De Bergspeurders zoekt nieuw trainingsterrein Holtens NieuwsbM OPR op kinder schoenen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Activiteitenprogramma Dijkerhoeks Feest Veel aanmeldingen Triathlon Ballooning Herstraten Kalfstermansweide begonnen Het weer Goede verkoop kavels terrein Vletgaarsmaten Boekverkoop in bibliotheek Familie Dekker is abonnee van de week ZA 6 In samenwerking met VW Holten en de plaatselijke zater dagvoetbalvereniging Blauw Wit '66 houdt de Stichting Triathlon Holten ook dit jaar de Triathlon Ballooning. Het ballonnenspektakcl vindt plaats op vrijdag 14 juli. Afhankelijk van de weersomstan digheden kiest een flink aantal ballonnen aan het begin van de avond het luchtruim. Dc voorbe reidingen voor vertrek beginnen rond 19.30 uur op sportpark 't Vlctgoor aan de Larenscwcg in Holten. Het sportpark is goed be reikbaar cn er zijn voldoende par- keermogelijkheden ter plekke. Blauw Wit draagt zorg voor de ïn- I richting van het terrein, het parke- ren, de EHBO cn hapjes cn drankjes. Op dit moment staat reeds de deelname van zes ballon- I nen vast. Gezien de belangstelling voor het evenement worden dat er wellicht nog meer. I Wie eens in alle rust Holten van- j uit de lucht wil bekijken kan voor 350 gulden (inclusief verzekering) per persoon deelnemen aan de ongeveer anderhalf uur durende ballonvaart. De minimum leeftijd voor dc ballonvaarders is 14 jaar. Vrijctijdskleding en stevig schoei sel, zoals laarzen, wort geadvi seerd. In één van de volgauto's gaat men na de landing terug naar Holten voor de zogenoemde après-ballon. De deelnemers krijgen een glas champagne cn een stijlvol diploma van deze unieke lucht doop. Bedrijven grijpen steeds vaker dc kans om op deze manier hun me dewerkers of relaties eens te ver rassen en hen een onvergetelijke belevenis te bezorgen. Indien de ballonnen vanwege het weer niet op 14 juli kunnen vertrekken, krij gen de ballonvaarders hun geld gerestitueerd of wordt in overleg een andere datum gekozen. Voor informatie of aanmelding kan men zich wenden tot dc VW-Holten, dorpsstraat 27, tele foon 0548-361533. Maandag: 09.30 - 18.00 u Dinsdag: 09.30 - 18.00 u Woensdag: 09.30 - 21.00 u Donderdag: 09.30-21.00 u Vrijdag: 09.30-21.00 u Zaterdag: 09.00 - 21.00 u r koopavond r koopavond r koopavond r koopavond Vooral 's avonds relaxed winkelplezier ÏJTTTTTr^ Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hj/üj betaalt voor dl abonnement f79.-X)perjaar (betaalwijze-per acceptgiro) f 76.75per jaar (betaalwijze: automatisch) Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 15 JUNI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Familie De Mooij komt al dertig jaar vakantie-vieren Holten. Vrijdag t/m Zondag Zon op in Hollen l rijdag op: 05:15 onder 21:58 Zaterdag op: 05:15 onder 21:59 Zondag op: 05:15 onder 21:59 Warm Perioden met zon cn warm. Vrijdag overdag wolkenvelden en geregeld zon. De wind komt dan nog uit het noordwesten. Hierdoor kan de temperatuur nog niet hoog oplo pen, het wordt 18.0 a 19.0 graden. Zaterdag en zondag perioden met zon afgewisseld door wat wolken velden. We krijgen dan ccn middagtem- peratuur -van 25.0 tot 30.0 graden. Dit fraaie zomerweer komt tot stand dankzij een uitloper van het Azorenhoog dat boven onze om geving en Midden-Europa komt te liggen. De wind waait dan uit het zuiden tot het oosten. Hiermee komt de transport op gang van warme lucht, vooral in de hogere lagen van de atmosfeer. Weerman, Freddie Paalman I 'oor meer weer pag: 3 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Het Dijkerhoekse Feest staat weer voor de deur. Het offici euze startschot wordt zaterdag 17 juni om 20.00 uur al gegeven. Dan is er het Vogelschieten op het terrein van 't Bonte Paard. Tijdens het Vogelschieten kunnen kandidaten zich ook meteen op geven voor de Zeskamp en de Grasmachine races, die de week er op worden gehouden. Het echte feest begint vrijdag 23 juni om 13.00 uur met Dc Lachen is Oké Show. Speciaal bedoeld voor Dijkerhoekse kinderen. Dit vindt plaats in zaal 't Bonte Paard. Toneelvereniging DAT brengt de DAT-Rcvue Dat in alle Staten op de planken. Dit begint om 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid om te dansen. De optocht luidt om 9.30 