerveen Arno Hoevink Erwin Rensen Niels Hollander Nicole Wijnberg Gerben Hofman John Rensink Judith Baan Martine IJskes Bram ten Hove Gerben Renting Jan-Willem Beusink Linda Jansen Peter Hulshorst Mirjam Rib bink Niels Bloom Renske de Jong Volker jongeling Mark Schutte Dana Boiink Jacco Karsten Riske Kempkes Annemieke Schütz Bram Boode Paulien Kerkdijk Marjolein Aaftink Sander Klein Legtenberg Nando Schuurkamp Sjoerd Boonstra Richard Kerkhoven Iwan Albinus Ma rijn Knobben Karin Smit Rianne Brinkers Johan Kersten Nicole Averdijk Annemick Kocrse Simone Soomers Geertje ten Dam Ferdy van Keulen Koen Bakker Hendrik Kooijmans Laura Spanjersberg Mirjam Doff Leonie Klomphaar Mirella Bearzatto Marleen Kooiker Marleen Spikker Daniël de Haan Marjolein Knopcrs Ester van Beek Evelien Luggenhorst Jonathan Teoh Reinicr Hiddink Sascha Kocrshuis Linda van Beek Dianne van de Maat Jos Thijs Jan-Willem Hoes Serdal Kok Elke Boers Anne Markvoort Wendy van Til Rudolf Holkers Sandra Lahuis Marjolein Boode Robert Markvoort Annemick Toorneman Rik Jansen Esther Lammers Egbert Bouwmeester Bcrjan Morsink Frederikc Vel tien Martijn de Jonge Edwin Landeweerd Marleen Bouwmeester Erik Mostert Kristel Veltkamp Anne-Wil Kip Anton van Leeuwen Janine Brand Maarten Muller Peter Veltkamp Marloes Kippers Eddy Ligtenbarg Felix Broens Bob Nahuis Helga Veneklaas Thomas I.emstra Marcel van dc Maat Edwin Bronsvoort Saskia Nieuwenhuijse Rosalie Verdoes Martijn Leuvenink Robin van de Maat Sandra Bronsvoort Marcel Nieuwenhuis Paula Visser Violet Mantel George Meijer zu Ellen Dijkman Mare Nijhuis Lonneke Voorma Susan Meulcnbelf Schlochtern Annelies Drost Thijs Nijland Peter Vos Marjon van Orsotnv Mirjam van der Mculen Ellen Eeftink Anncmarie öonk Rinnekc Vruwink Maarten Paalman Mcnno Middelkamp Stephanie Gale Ellen Oosterkamp Joan ter Weele Anne-Marije Prins Hans Mol Ron Gerritsen Esther Ortelee Maurits Wever Wijnand Rebel Johan Rensink Roel Roelc Marieke Schouten Rimke Schuiling F.miel Snippert Joanna Spakman Ahkim Staman Kim Teeselink Ann Tutert Berber van der Veen Inge Veerman Mark Vcnncgoor Mare Vlietstra Jasper Voorma Aafke Waanders Ivo Wantia Rob Webbink Maaike Weekhout Anne Marieke Wennemers jidde Wesseis Margreet Wlegers Lies Wijn terp Silvia Zomer Fazilet Altinay Ibrahim Arslan Maftin Bakker An to Barn jak Figen Bas Jeroen Beldman Bart Beltman Nathalie Bcntcrt Thijs Bielderman Mahmut Bilgic Nicole Bodaar Vera Boeve Mariska Boode Jeroen Bos Hilda Braakman Lvdia Brinkmans Elke Brunnekreef Frank Buitenhuis Marja Bussink Thippawan Chainakorn Hasan Coban Erik Daggert Arturo Dalhuisen Mieke ten Dam Danielle Dammann Fee Dekkers Miranda Diepenbroek Jerney Driessen Roy Eelderink Hamida van Ek Marco Elkink Lodewijk Engel Emine Gögen Rein van Grieken Joyce Groothedde Henri Grotenhuis Monique ten Have Marieke Flaven Mariska Haverslag Martijn Haverslag Floris Heeren Hendry Hcgcman Herbert Hcijdcmann Maria Heinhuis Bernice Hietbrink Jelle Hoekman Mare IJzerman Dirk jansen Dennis Kalus Els Kamphuis Bart ten Kate Veroniek Keizer Rob Kemper Mirjam Klein Hemmink Robert Klein Nagelvoort Leontine Kloppers Marieke Koebrugge Patrick Koenjcr Ora Kok Patrick Kollmer Linda Krieger Henri Lammertink Inge Lankamp Marion van Lindenberg Rien de Maag Jos Marsman Matthijs Meerman Hendrie van der Meij Martijn Meijerhof Sanneke Molcman Ard Nijland Jeanine N ijland René Nijland Danielle Nijmeijer Youri Noorlandcr Marjan Noteboom Rosalie Oldeboer Marije Oldenmenger Marieke Oltvater Dennis Otte Maarten Otten Niels Otten Yvonne Overmeen Yasemin Özkan Recep Oztas Robert Pas Dannv Pasop Bernadette Pleizicr Sylvia Plekkenpol Martijn van der Pluijm Martijn Potman Maurice Prinsen Evelyn Rensen Wesley Reuvekamp Mariëlle Rosema Frank Rothman Peter de Ruig Sevtap Sarkin Bennie Schoemaker Melinda Scholten Sander Schreijer Ellen Schreurs Rudv Schuurman Bram Severs Daniël Sluiter Bert Snellink Chantal Stam Erik Jan Stukker Patricia Tettero Leonie Theunissen Ilse Tijhuis Jacintha Troost Jeroen van Ussen Erwin Vasters Lorraine Veenendaal Arjan Veneklaas Sander Yenema Bart Vincent Martijn Vorkink Rov Vrielink Elles van W-anrooy Tim Welmer Linda Westendorp Tim Wiersma Peter van der Worp Harmen Zandvoort

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5