Ondernemersvereniging Markelo organiseert: Braderie DE KANJER KARAVAAN KOMT ERAAN! op dinsdag 29 juli 1997 Thema: bloemen Albert Heljn Holten 1.25 1.25 ki \omtr 12.50 99 met diverse attracties voor jong oud van 13.00-21.00 uur WIN-TOT-IS,7-MIUOEN-BON I I I I P@8TC@BE Agenda Kanier Karavaan DE UITSLAGEN VAN 21 JULI 6 miljoen Het lijstje van deze week: 100 gram <m®@U9-i.29 Topper van de week: Sinaasappelsap Gall Gall 99 69 18.95 7.95 'Heritage Trust' wil erfenis Fokker voor Nederland bewaren Internet (Netscape 3): in 20 stappen aan de slag Internet I DONDERDAG 24 JULI 1997 HO 6 ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de inleg van nevenstaande rekening af te schrijven. de heer mevrouw Naam: A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklet- ters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, I 40,- (vier lotnummers) 30,- (drie lotnummers) 20,- (twee lotnummers) I 10,- (één lotnummer) I NATIONALE jjiLOTERIJB Postbanknummer: Banknummer; Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag. Datum: Handtekening: De Postcode Loterij komt naar u toe deze zomer! De Kanjer Karavaan kunt u overal tegenkomen waar het gezellig is; op de camping, tijdens het dorpsfeest of op de braderie. Maar ook op evene menten en beurzen, zoals de Megafestatie en de Huishoudbeurs kunt u de Kanjer Karavaan vinden. De Postcode Loterij gaat dus met u mee op vakantie in eigen land. Waar de Kanjer Karavaan staat leest u elke week in de agenda op deze pagina. U moet beslist een keer komen kijken, want de Kanjer Karavaan is een bezoekje waard! Leuke prijzen De Kanjer Karavaan is een spannend spelprogram- ma met bingo, records en artiesten, waarbij u natuurlijk ook interessante prijzen kunt winnen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een walkman, een schitterende scooter, of een geheel verzorgd dagje uit? 26-27 juli: Den Helder, Strandspektakel 26 juli: Zeewolde, Camping Flevo Natuur 29 juli: Handel, Camping De Rooye Asch 30 juli: Heumen, Camping Heumens Bos 30 juli: Groningen, opname Record Show 31 juli: Echten, Camping Westerbergen 31 juli: Oldenzaal, Boeskol is Lós Stand Mega Jackpot: De Bingogetallen: Getal 1 t/m 22 130 21 34 16 20 I 36 13 27 08 11 1b 12 29 41 43 Maakt u uw kaart vol met: 26 dan wint u de Thuisbingo 25.000,- De overige Bingoprijzen: Getal 23 t/m 36 02 1.000,- 28 20, 24 500,- 40 10, 44 100,- 35 9. 18 50,- 31 ƒ8. 32 40,- 14 ƒ7. 06 30,- 37 ƒ6. 23 25,- 45 ƒ5,- Straatprijs trekking juni: Bekendmaking: 21 juli 5.000,- 4724 DP Extra Prijs 25.000,- 4724 DP 202 De BMW's: 3063 SK 049 in Rotterdam en 2211 KV 195 in Noordwijkerhout Jonagold, zachtzure handappel, kilo Bloemkool, per stuk Slavinken, CU Frans stokbrood, voorgebakken, pak 4 stuks 4 Halen, 2 betalen. Melkunie Milkshake, - vanilla of strawberry, pak 1 liter 22T 1.79 Cd Olijfolie, extra vierge J&29T, r r\r\ mild of naturelj299); fles 500 ml 0.99 Cd Engelse drop, zak 400 gram of Winegums, zak 300 gram Jim 1.99 Cd Brouwers Bier Pilsener, krat 24 flesjes a 0.3 liter l& m 11/5-9 Smiths Super chips, naturei, paprika, Ar. Mexlcano of Bolognese, zak 300 gram Z.49 Paddington keukenrollen 0 (alleen bij Albert Heljn), pak 2 stuks 2.J 9 pak 1 liter Ons eigen extra'tie Rundertartaar 100 gram geen 1.85 maar Sperziebonen 500 gram nu maar Pisang Ambon 70 cl van 20.95 voor Settler's Creek 75 cl Californian red/white wine van 7.45 voor Osborne sherry 75 cl van 8.95 voor e wine van 7.45 voor 5.95 2 bonus miles Diverse organisaties uit de Nederlandse lucht vaartwereld hebben de handen ineengeslagen om te proberen zoveel mogelijk herinneringen aan de roemrijke geschiedenis van de failliete vliegtuigfabriek Fokker voor ons land te behou den. Ze hebben hun activiteiten gebundeld in de 'Fokker Heritage Trust', en willen