Holtens Nieuwsblad Down Under zegeviert in Holten Paarden trekken stijlvol voorbij Interkerkelijk re creatie werk Gouden huwelijk echtpaar Paalman Feestelijke inhaal Holtense kampioenen Triathlon weekend weer U ontvangt een fraaie abonnee opgeeft. BON Goed georganiseerde Triathlon levert twee Australische winnaars op mmmm Openinq Profiel verf behang Gervedink Nijhuis IN DIT Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 23 JULI 1998 Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Bij de recreanten was het Holtense kampioenschap ook ditmaal als vanouds een belangrijk onderdeel. Hierbij behoorde het binnenhalen van alle Holtense atleten tot één van de hoogtepunten van de veertiende editie van de Triathlon Holten. Alle uitslagen staan vermeld op pagina 7 Het thema van de komen recreatieweek is "getal len". Tijdens deze week is er van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 12.00 uur een kindermorgen voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kosten f 1,-. 's Avonds is er voor de kleuters een kleuterkwartiertje van 18.45 - 19.00 uur, gratis. Natuurlijk wordt ook deze week gestart met het gebruikelijke kampvuur op zaterdag om 20.00 uur. Zondag is er om 10.00 uur kampdienst, voorganger mevrouw S. van Bruggen-Hubers. Maandag 14.30 uur levend stratego, kosten f 1,50. Voor de dinsdag is een speurtocht uitgezet, start 14.30 uur kosten f 1,50. 's Avonds is er om 20.00 uur een programma voor jong en oud: klootschieten, kosten 1,50. Voor wie van hamburgers houdt is er woensdag om 19.00 uur een barbecue -avond, kosten per kind f 5,- en voor een volwassene f "",50. Donderdag begint om 19.00 uur de kindcrgnczcltocht, deze is bedoeld voor kinderen t/m twaalf jaar, kosten f 1,50. Om 22.00 uur spooktocht, kinderen onder twaalf )aar mogen hieraan alleen deelnemen begeleiding van-een volwassene,kosten 2,50. Volw assenen en kinderen (onder de 12 alleen onder begeleiding van een volwassene) kunnen 's avonds vanaf 22.00 uur weer meedoen met een tocht om de Borkeld, kosten f 2,50. De week wordt afgesloten met 'huttenbouven' op vrijdag om 14.30 uur, kosten 1,50. De geplande Triathlon Ballooning ging wegens het (slechte) weer (buien) laat in de middag niet door, er was veel bewolking en er stond wat te veel wind. De verwachte buien met eventueel onweer bleven uit. Vorig jaar waren de weersomstandigheden uitste kend, de lucht was strak blauw en de zon scheen volop. Op de dag van de Triathlon van Holten wisselden 's morgens wolken en zon elkaar at. Met de start van de Elite dames en lieren had het open water bij de Schipbeek nabij de televisietoren van Markelo een temperatuur van rond de 16.0'C a 17.0'C. In 1997 was het 22.5'C. De buitenlucht temperatuur bedroeg 17.5'C. Wel stond er een stevige zuidwesten wind die voor het gevoel wat frisser aanvoelde. Er was veel bewolking en er was nauwelijks zon. Verder in de middag bleef toch de bewolking overheersen en scheen de zon nu en dan. De wind bleef er flink in staan en kon wel eens spelbreker zijn, vooral voor de fietsers. In de namiddag wees de temperatuur een waarde aan van 17.0'C, een lekkere temperatuur voor de deelnemers. De start van de 1/4 bonds wedstrijd (16:30 uur) verliepen onder de zelfde weersomstandigheden. Met de start van de l/8 bonds wedstrijd (18:00 uur) was het wisselend bewolkt en was de wind wat in kracht afgenomen. Met de laatste start van de l/8 bonds wedstrijd (18:30 uur) was de temperatuur opgelopen naar 17.4'C. De wind was nog verder afgeno men naar kracht drie. En zo kon de organisatie van de Triathlon Holten zeer tevreden zijn wat het weer betreft want het bleef droog en het was niet te warm voor alle deelnemers. Meteo Holten, Freddie Paalman. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Adres Woonplaats: I Hij/zij betaalt voor dit abonnement f 79.40perjaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76.7S per jaar (betaalwijze: automatisch) De Holterbcrgrit die afgelopen zondag werd gehouden door de Bergrijders kende zoals altijd een groot aantal deelnemers. Voor het publiek dat langs de route aanwezig was waren veel verschillende wagens en paarden/pony's te bewonderen. Hoewel het voor sommigen soms wat te snel ging blijkt bij de koetsiers bewust gekozen voor deze iet wat snellere gang, op deze manier ziet men paard of pony optimaal, aldus de kenners. Voor de deelnemers was weer een buitengewoon mooie rit uit gezet, blijkens de vele positieve reacties na afloop van de rit. Tijdens de middagstop bij de familie Wansink aan de Raalter- weg zorgden een groep jeugdige bóerendansers uit Markelo voor een aangename onderbreking. In totaal namen aan de koctsen- rit 76 kombinaties deel, dit was nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren. Wel waren er meer recrea tieve wagens wat de groep klei ner deed lijken dan hij in werke lijkheid was. De publieksprijs was voor Heuvelmans uit Bel- dschutsloot met een replica van een Engelse Phaeton. Bij de mo derne recreatieve klasse vielen de volgende deelnemers in de prijzen: 1. Aalpocl met nr 48 uit Twello; 2. Zwicrs uit Bathmcn met nr 61; 3. Lubbcrdink uit Markelo met nr 43. De authen tieke koetsen kenden een vrou welijke winnaar, de eerste prijs werd gewonnen door Mevrouw de Vries uit Koekange zij reed met nr 67 in een Prins Albert. Tweede werd dhr. Smit uit Rui nen met nr 5 hij reed een Duitse Jachtwagen en derde werd Van de Veen nr 9 met een Berner agen. Met een 'iet wat' snellere gang trokken man, vrouw en paard langs belangstellenden. Dit om de dieren optimaal te kunnen bewonderen. een grote groep Foioijoke Oostcnclt De Stichting Triathlon Holten heeft afgelopen za terdag bewezen klaar de zijn voor de Nederlandse Kampioenschappen vol gend jaar. Dit werd nog eens onderstreept door de Australische winnares Tracy Hargreaves. Op de na afloop van de Elite- -wedstrijd gehouden per- conferentie noemde zij de organisatie van de Holten se sportevenement van hoog niveau. Een opmer kelijk compliment van een atlete uit een land waar de triatlon zeer populair is. Landgenoot Peter Robert son maakte het Australi sche feest in Holten com pleet. Bij de Elite Heren ging hij in een nieuw Hol tens uurrecord als eerste over de streep. Met een vliegende start van de Elite Dames ging om half twee in de Schipbeek de veertiende editie van de Traithlon Holten van start. Nog geen twee uur later, na 1500 meter zwemmen, veertig kilometer fietsen en tien kilometer lopen, kon de Austra lische Tracey Hargraevc-s zich bij de vrouwen de nummer één van dit jaar noemen. Zij liet daarmee de Europees kampioe ne Wieke I-loogzaad achter zich. De Amsterdamse triatlete ver klaarde na haar onlangs behaal de overwinning in het Oosten rijkse Velden het moeilijk te vin den om zich op zo'n korte ter mijn weer mentaal en fysiek op te moeten peppen. „Ik heb nog een beetje een 'day-after' gevoel, aldus Hoogzaad na afloop van haar Holtense race. Het brons bij de Elite Dames ging naar de Belgische topper Mieke Suys. Ook Peter Robertson had een betere