Back to the sixties-festival luidt triatlonweekend in Holtens Nieuwsblad mi Wegbelijning laat massaal los HHV: op Koninginnedag winkels 's ochtends open inbrekers stelen geld uit pand Dorpsstraat Mevrouw Duss-Bos is abonnee van de week Hardrijder raakt rijbewijs kwijt Drie inbraken bestelwagens Dief komt via listig plan achter pincode lerares Door samenwerking VVV, Bourgondiërs en Triathlon Holten: Doorrijden na ongeval A 1 IN DVT nummer Het Weer Openlijk vrouwelijk geweld in Dorpsstraat Droog Kieijssen b.v. u ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint hartens nieuwsblad DONDERDAG 16 MAART 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De Holtense Handelsvereni ging (HHV) geeft winkeliers het advies de winkel op Koninginnedag tot 13.00 uur open te houden. Dit werd maandag tijdens de Voorjaarsvergadering van de HHV in café De Biester na stemming besloten. Voorzitter Albert van de Maat geeft aan dat kort rond Koninginnedag, dat dit jaar op zaterdag 29 april wordt gevierd, meerdere dagen zijn waarop de winkeldeuren dicht blijven. Daarom gaf hij het advies aan de leden om op Koninginnedag toch cot 13.00 uur open te zijn. 'Op Paasmaandag zijn we dicht en ook op Bevrijdingsdag', licht Van de Maat toe. 'Een keer in de vijf jaar wordt 5 mei gezien als Nationale Feestdag. We hebben ooit besloten om ook dan dicht te zijn.' Johan Schuppert van Schuppert Mode denkt als een van de weinigen toch anders over het advies: 'Kunnen we niet beter de hele dag open zijn? Een echt winkelend pu bliek hebben we 's ochtends Van de Maat geeft aan dat de ochtendopening op Koninginnedag een com promis is. 'We waren eerder wel eens 'de hele dag geopend, maar achteraf kwamen er reac ties dat alleen de ochtend meer dan genoeg zou zijn geweest', merkt de voorzitter op. 'Het personeel heeft dan nog tijd om mee te doen aan de vele acti viteiten op die dag.' Omdat er op 'Smicisbelt niets wordt gehouden, is dit voor de HHV geen discussiepunt de winkels toch dicht te houden. Uit de toeristenbranche kwam het geluid naar voren dat aankomende toeristen wel de gelegenheid moeten krijgen boodschappen voor het weck end in te kunnen slaan. Na stemming bleek de meerderheid voor een sluiting vanaf 13.00 uur. Het advies geldt ook voor de supermark ten in Holten. Er werd in het weekeinde ingebroken in een woning aan de Dorpsstraat. De dader of daders' kwamen de woning binnen door de sluiting van een raam te forceren. Dit raam kon slechts bereikt wor den door een klimpartij, daar het zich óp de eerste verdieping be- Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke weck een abonnee in het zon netje. Duss-.Bos aan de Abraham Berghof 44 over kwam dit deze keer. Blij verrast nam zij het bonuspakket met verschillende surprises in ont- ok'kc Een bewoner uit Holten raakte afgelopen week niet alleen zijn rijbewijs, maar ook zijn auto kwijt. De man reed op de Provinciale weg N332 met een snelheid van 149 kilometer per Dit werd waargenomen door de videoauto. Verder bleek dat het kenteken van dc auto waarin de man reed, was geschorst. Dc auto is hierna op last van dc Officier van Justitie in beslaggenomen. Ook een inwoner uil: Dclden raakte zijn rijbewijs kwijt na roc- keloos rijgedrag. Ook deze man werd op dc Provinciale weg N'332 gesignaleerd. Hij reed met een snelheid van 135 kilometer per uur. Dit gebeurde op dezelfde dag als dat hij voor moest komen bij de rechtbank in Almelo. Daar moest hij zich verantwoorden Kennelijk had dit niet genoeg in druk op hem gemaakt. Dc ver wachting is dat: hij de eerste tijd