quarius Bewegen volgens oude Chinese leer OonkO Holtens Nieuwsblad 4/ HOLTEWS NIEUWSBLAD Uit het politierapport In kelder van dorpshuis proeven aan beginselen van T'ai Chi Ch'uan - - Espelo met site op Internet Trekking verloting HGK Wil 1 ll IM HERFST-WINTER collectie |9|-'99 kerkdiensten medische diensten van dag tot dag DONDERDAG 1 OKTOBER 1998 Twee personen hebben op 23 september aangifte gedaan van diefstal uil de kleedkamer van de sporthal, lien persoon mist zijn portemonnaie met enkele tientjes als inhoud. De andere aangever mist enkele guldens. In de vroege ochtend van de 23 september verloor een vrachtwa gen op de Rijssenscweg een groot deel van de lading. Deze lading bestond uit onderdelen van gevcl- elementen. De aanhangwagen achter de vrachtwagen was gaan i slingeren, waarna de lading op het j wegdek terecht kwam. De rijbaan was enige tijd gedeeltelijk ge- stremd. Er moest een kraanwagen J aan te pas kt>men om de elementen j van de rijbaan te verwijderen. De schade aan deze elementen was aanzienlijk. Op de Markeloscweg werd in de- avonduren van dezelfde dag een hond, vermoedelijk een Golden Retriever, aangereden door een personenauto. De hond overleefde het ongeluk en verdween spoor loos. Het dier is waarschijnli|k wel gewond. De politie wil graagwetcn van wie deze hond kan zijn. Op 24 september vond een ver keersongeval plaats op de kruising Dorpsstraat-Sta tionsstraat-Laren- seweg." Een fietser kreeg geen voorrang van een automobilist. De fietser liep enkele lichte verwon dingen op aan zijn been. Omdat een autobestuurder in slaap viel, botste hij op 26 september op de Al tegen een vangrail. Na de klap was hij weer klaarwakker, maar kon niet voorkomen dat zijn auto rechts de rijbaan afschoot en in een bermsloot belandde. De auto werd ernstig beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. In een onoverzichtelijk bocht in de Landmansweg weck op zondag 27 september een motorbestuurder te veel uit naar links en botste nagenoeg frontaal tegen een tegenligger, in dit geval brom- lictsbëstuurder. Beide betrokke nen kwamen te vallen. De brom- fiètsbestuurder liep lichte verwon dingen op aan zijn arm. De- echtgenote van de motorbestuur der die als passagicre meereed, werd per ambulance vervoerd naar een ziekenhuis. Zij bleek kneuzin gen te hebben over het hele lichaam, maar kon nog dezelfde dag naar huis worden ovcr- gebracht. Gevonden/ver loren voorwerpen Gevonden: tas met medicijnen; i witte damestas met kunstgebit; j sleutel aan rode label; autosleutels; bruine Batavus damesfiets; jong poesje,zwart/bruin/wit; twee sleutels w.o. een Honda-autosleuteL Verloren: twee zwarte jonge katjes; zilveren schakelarmband; bruine Sparta damesfiets; gouden schakelarmband. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad pers BV, behorende tot Wegener Arcade NV, in samenwerking met de stichting 'Holtens Nieuwsblad'. Stichtingsbestuur W H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Holten, tel. 0548 - 36 30 22. Directie: J .V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41, 7513 GA .Enschede, tel. 053 - 4 84 24 50. Orders worden afgesloten en uit gevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gede poneerd bij de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Ensche- Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG. Holten Tel. 0548 - 36 38 03. Fax. 0548 - 36 64 97. Openingstijden redactie: Elke maandag van 9.00 tot 12.30 Eindredactie: Ton Hofman tel. 06-515 79 486, bij noodgevallen 0546 - 82 66 95. Redactionele medewerkers: Peter Bulthuistel. 