Restantenmarkt m 24.99 18.99 9.99 57.00 M„ 89,90 Nu 99,®° Gall Gall Tens@ii Jacks Hemden m. 99,. Nu 49,90 Puli@wersi49.-159»- n„ 49®° Blazers 279.- 249,. Nu 75f- Cosftiunis 599- Pantalons 209,™ Paul Shark Albert Heijn Holten EIGEN RISICO NUL! I DRENTHEN Actie Zuinig Zuinig Aan Donderdag 3 februari van 9J00 tot 21.00 uur JaClCS 279»- 229,- 25% korting Ketel 1 jonge jenever 100 cl van 26.99 voor Gorter Jachtbitter 70 cl van 20.99 voor La Palma cabernet sauvignon 70 cl Rapel Valley Chili van 10.99 voor per doos a 6 fles 1 DONDERDAG 3 FEBRUARI 2000 HO 9 Na het eten belde ze Rob op, om met hem af te spreken wan neer ze naar de chinees zouden gaan. Hoi Rob, met mij." Ha Romi, alles goed meis je?" vroeg Rob. Ja hoor met jou ook?" ,zei ze. Ja tuurlijk. Nou vertel maar, waarom bel je?" vroeg Rob. Om een datum af te spreken voor ons etentje, natuurlijk." antwoordde Romi. -Na ruim een half uur legde Romi - tevreden de hoorn op de haak. Dat was geregeld, donderdag kwam hij haar om halfzeven ha- jen. Ze hoefde niets te doen: hij zou reserveren, maar gelukkig mocht zij deze keer betalen. Het had even zeuren gekost, maar uitein delijk was het ha-ar dan toch ge lukt. Romi wierp een blik op de klok en zag dat het al halfacht was. -Dan kun je nog mooi anderhalf uur huiswerk maken en dan op tijd naar bed', dacht ze bij zich zelf, en dat deed ze dan ook. Morgen zou Rob komen en dan wilde ze goed uitgeslapen zijn. De volgende dag werd Romi al vroeg wakker. Ze sprong uit bed en besloot dat ze Rob vandaag eens ging veras- sen. Eerst stapte ze onder de dou che en waste zich met Rob's fa voriete douche-gel, daarna deed ze haar mooiste kleren aan. Mam, wil jij mij zo even rollers zetten?", riep Romi naar beneden. jawel, maar eerst je haren laten drogen hoor!" ,riep haar moeder terug. Joep!" ,riep Romi nog vaag voor ze de trap naar haar ka mer opliep. Ze ruimde haar hele kamer op en deed de verduisteringsgordijnen dicht. Omdat het daardoor toch wel heel donker werd deed ze haar la valamp en de bureaulamp aan. Vervolgens liep ze weer naar be neden, naar de badkamer om haar haren te borstelen en droog te föhnen. Ze stormde de trap weer af en griste onderweg haar jas van de kapstok. Mam, ik ga naar de ga rage, de oude video ophalen." ,zei ze in het voorbijgaan nog snel te gen haar moeder. Wat zei je kind?", vroeg haar moeder'nog, maar Romi was al lang bij de schuur. Ze sprong op haar fiets en trapte naar de garage. Zoals altijd had ze weer ruzie met de garagedeur, maar na wat gemopper en gemorrel ging hij toch ook deze keer weer open. Waarom werk je toch altijd zo te gen, ik krijg je toch steeds weer open.", zei Romi tegen de garage deur, Snel stak.ze haar hoofd weer naar buiten om te zien of iemand het gehoord had. 'Ra-ar kind, wie praat er nou tegen een ga ragedeur? 