Rijssense Natuurmoark Scheperspad jaar dit rond Pelmolen marathon Holtenaren lopen mee in marathon Rotterdam Resultaten SV HOLTEN Goede opbrengst Bijeenkomst Stichting Kunst en Cultuur collecte Canada geheel in teken van Sint Petersburg Wim Brinks gekozen als vrijwilliger van het jaar Jaarfeest OV Dijkerhoek erg goed verlopen Fixet Holten winnaar presentatiewedstrijd OMHOOG F3 - HOLTEN F3 Holten kwam voor met doelpunten van Bart en Mickey. In de tweede helft kwam Omhoog goed terug met 2 doelpunten. Toen het 2-2 was werd Holten achterin toch weer wakker, maar Omhoog kwam desondanks tocht weer tot scoren. Door een doel punt van Mickey kwam Holten weer langszij. Uiteindelijk bleek Omhoog toch tc- langste adem te hebben, met een speler uit 11 die de winnende goal scoorde. Uitslag 4-3. HOLTEN F1 - BLAUW WIT F1 Holten moest met een smalte selectie tegen Blauw Wit Fi aantreden. Vanaf het begin bleek dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Het vc-ldspel was goed verzorgd en dat kwam tot uitdrukking in enkele leuke kansen. Het was Blauw Wit dat de score opende, maar Holten bleef met goede acties het doel van Blauw Wit onder vuur nemen. Na de rust kwam Holten op gelijke hoogte door een prachtig doelpunt van Kevin. Direct daarna nam Blauw Wit weer de leiding. Uiteindelijk was her we derom Kevin die uit een goed lopende aanval Holten op gelijk hoogte bracht. Uitslag 2-2 HOLTEN E4 ENTER VOORUIT E4 Ondanks goed combinatiespel en prima voetbal ging Holten rusten met een forse achterstand van 1-6. In de tweede helft bleef Holten goed voetballen, prima doelkansen werden helaas niet benut maar Holten gaf aan dat ze meer wilden en konden Iedereen heeft uitstekend zijn best gedaan maar konden niet voorkomen dat Enter Vooruit met ruime cijters zouden winnen. Uitslag 1-7 HOLTEN E3 - EXCELSIOR E7 Holten keek al snel tegen een achterstand aan. Het was Gtjs die na een goede pass van Harry er 1-3 van maakte, dit was tevens de ruststand. Na rust ging I Ioiten beter voctbajien en wisten door Bas en Bart nog tweemaal te sco ren. Uitslag 3-11. EXCELSIOR E5 - HOLTEN E2 Beide ploegen be gonnen met' veel inzet aan deze wedstrijd en creëerden zich diverse kan sen, Helaas voor Holten werd de ene na de andere kans om zeep gehol pen. In de eerste helft was Holten duidelijk de bc-terc ploeg maar kon dat niet in cijfers tot uitdrukking brengen. In de tweede hcltt ging de strijd gelijk op, en werden vele goed uitgespeelde kansen niet benut. Beide keepers waren vandaag in een bloedvorm. Barend de keeper van I loltcn heeft zeker 5 één op één situaties in zijn voordeel beslist. Vijf minuten voor her einde kwam Excelsior zeer gelukkig op voorsprong door een van richting veranderende bal. Wat Holten ook deed het gelukte niet dit ongedaan te maken. Uitslag 1-0 EXCELSIOR E2 - HOLTEN El Vanaf dc eerste minuut was hcc duidelijk, de punten moesten mee naar Holten. Goed voetbal en aanvalsdrift zorgden ervoor dat al na vijf minu ten door Jaap de 0-1 aangetekend kon worden. Een afgeslagen bal werd door 1-Iuib fantastisch ingeschoten. I herna liepen wc, mede dooi goed combinatiespel, via Jaap tweemaal, en Tom nog voor rust uit naar 0-5. Het geblesseerd uitvallen van Jaap mocht dc pret niet drukken, Rick nam zijn plaats over en scoorde twee doelpunten op rij. Dc laatste minuten kwam Excelsior nog goed op zetten en scoorde verdiend