Larenseweg? Zebrapad over Holtens Nieuwsblad Hanneke Prins neemt na veertig jaar afscheid Slechtziend of blind en toch onafhankelijk indit nummeb Dennie Christian vervangt Weber Tachtig kramen op Vrije Markt HMV U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Kans VW op Award Gemeente wil verkeerssituatie kruising Dorpsstraat/Larenseweg verbeteren Oma ontdekt hasjplant 41e Jaarbeurs van het Oosten Interieur Decoratie. Erf Oogst, Sport Recreatie, ps Trouwplein. Badkamers Sanitair. van Top tot Teen en Modeshows! geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Gebruik deze bon het opgeven nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 11 SEPTEMBER 1997 De Stichting Landelijke VW-Geschenkbon heeft de VW in Holten samen met negen andere kantoren genomineerd voor de Gift Award 1997. De Holtense VW heeft de de danken aan de omzet Geschenkbonnen, de ver koop van sier-enveloppen en aan een positief bezoek van een 'mystery man'. Op 25 septemebr wordt in Ede de winnaar bekendgemaakt. Abonnementsprijs f 77,10 Losse nummers f 1,65 Na veertig jaar en acht maan den neemt Hanneke Prins af scheid van de gemeente Hol ten. Prins begon al op 16- jarige leeftijd met werken. Eerst in de winkel van J.P.G. Muller in 1952, maar na twee jaar maakte ze de overstap naar de Coöperatieve zuivelfabriek in Markelo waar ze als administra tief medewerkster aan dé slag ging- Toen er per 1 januari 1957 een plaats vrij kwam op het gemeen tehuis van Holten solliciteerde ze naar de functie van typiste. Het bleek dat ze hierin bijzon der goed was. Wat ook opviel was dat als ze 's avonds naar huis ging dat haar bureau altijd bij zonder keurig was opgeruimd. Later kwam ze te werken de afdeling sociale zaken. Prins heeft inmiddels ruim tien jaar sociale zaken achter de rug. In al die tijd was mevrouw Prins altijd een plezierige collega die gekarakteriseerd kan worden als punctueel, nauwgezet, precies, zeer correct en respectvol naar anderen toe. Hanneke Prins heeft na exact veertig jaar afscheid genomen van de gemeente Holten. en acht maanden Dorkas De Holtense werkgroep Dorkas staat aanstaande za terdag met een kraam op de Vrije Markt. Zie pagina 3 Dick Beldman Een verslaggevers van het Holtens Nieuwsblad is een dagje op stap geweest naar Katwijk aan Zee met de Holtense toparbitcr Dick Beldman. Impressie op pagina 5 Blauw Wit Alle jeugdteaqis van Blauw Wit zijn nu gesponsord. Een overzicht van acht teams van deze sympathie ke vereniging op pagina 9 Oudheidkamer Nog tot en met 13 septem ber is een leuke expostitic te zien in de Oudheidkamer. Lees meer op pagina 11 SV Holten SVj Holten is de comperirie begonnen met een 2-2 ge lijkspel tegen Ulusport in Zwolle. Lees pagina 13 Interkerkelijke lofzangdienst In Holten wordt op zondag avond 14 september een in terkerkelijke lofzangdienst gehouden. Als start van het nieuwe seizoen houden de Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk en Evan gelische gemeente een dienst waarin zingen centraal staat. De muzikale omlijsting wordt ver zorgd door de plaatselijke Prai- scband. De organisatie hoopt dat veel mensen komen om God te prij zen, iets wat zal gebeuren op een andere manier dan men gewend is. Ds. H. Mulder (Gereformeer de Kerk) en ds. S. Roozeboom (Hervormde Kerk) zullen voor gaan in deze dienst, die om 19.00 uur wordt gehouden in De Kandelaar. Extra training Diepe Helloop Iedereen die op 25 oktober goed voorbereid aan de tiende Diepe Hel Holterbergloop aan de start wil verschijnen kan meedoen aan een gratis extra training op zaterdag 13 sep tember. Het vertrek is om 9.00 uur vanaf sportpark Meer