Holtense hoogtepunten in beeld Holtens Nieuwsblad U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint NljEUWJAARSByiIN&OMST Holtense politiek 1998 Selectie van enkele opvallende plaatselijke gebeurtenissen in 1998 IN DIT Kwaliteit staat voor VT1 een scherpe prijs... Sterk in maatwerk Oudejaarsdag gesloten! Elsenerstraat 47a, 7461 DM Rijssen Tel. 0548-54 35 33 schuifdeurkasten zelfbouwkasten sierbeslag wand- en plafondbekleding radiatorbekleding deuren lambrizeringen laminaat*-1 bedden geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze b< het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede f 76,75 per jaar (betaalnijze: automatisch) alles te beleven. Een Op Koninginnedag viel er in Holten rommelmarkt, toneel, muziek en Muziekvereniging HMV verzorgde 's avonds op Smidsbelt anderhalf uur durende taptoe. Feest was er voor de Haarschool. De lokalen van de openbare basisschool aan de Ab Jansenstraat werden voor het eerst in het startende schooljaar van 1973 in gebruik genomenVijfentwintig jaar later vierde de school dit in november met tal van activiteiten. Wethouder M.F. Spijker opende de feestweek :t het symbolisch loslaten van duiven. Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die op maandag 4 januari 1999 vanaf 19.30 uur gehouden zal worden in het gemeentehuis. Om 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak houden. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester, J. P. Stegeman D. J. Verhoeven Nijverdal Kerkstraat 40 Tel. 61 09 00 Di. t/m za. open v.a. 10.00 uur I Holtens Nieuwsblad WOENSDAG 30 DECEMBER 1998 Abonnementsprijs f 79,40 Losse nummers f 1,65 Voor de Holtense politiek het nationaal niet zo best werd liet jaar 1998 gcken- ging met de populariteit van merkt door belangrijke ge- D66. D. van der Torre beurtenissen. Dc raadsver- moest dan ook als enig kiezingen in maart zorgden raadslid de aftocht blazen, voor een rigoureuze herin deling. Dit geldt daarnaast Een ander politiek item dat ook voor de gemeente zelf: vooral dit jaar speelde, was een samengaan met Rijssen de gemeentelijke hcrinde- is weer een stapje dichterbij ling. De provincie had een na het besluit van de Twee- samengaan van Holten met de Kamer. Rijssen uitgesproken, maar Het was voor de raadsleden Verhoeven en de zijnen lie- een komen en gaan. Velen ten het daar niet bij zitten, bleven zitten, maar de ge- Met man en macht werd het meente kon ook enkele raadsstandpunt naar buiten nieuwe verwelkomen. Ge- gebracht: samen met Rijs- mecntcbclang werd gede- sen, maar dan wel met nog gradeerd tot oppositiepartij, een derde partner. Gemeen- waardoor E. van Schooten tebelang hield het bij alleen zijn wethoudërszetei moest een fusie met Bathmen. Nu afstaan. J. Soepnel hield het de Tweede Kamer heeft be- raadslidmaatschap voor ge- sloten Holten alleen met zien. Enkele anderen deden Rijssen samen te laten gaan, hun intrede: Willy Venek- lijken de andere opties be laas en Lous van Dijk. keken. Toch geeft dc ge- Andere nieuwkomers wa- meente niet op en probeert ren: M.F. Spijker (VVD), te onderhandelen met Ka- R.M.C. Delahaije (PvdA) en mcrledcn, om toch een der- G. V'ibbelink-Roelvink dc partner niet uit het zicht (WD). De eerste twee als tclaten varen, wethouders. Als derde wet houder werd J.A. Stegeman Het Nationaal Park heeft (CDA) gekozen. ruim baan gekregen. Heel lang was hier grote onzekcr- Waren het er in de vorige - heid over. Doordat enkele raadsperiode maar twee, nu grondeigenaren zich niet heeft elke regerende partij konden vinden in dc gestel een wethouder tot zijn be- dc eisen, waardoor de kans schikking. Drie dus in to- bijna verkeken leek. Ook taal. Dit voorkomt onenig- omdat de besprekingen met heid en ongelijkheid tussen dc grondeigenaren op niets de partijen. Bcrtus Rcnsen uitliepen. Het moment om hield de politiek voor ge- een besluit te nemen over zien, zodat M.F. Spijker de doorgang, kwam angstig deze functie voor zijn partij dichterbij. Als de nood het nu vervuld. hoogst is, is dc redding na- D66 mocht na tier jaar als bij. Zo ook hier. Door dc oppositiepartij in de raad, opstandige eigenaren uit tc de kleedkamers opzoeken, sluiten, blijkt het mogelijk Zoals ze waren gekomen om het predikaat Nationaal door de landelijke hausse Park toch aan een deel van van deze partij, zo verdwe- dc Sallandsc Heuvelrug te nen ze ook weer doordat geven. De nieuwe ploeg wethouders. Vlnr: M.F. Spijker, R.M.C. Delahaije en J.A. Stegeman. Holten, kerstavond 1998. Brandende kaarsen op het Canadese veld Aandacht van de landelijk media was er in mei bij de onthulling van het gedenkteken ter nagedachtenis aan Marinus Stevens. De achttienjarige ondergedoken Apeldoorner die op 14 oktober 1944 tijdens een Duitse razzia werd doodgeschoten. Op dezelfde datum van dit jaar werd het monument aan de Haarlerweg tijdens een korte plechtigheid officieel overgedragen aan de