tegen. Een ei gen doelpunt van Excelsior bepaalde uiteindelijk de uitslag Uitslag 1-8 EXCELSIOR D4 - HOLTEN D2 Na een slap begin, kwam Holten op voorsprong door een doelpunt van Tinto. Het kruit was hiermee ver schoten. De tegenstander was iedere keer een stapje sneller Op basis van inzet was dc zege voor Excelsior dan ook meer dan verdiend. Uitslag 3-1 HOLTEN Dl - VOORWAARTS Dl In dc "toppet" tegen Voorwaarts was Holten er in dc beginfase niet bi| en kwam al snel met 0- 1 achter. Holten drong daarna wel aan maar echt uitgespeelde kansen werden cr niet gecreëerd. In de twc-cde helft kreeg Holten wederom een tegenslag tc verwerken en werd het zelfs 0-2. Nu gingen de mouwen van Holten omhoog en werd via een miraculeus slot alsnog een gelijk spel uit het vuur gesleept. Uitslag 2-2 VASSE 3 - HOLTEN 8 UITSLAG 1 - 7 Dc leiders van het elftal hadden een paar afzeggingen verkeerd op papier gezet. Daarom moest Holten 8 helaas met negen man uit voetballen te gen Vassc. Holten acht speelde ondanks het gemis van een aantal spelers een goede partij in Vassc I loltcn nam meteen het initiatief cn zette Vassc onderdruk maar de tegenstander maakte de doelpunten wat 1 loltcn ook probeerde het lukte met zelfs niet toen de spits speler van Holten acht een viertal keer open cn bloot voor de keeper verscheen maar cr werd niet gescoord en toch speelde Holten acht goed. Al zal de uitslag dat niet direct zeggen want ze verloren met 7 - IHOLTEN 11- ENTER 9 Dit was een bijzondere wedstrijd voor Holten 11. Niet om dat cr gewonnen werd. maar vooral omdat er gewonnen werd met Toon erbij. Holten speelde bij vlagen weergaloos voetbal. In dc eerste helft knalde Dinant met cn hard schot de bal tegen de lat. Jan van de Paapen was er op tijd bij om dc tcruggeketste bal beheerst in het doel tc werken. Af cn toe zakte het spel van Holten een beetje in, maar kecpc-r Schmeigel 2 speelde een goede wedstrijd cn wist de kansen van Enter met hulp van dc sterke en degelijke verdediging tc verijdelen. Dc vele kansen die Holten nog kreeg werden verpruts door de aanvallers. De eindstand werd dus 1-0. I IÓLTEN 6 - ARCHILLES 8 uitslag 3-1. Dc week van dc hakkelaar kun je deze week wel noemen. Archilles was dik vet aan de beurt. Ze hadden geen schijn van kans cn werden door de hakkelaar hoogstpersoonlijk geslacht. Uitslag 3-1 HOLTEN 6 - GFC 5 uitslag 1-0 Zo ben te de degradant en zo ben ie dc outsider van dc competitie. Met de zoete smaak nog van de donderdagavond was GEC liet ootje. Met weer de hakkelaar in dc hoofdrol werd deze tegenstander huilend naar Goor tetuggescuurd uitslag 1-0. Holten 6 degraderen vergeet het maar wc doen dit jaar nog mee in liet linker rijtje. Sportagenda Blauw Wit- Senioren: zaterdag 22 april: Sp. Rijsscn 1 - Blauw it 1, 14.30 uur (vertrek 13.00 uur); Blauw wil 2, vrij; Klarcnbcck 2 - Blauw W it 3. 14.00 uur (vertrek 12.30 uur); Blauw Wit 4 en 5, vrij. Jeugd; zater dag 22 april: Blauw Wit Al - Kon. U.D. Al, 14.30 uur; Blauw Wit BI - Markvogels BI, 11.00 uur; Blauw W it Cl, vrij; Blauw wit M.C1. vrij; Langcvccn D2 - Blauw wir Dl, 11.00 uur (vertrek 9.45 uur), >.N. E4 - Blauw Wit El, 9.00 uur (vertrek 8.00 uur); Omhoog E4 Blauw Wit E2, 10.30 uur (vertrek 9.30 uur); Omhoog E2 - Blauw wit E3,10.30 uur (vertrek 9.30 uur): Excelsior '31 E5 - Blauw Wit E4,10.00 uur (vertrek 9.15 uur), Blauw Wit El - DOS '37 F3, 10.30 uur; Blauw wit F2 - DETO F2, 9.30 uur; Blauw wit E3 - O.N. F8. 