0548-36 67 99, tel mobiel 06-54 93 58 41 Joke Oostervelt, tel. 0548 -36 11 Meteorologisch medewerker:.: Freddie Paalman, tel /fax 0548- 364007 (voor alle weerinformatie) Voor vragen en tarieven: tel. 0548-519797 fax 0548- 519798 Advertentie-adviseurs: H Schotterl, tel privé 074 - 2 42 86 06. O. IJspeert, tel. privé 074 - 2 77 20 58. Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 0548 - 36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur. Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis, Aal- polsweg 6, 7451 HK Hollen, tel. 0548 - 36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur. Na een uur lang zelf in de weer te zijn geweest kijken de cursisten in een ademloze stilte naar de haast minimale bewegingen van de docente. Het resultaat van jarenlan ge oefening in de oude chinese bewegingsleer. Een proefles T'ai Chi Ch'uan in dc vernieuwde en warme kelder van dorpshuis De Boschkamp. Op dc bar liggen folders met informatie over de cursussen die docente Laura Stone verzorgt. „Dc langzame, zachte en vrien delijke bewegingen van T'ai Chi Ch'uan zijn als de golven van de- oceaan. Ze rollen aan en ver vloeien weer en brengen zo een ononderbroken stroom van energie voort". Woorden van grandmaster William C.C. Chen, de leermeester van dc uit dc Verenigde Staten en sinds drie jaar in De\ enter wonende Sto ne. Op uitnodiging van het Soci aal Cultureel Werk zal zij dit najaar een beginnerscursus in dc in het Verre Oosten beoefende- bewegingsleer geven. Een leer waarbij oen combinatie van me ditatie en beweging centraal staat. Na een korte introductie van één van de medewerksters van de Boschkamp is het tijd voor dc proefles. Laura Stone nodigt haar potentiële Holtensc cursis ten uit om een grote kring te vormen. Aan de overwegend deelnemende vrouwen, maar ook enkele mannen, de vraag om zich kort voor te stellen en de eventuele deelname aan dc cursus ie motiveren. Een aantal heeft goede ervaring met voga en hoopt dit ook met het T'ai Chi Ch'uan te hebben. Ook her leren ontspannen en het vinden van rust worden genoemd. F.cn mannelijke deelnemer heeft over het antwoord nagedacht. „Ik wil de energiehuishouding in mijn lichaam in evenwicht brengen", antwoordt hij. Laura Stone lacht breeduit. „Ja, mooi", zegt ze terwijl ze de cursist toestemmend aankijkt. Het zoeken van een prettige, ontspannen houding is de eerste stap. Allereerst dc juiste stand van de voeten. Met gevoel voor acteren demonstreert de cursus leidster de diverse manier waar op mensen zich voortbewegen. Dc voeten in klokstand tien voor twee of dc manier waarop veel mensen moet de voeten naar binnen lopen. „Het gaat erom om dc voeten parallel te heb ben", geeft ze tenslotte aan. Be langrijk daarbij is ook dat de voet op bepaalde punten con tact heeft met de aarde. Dan is de rest van het lichaam aan de beurt. „Probeer een midden te vinden, buig eerst naar achteren en kom terug naar het punt waarop je het prettig vindt om tc staan. En naar voren en kom terug." De cursisten volgen het voorbeeld van de cursusleidster. Nog wat onwennig, omdat dc houding nog niet overeenstemt met de dagelijks stand van het lichaam, luisteren ze verder naar de uitleg van de volgende oefe ning. Er