Onvoorstelbare pech voor hardwerlend Blauw-Wit Kampioenen bij Mintonette Zakelijk Bekeken IQLTENS NIEUWSBLAD pi - Blauw- Witters kunnn voorsprong niet vasthouden Resultaten SV Holten .HftCTiïVAMÏ? MAGNETRON STUKS STUKS DISCMAN IV immm litems® 1 WATERKOKER IPBON AEG TELEFOON S STUKS pyfflM l BüNAVOOR ALMELO Ootmarsumsestr. 218 HENGELO Waarbekenweg ENSCHEDE Minkmaatstraat 50 DONDERDAG 2 APRIL 1998 Het dames 2 en heren 2 team van Mintonette zijn er vrijdag in geslaagd het kampioenschap binnen te sle pen. De dames wonnen met overtuiging van het Vrie- zenveense Vrivo. Heren 2 had wat meer moeite moet opponent Polstars. Beide teams waren nog maar net begonnen toen onverwachts het dweilorkest dc Braandhcultjes al spelend de sporthal binnen kwam. De dames bleken zich aan te kunnen passen aan dc j muziek. Swingend walsten ze over Vrivo heen (15-2). Op het veld naast hen wonnen ook de heren, zonder danspasjes, met weinig moeite (15-3). Voor bei de teams een goede start, want geen valse noot had geklonken. Bi| winst in de tweede set zou den de dames kampioen zijn. Dc strijd ging gelijk op tot 6-6. Wanneer de Mintonette dames scoorden klonken opzwepende klanken. De .zevende man' zat duidelijk op de tribune. Jenniet Willems en Alie Nauta scoorden mede door de goede passes van Sandra Veneklaas. Uiteindelijk werd het winnende setpunt ge scoord en was het kampioen- schap binnen. i Bij de heren verliep de tweede set moeizaam. Xa een gclijkop- gaande strijd tot 3-3, stapelden de misverstanden zich op. Door l slechte passes kwam de thuis- ploeg niet meer tot scoren waar- door tegenstander Polstars uit- j liep tot 4-9. Een time-out bracht dc nodige rust. Door sterke tactische ballen van Rob Frerichs en een harde aanval op j positie 2 van Rik Aangeenbrug j kwam Mintonette terug tot 9-9. MAC autocross Op het terrein van de fa milie Van Schooten aan de Raalterweg houdt MAC De Holterberg tweede paasdag, maan dag 13 april, de eerste Er- wincross van het seizoen. Als vanouds is deelname aan deze autocross voor sloopauto's uitsluitend voorbehouden aan MAC- ers die tenminste een jaar lid zijn. De cross begint om 13.00 uur. Er wordt deelgenomen in de dames-, heren- en vctcra- nenklasse. Slotstuk is dc im mer spectaculaire afvalrace. Inschrijven is mogelijk op maandag 6 april om 20.00 uur in 't Stuurhuis, Beuse- bergcrweg 37. Iedere deel nemer wordt verzocht zich persoonlijk op de geven in verband met eventuele wij zigingen in het reglement en andere nuttige informatie. Meer informatie is verkrijg baar bij Harry van Cocvor- den, telefoon 363789 of Reinder Schooien, telefoon 363583. Mede door aanmoedigingen van dames 2 en de stimulerende werking van het dweilorkest werd het tot grote opluchting van de Holtense volleyballers 15-12. Voor de dames was de wedstrijd gelopen. Zij hadden maar één doel: snel de derde set winnen zodat zij de heren konden aan moedigingen. Vrijuit spelend werden alle aanvalscombinaties die het damesteam in huis had gespeeld. Drie meter aanvallen, staffels en een kruisaanval brachten al snel de eindstand 15 -6 op het scorebord. De druk op het herenteam was groot. Bi) winst van deze set zou ook voor hen het kampioen schap een feit zijn. Rik Wielaard en Dinant Hoefman verdeelden het spel goed, zodat het blok van Polstars geen kans had. De harde aanval bleek in deze set belangrijk. Door een fantasti sche redding in het achterveld van Wim Husslage waren de gasten zo verrast dat het match point voor Mintonette werd. Toen het winnende punt werd gescoord bestormde dames 2 het veld van de heren en volgde een muzikaal omlijste polonaise. Na dc huldiging vierden biede teams op geheel eigen wijze het behaalde resultaat. Miny Kemper toernooi Voor de negentiende maal vindt op zondag 5 april het Miny Kemper recreanten- handbaltoernooi plaats. De organisatie is ook dit jaar weer in handen van de afdeling handbal van S.V. Holten. De deelnemende ploegen zijn: Dalfsen, H.H.Z.D., L.H.C., Voorwaarts en Holten. Het toernooi begint om 13.