10.30 uur. Zaal: donderdag 20 april: Blauw Wit 1 - De Zessprong 1, 20.00 uui. Dinsdag 25 april: Blauw Wit 1 - Diepenveen 1,22.00 uur. SV Holten Senioren: donderdag 20 april: MW 5 Holten 8, 18.45 uur (vertrek 17.45 uur). Zaterdag 22 april: Holten 7 Vassc 2, 18.00 uur; Holten 6 - MYY 7, 18.00 uur; Holten 5 - PH 11,18.00 uur; ATC - Holten 2, 18.00 uur (vertrek 17.00 uur). Maandag 24 april: Dalfscn 1 - Holten 1, 14.00 uur (vertrek 12.15 uur); Holten 2 - Avanti W. 2, 10.00 uur; Maricnhccm 2 Holten 3. 9.30 uur (vertrek 8.15 uur). WW - Holten 4, 9.00 uur (vertrek 8.00 uur); Holten 5 - Rictvogcls 3, 9.30 uur. Holten 6 - Quick 20 13, 10.00 uur; Holten 9 - ABS 7, 10.45 uur; Holten 11 - 1-Iaarle 6, 9.30 uur; Holten 12 - Dalfsen 5, 9.00 uur. Jeugd: zaterdag 22 april: Holten Ai, vrij; Holten A2, vrij; Holten BI - DES BI, 14.30 uur; Twenthc G. Cl - Holten Cl 12.30 uur (vertrek 11.30 uur); Holten C2 - Enter C2, 11.00 uur; TVC '28 D2 - Holten Dl, 9.30 uur (vertrek 8.15 uur); Holten D2 - Enter D2, 11.00 uur; Hollen El - Omhoog El, 10.00 uur; Holten E2 - Enter Vooruit E3, 10.00 uur; Holten E4, vrij; Holten Fl, vrij; SVZW F2 - Holten F2, 9.00 uur (vertrek 8.00 uur); Holten F3 Enter Vooruit F3. Holtens NIEUWSBLAD Een groot aantal collectanten heeft de afgelopen weken ge collecteerd voor de ontvangst van dc Canadezen rond de vie ring van de herdenking van de bevrijding op 4 mei. Hiervoor is een bedrag van 26.884 gul den bijeengebracht. Gedurende een week zal een aan tal Canadezen naar Holten komen en op 4 mei verwacht men weer een groot aantal oud stn|dcrs om dc herdenkingsplechtigheid op dc Canadese begraafplaats bij te wo nen. Tijdens de slotavond van de Stichting Kunst cn Cultifur Holten, op woensdag 26 april, in dorpshuis De Boschkamp zijn dc schijnwerpers gericht op Sint Petersburg. Hierover komt mevrouw T A. Polman-Gorlova vertellen. Geboren en getogen in Sint Petersburg en thans in ons land werkzaam als tolk en vertaalster. Dc avond begint om acht uur. Z.clden zullen dc begrippen kunst en cultuur tijdens de lezing van K en C zo uitgesproken aan dc orde komen als dit keer. Sint Petersburg bezit immers een gro te hoeveelheid kunstschatten (denk alleen maar aan het kunst paleis Dc Hermitage) en dc cul tuur is sterk beïnvloed door Nederlanders. Vooral in dc architectuur is dat heden ten dage nog steeds goed zichtbaar in het: straatbeeld. Mevrouw Gorlova zal dat alle maal met dia's toelichten. Naast woord en beeld zal cr Russische muziek te beluisteren zijn, toont mevrouw Gorlova klederdrachten uit haar vader land en de bezoekers kunnen ge nieten van een kopje thee uit een echte samowar. Begunstigers van K cn C betalen zes gulden entree, anderen tien gulden. Scholieren kunnen voor drie gulden naar binnen. [DONDERDAG 20 APRIL 2000 Tijdens dc medewerkersavond 2000 afgelopen zaterdag, werd op Meennanskamp de vrijwilliger van het jaar gekoz.en. Dit |aar is dat Wim Brinks geworden. In zijn inleiding werd door algemeen voor zitter Wim Dogterom een overzicht, gegeven van de verdiensten die Wim in de'afgelopen jaren heeft gehad voor dc vereniging. Wim is een graag gezien persoon binnen dc hele SV Holten die heel initiatiefrijk is en daarnaast ook nog bescheiden. Hij was on der andere wedstrijdsecretaris van de afdeling voetbal; heeft mede- de discussie gevoerd over de opzet