Totaalpreparaat bevat maar liefst acht complete gezondheidsformules Gezond het voorjaar in! wedda STIMULEERT DE SPIJS VERTERING Snel, gezond en eenvoudig afvallen? Ja, dat kan! "omdat wij nu eenmaal vrouw zijn drogisterij/parfumerie Famosan rekent af met opvliegers! Just For Men geeft uw grijze haren hun natuurlijke klein* terug Viburcol® (kinder)zetpillen: De eerste homeopathische hulp bij kinderziekten 1 f I I Hel Bloedgroepdieet is er! BLOEDGROEP Groenlipmossel werkt heilzaam bij gewrichtsklachten Voorjaarsmoeheid Versterk nü je afweersysteem Beter slapen? Melatonine tabletjes helpen snel! Hepagallin wedcfa Aiies over het Bloedgroep Dieet 1 DONDERDAG 16 MAART 2000 HO 8 ZA 7 Vanaf vandaag kan Nederland kennismaken met een compleet nieuw fenomeen. Een totaalpreparaat met acht complete gezond heidsformules in één slimme capsule. Voor het eerst is het nu mogelijk om met één voedingssupplement alle functies van het li chaam te verbeteren. JVTet als resultaat: een waarneembare verbetering van de gezondheid en meer energie. Het wordt steeds meer duide lijk dat vitamines en mineralen een beperkt effect op onze ge zondheid hebben. Het lichaam heeft immers dagelijks 100 verschillende voedingsstoffen nodig om optimaal te kunnen functioneren. Dus ook: sporen elementen. aminozuren, enzy men en antioxidanten. Al bij lichte gebreken kunnen wisse lende gezondheidsproblemen zich openbaren en vermoeid heid en lusteloosheid toeslaan. Onderzoek heeft aangetoond dat vrijwel iedere Nederlander -man of vrouw en jong of oud- te kampen heeft met mini te korten. De behoefte aan een compleet voedingssupplement neemt dan ook toe. 22 plantenextracten Multilbtaal bevat maar liefst acht complete gezondheidsfor mules die van top tot teen in het lichaam actief zijn. MultiTotaal is uitsluitend sa mengesteld uit plantenextrac ten, omdat dit de rijkste en compleetste voedingsbronnen op aarde zijn. Bovendien wor den de actieve stoffen uit plan ten sneller en vollediger door het lichaam opgenomen. Daarom zorgt MultiTotaal al binnen tien dagen voor een fit ter en gezonder gevoel. Zeer compleet Multilbtaal bevat de volgende gezondheidsformules: - 12 vitamines en mineralen ter verbetering van de algehele gezondheid 7 antioxidanten om wel vaartsziektes te voorkomen en het verouderingsproces te vertragen 7 weerstandverhogende krui den en mineralen 12 energieverhogende krui den en mineralen 10 natuurlijke bestanddelen voor sterke bloedvaten, ge zonde bloeddruk en normaal cholesterolgehalte 7 kruiden voor een betere spijs vertering en stofwisseling 6 kruiden voor meer concen tratie en beter geheu gen - 10 natuurüjke extrac ten voor een betere conditie van haar, nagels, huid en botten. MultiTotaal is verkrijg baar bij drogist, apo theek en reformwinkel. Meer informatie: Dis tributie Care, telefoon 0900-2020091 of Inter net: w.ww.gezondheids- net.nl. natuurlijk Slank Vitaal maakt haar belofte waai-. Onlangs werden deze afslanktabletten uitgebreid getest door tientallen lezers van het weekblad Weekend. Het gemiddelde gewichtsver lies bedroeg maar liefst 7,5 kilo in drie weken. Patty Brard is niet echt verbaasd over dit spectaculaire resultaat. 'Met SlankVitaal ben ik zelf ook in één maand 12 kilo kwijt geraakt,1 zegt de populaire TV- presentatrice. 