worden stoelen bijge haald. Buigen door de knieën tot bijna zithouding, waarbij romp en hoofd zov eel mogelijk zich in een rechte lijn ten opzicht van elkaar dienen te verhouden. Dc bewegingen worden uitgewerkt. Handen en armen gaan mcc- docente L Stone. ademloos de bewegingen doen en er ontstaat zowaar een' eerste patroon van een bewe ging uit de T'ai Chi Ch'uan. Wederom volgen de deelnemers stap voor stap de vloeiende be- wegingen van hun voorbeeld. Bij het zelfstandig proberen ra ken velen echter al gauw de volgorde van de minimale han delingen kwijt. Maar Stone moe digt haar procfeursisten aan. „Gedurende cursus zullen wc dc oefeningen steeds weer herha len. Dus als je dc bedoeling niet meer in je hoofd hebt zitten is dat voor dc volgende keer geen ramp", verklaart ze met over heersend Engels accent Nadat een laatste beweging waarbij gebalanceerd moet wor den op één voet met een been naar achteren en de armen ge spreid als een vogel in zweef vlucht in het kort aan bod is gekomen, besluit de gediplo meerde en door de Stichting Taijiquan Nederland erkende docente tot een demonstratie. In nog geen tien minuten laat Stone zien wat de Oosterse be wegingsleer inhoudt. Een adem loze stilte en een gevoel van rust overheersen in de inmiddels door dc vele inspanning opge warmde ruimte, terwijl dc geoe fende met schijnbaar absolute r„.„ r»- B* - rd UJ 2J^ r-jA 6 GL V Itogw oir "1 w .site van d, Hollens, HmWW AamrtajyS DlSLhaol Hu Trefpunt lundrrlropflcrii f'ïïki' Buurtschap Espelo heeft sinds kort een eigen site op Internet. Deze site bevat een schat aan informatie uit en over de Holtense buurtschap compleet met een dagelijkse weersvoorspelling. Espelo Online, dc naam van de site, is in eerste instantie klein opgezet, maar heeft in korte tijd al een behoorlijke omvang ge kregen. Zo bevat de site actuele informatie, een agenda, een ru- Op donderdag 24 septem ber 1998 vond, onder toezicht van dc Rijkspolitie, dc trekking Holtens Gemengd Koor plaats. Opdc volgende lotnummers zijn de prijzen gevallen: De hoofdprijs, een dames of herenfiets, viel op lotno. 0394; de tweede prijs, een wereldontvanger op lotno. 1839; derde prijs, een snoerloze waterkoker op 0275; vierde prijs, een koffiezetapparaat op lotno. 1278. Vcrdcrviclen er prijzen op de volgende lotnummers: 1437; 011~; 0278; 1229; 1892; 0617; 0174; 0171; 1238; 1830; 0637; 0109; 1246; 1422; 0077; 0962; 1180; 0007; 0690; 1043; 1250; 0119 en 1297. De prijzen zijn inmiddels thuisbezorgd. Winnaars die hun prijs niet hebben ontvangen, kunnen zich wenden tot het secretariaat: Churchillstraat 38, telefoon 362360. Iedere maandagavond repeteert het koor in het repetitielokaal van HMV aan dc Dorpsstraat van kwart voor acht tot kwart voor tien. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje tc komen nemen. Daarom ontvangt u bij aankoop van een Baltimore- of Stretchtop waterbed een 2-persoons kwaliteitsdekbed kado t.w.v. bijna U vindt ons nu 1 deur eerder op nr. 33 M waterbedden Bornerbroeksestraat 33-ALMELO - (0546)455043 Smidsbelt stond afgelopen zaterdag vol met bloemen en planten. Op het dorpsplein werd namelijk voor de tweede keer een najaars tuin- en bloemenmarkt gehouden. De vele aanbieders zorgden voor een ruim aanbod. Foto: Johan Boiink Maandagmiddag Schoenmode open Grotestraat 75, Goor. Tel. 0547-27 21 80 briek historie en een adressen bestand. Kinderboerderij Don- dertman