zijn rijbewijs niet weer terug krijgt. Er vonden in de nacht van woensdag op donderdag drie inbraken uit bestel auto's plaats. De eerste diefstal vond plaats in cle Canadastraat. Nadat een ruit uit de auto werd ver wijderd, werd het gereed schap uit de auto gestolen. Een soortgelijke diefstal vond die nacht plaats in de Vcrzctstraat. Ook daar werd een ruit uit c,en bestelbus ge haald, waarna ook uit die auto het gereedschap werd wegge nomen. Een derde inbraak vond plaats in de Churchillstraat, waar de daders op gelijke wij ze een vijftal kettingzagen uit een bestelauto wegnamen. De totale schade bij de drie auto-inbraken loopt in de duizenden guldens. Of sprake is van een en de zelfde dader wordt momen teel door dc politic onder zocht. vindt. De gehele woning werd doorzocht. Uit twee spaarpotten 'van de kinderen van de bewoner, een geldkist en een portemonnee werd geld weggenomen. Van de daders is thans nog weinig be kend. In Bathmen vond op soort gelijke wijze een inbraak plaats. Of beide zaken met' elkaar te ma ken hebben, is nog niet bekend. Slltö .-;r> De belijning van defietssnggestiestroken op de parral/e/weg langs de Rijssenseweg richting SQvewbad Tvenbaarsve/d, begint massaal los te laten. Op sommige plekken is slechts nog een klem hoekje te tjen van wat ooit een streep moet gijn geweest. W.H. I 'cnek/aas van Gemeentebelang Holten legde dit voor aan wethouderJM. Stegëman. Hij heeft verzekerd ervoor te jprgen dat hiernaar qui worden gekeken. (Foto: Gert Perdon) Er heeft afgelopen vrijdag een diefstal uit een school plaatsgevonden. Uit een porte monnee van een van de leer krachten werd een portemon nee weggenomen,'met daarin onder meer geld en een bank pas. Nog voor dat de eigenaresse van de portemonnee de diefstal had gemerkt, werd zij gebeld door een persoon die zich uitgaf als iemand van de politie in Nijverdal. Deze stelde haar in kennis van de dief stal. Dc eigenaresse die hierdoor gc- heel overdonderd was, werd hier na gevraagd naar enkele gegevens. Door de slinkse wijze waarop het gesprek werd gevoerd, werd de benadeelde ook nog haar pincode ontfutseld. Dat de bellet niet echt iemand van Er vond afgelopen weekeinde een vechtpartij plaats aan de Dorpsstraat. Gaan de vechtpartijen meestal tussen jongemannen, dit keer was het de beurt aan een stel jongeda- Een Holtens meisje werd belaagd door drie andere datnes. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam, gingen de drie belagers er in eerste instantie als een haas vandoor, hun slachtoffer hevig bloedend achterlatend. Nadat de leek te zijn Mannenmode, een Fotoalbum van Novalux Van de Maat, een tas van Firma Broekhuis, een cd van de Oostelijke Weekbladpers cn waardebonnen van hoveniersbe drijf Mulder, Slagerij Brands, Albert Hcijn en Foto Mulder. Daarnaast nog twee toe-gangs- kaarten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate. (Foto: Gert Perdon) Voor de tweede keer vindt in Holten de Open Nederlandse Kampioenschappen Triatlon plaats. Dit jaar wordt dit spor tevenement op zaterdag 15 juli gehouden. Het is de zestiende editie van de Triatlon in Holten, inmiddels de grootste van Noord- en Oost- Nederland. De triatlon in Holten heeft zich ontwikkeld tot een meerdaags evenement en zal ook in 2000 weer worden omlijst door diverse activiteiten Na het openingsfeest op donderdagavond is er op vrij dag een jeugd Run-Bike-Run alsook een oefenwedstrijd tussen Heracles Almelo en het 'Holtens elftal'. En natuurlijk de traditione le Triathlon Ballooning, een hete- luchtballonnenfestival waarbij meerdere