i Blauw Wit blijft in klasse - onwaardig af Holten sluit seizoen HOLTEWS NIEUWSBLAD Resultaten Blauw Wit Uitslagen en eindstand schoolhand- en voetbal Meester Knijff Toernooi Sport Zaterdagamateurs winnen in verlenging slijtageslag Schaakcompetitie krijgt onverwachte wending agenda Resultaten SV Holten Hemelvaartsconcours De Bergruitertjes Handbalteams op dreef Uitslagen Tenniscompetitie Zeven tegen Zeven *3P DONDERDAG 14 MEI 1998 Holten D2 - Blauw Wit Dl Blauw Wit de kersverse kampioen moest liet opnemen tegen Holten D2. Aanvankelijk leek het erop dat na de snelle 0-1 van William Kolkman Blauw Wit een een voudige overwinning zou gaan ha len. Niets was échter minder waar. Holten knokte zich terug en kwam verdiend op een 2-1 voorsprong. Blauw Wit was hierdoor wakker ge schrokken en kwam via twee tref fers van Robbert Hulleman weer op voorsprong 2-3. Na rust drong Blauw Wit meer aan en al snel schoot Rutger Grootewal 2-4 bin nen. De mooiste treffer kwam op naam van Harald Beldman die van af de rand van het strafschopge bied de 2-5 binnenschoot. Blauw Wit bouwde de voorsprong zelfs uit tot 2-7 via treffers van Stefan Aanstoot en Leon Scheurwater. Holten liet het er niet bij zitten cn kwam via twee treffers nog terug tot 4-7 in deze doelpuntrijke ont- Blauw Wit F1 - Enter F1 Blauw Wit kwam al snel op voor sprong door een doelpunt van JordyDoor de tegenstander vastte kansen anzelf cn kon Derren 2-0 inschieten. Daarna dacht Noël wat Derren kan wil ik ook eens probe ren en schoot vervolgens van af stand de bal in de kruising. Op slag van rust kon Enter toch nog 3-1 scoren, waardoor de jongens van Blauw Witerinde tweede hel ft nog een schepje bovenop deden. Door toedoen van Marten 2x, Nick 2x cn tenslotte door jordy ook 2x werd de eindstand op 9-1 gebracht. Blauw Wit F3-Enter Vooruit F3 Tegen Enter Vooruit was het voor kampioen F3 echt prijsschieten. Iedereen had een aandeel in deze monsterzege. Het overspelen was prima verzorgd'. De verdediging zat potdicht. 1 let middenveld hield al veel ballen tegen cn bracht de voorhoede in stelling. De voor hoede had een goede dag en ieder een was er dan ook van overtuigd dat Blauw Wit F3 de terechte kam pioen is. Justin 6x, Thijmcn 5x, Stijn 3x en Casper 2x verzorgden de produktie. Marcel, Jan Willem, Robert en Nick zorgden weer vt>or dc prima aanvoer. Mike hield zijn doel schoon bij de spaarzame uit- 'allen van E.V. Hem kampioens- zetten voor eigen doel, kwamen de zege! 16-0. Uitslagen schoolvoetbal. Poule 1: Holterenk 1 - Regenboog I 1,1-2; Haarschool 1 - Holterenk 2-2; Regenboog 1 - Haarschool 1 3-2. Poule 2: Haarschool 2 - Haarschool 3, 4-2; Regenboog 2 - Haarschool 2, 2-1Haarschool 3 - Regenboog 2, 2-8. Poule 3: Bosschool 1 - Holterenk 2, 3-1; Dijkerhoek 1 - Bosschool 1, 4-0; j Holterenk 2 - Dijkerhoek 1, 1-2. Eindstand schoolvoetbal. 1. Regenboog 1; 2. Haarschool 1; 3. Holterenk 1; 4. Regenboog 2; 5. Haarschool 2; 6. Haarschool 3; 7. Dijkerhoek; 8. Bosschool; 9. I Holterenk 2. De fair-play-cup, een wisselbeker, werd door dc scheids rechters toegekend aan het team van de Bosschool. Uitslagen schoolhandbal. Holterenk 2 - Haarschool 2, 0-1; Holterenk 3 - Regenboog 2,-1; Holterenk 1 - Regenboog 1, 6-5; Haarschool 1 - Dijkerhoek 15-4. Eindstand schoolhandbal. 