van de afdelingen binnen dc SV Holten; was voorzitter van de afdeling atletiek van 1984-1990; heeft de opzet van de bcvrijdingsloop in 1983 gedaan; heeft dc or ganisatie opgezet van de Diepe Hel Holterbergloop in 1988 en was een der initiatiefnemers van het ophalen van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Daarnaast is hij als trainer nauw betrokken bij dc af deling atletiek en organiseert hiervoor vele activiteiten die het ple zier van her trainen erin houden Als laatste werd gememoreerd dat Wim als bestuurslid van de Stichting Triathlon de gemeente Holten mede op de wereldkaart heeft gezet. Wim werd verblijd met een prachtig horloge met inscriptie en zijn vrouw Dinie werd in de bloemetjes gezet. Gebouw Bethanië zat vrijdagavond 7 en zaterdag 8 april goed vol tijdens het jaarfeest van CJV Dijkerhoek. Alle 37 leden, van 10 tot 15 jaar, hadden hoe dan ook een rol in het zeer gevarieerde pro gramma. Er werden leuke sketches gebracht met hier cn daar veel tekst die cr goed in zat. Bekende Dijkerhoekers werden erdoor ge haald en zelfs dc Vliegende Panters kwamen ten tonele met Dikkie Dik. Tussendoor was cr zang, playback en dans. Het publick kon tevreden naar huis, net als dc spelers en dc leiding die cr samen heel wal uurtjes in hebben gestoken. vertelt ze. Ze heeft dan ook twaalf weken gericht getraind onder lei ding van Paul van der Poel en Wim Brinks. 'De sfeer is fantastisch', geeft Joke aan. 'Hc-t publick schreeuwt op de Maasboulevard naar dc Finish.' Een hele ervaring vindt dc atlete. 'Echt een uitdaging voor jezelf, om die 40 kilometer uit tc lopen.' Ze dacht van vorig jaar geleerd tc hebben door dikkere kleding aan te trekken. Dit bleek toch een Fixet Holten is de glorieuze winnaar van dc regionale presentatie- wedstrijd welke gehouden werd door de Fixer Rcrailgrocp. In maart zijn dertig Eixctwinkels in Oost-Nederland gezocht door het Instituut voor Service Management, De mys/eiyshoppers van dit i instituut bezochten onaangekondigd dc winkels en beoordeelden deze op ruim dertig onderdelen. Fixet Holten kwam als beste uit dc bus. Eigenaar EI. van der Molen mocht op 3 april de bokaal in ontvangst nemen uit handen van Jan van Dijk, formulemanagcr van Fixet. Het instituut voor Service Management heelt in op dracht van dc Fixet liet mysletysbop-oiider^pek uitgevoerd. Bij de be- oordeling hebben dc niysleiysboppersgelet op de binnen cn buitenzij de van dc winkels, dc vakkennis en dienstverlening door het perso neel. Van dc dertig winkels die in Oost-Nederland bezocht zijn kwam Fixet Holten als beste uit tie bus met een gemiddelde score van 9,0 punten. Van dc 152 Fixetwinkels die landelijk bezocht zijn, scoorde Fixet Holten een derde plaats. In het beoordelingsrapport zijn met name dc presentatie van het assortiment en de ldantvrien- delijke benadering van zijn winkel als zeer goed beoordeeld. I 'en j resultaat waarover eigenaar H. van der Molen zeer content is. De Natuurmoark, die deze len te voor de vijfde keer plaats vindt, wordt dit jaar gehouden op het terrein rond de Pelmolen en het haventje van de Enterse Zomp. Op zaterdag 27 mei zal daar van alles op na tuurgebied te beleven, te zien, te proeven en te horen zijn. Op het plein rond de Pelmolen staan de standhouders met na tuur- en bioproducten, de manden- en korvenmakers en andere kleinere stands. Op de weide langs de Regge