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur. De toegang voor deze middag is gratis. Looptraining zaterdagochtend Onder leiding van Jaques de Wildt werd in de Holterberg dit keer een kort interval pro gramma afgewerkt. Dc dames en heren atleten moesten tien keer een tempo van twee en een halve minuut afwerken, Rekoefeningcn ston den centraal in deze training. Wat het komende zaterdag wordt? Iedereen is welkom van af 10.00 uur bij camping Venek laas aan dc Reebokkenwcg 8. HRR| In de plaatselijke derby Blauw Wit Dl lolten D2 bleek dc thuisclub een maatje te groot voor de bezoekers De pupillen van Blauw Wit wonnen namelijk met 7-Op bovenstaande foto is Leon Scheurwater met zijn rechtstreekse opponent in gevecht om de bal. Rutger Grootewal kijkt gtannen toe. foio; johan Boiink Drie maal kwam Blauw Wit in dc uitvdstrijd tegen Sp. Haarlo op voorsprong, maar ook drie ml wisten de gast heren langszij te komen. Bijzonder zuur k was het voor de Blauw-Witters dat de 3-3 pas ver in bleuretijd tot stand kwam. Des te zuurder was dat, omdat kotoor die gelijkma ker van Sp. Haarlo, Johan Bosschers de allbeslissende vier de treffer leek te gaan scoren. Johan lobdie bal keurig over de uitlopende doelman en de bal leek in t doel te verdwij nen. Echter, toen de bal kort voor dc doellijn op de grond stuitte maakte deze door een oneffenheid in het veld een zodanige wending dat hij net langs het lege doel verdween. Onvoorstelbare pech voor de Blauw-Witters. Toen uit dc tegen aanval via een vrije trap degeli jkma- kcr van de thuisclub daar nog over heen kwam, was de tegenslag voor de hardwerkende formatie van trai ner Frits Stappenbelt compleet. Het mag duidelijk zijn dat de spelers en aanhang na afloop behoorlijk aangeslagen waren. I lctgetoonde karakter van de ploeg blijft echter vertrouwen geven voor de laatste vier wedstrijden, waarin nog thuis wordt gespeeld tegen De E'sch, W.H.C.Z. en S.S.S.E. en nog uit tegen Harfsen. Zoals aanvoer der Hans Stam Sr. en zijn mannen de laatste wedstrijden spelen ver dient de ploeg het om in die laatste beslissende wedstrijden door veel publiek gesnd te worden. In de beginfase tci Haarlo had Blauw Wit het mock. In dc 1-Oeiinuut kwamen de Holtcnaren: vrijwel hun eerste •aanval tegen verhouding in zelfs verrassend doorsprong. Dc van zijn blessu herstelde Gerald Jansen bracht een vrije trap de bal met zijnfaatnde 'linker' voor het doel, ws John-Paul Akker man het me allert reageerde en via de ondcint van de lat raak kopte (0-1). 1 thuisclub was daar door duidelijan slag en Dirk-Jan Beldman kre twee goede moge lijkheden om voorsprong te ver groten, doch; eerste keer schoot hij te slordig om de doelman te kunnen verlsen en de tweede keer mikte i) rakelings over. Halverwege; eerste helft nam Nick Kuipeae plaats in van de aangeslagenjinksback André Schuppert. Na de door Dirk-J an ge miste kansen werd Haarlo sterker. Hans Bekkcrnens wist eerst met een goede redding ui t een van dich t - bij ingekopte bal de gelijkmaker nog te voorkomen, doch in de 28e mi nuut was het toch raak toen de ver dediging inclusief dc doelman niet alert reageerde op een van rechts uit een vrije trap hoog voor het doel ge brachte bal. Gerjan Groot Wassink profitccrde daarvan (1-1). Haarlo hield daarna het initiatief doch de Blauw Wit-verdediging liet zich niet meer verrassen, al vloog uit een kopbal de bal kort voorrust nog wel onbereikbaar voor Hans Bekker- nens rakelings langs het doel. In dc tweede helft ontwikkelde zich een spannende en voor het publick al leraardigste strijd tussen twee zeer hard werkende ploegen die beiden voor de winst gingen. Een opportu nistisch Haarlo en een technisch wat beter Blauw Wit. Vooral via dc yongsters Marco Schuiterd, Hars Stam Jr. en Arno Jager; die met dc weck beter gaan spelen, kwam Blauw Wit enkele keren tot goede aanvallen. De robuuste verdedigers hadden grote moeite met deze wendbare spelers, doch meer dan enkele hoekschoppen leverde dat niet op. Een vrije trap van Haarlo op