1. Haarschool 1; 2. Dijkerhoek 1; 3. Holterenk 14. Regenboog 15. Holterenk 3; 6. Regenboog 2; 7, Haarschool 2; 8. Holterenk 2. De fair-play-cup ging hier naar dc handbalstcrs van Haarschool 2. Afgelopen maandag speelde Dick gelijk tegen Bertus van Beek waar bij Dick nog goed weg kwam. Een tweetal jeugdleden kwam af gelopen maandag ook goed voor de dag. Bas van Beek speelde re mise tegen Gerfit Luggenhorst en I Alrik Baltus won van Erik Bosman. Uitslagen: Bertus van Beek - Dick van der Knaap, 0.5-0.5; Ton van Oyen - Henk Jongman, 1-0; Gerrit Stevens - Ben van de Gricndt, 0-1 De jeugdcommissie van Blauw Wit heeft voor zater-dag 16 mei de vijfde editie van het Meester Knijff Toernooi op het touw ge- In jeugdtoernooi komen in de ochtend de pupillen in het veld. Er wordt gespeeld in poules zonder finale wedstrijden. Hier door is het mogelijk om alle wedstrijden vlot achter elkaar af te werken. Wel moeten dc ploe gen dan af en toe twee wedstrij den achter elkaar spelen, maar langdurige wachttijden worden hierdoor voorkomen, 's Mid dags komen de junioren binnen dc lijnen. Hun wedstrijden be ginnen om 13.00 uur en om Blauw Wit Senioren: Vrijdag 15 mei: 19.00 uur, Zeven tegen zeven toernooi. Dinsdag 19 mei: Holten - Blauw Wit (gemeente- bokaal), 19.30 uur. Junioren: Zaterdag 16 mei: Meester Knijff toernooi. Pupillen: Zaterdag 16 mei: J Meester Knijff toernooi. Dins- dag 19 mei: Holten Dl - Blauw Wit Dl, 18.00 uur. I SV Holten Senioren: Dinsdag 19 mei: Holten - Blauw Wit (gemeente- bokaal), 19.30 uur. Pupillen: Dinsdag 19 mei: Holten Dl - Blauw Wit Dl, 18.00 uur. Handbal; Zaterdag 16 mei: Meisjes BI, vrij (examen trai ning); Meisjes B2 uit tegen Swift '64,' 11.00 uur (vertrek 9.30 uur); Mix C2 uit tegen DSC 2, 10.00 uur (vertrek '9.00 uur); Mini's In een spannende wedstrijd heeft Blauw Wit afgelopen za terdag het derde ldasserschap kunnen veilig stellen. Na een goed begin, waarin de lat een vroeg treffer van Blauw Wit in de weg stond, had de Holtcnse for matie in de blessuretijd na rust geluk dat doelman Hans Bekkernens met een voor on mogelijk gehouden reactie de score op 0-0 hield. In de bloed stollende verlenging die hier door nodig was scoorde Blauw Wit via invaller Niek Kuipers en via Dirk-Jan Beldman. De laat ste 15 minuten stond Blauw Wit met de rug tegen de muur, maar Gazelle Nieuwland kwam niet verder dan één treffer. Om iets na half drie gaf scheids rechter S.E. van Balen het bcgin- sigriaal voor de beslissings wedstrijd in dc derde klasse D die gespeeld werd in Klarcnbcek. Een groot aantal supporters had dc weg naar dit sportpark gevonden, zodat Blauw Wit zich vooraf al flink ge steund wist. In de openingsfase hadden vooral beide ver dedigingen last van de zenuwen. Zo speelde Hans Stam fout terug op Hans Bekkkernens, maar dc doelman wist dc situatie uit eindelijk toch meester te blijven. Ook de volgende aanval van Gazelle Nieuwland was gevaarlijk, maar het schot ging toch nog ruim voorlangs. In de 12e minuut ont stond in het strafschopgebied van Gazelle een kleine scrimmage. Keeper Woltering kwam hieruit als winnaar te voorschijn. Aan de an dere kant liet scheidsrechter van Balen doorspelen toen een Gazelle aanvaller in