manskamp. De trainingen worden gegeven in goed over leg met de afdeling Atletiek van SV Holten die ook de trainers levert. Fietstocht Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt op zater dag 20 september de jaarlijk se fietstocht. Ook deze keer zijn er weer bezienswaardig heden te bekijken. Wie niet over een auto en of een fietsdrager beschikt kan eventu eel gebruik maken van door de buurtvereniging geregeld (ficts- )vervoer. Het vertrek is om 9.00 uur uur bij het Bonte Paard. Slechts één persoon uit Hol-, ten heeft zich bij deNeder-landse Vereniging van Blinden en Slechtzienden tot nu toe opgegeven voor de tentoon stelling voor visueel gehandi capten in het Natuurdiorama op zondag 21 september. Veel te weinig volgens de Holtense Tet Mulder. Veel meer mensen die moeilijkheden hebben met zien moeten hiervan volgens Mulder van genieten. Ook zijn er volgens haar veel slechtzienden die met vaak simpele hulpmiddelen het leven een stuk aangenamer zouden kunnen maken. Over oogspecialisten is ze niet zo te spreken. „Ikweetdaterin Holten veel mensen zijn die problemen hebben met kijken, alleen is het moeilijk daar voor uit te komen", vertelt Mulder. „Dat is heel jammer want ook voor slechtzienden zijn er genoeg hulpmiddelen om een normaal leven te leiden. Velen weten dat gewoon Mulder: „Ik kwam laatst iemand tegen die geen voetballen meer kon zien,dat was zijnlustenzijnleven.Dat is niet altijd nodig. Mensen gaan vaak naar de huis- en oogarts als ze slechter gaan zien. Die letten echter v aak op de technische kant van slechtziendheid en niet op de sociale gevolgen. Dat heb ik zelf ook meegemaakt", maakt ze zich boos. In acht jaar heeft ze negen oogartsen in Nederlandgehad. Gccnenkeleoogartsheefthaar echter erop gewezen dat er optometristen bestaan; gespecialiseerde opticiens die onder meer adviezen over visuele hulpmiddelen geven. „De oogartsen hebben mcooknooit iets gezegd over revalidatiecentra voor blinden en slechtzienden. Terwijl er zo'n instituut vlak in de buurt zit, in Deventer", maaktze duidelijk. „Maar ook opnek Jos in Holten is een zeer bereidwillige opticien waar je altijd terecht kunt met vragen." De stap naar een revaiidatic-ccntrum is vaak te groot. Waarom? „Veel mensen realiseren zich niet eens dat hun ge-zichtvermogen achteruit gaat", zegt ze. „Dat wilde ik zelf ook nooiterkennen totdatik een discussie kreeg over hulp-middelen voor slechtzienden. Dat heb ik toch niet nodig zei ik. Tot het moment dat ik in het bos liep. Pas op zei ik, hou de hond vast, er komt iemand aan. Het bleek echter gewoon een verkeersbord te zijn. Toen werd ik keihard met de werkelijkheid geconfronteerd." Mulder (48) woont sinas zes jaar in Holten. Ze was voorheen senior beleidsmedewerker bij de gc-mccntc Deventer. Ook is ze anderhalf jaar voorzitter geweest van de Stichting Sociaal Cultureel Werk. Ze is gestopt met het werk en met het vrijwilligerswerk vanwege een visuele handicap: macula degcncraric, kortweg MD. Dat wil zeggen dat het centrale gezichts-veld is aangetast door littekens in het centrum van het netvlies. Mulder: „MD komt veel voor bij ouderen. Mensen met MD kijken vanuit hun ooghoeken naar de zijkant van het beeld. Snelle vermoeidheid en overgevoeligheid voor licht, niet meer auto kunnen rijden, slecht tot niet meer kunnen lezen of televisie kijken zijn gevolgen van deze aandoening." Het is moeilijk aan te geven wanneer iemand slechtziend is volgens Mulder. „Het is vaak een herkenning. Mensen lopen en fietsen vaak nog als vanouds. Maar je hebt bijvoorbeeld nietin de gaten dat de buurvrouw een nieuwe jas heeft en gezichten zijn niet meer