dag dan zijn Nederlandse concurrenten. De jonge Austra liër eindigde voor het jeugdige toptalent Ralph Zeetsen en de uit het Limburgse Stein afkom stige Luc Huntjes. De winnaar van de twee vorige edities van de Triathlon Holten, Guido Gos- selink, belandde ditmaal niet op het creschavot en moest genoe gen nemen met een vierde plaats. Dennis Looze, winnaar van 1995, nam maar aan twee onderdelen deel. Vanwege een blessure aan zijn voet moest hij het lopen zaterdag laten schie- Winnares Elite-dames is Tracy Hargreaves. Naast het sportieve gedeelte was er het randgebcuren. De don derdag voor het sportevene ment presenteerden de Holten se ondernemers zich met vele kraampjes op de braderie in de Dorpstraat en de Kerkstraat, waar ook de kinderen zich kon den vermaken in ondermeer een draaimolen en een kruiptunncl. De publieke belangstelling viel echter, mede door het niet al te beste weer, wat tegen. Voor sponsors een andere genodig den werd er in de vroege avond in de VIP-tcnt achter het ge meentehuis in samenwerking met de Holtense fndüstrie Grocp (HIG) een borreluurtje gehouden. De ontvangende ondernemers had den de oud-voetballer Kick van der Val) uitgenodigd om te ko men spreken over de relatie tus sen het bedrijfsleven en top sport. De ex FC- Twente speler en tegenwoordig voor deze club ingehuurde sponsorjager wist echter maar weinig aanwezigen op vrijdag 24 juli a.s. om 16.00 uur Zie adv. elders in deze krant te boeien. Buiten een aantal anekdotes uit zijn grijze voetbal verleden kwam Van der Vall niet veel verder dan een paar opper vlakkige opmerkingen over de noodzaak van sportsponsoring en een promotiepraatje voor zijn werkgever. Vervolgens gaf rond negen uur burgemeester D.J. Verhoeven het officiële startsein voor het Triatlon weekend. Dit deed hij middels het ontstekken van c-cn, kanon dat, via een ingenieuze constructie compleet met knal- werk, een vlag in een even ver der op staande mast naar de top schoot. Daarna was het de beurt aan triatlon-speaker Dinant Vc- neman om de Holtense deelne mers en een aantal bedrijfteams aan het publiek voor te stellen. De Volendamse zangeres Mari- bclle mocht tenslotte proberen de handen van de dan nog wei nig aanwezige Holtenaren op elkaar te krijgen. Voor vrijdag stond de Traith- lon-Ballooning gepland. We gens de te verwachten slechte weersomstandigheden werd deze echter vroegtijdig afgelast, zodat dit programma-onderdeel evenals de ballonnenwedstrijd voor kinderen vendel. Het weer op zaterdag maakte weer veel goed. Daarbij behoor de het binnenhalen in het tot Smidsbelt omgetoverde kleine stadion van de plaatselijke deel nemers aan het begin van de avond zeker tot één van de hoogtepunten van de dag. Afgelopen dinsdag, 21 juli, vierden Teunus en Hanna Paalman hun gouden huwelijksfeest. Hanna Smit en Teunus Paalman leerden elkaar kennen tijdens het bal in Markelo. Hier kwam Hanna vandaan, vlak bij café dc Pot stond haar ouderlijkhuis op de Pothoek. Teunus is de zoon van Graats Hendrik uit de Waterhoek. Na hun huwelijk woonde het echtpaar aan de Sikkenstraat in Holten. Ze kregen drie kinderen, twee dochters en een zoon. In 1960 verhuisde het gezin naar de Diesscnplasstraat waar ze ook nu nog wonen. Teunus was jaren werkzaam in het bakkersvak, onder andere bij Slotman, Bets van Slot en bij Dollekmap in Markelo. Later kwam hij terecht in het slagersvak, waar hij bijna dertig jaar werkzaam was als zouter bij Bijvoets in Almelo. Hanna werkte op een confectiefabriek in Goor. Dc grootste