uur zaterdag 24 juni in. Het opstel len gebeurt in de weide van familie Veneklaas. Rond 10.00 uur is het vertrek. De uitreiking is na de op tocht in dc feesttent. Dc klcinvee- en rommelmarkt begint die dag om 11.00 uur. Voor dc schoolkinderen is er dan stoelendans, individuele spelletjes en kinderzeskamp. Natuurlijk is cr kermis, een gratis draaimolen en ccn luchtkussen aan wezig op het terrein. Dc zeskamp voor volwassenen start om 14.00 uur en belooft een groot spektakel te worden. Als afsluiter van zater dag is cr vanaf 20.00 uur Diekerhooks Fees in dc tent, met Alpha Showband cn Kabaal. Dc echte doorzetters zijn er zondag weer vroeg bij, want rond 11.00 uur is er frühshoppcn met de Haaksberger Muzikanten. Stenzei Gcraldo, knipsclarticste. 4 Toffe Atracties om )e uit te leven cn Straat volgen om 12.00 uur. Zie ook pagina 3 De verkoop van kavels op bouwterrein Vletgaarsmaten loopt voorspoedig. B en W stel len voor om de verkoop van de volgende zeven kavels goed te keuren. 'Het loopt hard', zegt burgemees ter N. Gerzee. 'Elke week gaan er wel enkele uit.' Bij de zeven stuks van deze week gaat het om de verkoop aan be drijven Firma Broekhuis, vishan del Reinaardus, Arfin BV, Tuitert BV, J&T Holding, Achterkamp- Nijland, Kumagaya cn Hocob, Tentenkamp SV Holten houdt zaterdag 17 juni een tentenkamp voor de jeugd. Het begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt zondag om 10.30 uur. Er is door de organisatie een boordevol activiteitenprogramma opgesteld. De deelnemers slapen in een tent op sportpark Mcermanskamp cn doen verschil lende spelletjes. Zo is er 's nachts levend stratego cn overdag ccn voetbaltoernooi. In de bibliotheek van Holten wordt vanaf maan dag 19 juni een grote boe kenverkoop gehouden. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kunt u kij ken of er iets van uw gading bij is. Dc keuze is vooral groot op het gebied van stu dieboeken en romans. De meeste boeken zijn maar één gulden per stuk. De opening stijden van de bibliotheek zijn: Maandag, 14.00— 17.30 cn 18.30 - 20.30 uur; Woensdag, 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.30 uur; Vrijdag, 14.00 - 17.30 cn 18.30 - 20.30 uur: Zaterdag, 10.00 - 12.00 uur. Het adres van de bibliotheek is Rörikstraat 3 Holten. Optreden Amazing In de Nederlands Hervormde Kerk heeft het gemengd koor Amazing op zaterdag 24 juni om 20.00 uur een optreden. Naast het Holtense koor zal er ook een gastoptreden van Kameralny uit Polen zijn. Dit koor brengt volksmuziek. Zie verder pagina 5 De uitslagen van dc eindexa mens zijn bekend. Kijk snel wie er allemaal bijstaan. Zie verder pagina 5 Doordat cr haarscheurtjes sjjn gevonden in de gelegde stenen op dc Kalfstermansweide, worden desg weer verwijderd. Stratenmakers fijn drukdoende de stenen voorde zomer te vervangen. De kosten zjjn voorde s/enenfabnkalit. (Foto: Gert Perdon) Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie P.D. Dekker aan de Industricstraat 6 uit Holten overkwam dit deze keer. Blij verrast namen ze het bonus pakket met verschillende surp- n ontvangst. I Het pakket bestaat uit een paar sokken van Beltman Mannenmode, een waardebon van Slagerij Brands, een waarde- chcque van Albert Heijn, cn een waardccheque van Foto Mulder. D: larnaast nog twee toegangs kaarten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschatc, een cd van dc Oostelijke Weekbladpers en een bodylotion van drogisterij Wcdda. (Foto: Gert Perdon) Afscheidsdienst Dijkerhoek Dc gezinsdienst te Dijkerhoek op 2 juli, staat in het teken van afscheid. Tijdens de dienst wordt afscheid genomen van de oudste kinderen om 9.30 uur in Bcthanië, en niet zoals in Hervormd Holten stond ver meld tegelijk met de zondags school Heihuizen op 25 juni. Dit leek namelijk niet zo'n ge schikte datum in verband met het Dijkerhoekse Feest. Tijdens dc dienst wordt ook af scheid genomen van Bertha Markvoort, die maar liefst 36 jaar leidster was bij de zondagsschool Dijkerhoek. Zij heeft heel wat kinderen, maar ook leiding zien komen en gaan. De organisatie verwacht dan ook een bomvol Bethanic. Na afloop is cr koffie/limonade voor ieder- Onderhoud Pasmansweg De Pasmansweg mag wat het college van burge meester en wethouders be treft, onderhanden worden genomen. De uitvoering ervan kan daarbij door Krekel BV worden gedaan. Volgens burgemeester N. Gerzee is de Pasmansweg toch aan een onderhouds beurt toe. Daarom is het goed om dit al vast grondig aan té pakken binnen Duurzaam Veilig. Zo moeten cr twee verhoogde kruisvlakken komen, om dc snelheid van het verkeer af te Deze zijn geprojecteerd op tic kruisingen met de Bijvankswcg en de Schapendijk. Herdershondenclub moet na 20 jaar terrein Lambooysweg verlaten De Vereniging Duitse Herdershonden De Bergspeurders Holten traint al bijna 20 jaar met de honden op een terrein aan de Lambooysweg. 