te herkennen. /Vis mensen zelf merken dat ze niet meer goed kunnen lezen, v aak struikelen of de stoeprand niet meer kunnen schatten kun je zeggen dat er iets met je ogen is. Wanneer een oogarts cn een nieuwe bril ook niet meer helpen, dan is er meer aan de hand", zegtMulder. „Als je dat toe kunt geven volgt vaak de erkenning. Kinderen herkennen ook vaak niet als een van hun ouders slechter gaat zien. Het is een langzaam proces. Moeder zegt vaak dat ze niet meer kan lezen cn laat het daarbij, terwijl er nog zoveel mogelijkheden Een probleem om het toe tegevendat iemand visueel gehandicapt is, is volgens Mulder dat je vaak alles laat afhangen van de huisarts, oogarts of het ziekenhuis. En die verwijzen juist slecht door naar revalidatiecentra vanwege onbekendheid daarmee. Een ander probleem is waar je naar toe moet als je in de gemeente Holten woont. Op de laatste vraag is makkelijk antwoord te geven, dat kan bij het Regionaal Centrum Oost Nederland van Bartimeus aan de Pikcursbaan 15, 7411 GT in Deventer (telefoon 0570 - 6618 00). Daar is elke vrijdagmiddag een inloopmiddag. Op verwijzing van de huisarts zijn de activiteiten gratis. Je hoeft echt niet blind te zijn om daar even binnen te lopen. Ook de medewerking van de gemeente Holten 14'volgens haar geweldig. „Ze staan open om met speciale voorzieningen mee te denken. Ze nemen alle tijd en je kunt er snel terecht," aldus Mulder enthousiast die binnenkort naar de nieuwe woningen aan de Abraham Berghof verhuist omdat ze onder meer overgevoelig is voor licht. Daarom wordt in het hele huis diffuus licht aangebracht. Het verkeer in Holten is echter volgens Mulder een probleem. „Onlangs heb ik met de gemeente gepraat waar het slecht oversteken is voor slechtzienden cn ouderen. En het kruispunt kom je als oudere nauwelijks over. Ik heb gepleit voor een veilige voetgangers oversteekplaats voor dc Abraham Berghof en verder richting winkels. Er wordt nog bekeken wat er gaat gebeuren." Iedereen die vragen heeft kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur terecht bij bij de blinden en slechtziendenlijn, telefoon 030 - 29 45 444. Voor lidmaat schap van de vereniging en acti viteiten kan men bellen met de voorzitter van de NVBS Twen te, Henk Lamcrs, telefoon 074 - 24 24 092. op afstand ersklap. Een lucht boven :eomgeving Een storing Maandagmorgen was net vrij zonnig met alleen wat wolkenvelden 's Middags was er meer bewolking maar de zon liet zich geregeld zien. Een smalle rug van hogedruk bevond boven ons land en zorgde voor het mooie weer. Ookde temperatuur mocht er wezen met 24.3'C, en zo was de eerste septemberdag goed begonnen In de nacht van maandag op dinsdag heeft het stevig geregend. Holten ving 24.2 millimeter neerslag op,. Twanthe 25.0 millimeter, Espelo 17.2 en Zwolle 1" millimeter. Ook kwam onw scheidingslijn tussen warn Duitsland en koele luchtinc is behoorlijk gaan activere kwam vanuit Frankrijk noordoosten en bracht plaatselijk veel regen en onweer-activiteit De regen trok in de vroege ochtend uren via het noordoost^) weg. Dinsdag waser veel bewolking, lateropde middag klaarde het wat op en waren er perioden met zon. Het weer werd bepaald dooreen rug van hogedruk die zich vanuit hetzuidwesten over ons land opbouwde. Woensdag was een fraaie sep temberdag, na het optrekkken van de mistbanken scheen dezon uitbundig. Ook kunnen we goed merken dat september op de kalender staat doordat de nachten langer worden en sterker afkoelen, en ook de mistkansen toenemen. Rond het middaguur kwamen de eerste stapelwolken overdrijven, en waren er 's middags perioden met zon. Een rug van