vinden de grotere activiteiten plaats. De verplaatsing van de Natuurmoark van de havezate De Oosterhoff naar de Pelmolen en het haventje is het gevolg van de plannen voor de afbraak en herbouw van Het Bouwhuis bij de havezate De Oosterhoff. De Natuurmoark, waar dit jaar 45 verschillende instanties aan deel nemen, is weer uitgebreider cn ge varieerder dan de jaren ervoor. Dc stichting Pelmolen en de Fnterse zomp doen nu ook mee evenals manege Achter 'n Bos. De hele dag kunnen tochtjes worden gemaakt met de zomp en ook de Pelmolen kan worden bekeken. Tevens bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om een ritje met een pony te maken. Interessant zullen ook de demonstraties zijn die de schapendrijver, dc valke nier en de instructeur van jacht honden geven. Voor de muzikale omlijsting van het geheel zorgen trckharmonicaspelers cn de Reggcbloazers met jachthoorn- muziek. Rijcursus 50-plus bij Boschkamp In Holten zullen woensdag 26 april maar liefst 40 personen deelnemen aan de rijvaardigheidsritten voor 50- plussers. Nadat zij een viertal theorielessen hebben gevolgd wórdt iedereen in de gelegenheid gesteld een halt uur lang in de eigen auto langs al lerlei verkeerssituaties tc rijden. Speciaal opgeleide instructeurs zullen de verrichtingen kritisch bekijken cn dc deelnemers van adviezen voorzien. Naast dc rij vaardigheidsritten (van 9.00 tot 17.00 uur) bestaat de mogelijk heid een gehoortcst tc ondergaan, uitgevoerd door I.. de Haan Hoorapparatcn, verder een ge zichtstest door medewerkers van opticiens Yccn Groencvcld uit Rijsscn en tenslotte een reactie- test. De organisatie van deze op friscursus voor 50-plussers is in handen van Verkeersschool Talen uit almclo cn dc Stichting voor so ciaal cn cultureel werk voor Holten. Dc cursus werd financieel mogelijk gemaakt door de V\ N. Markelo staat er met zuivelpro ducten en ook zijn er Bedrijven die artikelen voor het buitenleven verkopen. Vijf jaar geleden begon de imkers- vereniging Dc Oosterhof met vier voorlichtingsmiddagcn op zater dag bij dc havezate De Oosterhoff. Het jaar daarop de den daar nog een aantal grocnver- cnigingen aan mee, zoals klcindie- renvereniging De Eendracht, hcc IYN, dc jagersvereniging cn de KjYITP. Het derde jaar werd de Natuurmoark nog verder uitge- Standhouders. Fr komen dit jaar e wilde planten, klein fruit en wijn- breid met thema's en i jammaak- artikelen. De Koopman uit tics. Ook werd op één I 'origjaar werd At Natuurmoark gehouden rond het Rjjssens Museum. (Foto: archief) ster, ccn mollcndeskundigc, een pottenbakster cn iemand die figu ren van hooi en stro maakt. Verder zijn er ccn mandcnvlech- ter, een korfvlcchtcr en ccn stoe- lenmatuer. Ook doen de Folkloregrocp Rtesscn, de Vlinderstichting, de Pomologen vereniging, dc Dierenbescherming, de Bonsaivereniging en Staatsbosbeheer mee. Er zijn Stands met natuurproducten, zo als eco shii-takc paddestoelen, kleding van schapenwol, hout. terdagen de Trekharmonicadag gehouden. Verder was cr een jachtdag, een landschapsdag cn een ccodag. Omdat die vier zater dagen toch wel erg veel inzet vroegen van de deelnemers cn or ganisatoren werd vorig jaar beslo ten alles activiteiten te bundelen en te houden op één hele zater dag. De organisatie van deze Natuurmoark is in handen van de imkersvereniging De Oosterhof, dc KMTP, dc KJ NV en het IYN. Dc Eendracht heeft dit jaar beslo ten niet meer mee te werken. Holtenaren Joke Nijland en Herman Hofman hebben zon dag 16 april de marathon van Rotterdam uitgelopen. Joke deed het in haar persoonlijk re cord van 3 uur, 44 minuten en 41 seconden. Herman was er iets langer mee bezig: 4 uur en 4 minuten. Het is al dc derde keer dat Joke dc marathon loopt. 