'Dat was nadat een bekend weekblad 'Foei Patty, let op je buikje' had ge schreven. Normaal trek ik me niets aan van wat de media over me schrijft. Maar nu vond ik toch dat ik in de tegenaan val moest. Met SlankVitaal ging het afvallen eigenlijk bijna vanzelf. De kuur is ge makkelijk vol te houden, want je mag er normaal bij blijven eten. Dus niemand hoeft met deze kuur honger te hebben". Viervoudige werking SlankVitaal afslanktabletten hebben een unieke viervoudige werking. De ingrediënten be vorderen allereerst de vetver- branding. Voorts vullen deze afslanktabletten het tekort aan vitaminen en mineralen in het lichaam aan, waardoor de vet- stofwisseling krachtig wordt gestimuleerd. Verder zorgt SlankVitaal ervoor, dat overtol lige vochtophopingen versneld worden afgevoerd. Ook is er een werkzame dose ring chroom aan Slank Vitaal toegevoegd. Dit mi neraal remt de vraag naar zoetigheid door het li chaam zeer drastisch af. Ook bevat de formule vi tamine C en B-complex voor meer energie. Keiharde belofte Tientallen lezers hebben aangetoond, dat Slank- Vitaal als één van de weinige afslankers haar belofte waar maakt. Gemiddeld vielen zij 7,5 kilo in drie weken af. Zonder honger en zonder een lusteloos gevoel. SlankVitaal is verkrijg baar bij drogist, re formwinkel en apo theek. Er is een 15 daagse kuur (tot 5 kilo afvallen) en een maandkuur (tot 12,5 kilo af vallen). Meer informatie. DistriCare, tel: 0900-2020091 of kijk op Internet: www.ge- zondheidsnet.nl goed voor 2 maanden Tijdelijk 2,50 korting Het bijzondere van UltraVit Multi Vrouw: B-Vitaminen voor het vrijmaken van energie, ondersteunen het zenuwstelsel en de spijsvertering. Vitamine E goed voor het hart, de bloed somloop en de zenuwen, zorgt voor een zuivere huid. Vitamine A goed voor gezichtsvermogen, botopbouw, groei en weerstand. Foliumzuur helpt bij wisselende stemmingen tijdens menstruatiecyclus. Borium helpt bij ongemakken voorafgaand aan de menstruatie. Teunisbloemolie verzacht de menstruatie. En vele andere bestanddelen. ïf) y Dorpstraat 10 - Holten Keizerserf 32 - Nijverdal Famosan bestaat tien jaar. doe mee met de jiibileurhprijsvraag! Opvliegers, ups en downs, prikkelbaarheid en nervositeit zijn enkele van de meest bekende overgangsklachten. Voor veel vrouwen zijn de jaren rond de overgang dan ook geen pretje. Famosan van Vogel is een natuurlijk geneesmid del waarin onder meer Vnibra. de talg van de potvis, is v in de overgang van hun ergste klachten af. werkt. Al tien jaar lang helpt Famosan 4 van de 5 vrouwen Opvliegers, prikkelbaarheid, nachtelijk zweten, neerslach tigheid en hoofdpijn... Vrouwen die last van over gangsklachten hebben, weten maar al te goed hoeveel effect deze vervelende symptomen op hun dagehjks leven kunnen hebben. Gelukkig heeft Vogel Famosan ontwikkeld, een ho meopathisch geneesmiddel dat al tien jaar lang effectief helpt om overgangsklachten te be strijden. Om dit jubileum te vie ren, is er een leuke prijsvraag georganiseerd met als hoofd prijs 10 ballonvaarten voor 2 personen! Daarnaast kunt u een van de honderden, mede door het weekblad Margriet aangeboden, cadeaupakketten t.w.v. 100,- winnen. Haal het deelnameformulier in de win kel en doe mee! Famosan helpt Famosan, een geneesmiddel waarin onder meer een homeo pathische verdunning van kostbare amber is verwerkt, is een specifiek middel tegen overgangsklachten Opvliegers, depressies, nachte lijk transpireren en nog veel meer vervelende symptomen worden door het gebruik van Famosan minder. Famosan van Vogel (in druppels en in tablet ten) is 100% natuurüjk. Iter ge legenheid van het 10-jarig ju bileum organiseert Famosan een leuke prijsvraag. De hoofdprijs bestaat uit 10 bal lonvaarten voor twee personen. Daarnaast kunt u een van de honderden, mede door het weekblad Margriet aangeboden, cadeaupakketten t.w.v. 100,- winnen. Haal het deelnamefor- mulier bij uw drogist of apo theek. Wilt u meer informatie? Bel dan gratis de A. Vogel Ge- zondheidslijn: 0800-8643546, of ma.il ons: info@vogel.nl. (geen aankoopverplichting') Naarmate de leeftijd vordert maakt