Oogst 1994: Europese en twee NK-titels HOLTENS NIEUWSBLAD DONDERDAG 29 DECEMBER 1994- »ladde ijzers. Een fraaie zomer dus, maar ook de wintersportfanaten Men niet mopperen. Bij Ijsbaan De Noordpool gingen na de vorstpe- e van november 1993 de poorten in februari nog eens open. Zij die 'lijks trouw hun donateursgeld betalen, konden dan ook naar harte- zwaaien en zwieren. Het goede seizoen maakt het voor De Noordpool elijk weer te investeren in de baan en de accommodatie. Op het lertje werkten de leerlingen van de Holtense basisscholen nog hun zrlinge kampioenschap af. De Regenboog bleek het snelst op de 'de ijzers. Skeelerprimeur. Daar waar de jarenlang traditionele Wielerronde 1 Holten een zachte dood was gestorven, viel er tijdens de Dorpsfees- toch nog van sport op niveau te genieten. Op initiatief van organisa- Kees Poel kon Holten kennismaken met de skeelersport. Weliswaar in het beroemde rondje om de kerk, maar in de wijk De Haar ■wege het geplaveide asfalt dat voor. de coureurs op wieltjes een daad is boven het gehort en -stoot op kinderkopjes. Met coryfeeën als He Dries van Wij he' en Henri Ruitenberg in het peloton werd de eerste ie van de skeelerronde van Holten een spannende aangelegenheid een internationale winnaar kreeg: Eddy Matzger uit de Verenigde ten. Bij de jeugd verdedigde Mark Tuitert de Holtense eer. Zwempromotie. Voor Zwem- en Poloclub Twenhaarsveld was de irlijkse Zwemvierdaagse weer een uitstekende gelegenheid om aan motie te doen. Samen met het personeel van Recreatiebad Twen- arsveld werd weer een aantrekkelijk programma opgesteld dat maar Fst 420 deelnemers tot een duik in het verkoelende water verlokte, armee werd, ondanks de hoge verwachtingen vanwege het tropische er,het aantal van een jaar eerder niet voorbij gestreefd, maar het feit t negentig Holtenaren zich voor het eerst opgaven doet hopen voor de •■komst. Bij deze negentiende editie waren er zes deelnemers die in alle everingen van de partij waren. weliswaar geen wereldkampioene, zoals touwtrekster Jeanet Brinks een jaar eerder, maar met een Europese en twee nationale titels mocht het sportjaar 1994 er voor Holten toch weer zijn. Marieke Mulder zette de kroon op haar carrière in de ponysport door met Equipe's Romeo als beste van Europa te eindigen in de samengestel de wedstrijd en endurorijder Ronald Hofman en de jeugdploeg van TTV OKIA werden Nederlands kampioen. Voeg daarbij de enorme uitstraling die een evenement als de triathlon altijd weer heeft en Holten verdient zeker een plaatsje op de Nederlandse sportkaart. Overigens zijn met deze drie titels meteen de uitschieters genoemd want voor het overige was het een vrij vlak jaar op sportief gebied. Vooral voor onze beide voetbal clubs die er maar niet in slagen op een voor Holten passend KNVB- niveau een balletje mee te trappen. Zowel Holten als Blauw Wit, dat bijna traditiegetrouw de boot mis te in de nacompetitie en momen teel wel heel bescheiden acteert, moeten het meer hebben van de breedtesport en de jeugd. Bij de rood-zwarten kon bijvoorbeeld pu pil Benny Zweverink als 500ste lid worden ingeschreven. En Blauw Wit toonde heel wat zelfwerkzaam heid, onder meer bij de bouw van het jeugdhonk en de dug-outs. Hol- tens beste voetballers Erwin Leu- rink en Arno Knapen deden wel van zich spreken. De eerste door zijn verkiezing als sportman van het jaar en de overgang naar Hera cles waar hij nu een basisplaats heeft en Knapen als speler van de UEFA-ploeg die zich kwalificeerde voor het wereldkampioenschap onder 19 jaar dat (als alles tenmin ste naar wens verloopt) binnenkort in Nigeria wordt afgewerkt. Bij de schaakclub een bekend beeld, de heen-en-weer kon weer eens van stal worden gehaald na de degradatie van het eerste team dat nu, een trapje lager weer wel pres teert. Maar het ziet er naar uit dat er licht aan de horizon gloort want mede dankzij de bemoeienissen van Jan van Calcar konden weer veel jongeren worden