vóór de vei ling van het Fokker-fabrieksinterieur in novem ber trachten voldoende geld bijeen te krijgen om de herinnering aan een van de meest cultuur- kleurende industrieën die ons land deze eeuw heeft gekend, voor Nederland te bewaren. De samenwerkende or ganisaties zijn het Natio naal Luchtvaartmuseum Avio-dome-Schiphoi, de Stichting F.27 Friendship Association en de sdchting 'Fokker Four'. Ook het Militaire Luchtvaartmuseum zal zich binnenkort bij de 'Fokker Heritage Trust' aansluiten. De 'Fokker Heritage Trust' wil zoveel moge lijk historisch cultuur goed van de curatoren van Fokker overnemen en in de Nederlandse luchtvaartmusea ten toonstellen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan enkele historische Fokkervlieg- tuigen die zich in het fail lissement bevinden, zo als Fokkers eerste vlieg tuig, de authentieke Spin uit 1913; een Fokker D.7 tweedekker-jager uit de Eerste Wereldoorlog en het prototype van de Fokker 50 uit 1986. Ook heeft de Trust' be langstelling voor enkele niet-afgebouwde vlieg tuigen die nog in de fa briek staan; voor de complete inhoud van het historisch archief, bestaande uit tiendui zenden foto's, docu menten en brieven die deels nog afkomstig zijn van de grondlegger van de vliegtuigfabriek, An thony Fokker, en voor enkele honderden grote vliegtuigmodellen van bijna alle vliegtuigtypen die ooit door de Fokker fabriek zijn gebouwd. De deelnemers in de 'Trust' zijn van mening dat de herinnering aan een bedrijf als Fokker, dat voor Nederland zo lang een zo belangrijke ambassadeursfunctie over de wereldgrenzen heeft vervuld, niet verlo ren mag gaan. Zij willen daarom alles in het werk stellen een voor de curatoren van Fokker acceptabel bod uit te brengen. Met diverse potentiële sponsors en subsidiege vers is daarom overleg gaande over financiële bijdragen. Daarnaast is de 'Trust' in overleg met alle betrokkenen bij het faillissement. Zowel met de curatoren van Fokker, als met Stork en andere betrok ken bedrijven wordt over de overname van de Fokker-erfenis gespro ken. Bedrijven en parti culieren die ook een bij drage willen leveren worden uitgenodigd om contact op te nemen. De 'Fokker Heritage Trust' is bereikbaar via het luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol, telefoon 020-6041521. IS Anthony Fokkers eerste vliegtuig, de Fokker Spin uit 1913, en een van de nooit afgebouwde Fokker-verkeersvliegtuigen die na het faillisse ment in de fabriek zijn achtergebleven, zijn twee van de objecten waarvan de 'Fokker Heritage Trust' vindt dat ze voor het nageslacht n worden bewaard. Wie op Internet aan de slag wil, en daarbij ge bruik maakt van het programma Netscape 3, die doet er goed aan de uitgave Internet (Nets-: cape 3) in 20 stappen van uitgeverij Sybex in Soest aan te schaffen. Deze uitgave is zo opgezet dat de gebruiker mee Ttaankennis kan gaan Internetten. In dit boekwerk wordt onder meer informatie gegeven over abonneren op Internet, verbin den met Internet, berichten verzenden, nieuws plaatsen, bestanden ophalen, zoeken naar be standen, bookmarks in stellen in Netscape, zoeken op In ternet en In- Terminal. 13ij de uitleg is gebruik ge maakt scherm- .if mm beddingen, Internet (Nets- (Netscape 3) cape 3) stappen is tioëld snel willen le- werken Internet en voor hen die kennis m:;l rn Speel mee! Maar net zo makkelijk als een walkman wint u in december ook de Postcode-Kanjer van 15,7 miljoen, de grootste Straatprijs uit de geschiedenis van de Postcode Loterij Hoe langer u dit jaar meespeelt in de Postcode Loterij en hoe meer loten u heeft, hoe groter uw aandeel in de Kanjer is. Gebruik daarom vandaag nog de bon hierbo ven om uw (extra) loten te bestellen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1997 | | pagina 6