de natuurlijke haarkleur plaats voor een grijze haardos. Alhoewel dit een vol komen natuurlijk proces is, zijn er veel mensen die hun eigen haarkleur het liefst zo lang mogelijk willen behouden. Om grijze haren onzichtbaar te maken, kan het haar in elke ge wenste kleur geverfd worden. Tegenwoordig kan dat met di verse kleuringsproducten. Het nadeel van sommige haarkleur- middelen is echter de lange in werk tijd plus het egale effect. Just For Men zorgt er nu voor dat de grijze haarkleur in 5 mi nuten verdwijnt en de natuurlij ke kleurschakeringen worden behouden. Natuurlijke kleur De kleur van ons haar is opge bouwd uit verschillende tinten Die schakeringen worden met dit product op geraffineerde wijze gebruikt om grijs haar vol komen aan het oog te onttrek ken. Een simpele kleuring die net zo eenvoudig is als het was sen van haar, maakt dit moge lijk. Just For Men werkt speci fiek in op de grijze haren en brengt daar de originele kleur weer terug. Dit gebeurt zo sub tiel dat na de behandeling niet meer kan worden verteld, welke haren grijs waren. Razendsnel Wie er niet over peinst zijn haren te verven kan met Just For Men op andere ge dachten worden gebracht. Het werkt namelijk vol gens de al eerder genoem de '5-minuten formule'. Eenvoudig inmasseren en 5 minuten laten intrek ken. Precies de tijd die nodig is om te scheren of te douchen. Zodra Just For Men is uitge spoeld zijn de grijze haren ver dwenen. Een behandeling houdt ongeveer 6 weken. Just For Men is natuurüjk ook te gebruiken door vrouwen. Die zullen het snelle kleuringsproces onge twijfeld een verademing vinden. Just For Men is verkrijgbaar bij uw drogist. Voor meer informatie: Ttendem B.V., tel: (038) 421 77 47, of kijk op Internet: www. gezondheids- net.nl Viburcol® kan breed ingezet worden bij huilerige, hangerige baby's; na prikjes op 't consultatieburo, bij maag/darmkrampjes of doorkomende tandjes, kortom bij onrusttoestanden mét of zonder koorts. De effectieve werking geeft, zowel het kind als de ouders rust. Viburcol® is vanaf de eerste levensdag inzetbaar als dè homeopathische hulp bij kinderziekten en is vanaf 9.95 verkrijgbaar bij apotheek, drogist en reformhuis. Info: -Heel Biologische Geneesmiddelen B V. (tel: 0115-563200, e-mail: info@heelbv.nl). Lees voor gebruik de bijsluiter. In Amerika is het dé dieetrevolutie van dit ding aanpassen aan je bloedgroep. En land breekt het nu door: het Bloedgroepdieet. De arts Carel Hoffman schreef hierover een praktische handleiding die volledig gericht is op de Nederlandse eetgewoon ten. Het boek (160 pag.) bevat: een be schrijving van het dieet, een profielschets per bloedgroep, voedingsmiddelentabel len en weekmenu's voor elke bloedgroep. Als je het dieetplan volgt kun je je ge zondheid verbeteren en mogelijke ziektes voorkomen. Verder voel je je fitter en val je nog af ook! Het boek kun je voor 19,95 telefonisch bestellen (035 54 805 40) of via Internet: www.bloedgroep- dieet.nl. Ook kun je hier een gratis brochure aanvragen moment: je voe- ook in Neder- prakinche handleiding mciiom mmoomm mss-mm - rosm 262 3/wac bmbii Wapiti Mossel Extract is een middel, dat pijn vermindert en ervoor zorgt, dat men veel minder last heeft van stijfheid. Joke de Bruin uit Rotterdam kan daar over meepraten. Zij sukkelde al jaren met een pijnlijke knie. Na diverse kijk operaties werd besloten het kniege wricht te vervangen. Tot zij bij toeval hoorde over Wapiti Mossel Extract, dat werkelijk hij dergelijke klachten bleek te helpen. 