het strafschopgebied werd vastgehouden. Blauw Wit bouwde aan een veldovcrwicht, maar moest telkens bedacht zijn op de counters van Gazelle. Publiek en spelers uit hun dak. Dirkjan Beldman heeft 2-0 gescoord. Met nog twee competitieronden te gaan krijgt de titelstrijd in de interne schaakcompetitie nog een onverwachte wending. Dick van der Knaap, die enkele ronden geleden nog onbe dreigd op het kampioenschap leek af te stevenen is een groot deel van zijn voorsprong kwijtgeraakt. Na een half uur spelen probeer de dc Gazelle spits met een fraaie halve omhaal doelman Hans Bekkernens te passeren. Hans was echter steeds op zijn post. Vlak voor rust was er even spraken van een op en neer gaand spelbeeld. Blauw Wit viel via Hans Stam Jr. aan over dc linker kant. Dirk-Jan Beldman miste in goede positie. De Die- rense ploeg nam de aanval over en Hans Bekkernens kon red ding brengen ten kostte van een hoekschop. In dc tweede helft probeerde Blauw Wit opnieuw met een offensief de eerste goal tc be werkstelligen. Schoten van Leo Aanstoot cn Lilko Spijker rrof- fen echter geen doel. In dc 18e minuut ging Dirk-Jan Beldman vanaf de linker kant alleen op dc doelman af. Ten koste van een overtreding kon dc rechtsachter van Gazelle redding brengen. De vrije trap leverde niets op. In Gerrit Luggenhorst - Bas van Beek, 0.5-0.5; Erik Bosman - Alrik Bal tus, 0-1; Ronald Klein Tecsclink - Rick Romp, l-0; Jorn de Lange - Karl Heinz Leistcn, 0-1Henk van Beek - Rob Gervedink Nijhuis, I 0. Ook de bekerstrijd nadert zijn beslissing. In de finale komen Ton van Oven en Gerrit Luggenhorst tegen elkaar uit. Ton won van Ber tus van Beek terwijl GerritLuggcn- horst na een replay Dick van der Knaap aan zijn zegekar bond. Niek Kuipers reut juichend v tekenen. eg nadat hij 1-0 heeft laten aan- Foio: Johan Bolmk kwam Johan Bos- schers Leo Aanstoot vervangen. Gazelle Nieuwland bleef loeren op die ene counter die de ploeg op voorsprong kon zetten. De krachten bij de Dierense forma tie werden steeds minder. Blauw Wit bad net zoals in dc laatste weken veel conditie en loopver mogen. liet warme weer leek de formatie weinig te deren. Met Niek Kuipers voor André Schuppcrt bracht Stappenbelt een tweede wissel in de ploeg. De gevaarlijkste aanvaller bij Blauw Wit was Dirk-Jan Bel dman. Dirk-Jan was op dc be slissende momenten vaak te ge haast om het gevaarlijke spel te bekronen. Hans Stam Jr. daar entegen speelde zeer effectief voor dc ploeg en bracht mede spelers in kansrijke posities. Toen iedereen dacht dat de ver lenging een feit was, kroop Blauw Wit door het oog van de naald. Uit een corner knalde Rogier Elijzen van Gazelle de ba! zo hard op doel dar iedereen een doelpunt verwachtte. Men had echter buiten Hans Bekker nens gerekend. Met een onna volgbare redding zette hi) Blauw Wit in de extra speeltijd. In die extra speeltijd bracht Blauw Wit het tot opnieuw een groot overwicht. De opgezette aanvallen waren echter steeds gevaarlijker. Gazelle leek stuk te zitten. Dirk-Jan Beldman kreeg een enorme kans, maar de kee per bracht redding. In de elfde minuut kreeg hi) opnieuw een enorme kans, maar zijn harde schot ging voorlangs. Doelman Woltering maakte hierna een 16.00 uur beginnen de laatste wedstrijden. Aan