hogedruk boven het oosten van ons land zorgde voor rustig weer. Donderdag in de vroege ochtend uren kregen we enkele regenbuitjes, veel neerslag viel er niet uit. Ook waren er veel wolkenvelden met in de middag opnieuw een regenbui. Daarng bleef het droog en waser geregeld zon. De maxi-mumtemperatuur werd 23.6'C. Eenkoufrontbereikteaan het begin van de middag net westen van het lano, en passeerde in de avond het oosten van ons iand, dit leverde in Espelo en Dijkerhoek een regenbui op, in Holten bleef het droog. Voor het front werd met een zuidzuidwestehjke stroming warme en vochtigeluchtaangevoerd.Vrijdagwaren er de gehele dag veel wol-kenvelden. ook was er periodiek een wazige zon te zien. Een laagdrukgebied ten noorden van Schotland trok noordoostwaarts en veroorzaak een zwakke westzuid- westelijke stroming. Een golvend koufront ten zuiden van ons land zorgde voor veel middelbare en hoge bewolking Zaterdagmorgen waren er wol kenveldenen was het vrij zinnig. Net na de middag kregen we een regenbui, verder waren er stapelwolken en was er flink wat zon. Een geleidelijke iets in kracht toenemende westelijke stroming voerde aanvankelijk heldere en onstabiele lucht aan. De maxi-mumtemperatuur bedroeg 21,3'C. In de nacht vanzaterdag opzondag viel er regen, een warmtefront bijbehorend bij een lagedrukgebied passeerde gedu-rende de ochtend van west naar oost over het land. Dit ging gepaard met regen en motregen. Holten ving 6.6 millimtër neerslag op, Espelo 6.4 millimeter Rond het middaguur kregen we een flinke regenbui, verder op de middag waren er veel wolkenvelden en perioden met zon en nog een enkele regenbui. Overdag kwam er nog 5.0 millimeter neerslag voor Holten bij. Espelo 2.6 millimeter. Meteo Holten, Freddie Paalman De Vrije Markt van de sup portersvereniging van de Holtense Muziek Vereniging wordt aanstaande zaterdag voor de vierde keer samen met de Keunefeesten gehou den. In totaal worden tussen 9.00 cn 16.00 uur voor dc veertiende keer dc kramen opgezet. Op de markt staan maar liefst ongeveer tachtig kramen waar letterlijk van alles r,c koop is zoals aarde werk, speelgoed, zelfgemaakte kleding, kaarten, emaille en zelfs planten. De kramen staan op het Smidsbelt, dan achterlangs via de parkeerplaats van gebouw Irene en aan het begin van de Boschkampstraat. Ook zijn er plaatsen gereser veerd waar kinderen hun spulle tjes op de grond kunnen zetten. Als de kinderen komen worden ze opgevangen door medewer kers van de HMV. Ook kunnen kinderen ponyrijden. Dc supportersvereniging zorgt voor een hapje en een drankje met een eigen v/agen voor het gemeentehuis. Omwonenden wordt verzocht hun auto vroeg tijdig te verplaatsen. Er wordt al druk gewerkt om de tent op te zetten die tijdens de Keunefeesten velen zullen bezoeken. Foio: Peter Buithuis Restantenmarkt afgelast Op het eerste gezicht een klein dompertje op de ko mende feestvreugde bij de Keunefeesten: Marianne We ber heeft afgezegd. Maar geen nood, er is voor een prima vervanget gezorgd in de persoon van Dennie Chris- Weber heeft vrijdagavond een tv-optreden bij Joop van den Ende voor een programma voor "het Wereld Natuurfonds: de Pa rodie Parade. In het contract van Weber staat dat tv-opnames voorrang hebben. De organisatie van het Keunc- feest is dus naarstig op zoek gegaan naar een vervanger met eenzelfde genre. Met Christan kwamen ze bij een oude beken de; drie jaar geleden trad deze feestneus ook al op tijdens de Keunefeesten met een perfecte show. Mensen die speciaal kaarten hebben gekocht voor Weber kunnen deze terugbrengen Foto Ten Velde. Ze krijgen dan het geld terug. Het optreden