'Het is echt verbazingwek- kend, de pijn werd minder en ik had ook veel minder last van startstijfheid. We hebben onlangs besloten de operatie in ieder geval e jaar uit te stellen,' vertelt ze. Vooral in de voorjaarsperiode is het belangrijk dat je een sterk afweersysteem (immuunsysteem) hebt. Echter in ons voe dingspatroon komen we soms essentiële voedingsstoffen (vi tamines, mineralen, anti-oxidanten) tekort. Het gevolg: moe, lusteloos en 'niet lekker in je vel zit ten'. Om de weerstand van ons li chaam te versterken en ons im muunsysteem te activeren is er nu een nieuw speciaal voedingssup plement: Immune Action. Immune Action bevat een uitge kiende mix van o.a. vitamines, mi neralen, aminozuren, soja-iso- flavonen. Eén glas per dag is al voldoende om je weerstand te acti veren en te versterken. Pot a 500 g is rechtstreeks te bestellen bij Liberty Healthcare, tel. (035) 548 05 48. Vraag ook de gratis nieuwsbrief. Inderdaad blijkt dit middel heil zaam te werken bij gewrichts klachten Het bezit ontsteken gs- remmende- en pijnstillende ei genschappen en heeft daardoor een positieve werking op reu matische aandoeningen, zoals artritis, artrose en jicht. Het zorgt ervoor, dat de gewrichten soepeler worden en men minder last van stijfheid heeft. Bij ar trose kan met behulp van mos selextract het degeneratie pro ces worden uitgesteld. Ook bij fybromyalgie (ook wel weke delen-reuma genoemd) kan dit middel snel voor de nodige ver lichting zorgen. Bij artritis zul len de aanvallen minder fre quent voorkomen. Wapiti Mossel Extract In Wapiti Mossel Extract wordt uitsluitend de originele Nieuw- Zeelandse Groenlipmossel verwerkt Deze unieke mosselsoort komt alleen voor in de heldere, niet vervuilde kustwateren van Nieuw-Zeeland. Het zeewater in dit gebied is rijk aan stoffen zoals: o.a. kalium, magnesium en calci um. Deze vormen een belangrijke bron aan voedingsstoffen voor de Groenlipmossel. Het van deze mossel vervaardigde extract heeft een gunsti ge werking op het soepel houden van de gewrichten. Het verhoogt de elasti citeit van het steunweefsel en verbetert het uithoudingsvermogen. Wapiti Mossel Extract capsules zijn verkrijg baar bij« drogist, reformzaak en apo theek. Voor meer informatie: Emonta B.V., tel. (0512) 51 80 85. Mossel Extract NATUURLIJKE KRACHTBRON Melatonine tabletjes hebben een gunstige werking op onze slaapfunetie. In Amerika worden ze door 30 mil joen mensen gebruikt en in Nederland ook al door vele duizenden. Nu zijn er kleine tabletjes met pure melato nine te koop van het merk Liberty, die u makkelijk kimt innemen èn die niet duur zijn. Melatonine is een lichaamsei gen stof die, zodra het donker wordt, in onze pijnappelklier wordt aangemaakt. Naarmate we ouder worden (vanaf ons 40ste) of in stress-situaties neemt de eigen melatomnepro- ductie af, waardoor we moeilijk inslapen of slecht kunnen doorslapen. Het innemen van extra melatonine in de* vorm van tabletjes bevordert een natuurlijke gezonde nacht rust en zorgt ervoor dat 's ochtends uitgerust wak ker wordt. Ook voor mensen die onregelmatig leven of met een jetlag te maken heb ben heeft melatonine een gunstige werking op de slaapfunetie. Bestellen Liberty Melatonine is verkrijgbaar in een verpakking met 500 ta bletjes (0.1 mg) en kost slechts 29,75. U kunt het nu recht streeks bestellen en krijgt het dan binnen enkele dagen met de post thuisbezorgd. Voor be stelling of een gratis nieuws brief over melatonine: Liberty Healthcare, tel. (035) 548 05 48 (fax 035 548 05 45). Of kijk op www.gezondheidsnet.nl drogisterij/parfumerie Dorpstraat 10 - Holten Keizerserf 32 - Nijverdal Fit, slank en energiek met Hepagallin puur natuur artisjok extract - bevordert de spijsvertering voor een natuurlijke stoelgang verhoogt de vetverbranding Kijk op: www.gezondheidsnet.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 8