het toernooi wordt deelgenomen door twin tig verschillende verenigingen. Vijf jaar geleden is de jeugdcom missie van Blauw Wit begonnen met dit toernooi. Op 16 mei staat dus het eerste lustrum tc gebeuren. Voor de poule-win naars zijn er prijzen. Echter ook andere ploegen die een hoge score behalen komen in aan merking voor een prijs. In het toernooiboekje is het volledige programma opgenomen. De jeugdcommissie hoopt dat ook dc vijfde editie weer een sportief cvcnc-mcnt mag worden. De eerste wedstrijden beginnen om 09.00 uur. toernooi ie Holten, 10.00 uur. Zondag 17 mei: Dames 1 uit tegen Huysman/LHC, 13.15 uur (vertrek 12.15 uur); Heren thuis tegen Boerhof/1 leeten, 12.00 uur; Dames 2 thuis tegen Goosen/Wijhe, 13.15 uur Jon gens uit tegen JTW Huisen, 11.50 uur (vertrek 10.00 uur); Meisjes uit tegen GVO, 12.00 uur (vertrek 10.45 uur). Maan dag 18 mei: Meisjes Cl uit tegen Nw. Heeten, 18.00 uur (vertrek 17.15 uu). Sporthal: Donderdag 14 mei tot en met woensdag 20 mei: De Wacrdcnborch. Weekendreserveringen vanaf vrijdagmiddag 12.30 uur bij de -beheerders van sporthal 't Mossink. Reserveringen ui terlijk regelen voor vrijdag avond 20.00 uur (telefoon 36 3180). Gedurende het eerste bedrijf waren de voor deze gelegenheid in het kanarie-geel gestoken Holtenaren echter minstens ge lijkwaardig, zo niet beter dan de roodzwarte opponent uit de Kockstad. Enkele fraaie moge lijkheden werden niettemin vak kundig om zeep geholpen door dc Holtcnse voorwaarsten, waardoor De Gazelle, dat moést winnen om nog aanspraak ie kunnen maken op ccri periodeti- tel, nadrukkelijk in dc race bleef. Op slag van rust profiteerden dc gasten na een corner dan ook dankbaar van besluiteloosheid in dc achterhoede van de thuis ploeg en werd het leer, enigszins tegen de verhouding in, in liet net gefrommeld. Naar later zou blijken kwamen dc Holtenaren deze klap in het verloop van dc wedstrijd niet moer te boven. Tot overmaat van ramp mocs- De doorgebroken spits v a De Gazelle laat scheidende doelman Bert Reijlink kansloos. Foto: Johan Boli ten Erik Broekmnat cn Gerrit Klaassens in dc rust geblesseerd afhaken, waardoor zo'n beetje dc laatste brokjes routine uit de ploeg verdwenen. De vervan gers van bet onfortuinlijke duo waren Erik Reijlink en younster Jacob Spakman. Kort na de hervatting was bin nen twintig minuten het lot van Holten meer dan bezegeld, want het werd achtereenvolgens in een razendsnel tempo 0-2, 0-3, 0-4 en 0-5. Talloze uitbraken over rechts werden eenvoudig cn zonder pardon omgezet in keiharde doelpunten. Holten stond erbij en keek er, zon- der passend antwoord, met verbaa- se blik naar. Men leek, in tegen stelling tot De Gazelle, bevan gen door de drukkende hitte. Dc benen cn het hoofd wilden niet meer. Een machteloos gevoel maakte zich over dc gastheren meesicr, daar waar dc bezoekers door de vele opstekers alleen maar grotere vleugels leken tc krijgen. Holten probeerde het nog wel, kreeg ook nog een paar leuke kan sen, maar het was overduidelijk dat deze zonnige middag weinig zon voor de gelen zou brengen. Sterker nog: het waren de Dc- ventenaren die in dc slotfase dc cindstand zelfs op liefst 0-6 be paalden. Een trieste afsluiting van de competitie voor Holten, dat zich