heeft ook een plaats gekregen, maar dc inhoud van deze bladzijde is nog in ontwik keling. Op de openingsbladzijde is een gastenboek opgenomen waarin de bezoekers aan de site een bericht kunnen schrijven. De actuele weersverwachting wordt verzorgd door de Holten- se weerman Freddie Paalman. Het internet adres: http://co- me.to/espelo. Lezingen De Stichting SoCuWe start op maandag 5 oktber in het dorps huis met een serie buitenge woon interessante lezingen on der de veelzeggende titel 'het heelal'. Het gaat om totaal twin tig avonden, waarvóór SoCuWe diverse zeer gcrenomeerde spre kers naar Holton hooft weten re halen. Aan bod komen zaken als het ontslaan van het heelal, ster renstelsel, wat maakt de aarde zo bijzonder, het wel en wee van de telescoop en dc- dichtstbijzijnde hemellichamen. De lezingen worden telkens op maandag in de ontmoetingsruimte gehou den van 20.00 rot 22.00 uur. De kosten voor dc serie bedragen 200 gulden. De belangstelling is aanzienlijk, toch zijn er nog en kele plaatsen beschikbaar. Wie dus alsnog verzekerd wil zijn van plaatsing wordt geadviseerd zich zo spoedig mogelijk aan te melden. SoCuWe is op werkda gen bereikbaar in De Bosc hkamp, telefoon 0548 - 362755. Speelgoed Het Inucucomitc dat met een aantal vrijwilligers momenteel het transport voorbereid voor een grote kleuterschool in Roe menië is bezig met het maken van onder andere poppenmeu- beltjcs. Men zou graag nog wat speelgoed hebben. Gedacht wordt daarbij vooral aan blokken, poppenkleertjes, speelgoedautootjes en dergelij ke. Daarnaast vraagt de organsi- satie om hulp bij het naaien van gordijnen voor die kleuter school. Nadere informatie en aanmel ding bij: II. Charles Vogcly, Pas toriestraat 35, telefoon Ö548 - 362334. Financiële steun voor dit hulpproject, met name om het vervoer te financieren, is van harte welkom op bankrek. 32.85.67.531 ten name van Inu cucomitc. Ned. Herv. Kerk: Zondag 4 oktober: 9.30 uur, ds. A.|. Leerink, gezinsdienst van Schrift en Tafel. Ncvcndien- sten. 19.00 uur, Cand. Mw. J.G. v.d. Boogaard uit Rijssem, Open Dcurdienst in Dc Kandelaar. Collecte in dienst: diaconie. L'it- gangscollectc: Kerk en Israël. Oppasdienst: Mevr. Stocvcn- belt. Rein Ymker. Dijkerhoek: Zondag 4 okto ber: 9.30 uur, da. JAY den Her tog, m.m.v. het kerkkoor. Geref. kerk: Zondag 4 okto ber: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, Cand. mw. J.G. van dc Boogaard, Rijssen Open Dcurdienst. Collecte in dienst: Kerk en Israël en Land. pasto raal werk. Tweede collecte: Ren te en Aflossing. Kinderneven- dienst groep 2 en 3 o.l.v Erna Nijkamp; groep 4 en 5 o.l.v. Wilma Minor, groep 6 en 7 o.l.v. Hans Paalman. Oppasdienst: 0-3 jaar: Evelien Hulsman, Ans Meijerink, Germa Harbers. 4-6 jaar: Joke Bolink, Janny Landc- weërd. Evangelie gemeente: HMV-gebouw, Dorpstraat 24. 10.00 uur. Samenkomst. 19.00 uur, Bidstond. Diessenplas: Woensdag 7 ok tober: ds. Leerink. RK kerk: Zondag 4 oktober: 10.00 uur, Dienst commissie speciaal pastoraat, pastor Wig- gers m.m.v. het jeugdkoor. Op pasdienst: Mevr. Stocvcnbelt, Rein Ymker. Nieuw Heeten: Zaterdag 3 oktober: 19.00 uur, Euchari ticvicring met past. Rademaker en Wiggers. Zondag 4 oktober: 9.00 uur, Eucharistieviering met past. Rademaker. Okkenbrock: Zondag 27 sep tember: 10.00 uur, Ds. J.E. Scheffer, Viering Heilig Avond maal. L'itgangscollcctc: Adop tiekinderen. Kerktelefoon: Uitzendingen