ifeq Info Gemeente Holten |w"—£S55iB~" Dag- en avondopleidingen BLOftHUTTlN Stoomoven van f. 3195,- voor f. 1195,- kortmg RECHTSTREEKS VERKOOP AF FABRIEK voortman keukens vwo SUPERAANBIEDING: uin van 15.00 tot 21.00 uur A/\AVO HAVO MBO Extra voorlichtingsronde om 19-30 uur Secretarieel Marketing/E-Business Communicatie Accountancy Financiële dienstverlen.ng NtBO-plus HBO HBO-kort Tho.b~ke Thotbecke Twente Ho§ Twente Plus pi US Blokhut 28 mm, 300x200 met dakleer 1395. Nieuw: tuin- en terrasdecoraties Nu voor vaderdag 20% KORTING KOM KIJKEN IN DE SHOWROOM! BENJO 1 DONDERDAG 15 JUNI 2000 HO 4 ZA 2 Gemeentehuis: Smidsbelt 6, 7451 BL HOLTEN Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10 25. Postadres: Postbus 13, 7450 AA HOLTEN E-mail-adres: gemholten@daxis.nl (s.v.p. onderwerp en persoon voor wie het bericht bestemd is vermelden). Internet-adres: www.holten.nl Gemeentewerf: Waagweg 4, telefoon 0548-36 19 72, fax 0548-36 62 21. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags van 13.30 tot 18.00 uur is bezoek op afspraak mogelijk. Op de vrijdagmiddagen van de even weken is het gemeentehuis gesloten. Voor de komende periode houdt dit in, dat het gemeentehuis op de vrijdagmiddagen 16 en 30 juni 2000 gesloten is. De gemeentewerf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. GEMEENTEBESTUUR Burgemeester drs. N. Gerzee Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid: Algemene en Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking; Personeel en Organisatie; Automatisering; Recreatie en Toerisme; Project Ontwikkeling Liezen en Project Herinrichting De Kol. Wethouder M. F. Spijker Portefeuille: Financi'n; Economische Zaken; Welzijn en Sport; Kunst en Cultuur; Gezondheidszorg; Onderwijs. Wethouder J. A. Stegeman Portefeuille: Gemeentewerken; Wegen; Ruimtelijke Ordening; Bouwen en Wonen inclusief Monumenten; Beheer Gemeente-eigendommen en Grondzaken; Agrarische Zaken en Plattelandsvernieuwing inclusief Landschap- en Natuurbeheer. Wethouder R. M. C. Deiahaije Portefeuille; Verkeer en Vervoer; Milieuzaken en Afvalbeheer; Riolering; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; WVG. SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De burgemeester en de wethouders houden uitsluitend spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de secretaresse van het college van B&W, onder telefoonnummer 37 38 39 (algemeen) of 37 38 12 (rechtstreeks). HOLTER INFORMATIEPUNT Voor al uw vragen over arbeid, inkomen, welzijn, wonen (huur- en zorgsector) en zorg. Locatie en postadres: zie gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Telefoon: 0548-36 27 04. OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1. Bouwvergunning is verleend voor: - bouwen twaalf woningen Rijssenseweg (ongen.); - bouwen vrijstaande woningen Rijssenseweg (ongen.); - uitbreiden recreatiewoning Winkelbergweg 33; 2. Kapvergunning is verleend voor: - 1 berk Hoütweg 17; - 2 berken en 2 fijnsparren Sparrenweg 6; 3. Vrijstelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied' is verleend voor: - tijdelijk plaatsen woonunit Boerendanssteeg 29; 4. Voorts is vergunning, ontheffing, toestemming e.d. verleend voor: - triathlon Holten (15 juli 2000) Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen n of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningsdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 37 38 39. J* BOUWPLANNEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 50, LID 4, WONINGWET Vanaf 16 juni 2000 ligt voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis het plan ter inzage voor het uitbreiden van een woning aan de Verzetstraat 49 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit bouwplan met toepassing van artikel 50, lid 4, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat dit plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 15 juni 2000. Holte iDc Bc Brack I [..li.-, Thorbecke College en Hogeschool Thorbecke ICT E-'mai° info@ROCTwentePlus.nl Thorbeckelaan 184 7604 XK Almelo Tel. 0546-811345 6 0 nu op tuin- en terrasdecoraties op onze toch ai lage prijzen. (Graniet, tufsteen, lavasteen en potterie) Open: ma.-vrij. van 9.00-17.30 uur. za. 9.00-16.00 uur. Donderdag koopavond tot 20.00 uur. Jutestraat 27 te Ftijssen, tel.: 0548-51 69 14, fax: 52 09 33. KLEDING EN KADOSHOP HET BETAALBARE ALTERNATIEF EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT BODYWARMERS V.A. 39.95 HEREN BLOUSES KORTE MOUW V.A. 24.95 POLO SHIRTS V.A. 24.95 3 PAAR SP0RTS0KKEN 11.95 O/I/. KLEIN SPEELGOED EEN BEKEND MEUK SPIJKERBROEK TWEE VOOR 75.00 BRAM S PARIS SPIJKERBROEKEN 2 STUKS VOOR 100.00 DIV. KINDERBROEKEN V.A. 24.95 HEREN ZOMERJACK SLECHTS 69.95 PANNENSET VAN 599.00 VOOR 349.00 WIJ BEDRUKKEN OOK T-SHIRTS VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!!! GROOT ASSORTIMENTGLASWERK MOUNTAINBIKE 379.00 LARENSEWEG 56 HOLTEN TEL. 0548-36 65 59 S MAANDAGS GESLOTEN VRIJDAGS KOOPAVOND op alle keukendelen Alle keuken-apparatuur is bij Voortman Keukens gewoon los verkrijgbaar. Voortman keukens laat zaken uit een restaurant keuken overwaaien naar uw keuken. U kunt uw maaltijd veel gemakkelijker, beter en gezonder klaar maken, dan u tot nu toe gewend bent. Door te koken met de stoomoven. Kom eens praten. Nu ook weer showroomkeukens tot 70% korting Gezellige en sfeervolle drukte met zaterdags doorlopende bakdemon- straties. Om een goed vergelijk te krijgen, verzoeken wij u, de offertes van andere keukenzaken mee te nemen. U kunt dan zelf oordelen wie het meest te bieden heeft.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4