'dacht ze bij zichzelf en grinnikte. Het koste haar even zoeken, maar na een paar dozen had ze dan toch de oude video gevonden. Ze bond hem stevig achter op haar bagagedrager, deed de garagedeur weer öp slot en fietste - iets voor zichtiger deze keer- weer terug naar huis. Gelukkig kon ze zelf de video aansluiten, dus hoefde ze niet te wachten tot haar vader Ruim 26 procent van Nederlanders heeft chronische ziekte Daantje Dartel Vanaf WA-extra wordt uw reparatie volledig vergoed zonder aantasting van no-claim! FOCWM Voor totale Autoschade Wheedwarsweg 3, 7471 GG Goor Telefoon 0547-27 49 07 Het enige adres in Goor voor uw voorruitreparatie! Stooktabel Twente voor de week van: 24 jan. 2000 tot n met 30 jan. 2000 Normaal Week- Totaal jaarverbruik streefverbruik streefverbruik invullen in kolom 3 invullen in kolom 5 800 m' 29 m3 323 m3 900 m' 32 m3 362 m3 1000 m1 36 m3 404 m3 1100 m' 40 m3 444 m3 1200 m' 43 m3 485 m3 1300 m' 47 m3 525 m3 '1400 m' 50 m3 565 m3 1500 m' 54 m3 605 m3 1600 m» 58 m3 648 m3 1700 m' 61 m3 685 m3 1800 m' 65 m3 727 m3 1900 m' 68 m3 767 m3 2000 m' 72 m3 808 m3 2100 m' 76 m3 846 m3 2200 m' 79 m3 887 m3 2300 m' 83 m3 928 m3 2400 in1 86 m3 969 m3 2500 m' 90 m3 1008 m3 2600 m' 93 m3 1050 m3 2700 m' 97 m3 1089 m3 2800 m' 101 m3 1131 m3 2900 rn' 104 m3 1169 m3 3000 m' 108 m3 1210 m3 3500 m' 126 m3 1412 m3 4000 m' 144 m3 1614 m3 4500 m' 162 m3 1816 m3 5000 m' 180 m3 2017 m3 5500 m 198 m3 2221 m3 6000 m' 216 m3 2420 m3 Meer weten? Kijk voor meer informatie op InfoTV (teletekst pagina 555-556). Of bel ons servicenummer. 0900 - 336 60 00 (6 cpm.). U kunt ook onze Internetsite bezoeken: www.edon.nl Als mensen ziek zijn, worden ze vaak weer beter, maar lang niet altijd. Ruim 26% van dc Nederlanders heeft een chroni sche ziekte. Velen van hen kun nen met behulp van bij voorbeeld een inhaler of een pilletje uitstekend functione ren. Binnen deze groep zijn echter 1,5 miljoen mensen met een ernstige chronische aan doening, zoals reuma, multiple sclerose, diabetes, cara of de ziekte van Parkinson. leven met beperkingen die door hun ziekte zijn opgelegd. Korrclatic is bereikbaar voor ieder een die informatie, advies of hulp wil. Een chronische ziekte heeft al lerlei gevolgen, die flink het in het da gelijks leven kunnen ingrijpen. Om die gevolgen zoveel mogelijk te be perken, is natuurlijk een goede medi sche behandeling nodig. Uit de ge sprekken die Korrelatie voert, blijkt dat mensen niet altijd goed op de hoogte zijn; er is veel onbekendheid over chronische ziekten en hoe men daarmee het beste kan leven. Een chronische ziekte vraagt om tege moetkoming vanuit de omgeving. Naarmate er meer rekening mee wordt gehouden, kunnen patiënten normaler leven. Dc samenleving is echter ingesteld op gezonde mensen. Het tempo ligt hoog en degenen die. het niet kunnen bijbenen liggen er al gauw buiten. Een vrouw vertelde -aan een medewerker van Koreliatic: „De eerste tijd vonden collega's het zielig en vervelend voor mij. Ik werd ontzien als dat nodig was en als ik weer vooruit kon, was iedereen blij. Maar daarna begonnen ze het steeds lastiger te vinden. Ik kon niet meer zoveel als de anderen en daar werd ik toch op aangekeken". Een chroni sche ziekte geeft vaak ook onduidelijkheid; wat kan deze pa tiënt wel en wat niet; waardoor gaat het slechter met hem en waardoor juist beter? Er is soms geen peil op te trekken. Een vrouw: „De meeste mensen snappen er niks