de rand van het strafschopgbicd strandde in de muur. In de 60uninuut kwam Johan Bosschers Iirk-Jan Beld man vervangen. John zorgde dui delijk voor wat met onrust in de Haarlo-verdediging.In de 70e mi nuut kwam Blauw Wit weer op voorsprong toen eei lange bal van achteruit verkeerd werd beoor deeld doorde vrije vededigerwaar- van John-Paul Akkeman beheerst profiteerde (1 -2). Vij minuten later was de stand echteral weer gelijk toen de boomlangcvoorstoppcr Jeroen Reintjes uit eei vrij trap wist raak te koppen (2-2. De Blauw- Witters toonden ka ra: ter en zetten op nieuw aan. Hans Sam Sr. krulde de bal uit een vrije tnp net naast, doch in dc 86c minuuwas het toch weer raak. Dc uitbliikende Niek Kuipers bracht met eui fraaie pass Marco Schuiterd in stdling die an- af20 meter laagin de hick hard raak knalde (2-3). Dcgrotcnzetleek dus toch beloond te worcen met drie punten doch helaas z;t het Blauw Wit in de slotfase, zoalün de aanhef omschreven, zodanig egen dat het uiteindelijk toch met én punt ge noegen moest nemer. Een (hele kleine) pleister op de wonde was nog dat de mededegndatiekandi- datcn Gazelle. Nieiwland en Achilles Enschede tegci elkaar ook de punten deelden. Podokinesioloog W. van Oldeniel houdt vanaf 31 maart bij Steunenberg Schoenen aan de Larenseweg iedere dinsdag spreekuur. De heer Oldeniel is gediplomeerd podokinesioloog, lid van de Nederlandse Vereniging voor Podokinesiologie en aangesloten bij dc Omni Podo Federatie. Nauwkeurigheid is het belangrijkste punt van deze therapie. Een uitgebreid rug onderzoek, metingen en testen rond de wervelkolom, resulteren uiteindelijk in een 'zooirecept'. Inmiddels kennen een 20-tal ziektekosten verzekeraars vergoedingen voor deze therapie, waaronder ook het Ziekenfonds Salland. Sallandia 5 Holten 121 - 3 Holten 12 was veruitde sterkste ploeg. Aanval na aanval rolde richting Deventer doel. Uit de enige counter wist Sallandia echterte scoren. Na de rust bleef Holten 12spelbepalend.Het duurde tot de 65e minuut voordat Holten 12 het overwicht wist uit te drukken in een doelpunt. Het was Klaas van de Wal, die met een schitterend afstandsschot de stand op 1 -1 bepaalde. Hierna gaf Sallandia het op. Holten 12 pakte met met beide handen de gelegenheid op om nog twee keer te scoren via doelpunten van Andre Kukoljaendeschrik van het Holterbroek.Jerfaas van Ommeren. Holten 10-KonUD0-4 De Poppenboys moesten aantreden tegen de medekoploper UD uit Deventer. Binnen twee minuten hadden de bezoekers Holten wakker geschud e" was het al 0- 2. Hierna kwam er wat meerevenwicht in destrijd waarbij UD het betere veldspel bleef vertonen. Dit resulteerde voor rust in een 0-3 stand. Nadat de goed leidende arbiter Schutte voor de tweede helft had gefloten bleek dat Holten de taktiek had aangepast en beter was opge wassen tegen de Deventer ploeg. Toch was het vlak voor tijd, door een gemiste bal in de achterhoede, UD dat nog 0-4 maakte. Holten 8 - Voorst 78-0 Holten 8 had geen zomertijd in het hoofd, want de spelers waren allemaal op tijd aanwezig zo dat de wedstrijd tegen Voorst 7 op tijd kon beginnen. Alleen Wilco moest uit bed worden gehaald, maar dit had een andere reden (buren bedankt). Vooraf nog even dit: Rene scoorde vorige week maar 3 maal. Andre Struik pikte ook een goaltje mee. Dan nu het wedstrijdverslag. Holten begon erg offensief, en drukte Voorst gelijk met de rug tegen de muur. De eerste helft scoorde Holten gemakkelijken Voorst werd maar een keer door onze keeper gesignaleerd. Na de rust ging het tempo ongeveer met driehonderd procent naar beneden en kregen de in grote getale aanwezige supporters een potje bejaardenvoetbal te zien. Maar desondanks dit tempo wist Holten de eindstand naar 8-0 te brengen. Doelpuntenmakers: Rene 3, Wilco 1, Martin 1, Johan 1, Bannol, en lastbutnotleastAndre 1. Holten 5 - De Zweef 5 Eindstand 1 -4 Holten moest zondag aantreden tegen De Zweef, die kampioen kon worden. Schijnbaar gaf dit bij De Zweef toch enige spanningen, want Holten had de