opgeleid voor het koningsdiploma en speelt er nu ook een jeugdteam in de competitie. Dick van der Knaap werd lid van verdienste van de Overijsselse Schaakbond. Een lin tje was er ook voor oud-voorzitter Derk Schooien van MAC De Hol- terberg die lid van verdienste van de KNMV werd. Wie ook op de jeugd mikken zijn ZPC Twenhaarsveld en de Hockeyclub Holten. De zwem- en poloclub kwam dit jaar met een eigen jeugdwaterpoloteam en in het Sportdal werd tijdens een open middag voor de basisscholen aan hockeypromotie gedaan. Bij de Stichting Paardensport Ge handicapten Holten tenslotte kan men terugzien op een geslaagde landdag waarvoor maar liefst vijf honderd deelnemers uit het hele land naar manege De Snorrewind kwamen. Dat Holten op het gebied van de paardesport een woordje meespreekt, kunt u ook op de rest van deze pagina lezen. Sportman/vrouw/ploeg. Voor de jaarlijkse uitreiking van de sport- prijzen 1993 was dit keer Klaas Wilting naar Holten gekomen. Niet in zijn hoedanigheid als persvoorlichter van de Amsterdamse politie, maar als bestuurslid van de Stichting Triathlon in Almere waar elk jaar het Nederlands kampioenschap wordt gehouden. Wilting informeerde de Holtense sportbestuurders over de manier waarop in Almere met spon soring wordt omgesprongen. Daarna zette hij sportman Erwin Leurink, sportvrouw Jeanette Brinks en de M-4 ploeg van PC De Bergruitertjes in het zonnetje voor hun verkiezing. Dijkerhoek op z'n best. Elk jaar weer lijkt Schietvereniging De Zaagmolen echt aan het maximum aantal deelnemers te zitten in de strijd om de Zaagmolentrofee, maar toch weet de organisatie steeds weer een gaatje te vinden voor nieuwkomers. Dit jaar togen maar liefst 68 teams van buurten, straten, verenigingen, bedrijven, cafë's en wat dies meer zij richting Dijkerhoek. Daaronder ook steeds meer dames zodat we het wellicht ooit nog beleven dat Holten een schutterskoninging kan begroeten. Vooralsnog blijkt de Toga-club het meest trefzeker. Na twee jaar achtereen de schutterskoning in het dorp te hebben geleverd, eisten deze oudere jongeren nu ook de Zaagmolentrofee voor zich op. Bij de dames stond DAT haar mannetje terwijl de Hoffestraat over de beste jeugdige schutters beschikte. Europees kampioen. Drie maal is scheepsrecht. Dat gold deze zo mer voor Marieke Mulder die in het Belgische Hasselt met haar pony Equipe's Romeo Europees kam pioen werd in de samengestelde wedstrijd. Bij twee eerdere pogin gen ontbrak net dat beetje geluk dat een topsporter soms nodig heeft. Overigens, ook in Hasselt zag het er lange tijd naar uit dat de pupil van Roelof Bril naast de gou den plak zou grijpen, maar nadat haar grootste concurrente in het afsluitende springonderdeel een balkje morste, was het groot feest in Holten. Ook de tiende plaats van Marie-Elise Dollekamp met Attend op de NK dressuur in de ZZ-klasse was een uitstekende prestatie en toont aan dat Holten in de paarde sport een woordje meespreekt. Dat was tien. Voor de tiende keer alweer stond Holten deze zomer in het teken van de triathlonsport. Al was het alleen maar vanwege het feit dat maar liefst 450 vrijwilligers in touw waren om alles in goede banen te leiden. De jubileumeditie kende een noviteit die goed aansloeg: triath lon-ballooning. Dat onderdeel werd voor het eerst op de vrijdagavond gehouden en trok een grote schare kijklustigen naar sportpark 't Vletgoor. Een dag later werd ondanks de tropische hitte eenparcoursre- cord gebroken toen Eimert Venderbosch na 1 uur, 50 minuten en 3 seconden over de finish op de Smidsbelt denderde. Verder stond de middag in het teken van de scheidende tandarts Henri Kiens die jarenlang het gezicht van de triathlonsport bepaalde. Jan Metsemakers en Karin Cents eindigdeii vooraan in de plaatselijke strijd. Atletiek van formaat. Naast de triathlon is de Holterbergloop een atletiekevenement van formaat. De loop die de atletiekafdeling van de SV Holten organiseert samen met AV Athletics