van. Ik neem het ze niet kwalijk, want ik snap het zelf ook niet altijd. Wat ik dc ene dag niet kan, kan ik de vol gende dag weer wel. Het is on berekenbaar en daarom weten ze niet goed wat ze met me aan moe ten". De gevolgen van een chroni sche ziekte kunnen sterk verschillen van persoon tot persoon, van perio de tot periode en van moment tot moment. De mogelijkheden en on mogelijkheden variëren en dat vraagt een flexibele opstelling. Eert man verwoordde dat zo: „De ene keer verwachten mensen meer dan ik kan waarmaken, de andere keer minder. Beide is even onprettig, voor ieder een, Her zou fijn zijn als ik zelf het tempo kon aangeven, want dan kom ik het verste". Mensen met en chro nische ziekte krijgen het nodige voor de kiezen. Ze moeten wennen aan nieuwe beperkingen, een andere le vensstijl ontwikkelen, voldoende hulp zien te regelen. Dc relatie met hun partner en anderen kan onder druk komen te staan, het vinden of houden van een baan kan een pro bleem blijken, sociale contacten of hobby's kunnen wegvallen, enzo voort. Onder chronisch zieken en hun partners bestaac veel behoefte aan informatie en aan sccun om het allemaal zo goed mogelijk voor el kaar te krijgen. Korrelatie kan hen de weg wijzen. Veel mensen worden door Korrelatie verwezen naar pa tiëntenorganisaties. De prakrijk wijst uic dat zé daar vinden wat ze zoeken: informatie over hun ziekte en behandelmogclijkhcdcn en steun van mensen die precies weten waar ze het over hebben. Bel voor infor matie: Korrelatie 0900-1450 (30 cent per minuut). Korrelatie is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 22.00 KUNST Prils kt m d'r neet ex xndetuut, jantje zx )l met ric xxn in 'n optoch van 't schtxjlfixs. Andere joam had hee allied l<ans ezcen urn d'r x jn- detuut te kornn. I -lee had z/x geraamd rx x at gpn tied Mcar dit joar kon het d'r neet vuur- bfj. Moo en Jantje hadn net zot j large cxcun.1 tot hcc tt x r'cgxvn had Mcar ja! Wat mossc uutprakkizeem? V< >Ue watk w >1 hcc cfr neet met hebn, zxxis vetsiem ma dalias of heet Det was voste volk: wark.Tr en kreeg Itee in eens 'n idee.Jantje zol madtxtn as 'Jantje AppeFFrits zx xh 'n paleten 'n paar pmscxJn op, timmetn 'n stuk karton rp 'n paar kjes at de oondetgroond vuur 'n sdiilclciscuk was kbar. Toen mos d'r nog wat op'cschildcnJ wordn. 't Mos natuurluk 'n modem stuk wotdn. Frits had hittendoarrxjg'npaarpik jes varve stoan en sung ievaug an't walk 't Magereg wonrin V/agd'rncgpl ringend urn, want hee had mccrekxjnkcre as kxhtc vatve gpbtuukt Hier cn doar streek het: met 't pxn- sod nog is links at rcchisd'n xtvahen en trxn gpoidn hcc van de veene nog'n kladde ledite varve d'r teagnan cn de'AppeTwas kk r,ir. En zoo leup Jantje met in 'n opttxdt 'n Alpnomutscop, 'n jasje an woerde muuwn ofchaak! waam, 'n palet met penscdn ai ra- tuuriuk 't sriiüdctiqe in de haandn 1 xntjantje rx av de tweede pries winn. )p 't schc xjlpldn kwam de cxxidawiczer noar Irits en Jantje hen, 'Heeft U dat geschilderd7, vrcug dc (xjnderwriezet Joa',zea Frits 'Fn wat bete kend hei?'