'Als je van tevo ren goed traint is de dik 40 kilo meter lange loop best te doen', misvatting. 'Ik had het vorig jaar erg koud, dus dacht daar wat aan tc doen. Nu had ik het echter be hoorlijk warm.' Ze heeft onder weg dan ook veel gedronken. Toch waren dc weersomstandig heden vergelijkbaar. Zonnig cn een aangename temperatuur. Zeker voor het publiek prettig. 'Zelf vind ik het wel lekker om in de regen te lopen, maar voor de toekijkende familie is dat natuur lijk een stuk minder.' (Vervolg van pagina 1) Spruijt vraagt hem waarom dc ge meente het pad nooit heeft willen openstellen. Ondanks dc rechter lijke uitspraken die dit wel moge lijk maken. Van Schooien: 'Door de grote onduidelijkheid waar het pad liep.' Resumerend aan her eind van dc zitting liet Spruijt weten dc hou ding van B cn W erg passie) re vinden. 'Dit wordt bevestigd door het betoog van Van Schooten. Hij weet niet eens of cr een openbaar pad liep.' Vertegenwoordiger van dc Vrienden van het Hoolterpaad, A. van Beek, gaf aan vroeger vaak van het Scheperspad gebruikt te hebben gemaakt. 'Ik vind het heel erg jammer dat het Scheperspad is verdwenen.' Ook al is het pad niet overal goed onderhouden, vol gens hem kan cr wel over worden gelopen. 'Je moet wel weten waar je langs moet. Soms moet je wat troep aan de kant gooien, maar er is altijd ruimte genoeg. Ook wan neer er maïs op dc langs liggende akkers staat.' In zijn jeugd heeft hij er zelfs vaak gefietst cn vlie gers opgelaten. Het heelt voor hem dan ook nostalgische waar de. W. ten Berge, tussen 1950 en 1976 eigenaar van hotel De Holtcrberg, kan zich niets herin neren van een pad achter zijn ho tel. 'Ik had wandelingen op het programma staan voor gasten die met een busreis kwamen. Van het Scheperspad hebben wc nooit ge bruik gemaakt, want daar liep je ergens middenin vast tegen een woning met heg.' Advocaat Van Nic vindt de uit spraken van dc getuigen behoor lijk tegenstrijdig met elkaar. 'Sommigen zeggen dat er belem meringen op het pad zijn geweest, maar anderen ineens weer hele maal niets. Wat moet ik daar nou mee?' Voor Spruijt is dit echter wel dui delijk; 'Het pad had in die tijd twee richtingen: door dc tuin cn langs een heg eromheen. Dc weg door de tuin werd geblokkeerd door een composthoop en lacer ondergeschoffcld. Dc weg om de tuin heen bleef wel bestaan.' De blokkering was sommigen daar door waarschijnlijk niet opgeval len. Van Nie gaf verder aan dat som mige getuigen hadden gezegd nooit een pad gezien te hebben. 'Dan is er zeker cie laatste dertig jaar ook geen continu gebruik van gemaakt.' Ook al zou er niet altijd een dui delijk pad zijn geweest, toch was er dan een totale doorgang moge lijk, volgens Spruijt. 'Geen een van dc getuigen heeft gezegd nooit iemand op het pad te zien hebben gelopen. Het pad is dus niet nict-tocgankelijk geweest. Daarnaast heeft er nooit een bordje verboden toegang gestaan, zodat het altijd kon worden ge bruikt.' Dc rechter zal 12 mei om 10.00 uur uitspraak doen. I

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 11