van Christian begint om 22.30 uur. Ook de Restantenmarkt*"J<an geen doorgang vinden.wegens gebrek aan belangstelling bij de Holtense ondernemers. „We kregen signalen dat er wel be langstelling voor was", legt Jan Herman ten Velde van de Keu nefeesten uit. „Maar er kwamen uiteindelijk te weinig reacties. Ook is er een week later noa- sommeraomd. Daar staan al veel ondernemers. En de Vrije Markt van de HMV niet te ver geten." Voor de kinderen is dc draaimo len uit Espelo weer van stal gehaald. Hierop kunnen dc kin deren gratis draaien tijdens de optredens van Boh Foi Toch en de Spatzen. Daarnaast komt er ook een voetgangersoversteek op de Dorpsstraat tegenover café 't Klavertje. Deze wijzigingen worden gemaakt om straks de bewoners van de nieuwe serviceflat Abraham Berghof makkelijker te laten oversteken. Een toekomstige bewoner van dc flat heeft echter nu al enkele bezwaren tegen het plan. De bewoner denkt dat de oversteek op dc Larenseweg problemen kan opleveren voor mensen met een handicap of voor kleine kinderen. Omdat in het huidige scena rio geen verkeerslichten zijn gepland kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Volgens de bewoner vallen de zebrapaden in een dode hoek, zodat het doorgaande verkeer dc overstekers niet kan zien. Volgens haar wordt er vaak veel te hard gereden, waardoor een ongeval niet is uit te sluiten. Toekomstige bewoners van dc Abraham Berghof zouden volgens de gemeente via de oversteek op de Larenseweg veilig naar het centrum kunnen lopen. Wanneer zij dan naar het station willen, kunnen ze gebruik maken van het tweede zebrapad over de Dorpsstraat. De nieuwe bewoner had liever gezien dat het zebrapad over de Larenseweg tegenover Schuppert Meubelen komt te liggen. Hier is minder verkeer, terwijl het overzicht op de weg stukken beter is. Aan de andere kant van dc kruising komt verkeer uit drie verschillende parkeerterreinen de weg oprijden. Daarnaast draaien auto's uit de richting Deventer vaak in een ruk de Larenseweg op. Dit kan gevaar opleveren voor overstekende voetgangers. Sabine Bakker (links) van het Natuurdiorama en Tet Mulder die de tentoonstelling voor blinden en slechtzienden een fantastisch initiatief vindt. Foto.- Peter Koehorst Mevrouw Kruk kon niet geloven wat in haar tuin stond: een echte hasjplant. Foto: Joke Oostcrvclt De 76-jarige mevrouw Kruk deed afgelopen week wel een heel bijzondere ontdekking. In haar tuin, waarin ook aan gewaaide plantjes een kans krijgen, ontstond een zeer mooie grote groene plant... Een bezoekje van haar dochter uit Utrecht wierp echter een ander licht op deze toch wel wonderlijke plant. 'Ma je hebt een hasjplant in je tuin staan' was haar reactie. Nog niet geheel doordrongen van deze opmer kelijke speling van het lot infor meerde ze bij haar buurvrouw, die ook enige plantenkennis in huis heeft. Toen ook deze aan gaf dat het een cannabis- (hen nep) plant was nam mevrouw Kruk de telefoon om ook het Holtens Nieuwsblad een kijkje te gunnen in haar tuin. De plant in haar tuin is inder daad een heuse cannabis, bleek na controle bij de politie. Deze liet echter wel weten dat het hier waarschijnlijk een mannelijk exemplaar van dc plant betreft die voor drugsgebruik niet ge schikt is. Toch blijft het een leuke vondst volgens mevrouw Kruk die blijft lachen om het feit dat oma een heuse hasjplant in haar tuin had. De gemeente wil de verkeerssituatie op de kruising Dorps straat/Larenseweg verbeteren. In de eerste planningsfase denkt de gemeente aan een zebrapad over dc Larenseweg tegenover het parkeerterrein.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 1