Oliebollen KIKGERJACKS 29T19? Vi PRIJS QW Wij starten 3 januari 1995 om 9.00 uur. HesterS MODE woaoüsiïsffisul} RESTANTEN BA RESTANTEN GAMESKLEGING ututtmu M4%S0 GAMES- EN HERENTRÜIEN ÊNPERBOGYNAR- MERS EN VESTJES KLEUTER- EN BABYBR0EKJES WW STUKJES PUZZEL PLEZIER ALLE KERSTSPULLEN UZOU ML GEK ZIJN ALS U MEER BETAALDE. WjBALTES i/ïncënI BAKKEN VOl! mm FLANELLEN OVERHEMDEN 10 voor 4.98 ïtfiele 499.- Weer nieuwe DUS EERST NAAR. HOU 'M SCHOON! verkoop - verhuur PRIJSBEWUST KOPEN BEGINT MET ADVERTENTIES T.Tgy.BN. KI. Velderman b.v. Vrijdag 30 december: Late Night Laser Party" Zaterdag 31 december: 7LAmÊLj\ AUTOMOBIELBEDRIJF bill's bar Colofon DONDERDAG 29 DECEMBER 1994 HO/ZA 2 Verdrietig delen wij u mede dat na een ongelij ke strijd, in zijn eigen vertrouwde omgeving, gesteund door allen die hem dierbaar waren, heden is overleden onze lieve vader en opa Aalt Prins sinds 6 februari 1992 weduwnaar van Jansje Nellestijn op de leeftijd van 67 jaar. Heveadorp: Hannie Sou en Breugel: Martin en let Holten: Harry Heerhugowaard: Ans en Dick Linda, Eva Holten: Ria en Harry Niels, Inge, Emile Holten: José en Peter 13 december 1994 Holten Correspondentieadres: G. Prins, Kenemansstraat 22, 7451 EJ Holten De crematieplechtigheid heeft maandag 19 december j.l. te Zwolle plaatsgehad. 0jC^0jC^0j<^0jQ}0j0^^ Dankbetuiging Hartelijk dank aan allen die, in welke vorm dan ook, ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onverge telijke dag hebben gemaakt. Tevens wensen wij u een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 1995. Familie Reijlink-Kers natuurlijk ook zonnehemels! - wijmOTierên ÖRATS'uw ski-koffer - wij hebben eik type aliesdrager - wij geven instructie mbt. sneeuwkettingen TEL. 05700-54234' SHOWROOM OP ZATERDAG GEOPEND ZON- EN SNEEU \A/SEFt V/CE Zoekt u een DESKUNDIG kantoor, waar u terecht kunt met al uw verzekeringen, financiering of hypotheken, neem dan contact op met J.Jansen assurantiën, Zwolseweg 112, Deventer. Lid N.B.v.A. Tel. 05700-1 32 68 of Fazantenweg 12 Holten 05483-6 51 04 Gecertificeerd Miele dealer Holten e.o. Kolweg 86. Tel. 6 13 32 Eigen antenne- technische dienst Meenemertje 80 cm Schotelantenne aluminium 100 zenders vrij programmeerbaar geschikt voor RTL4 en RTL5 T«l. 054«0-lij7J □tnwMg öon^n^g WAAR IS HET VOORDELIG WINKELEN KIJK IN UW WEEKBLAD /imm 10r 7,5.- Sr Holten Dorpsstraat Deventer Goor Lochem Rijssen E E M A N Larenseweg 56, Holten. Tel. 05483-6 22 17 Oogverblindend resultaat vanaf 22.00 uur Fascinerende lasershow met bijpassende oeluids- en lichteffecten Oudejaarsavond v.a. 20.00 uur Silvesterparty m.m.v. Santa Rossa Kaartjes in voorverkoop aan de zaal verkrijgbaar Car-Wash - Holten - Larenseweg 78 Ook disco's 05476-12 88 T v Amerongenstraat 15 Markelo. Misschien is het thans het juiste moment. Dorpsstraat 33 7451 BS Hotten Tel05483-619 64 b.gg.61888 Heeft u plannen uw huis te verkopen? Makelaardij Vincent bv Dankzij langdurige ervaring hebben wij constante vraag naar woningen, bungalows en boerderijen. Belt u ons eens vrijblijvend op. Bovendien zijn wij de enige N.V.M. makelaar ter plaatse en dat geeft u vele voordelen en zekerheden. Dorpsstraat 61, 7451 BS Holten. Tel. 05483-6 42 27 met een steeds wisselende kollektie met ruime parkeergelegenheid naast onze zaak waar gezellig winkelen heel gewoon is Holtens Nieuwsblad is een eei uitgave van use Oostelijke Weekblad Pers Bij vo behorende tot Wegener /Vltajk in samenwerking met de kre] stichting L „Holtens Nieuwsblad" k Stichtingsbestuur: r® W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4, 7451 XC Hof>eu ten, tel. 05483-6 30 22 is r Directie: J. V. Munsterman poo! Advertenties: E t Getfertsingel 41, EnschedL w tel. 053-84 24 50 Ln Orders worden afgesloten uitgevoerd overeenkomst onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Kl°eri mer van Koophandel en FL W brieken te Enschede. Bier Redactie: jnpa Wil Vogel, tel: 05483-6 42 0knd Hoofd redactie: Bob BraaL, t man, tel: 053-84 24 90 (kat toor053-33 92 80 (privé). F"Ja Redactioneel adres: }°r Kerkhofsweg 18 "ooi tel. 05483-6 38 03 enei faxnummer 05483-6 64 97 it Openingstijden redactie: hap] maandagmiddag 13.00-16. uur. Advertentie-adviseurs: H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapeh Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur a^£ Abonnementen en klachtfcvt bezorging: Fam. Bouwhuis |htij Aalpolsweg 6 Le 7451HK Holten [ge] ta de ki Tel. 05483-6 18 49 944JIP

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 2