de apotheose vantevo- ren toch beduidend anders had voorgesteld. Afscheid werd bo vendien genomen van Bert Reij link en Henkjan Nijenhuis Voor het vlaggcschip van dc sportvereniging Holten staat er dit seizoen nog één belangrijke pot op het programma, namelijk de altijd belader^ dorpsderby te gen Blauw Vit'66 op dinsdag 19 mei aan dc Valkcnweg. In deze ontmoeting zullen de roodzwar ten ongetwijfeld de accu weer hebben opgeladen en met alle kracht proberen het duidelijk aanwezige verschil van dc afge lopen jaren voor de verandering eens een keer om te zetten in een overwinning. Het treffen tussen beide aarts rivalen om de zogenaamde Ge- meentcbokaal ('Keune Cup") gaat om 19.30 uur op sportcomplex Meer-tnanskamp van start. enorme fout. Zijn doeltrap be reikte niet een medespeler, maar werd knap onderschept door de sterk ingevallen Nick Kuipers. Met een fraaie passeerbeweging ging hij om zijn tegenstander heen en schoof de bal langs de tevergeefs vallende Woltering, 1-0. Een enorme ontlading bracht dit bij dé Blauw W it aan hang te weeg. Nog voor het einde van dc eerste verlening bereikte Hans Stam Jr. Dirk-Jan Beldman. Dirk-Jan zag zijn enorme inzet cn vechtlust be loond worden met het binnen lopen van de 2-0. Op dat mo ment leek de wedstrijd beslist. In de tweede verlenging kwam Dieren echter sterk terug. Ook bij Blauw Writ voelde men de vermoeidheid. Gazelle greep de laatste kans. Uit een verre ingooi werd dc bal door Blauw Wit niet weggewerkt en kon David Bot- tenheft de 2-1 binnenschieten. W at volgde was een zenuwslo pend einde van een toch al span nende wedstrijd. In de slotfase keurde arbiter van Balen terecht een treffer van Joh-Paul Akkerman wegens buitenspel af die hij daarvoor had goed gekeurd. Gazelle nam de vrije trap snel, hiermee de nog feestende Blauw-Witters achterlatend. Gelukkig bracht dc tegenaanval niet de gelijkma ker op het bord. Het laatste fluitsignaal klonk als een bevrij ding voor Blauw Wit dat met dit resultaat het derde ldasserschap heeft veilig gesteld en dc bijzon der goede reeks van na de win terstop hierdoor bekroond zag worden. Luctor Dl - Holten Dl De laatste wedstrijd van deze voor jaarscompetitie moest worden aangetreden tegen Luctor uit Almelo. In de eerste helft was het een gelijk opgaande strijd met kan sen voor beide ploegen. Holten kwam gelukkig, door een eigen doelpunt, aan dc leiding. Direct na de aftrap kwam Luctor alweer op gelijke hoogte. Na rust overklaste I lolten dc tegenstander volledig, door een doelpunt van Bas nam Holten weer een voorsprong. Door een onvervalste hattrick van Matthijs liep Holten uit naar een 1 5 voorsprong. Hierdoor behaalde Holten een verdiende tweede plaats op de eindstand van deze competitie. ON El - Holten El In het zomerse Almelo moest Holten aantreden tegen Oranje Nassau. Deze wedstrijd zal niet de geschiedenis ingaan als de beste wedstrijd. Er werd kansloos ver loren van een sterke tegenstander. Tot de rust kon de schade nog be perkt worden tot 3-0. Na rust w erd Holten volledig weggespeeld cn mocht blij zijn dat dc eindstand werd bepaald op 7-0. Holten F1 - Heracles F1 Ook Holten F1 moest naar Almelo voor de laatste competitie-wed strijd. Al snel was duidelijk dat Heracles minder