i5-jarige Noordpool ong en volop aktief Desso Goya, wollen tapijt op z'n mooist MARJO MARJO 6?5 cite a 4 foet-ancfi-tlmon 3 Potstootavond Schaakteam blijft nog ongeslagen lom snel kijken bij adviseur: 4.95 Nu spelen wij even voor Sinterklaas MONl JTA ARCADA 05483-6 52 92 Prachtige vleesprijzen! kerkstraat 28 7451 flatten Nu voor een prijs met een knipoog: ter introductie Gebr. Wissink -Parkeren DiWa bill's bar BILL'S BAR DANCING JONGE MENSEN m/v bill's bar Bos sterke roosjes 'l QC Sint-tip Amaryllisbol Bloembollen voor de tuin nu 25% korting «DE QUÜ-E «BOfTEUER, ZALENCENTRUM „DE HAVERKAMP" tin Als de laatste zorg de beste moet zijn Biljartvereniging Kalfsterman DONDERDAG 1 DECEMBER 1994 HO 11 lub De Noordpool beleeft ko- id jaar haar dertiende lus- (i. Dinsdag 17 januari is het 65 geleden dat de club het le- licht zag. Weliswaar pensi- [erechtigd, maar nog jong en ip aktief. af het allereerste begin lag de ian op de huidige lokatie, ach- _jportpark 't Vletgoor aan de •nseweg. „Met dat verschil dat laan vroeger parallel aan de perdijk lag en nu aan de N332, ?eg Raalte-Lochem," vertelde bitter Wim Bouwhuis vorige i tijdens de jaarvergadering in De Biester. Na 65 jaar gaat het lub nog altijd financieel voor vind. Vorig jaar werden de hten geplukt van twee ijspe- es, waarvan de eerste zeifis on- lacht vroeg. Bouwhuis: „Op 27 :mber konden we de poorten ïen. 't Overviel ons bepaald en lelijk ook de bezoekers, want erste paar dagen was het niet dreven druk op de baan." Half ïari konden de gladde ijzers euw gedurende een kleine c worden ondergebonden. Al al reden dat de kassabei flink gerinkeld heeft. Met het oog op het komend seizoen is het terrein dat direct rond de keet ligt, verhard. Een welkome verbetering is bovendien dat ter hoogte van het punt waar de schaatsers vanuit de keet de baan opkomen, links een strook van cir ca vijf meter zand gestort is, deels verhard met tegels. Een aantal hekken dat er stond is weggehaald. „In onder meer de enigermate luw te van de keet ontstond daar nogal eens water. Nu ligt de baan verder weg van de kant in meer open ter rein. We hopen dat daarmee te heb ben opgelost," aldus Bouwhuis. De houten banken die tot nu toe aan de zijkant op de stonden, zijn alle verplaatst op de wal. Minder ge wicht van uitpuffende mensen en daarmee bescherming van de kwa liteit van de ijsvloer, die volgens Bouwhuis de laatste jaren sterk verbeterd is. Om te voorkomen dat de auto's vlak voor de keet parke ren, worden aan het eind van de toegangsweg, op het punt waar deze een bocht maakt, bielzen neergelegd. Door deze iets uit el kaar te leggen wordt de weg vrijge houden voor fietsers, die hun sta len ros straks bovendien kunnen 'stallen'. Om sneller te kunnen rea geren op de weersomstandighe den, heeft De Noordpool ten slotte een derde pomp aangeschaft. Zodra Koning Winter zich defini tief meldt, heeft IJsclub De Noord pool voor schaatsminnend Holten en omgeving diverse aktiviteiten in petto. Zo zullen er schoolwed- strijden op de baan worden gehou den, is er de strijd om het kam pioenschap van Holten en natuur lijk de avondschaatsdriedaagse. De toegangsprijzen blijven in 1995 ongewijzigd. Loose kaartjes voor kinderen tot en met 12 jaar kosten een gulden, voor kinderen vanaf 13 jaar een rijksdaalder. Basisschool kinderen betalen voor een seizoen kaart vijf gulden, kinderen van 13 tot en met 16 een tientje. Dona teurs ontvangen tegen betaling van 15 gulden twee seizoenkaar ten. Nieuwe donateurs kunnen zich vóór 31 december melden bij W. Reijlink, Jeurlinksweg 7, tel. 62203. Na die datum wordt het be drag verhoogd naar 25 gulden. Le den betalen voor een seizoenkaart een tientje. Wie zich als zodanig dering werden secretaris Jelis Hes- nieuw opgeeft, moet wel minimaal se, penningmeester Wim Reijlink vijf renteloze aandelen van vijf gul- en bestuurslid Arie Jansen herko- den aanschaffen. Tijdens de verga- zen. van f 359,- voor per strekkende meter (400 cm breed). ituurlijke wol. Dat is: heerlijk koel in de zomer en behaaglijk warm in de winter. Sterk, ferkrachtig en blijvend rijk aan sfeer. Desso Goya is een wolnterktapijt met allure. Een bitterende lussenpool, met een karakteristieke hoog/laag structuur en een subtiel samen- |el van kleuren. Uitzonderlijk duurzaam bij het zwaarste pruik. Desso Goya werd door het Internationaal Wol icretariaat onderscheiden met 5 sterren. Nu met een voor- L~aËr~_ iel van maar liefst f 70,- per strekkende meter. Schildersbedrijf en woninginrichting 7451 LV Holten - Dijkerhoekseweq 4 Telefoon (05483) 6 15 58 - 6 26 54 Het eerste team van de Schaakver eniging Holten bleef ook in de vier de competitiewedstrijd ongesla gen. Van het sterke ESGOO Hl werd met 4,5-3,5 onverwacht ge wonnen waardoor Holten medeko ploper blijft. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Holten zou winnen. Bertus van Beek kon het aan het achtste bord niet bolwerken waarna Ben van de Griendt al snel remiseerde. Toen Cees Olij ook verloor pakten zich donkere wolken samen boven Meermanskamp. In een half uur tijd waren die echter weer verdwe nen. Na een uiterst gecompliceer de partij haalde Ton van Oyen aan het eerste bord remise binnen waarna Gerrit Luggenhorst en Di- nant van Beek de tijdnood van him tegenstanders uitbuitten en Joep Middelink op 'normale' wijze de - decors ooi winst binnenhaalde. De volle winst lag ook klaar voor Gerrit Stevens, maar met minder dan vijf minuten op de klok bood hij remise aan. Het tweede team verloor met 3,5- 2,5 van ENOIII. Henk Jongman en invaller Erik Bosman hielpen Hol ten al snel aan een 2-0 voorsprong, maar Henk van Beek, die aanvan kelijk gewonnen stond, begon te knoeien hoewel hij uit verloren po sitie nog wel remise maakte. Jan ten Velde en Gerard van Calcar stonden toen echter al verloren zo dat alles van Hans van Oyen af hing die een remiseaanbod afsloeg en vervolgens prompt verloor. In de interne competitie won Ben van de Griendt van Theo van Lin- denberg en Ton van Oyen van Cees Olij. De replay van de bekerfinale voor het seizoen '93-'94 tussen Dick van der Knaap en Joep Middelink werd door de eerste gewonnen. De herinrichting van het parkeer terrein achter het VW-kantoor ten behoeve van de zes woningen in het DiWa-complex en een par keerplaats voor de VW, was voor Jan Metsemakers (PvdA) maan dagavond tijdens de gemeente raadsvergadering reden om op te merken dat niet alleen zijn fraktie, maar ook tal van anderen veel nieuwsgieriger zijn naar de wijze waarop het voorterrein wordt inge richt. Dit in samenhang met de herinrichting van de dorpskom. Duidelijk werd dat het bewuste stuk grond in afwachting daarvan wordt ingezaaid met gras. Ook worden er leilindes geplant. Het parkeerterreintje achter het VW-kantoor wordt heringericht met bestaand verhardingsmateri aal waarop drie lichtmasten wor den aangebracht. markelo zoekt voor de zaterdagavonden nog enkele enthousiaste (liefst studerende) Voor div. werkzaamheden. Bel voor informatie 05476-12 88 i markelo Bloemsierkunst Alleen donderdag, vrijdag- en zaterdag met gipskruid nu in doos, alle kleuren van 6.50 voor Volop zijden stukjes, zijden hangers, sierpotten, glaswerk etc. Oranjestraat 27 Holten Tel. 6 16 11 trlijke avondjes zijn gekomen: bet is weer tijd voor de december- mk bij uitstek: Bisscbopwijn. Warm geserveerd draagt deze \iakmaker beslist bij tot de sfeer van ieder Sint vlaasfeest.' AJu bij uw Gulle Bottelier hrijgbaar voor de weggeef- fs van fl. 6.95. lERINBl.RG R U M DHNME BOOT/, RllM NOYsl.M iii:ri.mu ik, 1 IA MARIA koffielikc BA1LEYS IRISH CREAM RF.MY MARTIN WALKER KEI) LABEL WHISKY Iom.i: um\ COGNAC .p f:: GLENFIDDICH MALT Fl.ORVN HF,I X GRAND MARNIF.R rouge 70 cl ALLES ONDLR DE KURK isschopwijn VRUGGINK Stationsstraat 10, Hollen, Tel 05483-61375 Aanbiedingen gelden t/m 10-12 1994. Bruiloften - partijen Warme en koude buffetten Kegelen diners Stationsstraat 28 - Markelo. Tel. 05476-1292 Tot ziens: Ineke en Dinant Nijland Uitvaartcentrum: Reilinksweg 8, Holten dag en nacht bereikbaar Eigen antenne- technische dienst Meenemertje 80 cm Schotelantenne aluminium 100 zenders vrij programmeerbaar geschikt voor RTL4 en RTL5 fte DitNGRÉMONDm Schild 9A - Slissen Tsl.05480-12172 Dinsdag gestoten, donderdag koopavooj Vrijdag 9 dec. a.s. vanaf 19.30 uur Bierlokaal am Bahnhof isbezoraina

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 11