wedstrijd in de eerste helft goed onder controle. Dit resulteerde in enkele goede kansen van Holten, waaronder een bal op de paal van Harold. Toch werd de rust doelpuntloos ingegaan. In het begin van de tweede helft werd het spel op de zelfde wijze voortgezet. De kentering kwam echter na een kwartier toen uit een hoekschop De Zweef 1-0 maakte. Hierna moest Holten meer aanvallen, wat resu lteerde in extra ruimte voor de tegenstander. Door enkele onnodige fouten kwam De Zweef alsnog op een 4-1 voorsprong. Met 14 punten voorsprong en nog 4 wedstrijden te gaan werd De Zweef verdiend kampioen. Proficiat! Hoeve V. 3 - Holten 4 Eindstand 2-4 Op deze vroege lentemorgen moest Holten aantreden tegen Hoeve. De wedstrijd had een extra feestelijk tintje, doordat bekend werd gemaakt dat good old Bert Wissink was uitgeroepen tot speler van de maand, zijn twaalfen eenhalf-jarig jubileum als wisselkeeper van Holten 1 vierde en bovendien zijn 306e wedstrijd onderde lat speelde. De .voorwaartsen van Holten deden danookontzettend hun bestom Bert in de picture te zetten. Diverse doelrijpe kansen werden om zeep geholpen, om zodoende 'de Schilder' aan de andere kant de mogelijkheid te geven zijn kunsten tetonen. Maar dankzij een slippertje van Erik D. werd de rust bereikt met een 0-1 voorsprong voor Holten. In de tweede helft kwam Holten door Rob al snel op 0-2, alvorens 'de Schilder-show' begon. Het eerste tegendoelpunt mocht nog een waarschuwing heten, maar wederom Erik D. wist de marge weer op twee doelpunten te zetten) 1-3). Toen was hettijdvoordespelervande maand, diedooreen schitterende trap detegenstanderwistte raken en de bal tot eigen verbazing in het eigen doel zag rollen. Zo werd zijn rol van speler van de maand opgewaardeerd tot pupil van het jaar. Gelukkig voor hem wist Erik D. (of was het toch Gert Jan) de eindstand te bepalen op 2-4. Holten 3 - Overwetering 32-0 De 'wijdbroeken' geleid door good old Wiico Stevens en de Voederbietels hadden de eerste helft een goed veldoverwicht maar vergaten de opdracht van Lucas. Nadat Freek met zijn James Bond-vlag de bal tot ontploffing bracht kon het feest beginnen. De 'Flying Dutchman' van Zon kwam geen moment in de problemen mede door goed vergedigend van 'B', Allard en de 'Eagle'. De goed leidende fluitist floot naar vijfenveertig minuten opzijn fluit met de brilstand nog op het bord. Naar een overweldigende donder- speech van Lucas werden de voeder bietels 'Straatexceem-Ashoes' en A. ter Kraaie ook wakker. Tiekink; die zich nog in Tirol waande, slalomde over het hele veld als een ware Tomba en legde de bal panklaar voor Arend Lammertink. Deze poortte de keeper op onvergetelijke wijze en bracht daarmee de 1-0 op het bord. Vijf minuten voor tijd schonk onze eigen Frans Bauer ons de 2-0 door de bal tergend langzaam in het doel te prikken. De 'wijdbroeken' stelden zich met deze goede overwinning zo goed als veilig. D.S.V.D 2 - Holten 20 - 4 Holten 2 dat naar de op de tweede plaats staande DSVD moest ging er toch heen met goede moed Maar helaas liep het een beetje anders dan verwacht, en had Holten het moeilijk, want de kansen werden niet benut. DSVD deed dat wel het werd dan ook al gauw 2 - 0 voor de thuisspelende ploeg. Wat Holten ook probeerdehetluktedeploegnietomte scooren. Een verdiende nederlaag dus, voor het tweede elftal. Jammer want de ploeg staat boven aan in de competitie. Toch is er mets verloren want ze staan altijd noch een drietal punten voor op nummer twee, en dat geeft de Holtenare'n moed. ftHMEN MSTPARTUUEM STUKS Van ƒ9},- voor 10 STUKS I Alleen tegen inle heeft U recht op de Mai» I Alleen tégen inlevering van deïé b heeft U recht op deze super-aanbiedi DiedingUI 0»§» y ffil STUKS I Alleen tegen inlevering von deze bo heeft U recht op deze suoer-oanbiedingll! Alleen tegen inlevering van deze bon heeft U recht op deze super-aanbiedina WBWSBt heeft U recfit op deze super-aanbiedingll!j| 15 STUKS

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1998 | | pagina 8