hobby van Teunus was tot voor kort tuinieren, 'helaas lukt dat op dit moment niet meer" zegt hij. Hanna houdt van puzzelen en lezen. Samen met de kinderen en zes kleinkinderen, vrienden en bekenden werd bij Vosman feest gevierd. Holtense agrarische bedrij ven doen mee aan de landelijke open dag in de land- en tuinbouw. Zie pagina 3 Triathlon Holtense Triathlon in beeld. Zie pagina 5 Uitslagen Alle gctalletjes rondom dc Holtense Triathlon nog eens lekker nalezen.Zie pagina 7 Opnames Tour d'Overijssel Tijdens de opnamen van tour d'Overijssel die vandaag door TV Oost worden gemaakt op Kalfstermansweide om 20.00 uur treden onder andere de volgende artiesten op: Guus Meeuwis, De Dcurzakkers, Jacques Herb, Springer en de Groot, Mark Daniëls, Belle Perez (Braziliaans feest- en dansorkest), V-life, Sasja Brouwer en Nadine Norell, Edwin van Hoevelaak (Buutje), Orkest George Constantin. Een programma voor jong en oud dus. Fietstocht MAC „de Holterberg" heeft weer een jaarlijks terugkerende vakantiefietstocht uitgezet. Deze staat op de agenda voor zondag 26 juli. De route gaat over goed berijdbare binnenwegen en fietspaden richting Neerdorp, Heihuizen, Haarle qn over Nieuw-Heeten en Espelo terug naar het MAC clubhuis 't Stuurhuus aan de Beusebergcrweg. Hieris tevens het startpunt. De lengte van de rit is ongeveer veertig kilometer. Een lunchpakket meenemen is niet nodig, want onderweg zijn er een drietal stops ingelast. Deelnemers kunnen starten tussen 10.30 en 13.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 6,50 gulden per persoon. Voor inlichtingen: Henk C )olbekkink, telefoon 0548 - 36 34 83 of Marinus Krikkink, telefoon 0548 - 36 10 68. Het tuinpad Overijssel staat bekend als de tuin van Nederland. Er is rust en ruimte, de natuur is afwis selend en uitnodigend, de be volking gemoedelijk en gast vrij. Steeds meer Nederlanders en buitenlanders ontdekken dc on weerstaanbare charme van het platteland. Het tuinpad is een toeristisch project, het is ont wikkeld door de stichting Sti- muland, GLTO Overijssel en het Overijssels Buro voor Toe risme, dat u kennis laat maken met het bijzondere landleven. Zowel buitengewone dagjes uit als aparte bed breakfast adres jes worden in dit boekje belicht. Alle lokaties zijn persoonlijk be zocht en beoordeeld door het Tuinpadteam en staan dus ga rant voor puur genieten van de charme van het Overijsselse platteland. Het boekje Tuinpad- verkenner is te koop voor f 4,95 bij dc WV Holten, Dorpstraat 27, tel. 0548 3615 33 De vakantiegangers die in ons mooie dorp Holten ver blijven krijgen een mooi weekend. Zowel vrijdag, za terdag als zondag komen we wat meer onder invloed van een hogedrukgebied boven de Noordzee, waardoor het mooi weer wordt, het wordt niet te warm. De regenkan sen zijn voorlopig niet groot en de zon schijnt in ruime mate wel kunnen er wolken velden over-drijven. De temperaturen liggen over het algemeen zo rond de 20'C tot 25'C. Deze tempe raturen zijn heel normaal voor de tijd van het jaar en behoren tot een Hollandse zomer. Prima vakantieweer dus. De wind zal waar- schijn-delijk niet al te sterk zijn. Ideaal weer om te gaan wandelen, fietsen of te gaan zwemmen of andere dingen te gaan doen. Ook kunnen de boeren dit weer heel goed gebruiken zodat de weilanden en akkers kun nen drogen en kan er weer gras gemaaid worden. Of het begin volgende week ook zo blijft is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paal man.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 1