Stichting School- en Volksfeesten Espelo. Daarbij adopteerde de Bosschool de gedenksteen en zal zij er jaarlijks een korte herdenking houden. In samenwerking met de basisschool, de stichting, buurtbewoners werken de initiatiefnemers van het monument aan het herstel van de schuilplaats in de bossen achter het gedenkteken. De Stichting Triathlon Holten bewees bij de veertiende editie van het sportevenement klaar te zijn voor de Nederlandse Kampioenschappen die zij komend en het daaropvolgende jaar mag organiseren. Twee belangrijke graadmeters voor de triatleten die in het jaar 2000 deel willen nemen aan de Olympische Spelen in Sydney. De Holtense Triathlon leverde dit jaar twee Australische winnaars op. Tracey Hargreaves bij de Elite-dames en Peter Robertson (foto) bij de Elite-heren. Naast deze successen was ook nu weer het binnenhalen van de Holtense deelnemers een groot sportief spektakel. Holtens Kampioen 1998 werd Erik Jansen. In het voorjaar begonnen bij Woon- en Zorgcentrum Diessenplas de werkzaamheden voor een ingrijpende verbouwing. Het centrum tierde tevens haar vijfentwintigjarig bestaan. Zij deed dit vooral binnen de eigen muren, waarbij onder andere de wensen van een aantal huidige bewoners op een bijzondere manier werden vervuld. Jaaroverzicht Op dc rand van 1998 ccn overzicht van een jaar Hol tense hoogtepunten in beeld met een mondjevol woorden. Een greep uit de politiek, sport, jubilea en personen die een punt zet ten achter hun functies in het Holtense maatschappe lijke leven. Het gaat hier om een selectie. De redactie is zich er van bewust dat er in 1998 ook vele andere, vaak persoonlijke, hoogtepunten zijn geweest. Maar de ruim te is beperkt, dus keuzes moesten er worden ge maakt. Tekst: Peter Bulthuis en Ton Hofman. Foto's: Johan Bolink, Peter Bulthuis en Ton Hofman. De redactiemedewerkers van het Holtens Nieuws blad wensen de lezer een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 1999. Expositie In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp wordt maandelijks een tentoonstelling ingericht met werk van zowel professionele kunstenaars als amateurs uit Holten en omgeving. Van 4 januari tot 15 februari exposeert in dit verband Jenny Egberts - Renshoff met voorname lijk aquarel, olie en gouache's. Haar werk is te bekijken op werkdagen (behalve op maandag) van 09.00 uur to 1700 uur. Voor informatie: SoCuWE, telefoon 0548 - 362755. Touwtrekken Touwtrekvereniging OKIA houdt op zondag 10 januari 1999 weer haar jaarlijkse gewichttouw- trektoernooi. Dit toernooi vindt plaats in Het Bonte Paard te Dijkerhoek en start om 11.00 uur. Er wordt in verschillende klassen getrokken: jeugd tot en met zestien jaar, jeugd tot en met negentien jaar, dames, heren plaatselijk en heren wcdstrijdklasse. Een ploeg bestaat uit vier personen en een coach. Opgave is mogelijk bij het secretariaat van OKIA, G. Meesterbcrends, Broekweg 16a, telefoon 0548 - 364521 Toernooi Bij SV Holten wordt op 31 de cember (oudejaarsdag) weer het oudejaarstoernooi gehouden. Dit toernooi is voor de A-,B-,C-jeugd. Alle spelers dienen een rood en een wit T-shirt mee te nemen. Het toernooi begint o;-> 9.00 uur. De deelnemers dienen om 8.30 aanwezig te zijn. Receptie De z.v.v. Blauw Wit '66 houdt op zaterdag 2 januari haar nieuwjaarsreceptie. Net als an dere jaren heeft de bijeenkomst een informeel karakter. Voorzit ter Wim Klein Nagelvoort zal rond de klok van 16.00 uur kon het woord voeren. Alle belang stellenden worden vanaf 15.30 uur verwacht in het clubhuis op sportpark 't Vletgoor. Oliebolcross Het startsein voor de alweer zevenentwintigste editie van de oliebollencross van de SV Holten klinkt op zondag 3 januari om 10.00 uur. Deze crossloop voor jong en oud op en rond het sportpark Mcermanskamp wordt steevast op de eerste zondag van het nieuwe jaar gehouden. Iedereen kan meedoen op de afstanden van twee tot en met den kilometer. De indeling is als volgt: 10.00 uur, 2 kilometer, 7 tot en met 9 jaar (poffertjes) en 10 tot en met 12 jaar (appelflappen); 10.30 uur, 4 kilometer, 13 en 14 jaar (pannenkoeken), dames 15 tot en met 34 jaar (roomsoezen), heren 15 tot en met 34 jaar (kroketten), 35 jaar en ouder (bitterballen); 11.15 uur, 6 km, 15 jaar en ouder (oliebollen); 11.15 uur. 10 km, 15 jaar en ouder (krakelingen). Inschrijven is mogelijk vanaf een half uur voor het begin van de wedstrijden. Voor inlichtingen: 0548-366319. /wfeckpnd weers x-rwm-hliti" Met de jaarwisseling kan er wat regen vallen, maar dit is zeer plaatselijk. Nieuwjaarsdag blijft het overwegend droog, het is wel bewolkt, de zon schijnt zo nu en dan. Ook de dagen er na blijft het nog zacht. De nacht- temperaturen schommelen tus sen de 1.0'C en de 3.0'C. Over dag komt de temperatuur uit op zo'n 6.0'C a 7.0'C. Prettige Jaar wisseling. Weerman, Freddie Paalman

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1