. Toen mos Frits nog gruw wat uutptakezeem 1<id<',ziea hee,'ajgxxJ kiekt, kö'j hier de vaag: kontr xan zeen van 'n Ixxxt- je op de levenszee'. T< xn wees hee op 'n paar doonkerc strcepn cxmcloan: Da Ixnt wrak- stukn. Zo'n bootje hefvt llle te verduum.' Idee wees op clc klodder lechte varve Det is dc dreiging van dc atoombom.' rats sion zdf vastddvan'tvahaal f)e xxbwxyer was IxLrrx xil x jnderde irxliuk "Magik het hd> ben?' Frits gif met een tojaal gdxaar de 'AppcTweg Dc<x xxlowie/erguigck ge lukkig ma zx_n schiklerieje rx xtr zien m x hen, want cBevvast xrvu'ekomn um 'tsdx x J- fêes van de zx kine te zool Tt xn hcum 1 rits van de coin mvcr'tlx ritje op de levensree en de an xmbom. Xh, xh, dadi I 'rits, was den cxindervvicrer van boavn mcar vviczer. Xutxhgsrmrns dach I rits k xit ik is kx*, de tdx x ile k x pa Hee Irek is duur't taam ui zg zien'mcestmvuk'hargn Tt xn dadi I rits, as now de sdx x kirrpeaeur is ri keer kurrp cn zut da sehlbstuk,dan dörfi hoe natuur luk nea te vtoagr Wat betekend dat7 Dan zol 't na liekn of hcc minder vastaand hef van kunst as zien oondetgeschikte. wmkt davolgns 1 rits. G.J. GavedinkNijhuis RESTAURANT 'DE POPPE' Recreatieoord en Zalencentrum Holterweg 23 - Tel. 0547 - 361206 Markelo Bruiloften Partijen Familie-diner Koude/warme buffetten A la carte Reünies Personeelsfeesten Airco in div. zalen State of Art, Arrow, Giordano Diverse kleuren 3-deiig. zwart e«i marine (mos enkel® maten) I Wol, polyesther. Marine, antraciet enz. PoSo, rood© hals® O.a. marine en rood boodschappenlijstje Sperziebonen, 500 gram 2.69 Stimorol multipacks, pak 5 stuks -34j9"2.99 Zeelands' Roem verse mosselen royal, met gratis mosselkruiden, bak 2 kilo- 0235 9.50 Cfl Olijfolie, o.a naturel of mild, fles 0.5 liter Cfl Braadworst, 500 gram 6.25 4.25 Cfl Gekookte Gelderse worst, 100 gram -i Vers van't mes: Brie Président 60+, 100 gram ®«xv -4 Cfl Brabants plaatbrood, o 6.90 A.29 1.19 .1.99 -2,79 «*5.99 Maggi aardappelpuree, a la minute, voor ovenschotels of stamppotten, per doos Cfl Extra jam, aardbeien, abrikozen of frambozen, pot 450 gram rl.99 Cfl Krenten- of bruine rozijnenbollen, 0 on zak 10 stuks 1.69 Cfl Mini frites, zak. 1 kilo CflPerla mild snelfiltermaling, n verpakt, 4 x 250 gram 02^6" JLU.UU Cfl Banket, o.a. roomboter vruchtengebak Lassie toverrijst, 2 pakken a 400 gram 3 halen, 2 betalen: Andrélon shampoo, crèmespoeling of -voeding, alle soorten, 3 flacons a 300 ml naar keuze 4-29: Lotus 3-laags comfort plus toiletpapier, 2 pakken 6 rollen 44 s-2.92 11.98 s8.98 ,1.99 Grotestraat 2 - Rijssen Marino, Spaanse wijnen, 4.49 3 halen, 2 betalen: Spa Reine mineraalwater koolzuurvrij: 3 flessen a 1.5 liter Liptonice, regular of light fles 1 liter Smiths lites, paprika of naturel, zak 170 gram «*2.78 -269 1.99 2-39 1.99 Stuk goedkoper geworden: cfl Kipfilet, verpakt kilo vroeger 17.90 - voortaan 15.90 deze week XU.^U CflGoudse kaas jong 48+, kilo vroeger 12.50 R OR voortaan 11.50 deze week O.^O Calvé pindakaas, pot 350 gram vroeger 2.45 1 -in voortaan 2.35 deze week 1. Ï7 Amstel bier, krat 24 flesjes a 0.3 liter vroeger 17 59 -j o Qr voortaan 16.95 deze week XX..UÖ

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 9