ballonnen het luchtruim kiezen. Bij het: Ópen NK zal weer een aantal atleten van wereldformaat aan de start staan. Dankzij het sinds 1997 bestaande Dutch ELI- TE Circuit heeft Holten elk jaar een startveld van allure. Zo waren in 1999 de latere wereldkampioen Dimitri Gaag uit Kazakstan en de Tsjech Martin Krnavek, tweede in het: ETU-circuit en vijfde bij het WK, aan de start. Samen met de Nederlandse triatlontop Dennis Loozc (eerste NK 1999), Casper van den Burg (tweede NK 1999), Eric van der I.inden en Guido Gosselink (derde NK 1999) zorg den zij voor een spannende wed strijd waarbij Krnavek als winnaar werd gehuldigd. Dc Tsjech heeft inmiddels zijn belangstelling al weer laten blijken en zal naar alle waarschijnlijkheid wederom aan wezig zijn. Bij de dames zullen de Belgische Mieke Suys (tiende in dc ITU-rah- king) en de Australische Tracy Hargreaves (winnares in 1998 en 1999) weer aanwezig zijn. Naast de acht startseries van het Nederlandse Kampioenschap zul len meer dan zevenhonderd deel nemers beginnen aan de recreatie ve kwart respectievelijk achtste De organisatoren Jos Kamphuis (Bourgondiërs,) Jan Nikke/s (W\-e Back to the sixties-festival op de Kalfs/ermahsweide. (Foto: Gert Perdon) Plendri Markvoort Triathlon Holten) v Op de A 1 vond afgelopen week een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een personenauto. De be stuurder van de auto reed echter door. Een geruige ging vervolgens na het ongeval achter de doorrijder aan. Evenals de gewaarschuwde politie, die dc auto signaleerde in de buurt van Deventer. Door de druk te in het verkeer lukte het die bestuurder in eerste instantie toch om r.c ontkomen. De au to werd enige tijd later alsnog in Arnhem gesignaleerd en daar werden de twee inzitten den aangehouden. Dit was pas mogelijk na een wilde achtervolging, waarbij het zelfs zo ver kwam, dat door dc achtervolgende poli tiemensen op dc daders werd geschoten. De daders zijn in gesloten. AUTO-INBRAAK Een be woner uit Nieuw-FIeeten meldde zich afgelopen week aan het politiebureau. Haar auto bleek opengebroken te zijn, nadat deze een dagje bij het station geparkeerd had gestaan. Het hele slot aan het bijrijderportier bleek te zijn verdwenen. Uit: de auto werd echter niets ontvreemd. de politie was bleek onder meer uit, dat dc bankrekening hierna werd geplunderd voor enige dui zenden guldens. Het is tegenwoordig bij iedereen bekend, waaronder ook de bena deelde, dat men geen pincodes door moet geven. Maar m dit ge val was de benadeelde dermate geschrokken en was het zo'n listig verhaal, dat het dc dader dit keer toch weer lukte om deze te ach terhalen. Naast deze benadeelde werd ook een andere leerkracht slachtoffer van dezelfde dader. Ook van haar werd een portemonnee weggeno men. Zij is echter niet benaderd door de verdachte. Van de ver dachte is een signalement bekend. Naar hem wordt een onderzoek ingesteld. Albert van de Maat Herman Beltma als bestuurslid afscheid van de HHV. Zie verder pagina 3 Het echtpaar Tuitert- Sluiter maakte onlangs het 60 jaar trouw aan elkaar zijn vol. Zie verder pagina 5 Vrijdag t/m Zondag teruggekeerd, werd het slacht offer ineens toch weer belaagd door een ander meisje. Ondanks de aanwezigheid van de politie bleef de belaagster haar slacht offer slaan en uiteindelijk was enig geweld noodzakelijk om haar van het slachtoffer af te halen. Een huisarts kwam ter plaatse, waarna bleek dat het letsel be stond uit een scheurtje in de wenkbrauw. De daders zijn bij de politie be kend. Tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt ter zake open lijke geweldpleging. Zon op in Holten Vrijdag op: 06:45 onder i 8:44 Zaterdag op: 06:43 onder, 18:46 Zondag op: 06:41 onder 18:48 Wolkenvelden en af en toe zon en meest droog. Vrijdag overdag vrij veel wolkenvelden afgewisseld door af en toe zon. Temperatuur 10.0 a 11.0 graden. Zaterdag en zondag minder wolkenvelden en perioden met zon. Zondag ligt de middagtemperatuur ligt rond de 9,0 a 10.0 graden. In de nacht en ochtend komt het kwik dicht bij of iets onder het vriespunt te liggen. Dit betere weer hebben we te danken aan een krachtig hoge- drukgebied dat zich geleidelijk in het weekend naar Zuid- Scandinavië verplaatst. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pagina: 3 24-uurs service géén rijbewijs géén belasting O—' Violierstraat 170 Almelo Tel. 0546-82 10 00 Ook voor gebruikt JDM - Titane - Amica - Aixam Ligier - Microcar RQETGERINK. OOK VOOROP IN KINDERSCHOENEN Onze hinderschoenmerken zijno.a.: •X-SEE BO-BELL GATTIN O •HUPSAKEE ELEFANTEN COMPAGNUCC1 triatlon. De belangstelling'om deel te nemen is overweldigend. De Stichting Triathlon Holten heeft daarom besloten dit jaar een extra startgroep (Nationale wed strijd) tc laten starten in bet water van dc Schipbeek. Op dit mo ment, ruim vier maanden voor het evenement, zijn alle recreatieve startserics reeds meer dan volge boekt. Wederom zullen meer dan tweehonderd Holtenaren dc strijd aangaan om het Holtens Kampioenschap. De Stichting Triathlon Holten is erg verheugd dat in 2000 het cir cuit weer bestaat uit vier wedstrij den, nadat in 1999, door het afha ken van dc triatlon in Roermond, slechts drie wedstrijden in het sa menwerkingsverband waren op genomen. In 2000 -zal de (kwart)triat:hlon van Almere, wel ke gehouden wordt op vrijdag avond *1 september, ook deel uit maken van het circuit. Hierdoor is de regel in ere hersteld dar de bes te drie resultaten meetellen voor het overallklasscment met een prijzengeld van 25 duizend gul den. De -triatlon in Holten is uitge groeid rot een meerdaags evene ment. Gestart wordt op donder dagavond met een groot feest op het vernieuwde Kalfstermatis- plcin. Onder leiding van dc Blues Brothers en dc .Swinging Sou!machine wordt er Back tot the Sixties gegaan. Gesteund door een veertien mansformatie op het: podium brengen ze hun Dedication Show. Een spetterende show waarbij bet publiek direct wordt betrokken en gezelligheid troef is. Zoals bij alle in dit weekend is de e groene toegang gratis. l-lct vrijdagavond programma speelt zich af op en rond sport park 't Vlctgoor. In de vooravond wordt gestart niet een Jeugd Rnu- Bike-Rnn van de basisscholen. Na de finish van deze jeugdatleten is er weder om de traditionele Triathlon Ballooning, een h eteluch tbalonnen- festival waarbij, elk jaar onder zeer grote belangstelling, meer dan tien ballonnen, waarbij weer enkele specials, bet luchtruim zul len kiezen. Het programma op vrijdagavond wordt besloten met een oefen wedstrijd tussen bet 'Holtens Elftal' èn Heracles Almelo. Onder leiding van bun kleurrijke en fana tieke coach Fritz Korbach en met enkele oud-Holtenaren in de gele deren zullen de Almeloërs er ze ker een leuke wedstrijd van willen maken. Tot slot wordt op zaterdagavond het Open Nederlands Kampioen schap afgesloten met: live muziek op Smidsbelr en een optreden van Denny Christian. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaat Hijmj betaalt voor dl abonnement 79.40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro 76.75perjaar (betaal

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1