uit Nijverdal trekt lopers uit het hele land naar de flanken van de Holterberg terwijl de laatste jaren ook steeds meer buitenlanders Holten op hun kalender zette. Overigens kozen die afgelopen grotendeels voor het grote geld elders zodat Marti ten Kate weer eens zijn slag kon slaan. Onder helse omstandigheden bleef hij maar zes seconden onder het par coursrecord. Met de verplaatsing van de Staatsbosbeheer-lokatie op de berg naar de Nijverdalse kant, lijkt een startlokatie bij hotel Dalzicht waarschijnlijk, maar in 1995 is eerst Holten weer aan de beurt om de vele honderden lopers weg te schieten. Doorzettingsvermogen. Geef nooit op. Dat gold dit jaar zeker voor endurorijder Ronald Hofman van MAC De Holterberg. Nadat hij enkele jaren geleden bij een valpartij zwaar hersenletsel opliep, zette hij toch door en kreeg daarvoor eind november de beloning toen hij in Havelte Nederlands kampioen enduro cross werd. Geen geringe prestatie aangezien twee dagen lang het uiterste werd geëist van mens en machine. Wat dat laatste betreft, kan Hofman rekenen op de steun van Wim Rensen die de tuning van de Honda voor zijn rekening neemt. Komend seizoen wacht de Holtense enduro-rijder een zware klus. Dan moet hij immers aantreden in het ronitolH In het water. Ondanks de fraaie zomer had MAC de Holterberg dit jaar de weergoden niet op haar hand. Nadat de voorjaarscroos op het Zuurberg-circuit al in het water was gevallen en pas een halfjaar later kon worden afgewerkt, moest de Erwincross zelfs helemaal worden afgelast vanwege problemen met het drassige rennerskwartier. Hopelijk gaat het in het jubileumjaar 1995 beter voor de mannen van voorzitter Jan Wansink. Vanwege het 50-jarige bestaan heeft de MAC van de KNMV namelijk eindelijk weer eens een NK-cross toegewezen gekregen. De MAC kennende wordt dat vast en zeker een goede reclame voor Hotten en de motorsport. Gouden toekomst. Daar waar de 640-A ploeg van TTV OKIA het afgelopen jaar compleet liet afweten, zorgde de Holtense touwtrekjeugd toch nog voor sportief succes. Evenals een jaar eerder trok de OKIA-jeugd aan het langste eind in de strijd om het Nederlands kampioenschap in het Drentse Dalerpeel zodat de vereniging van voorzitter Henk Schorfhaar in ieder geval een gouden toekomst tegemoet gaat. Naast de nationale titel werd trouwens ook de oostelijke gewesttitel binnengehaald. Een verdienst ook van trainster Jannie van Beek en coach Dinant Aanstoot. (ioofd(veld)brekens. Het hoofdveld van ZVV Blauw Wit kostte de loUense politiek, maar vooral natuurlijk de club zelf heel wat hoofdbre- ens. Op sportpark 't Vletgoor was het vorig seizoen regelmatig een mterballet, dus dat de hele boel op de schop moest was iedereen wel uidelijk. Maar daarna barstte de discussie pas goed los. Wie was er nu Igenlijk verantwoordelijk voor de keuze van destijds? En hoe diep westen de drainagebuizen dit keer komen te liggenEn hoe ver van Ikaar? Uiteindelijk werd begin september met de klus begonnen en kon lauw Wit-voorzitter Gerhard Kolkman verantwoordelijk wethouder ertus Rensen tijdens een vergadering van de sportcommissie alvast een oed voorteken aanbieden. Een potje hoofdveld-grond met het eerste Shuchtere grassprietje. (Sitennisbanen. Ook bij de Tennisclub Hotten een hoop stennis over j banen. In de afgelopen weken reden de adviseurs van NSF en tidemij af en aan omdat ook hier wateroverlast regelmatig het sport- ezier schijnt te vergallen. Vooralsnog beperken de maatregelen zich t het onder hoge druk doorspuiten van de banen. Overigens speelden I clubkampioenschappen zich onder een goed gesternte af. Op deze foto pltens tennishoop in bange dagen waarbij Martijn Nijkamp en Henrike Uiman dejeugdtitels voor zich opeisten. En dat er ook op latere leeftijd Ig hoop is, bewees het 35-plus zondagteam dat in de externe competitie 3er een treedje hoger mag spelen na het behalen van het kampioen-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 9