'We huren dit terrein van een boer en hebben een contract van 20 jaar. Dat loopt in juli 2001 af. De eige naar wil zijn terrein zelf gaan gebruiken, daarom zijn we op zoek naar een andere plek', vertelt Jan Boswinkel. 'Maar het is erg moeilijk om aan ruimte te komen, we kijken al een tijdje daarnaar uit.' Dc Bergspeurders uil Holten heb ben momenteel vierentwintig le den, maar er komen nog maar acht of negen honden met hun baas op de training. Dc andere dieren zijn te oud om nog actief mee te doen. Jan is acht jaar lid van dc vereniging, waarvan dc laatste twee als secretaris. Hij is laaiend enthousiast over dc Duitse Fierder. 'Ik heb zelf vier honden cn ook mijn vrouw is fan van dc Herder. Duitse Herders staan hij het grote publiek niet zo goed bekend en dat is jammer.' Jan noemt het: 'Het Roodkapjesyndroom. De grote boze wolf. Dc schuld ligt in het vcrlcdèn, toen heerste er een foutief fokbcleid.' Nu is het fokbcleid heel streng. Een hond, waarmee van de lande lijke vereniging gefokt mag wor den moet aan ccn aantal strenge eisen voldoen. De bouw van de hond moet in or de zijn, de hond moet IID- vrij zijn, 20 kilometer naast de fiets mee kunnen lopen, appcl- ocfeningen uitvoeren, speuren, gehoorzaam zijn cn moedig. Als het dier hieraan voldoet kan het nadat het hele circuit opnieuw is afgelegd en dc hond ook is beoordeeld op trouw cn sociale eigenschappen, eindelijk een fokgeschiktheidsvcrklaring wot - den gekregen. '1 Iet beest mag absoluut geen te ken van agressie vertonen', zegt jan Boswinkel stellig. A'oordat jc 'Het beest mag absoluut geen teken van agressie rertonen' (Foto: Joban Bolink) met een bond door de tokgc- mensen is dat niet bekend, schiktheidskcuring bent, ben je Maar wij fokken absoluut niet met wel 2,5 |aar verder. Bij dc- meeste honden met een naar karakter, die maken het ras kapot. Als iemand een pup wil kopen, is het het bes te om eerst te informeren bij de rasvereniging. Anders is het risico groot dat het geen goede hond is. Bij een nestje hoor je de ouderdic- ren te kunnen bekijken. Maar het is heel moeilijk de zogenaamde wilde fokkerij uit te sluiten. Als mensen jonge hondjes zien voor 100, 150 of voor 800 gulden, zijn ze al gauw geneigd de goedkopere te nemen. Ër is dan nog geen ver schil te zien of te merken.' Dc honden, die Jan fokt vallen in ho gere prijsklasse, maar hij geeft wel garantie. Mensen die problemen hebben met een hond die ze bij hem gekocht hebben, mogen te rugkomen. Vroeger werden de Duitse Herdershonden veel als politiehonden gebruikt. Tegenwoordig steeds minder. Dc politic kiest nu voor de Mechelse 'Herder of bascaardhonden. Jan Boswinkel is vol lof over het ka rakter van de Duitse Herder: 'Ze zijn trouw, gemakkelijk op te lei den, gehoorzaam en komen alleen in het geweer als het echt nodig is. Dat zijn de kenmerken van een echte goede Duitse Herdershond, De vereniging in Holten bestaat meer dan 20 jaar. Henk Oosterkamp heeft indertijd Dc Bergspeurders opgericht, die nu op zoek zijn naar een plek om met de training verder te gaan. 'We trainen op zondag van 10.30 uur tot 13.30 uur en op donderdag van 19.00 tot 22.30 uur. Het terrein dat we nodig hebben moet ongeveer vijfduizend vier kante meter beslaan en een aan sluiting hebben op gas, water en licht. F Bovendien moet het niet in een dicht bewoond gebied liggen, want de honden kunnen wel eens hard tekeer gaan en luidruchtig blaffen. e zijn al een tijdje aan het infor meren, maar hebben totnogtoe niets gevonden. Wie interesse heeft kan contact met mij opne men op nummer 0547-381368', besluit Jan Boswinkel zijn oproep.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1