sterk was dan in de thuiswedstrijd. Keeper Erwin had de eerste helft niet veel te doen Door twee doelpunten vanaap en een tegendoelpunt werd de rust be reikt met een 1 -2 voorsprong. De tweede helft gaf een ander beeld tc zien, Heracles kwam sterk terug. Dc verdediging moest alle zeilen bijzetten om de voorsprong te be houden. Een snelle counter kon nog net door Heracles tot corner worden verwerkt, hieruit scoorde Jaap de beslissende derde treffer, zodat deze wxdstrijd met 1 -3 w erd gewonnen. Al met al een zeer goe de prestatie van het gehele team in deze zware competitie. Holten F2 - Daarleveen F1 Na dc teleurstellende wedstrijd te gen Rijssen werd er nu een prima prestatie geleverd tegen Daarleveen. l iet krachtsverschil was wel erg groot. Bij rust stond er al een 6-0 voorsprong op het sco rebord. Na rust werd het ver dedigen een enkele keer vergeten zodat Daarleveen ook nog twee keer kon scoren. Holten liet zich ook niet onbetuigd en scoorde er lustig op los Uiteindelijk werd de- wedstrijd gewonnen met 12-2. Dc doelpunten werden gescoord door: Mart (5x), Harald (4x,, Svcn, Bas cn Bart. Holten F3-RKSVF1 Holten moest in deze wedstrijd ge noegen nemen met een nederlaag. Bij RKSY liepen een aantal oudere spelers hetgeen in de uitslag tot ui ting kwam. Holten bood ondanks het leeftijdsverschil uitstekend par tij en wist lange tijd de stand op 1 -2 te houden. Sander scoorde het Holtcnse doelpunt. Uiteindelijk moesten de spelers buigen en werd de einduitslag bepaald op 1 -7. Holten F4 - Rijssen F4 Het werd een leuke, goed ge speelde wedstrijd, zowel aanval lend als verdedigend. Holten wras duidelijk sterker dan dc jongens uit Rijssen. Onze keeper heeft slechts één bal te verwerken gehad. Door dat de middenvelders de wedstrijd volledig in de greep hadden kon den onze aanvallers naar hartelust op het vijandelijke doel schieten. Door doelpunten van Sjors (3x; en Mark werd de wedstrijd uit eindelijk gewonnen met 4-0. Wederom houdt ponyclub De Bergruitertjes tc Holten op Hemlvaartsdag haar jaarlijkse concours. Dit jaar zijn er een re cord aantal inschrijvingen, maar liefst tweehonderveertig combinaties hebben zich aan gemeld. Desondanks zorgt hoofdspon sor Axias evenals voorgaande jaren weer dat iedere deelnemer met een leuke attenne huis waarts keen en dat er aantrekke lijke prijzen voor dc winnaars bij de dressuur- en springwedstrij- den zijn. De toegang op het mooi gelegen terrein aan de Borkeldsweg is gratis cn men is dan ook van harte welkom om op de Borkcld een tussenstop te maken njdens het dauw-trappen. Al met al een groots evenement voor de liefhebber, die bij deze deelname kan rekenen op een grootse en sportieve strijd. Het concours begint om 8.30 uur cn eindigt vermoedelijk tegen 16.00 uur beginfase een kleine voorsprong en wist die tot de rust toe vast te houden, 9-8. Na rust kreeg AHW het betere van het spel en kwamen dc gasten zelfs met 15-17 voor. Met een alles of niets offensief in dc slotfase wist Holten dat ook conditioneel nog wat over had, alsnog met 20-17 de winst in eigen huis te houden. Scores: Menno Koerse 9; Tristan Dorlas 7; Tim Wiers- ma 3; Fabian Dorlas 1. Meisjes A speelde zaterdagavond al te gen Achilles. Beide teams waren goed tegen