elke laatste vrijdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). lichaamsbehcersing de bewegin gen van de Chinese bewegings leer afwerkt. Het resultaat van jarenlange inspanning en toewij ding. Onder het door het na aloop door het dorpshuis aangeboden kopje koffie of thee beant woordt Stone met veel enthou siasme de vragen van haar mo gelijke studenten. Dc oefcnles is aangeslagen. De meeste aanwe zigen zullen dc komende weken proberen zich de basisbewegin gen meester tc maken. Een paar cursisten laten het bij deze oe fcnles. „We hebben in de film The Karate Kid die jongen die ooievaarshouding zien doen. Dat wilde wij ook wel leren. Maar dit is toch heel andere koek." Koekactie Zoals al vele jaren, organi seert de activiteitencommis sie van Blauw Wit in het eerste weckend van oktober de traditionele koekactie. Op vrijdagavond 2 oktober gaan dc verkopers vanaf 18.00 uur van start met de verkoop van koeken. De verkoopprijs is dit jaar 3 gulden per koek, bij afname van twee koeken is de prijs vastgesteld op 5,50 gulden. Drie koeken kosten 7,50 gulden. Getracht wordt om alle koeken op vrijdagavond tc verkopen. Indien dit niet lukt, wordt op maandag 5 oktober de actie voortgezet. Dc- opbrengst is ook dit jaar weer voor dc jeugdafdeling van dc voetbalvereniging. Arts: Weekenddienst: Huisart senmaatschap Holten, Kcizers- weg 32, tel. 36 35 53. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder af spraak). Apotheek: Yrijheidslaan 7, tel. 36 11 11. Geopend op werkda gen van 8.30 tot 18.30 uur, za terdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten dc openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apo theek is. Tandarts: Weekenddienst: W.J. Zwijnen, tel. 0548 - 51 22 60. Behandeling na telefonische af spraak. Dierenarts: Dicrenartscncom- binatie Holten, Houtweg 18, tel. 36 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 36 20 04. Dicrenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larense weg 54, tel. 36 28 35, bgg 06 533 72156. Thuiszorg Zuidwest Overijs sel: voor kraamzorg, oudei- en kindzorg, persoonlijke verzor ging en verpleging. Tel. 0570 - 68 60 00, ma t/ m vr. bereikbaar van 8.00-18.00 uur; 's avonds, 's nachts en in het weekeinde al leen voor spoedeisende zaken. Thuiszorg-hulpmiddelen- ccntrum: Gaardenstraat 31, uit leen ma t/m vr. 13.00-13.30 uur en van 16.30 tot 17.30 uur. Vrij willige thuiszorg: informatie- en aanmeldpunt bereikbaar ma t/m vr. van 9.00-12.00 uur. Ziekenvervoer: Alarmnum mer: 112 of dienstdoende arts: tel. 36 35 53. Fysiotherapie: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaarden straat 31, tel. 36 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling volgens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 36 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). Podologie: Praktijk voor podo- logie en correctie zolen. Oranje straat 4. tel. 361078 of privé 0545 29 32 12. Geopend elke maandag van 8.00 - 17.00 uur. behandeling alleen op afspraak. Ziekenfonds: Spreekuur: vrij dag van 8.30-10.00 uur en vol gens afspraak in het Kruisge- bouw, Gaardenstraat 29-31. tel. 0570 64 65 00. Thuiszorg Midden Overijs sel: Thuiszorg/ gezinsverzor ging en algemeen maatschappe lijk werk. Hoofdkantoor Nijver- dal, Kerkstraat 6, tel. 61 64 65. Tijdens kantooruren bereikbaar. Spreekuren: maandag t/m vrij dag 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. Kantoor