elkaar opgewassen. Holten speelde goed en leidde bij rust verdiend met 6-5 Na rust groeide de voorsprong tot drie doelpunten, maar daarna kwam Achilles door slordighe den aan Holtense zijde weer terug. Vlak voor tijd leek Holten nog alles uit handen te geven, maar een fraaie laatste aanval leverde een 13-13 gelijk spel op. Keepster Martine Koetsier le verde daarbij een extra prestatie door maar liefst drie strafwor- Dames 1 speelde thuis tegen KS Kwiek 3. Holten startte over tuigend en leidde bij rust ver diend met 10-3. Na rust ver zwakte Holten mede door de warmte, en wist Kwiek iets terug te komen. In een goede eindfase met veel breaks wist Holten de voor sprong uit te bouwen naar een terechte 21-8 winst. Dames 2 speelde met versterking van een tweetal A jeugd speelsters, uit icgen HHZD 3. Na eerst met 2-0 achter te zijn gekomen zette Holten nog voor rust de zaken recht, 2-5. Ook na rust met prima keeperswxrk van Marloes Valk wist Holten de voorsprong te behouden en een verdiende 7-11 overwinning te boeken. Scores: Patty Schoemaker 3; Gerda Busschers, Jessica Smit, Ellen Lcftink 2; Marjon Jansen, Marieke Grave 1. Jongens A speelde thuis tegen AHW W '71 In de volle zon werd her een zware partij. Holten nam in de pen tc stoppen. woensdag junioren: mix-1 2-3; jongens-1 0-5; donderdag; dames-1 - 5-0, da- mes-2 1 -4; damcs-3 0-5; da- mes-4 1-4; vrijdag: heren-1 2-3; heren-2 2-3; zaterdag junioren 15jaar: mix- 15-0; mix-2 5-0; zaterdag senioren: mix-1 3-2; 3 2-3; heren-1 mix-2 1 -4: r 2-3; zondag senioren en junioren: mix-1 sen 0-8; mix 35+ 1-4; he ren 35+ 0-6; mix-1 jun 3-5; mix-2 jun 2-6. /Vis één van de evenementen t afsluiting van het seizoen van het seizoen 1997/1998 organi seert dc activiteitencommissie van Blauw Wit op vrijdagavond 15 mei een zeven tegen zeven toernooi met aansluitend een ge zellige feestavond. De senioren, de zaalvoetballcrs en de dames zijn van dc partij. De verwachting is dat ook enkele bijzondere teams hun opwachting maken, waardoor er een gezellig toernooi De korte wedstrijden worden ge speeld op een half veld met jeugd- doelen. Gelet op het succes van dit evenement in het verleden en de vraag om dit op de kalender te laten terugkeren heeft de ac- tiviteitencommissie doen be sluiten de organisatie ter hand tc nemen. De eerste wedstrijden beginnen om 19.00 uur. Alle deelnemers worden uiterlijk om 18.45 uur verwracht. Wilfred van der Pluym werd net niet op tijd fit bevonden om aan het tropische treffen deel te kunnen nemen. Zo kreeg de defensie van Holten een nieuwe aderlating te vc-rwcrkcn, daar waar het hele seizoen sterke krachten als Marco Spekrcyse cn Jan Willem Kevelham ook al geruime tijd in dc lappenmand SV Holten heeft een redelijk seizoen in de vijfde klasse H op een absoluut onwaardige manier, voor eigen publiek notabenc, afgesloten met een droevige nederlaag. Thuis te gen De Gazelle uit Deventer werd namelijk een terechte, maar zeer geflatteerde 0-6 ne derlaag geleden door het elf tal van coach Gerard Heck. Na een 0-1 ruststand kwamen deze harde cijfers op het bord via een tweede helft waarin de Holtenaren stuk voor stuk pijnlijk getroffen leken door een heuse zonnesteek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 7