Holten, Gaardenstraat 32, I hoog, tel. 36 27 84. Spreekuren: maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur en vólgens afspraak. Gastouderbureau: Tuinstraat 1, tel. 36 27 55. Spreekuur: dins dag van 9.00-10.00 uur, donder dagvan 13.00-14.00 uur. Stichting Welzijn Ouderen: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 36 49 10. Slachtofferhulp: 24 uur per dag bereikbaar, tel. 0572 - 36 09 22. Buiten dc spreekuren wordt doorgeschakeld naar buro Slachtofferhulp Deventer of Telefonische Hulpdiensr. Spreekuren: woensdag 9.00-11.00 uur in het politiebu reau Raai te. Politie: Alarmnummer: 112 (dag en nacht bereikbaar); overi gens: tel. 36 44 44. Brandweer: Alarmnummer 112 (dag en nacht bereikbaar,). Gemeentewerken: De storing dienst gemeentewerken is 24 uur per dag bereikbaar (tel. 36 19 72) voor klachten over o.m. defecte riolenngspompen, de fecte straatverlichting, gaten in het wegdek of andere storingen. Buiten kantooruren kan men naam, adres, telefoonnummer en aard van de klacht inspreken op een band, waarna de dienst doende storingsambtcnaar au tomatisch bericht krijgt. Dierenbescherming: E. West- hof, rcgio-inspcctcur. tel. 51 "1 71. Energievoorziening: N.V. Re gionaal Energiebedrijf ijsselmij Saliand, Deventer, tel. 0570 - 69 11 00 tijdens kantooruren. Sto ringen aan gas/electra (dag en nacht (06 - 89 98 89). Woningbouwvereniging Onze Woning: Spreekuur Hol ten in gemeentehuis: elke maan dagmiddag van 15.30 tot 16..3u Bibliotheek: Rorikstraat 3. tel. 36 24 87. Maandag en vrijdag 14.00-17.30 uur cn~ 18.30-20 30 uur, woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur. Oudheidkamer Hoolt'n: Dorpsstraat 27, Holten. Tot en met herfstvakantie geopend op maandag, dinsdag en zaterdag van 13.30-16.00 u Tot en met 14 oktober: Expo sitie Sylvia Kuiper-Tap in het gemeentehuis. Tot en met 25 oktober: Expo sitie „grenzen verlegd" galerie De Waerdcnborch. Tot en niet 4 oktober: Xario- naic Collecte voor Verstandelijk gehandicapten. Vrijdag 2 oktober: Start koe kactie Blauw Wit. Zaterdag 3 oktober: 20.00 uur, start Nacht om Holten bij 't Stuurhuus van MAC De Holter- berg. Dinsdag 6 oktober: 14.00 uur, Informatiebijeenkomst senio ren CNV Regio Twente-West, In het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7, Wierden. Woensdag 7 oktober: Excur sie NBvP naar lezing van Jan Terlouw in het Parkgebouw te Rijssen Zaterdag 10 oktober: 20.00 uur, jubileumconcert Makelaar dij incent. Twentskamerorkest in De Kandelaar. Zondag 11 oktober: Kloot- schietmiddag Buurtv. School- kring Dijkerhoek. Donderdag 15 oktober: Afde lingsavond NBvP afdeling Hoi ten. Vrijdag 16 oktober: 21.00 uur. Jubileumfeest jongercncafé De Schure met een optreden van Pigmeat. Zaterdag 17 oktober: 14.00 16.15 uur, extra live-uitzending Kerktelefoon, van woon- en zorgcentrum Diessenplas. Zondag 18 oktober: 11 00 uur. Survival OKLA in en om 't Ylet- goor. Zondag 18 okt. tot en met 1 november: Herfstexpositie 'Wild en Landschap' in Natuur- diorama Holtcrberg. Maandag 26 oktober: Start cursus Kunstgeschiedenis NBvP o.l.v dc heer Kwaker- naak. Dinsdag 27 oktober: Excursie NBvP Dijkerhoek naar faculteit diergeneeskunde R.U.L'. Donderdag 29 oktober: 20.'111 uur, Informatieavond over dia betici C.P.B. Holten in de Kan delaar. Zaterdag 31 oktober: Diepe hel Holtcrberglopp.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 3