WIN-TOT-ZEVEN-MILJOEN-BON Verdubbeling aantal toeristen in Holten De rijkste prijs van Nederland! Vincent en Brands naar de NK Levade Er is een de betaal; nog aantn maa èv. I wecïcfa HIJMA B.V. POSTCODE 'Aandacht naar het zuiden verleggen' Jaaragenda Rabobank Holten Bel vrijblijvend 0546-81 79 69 HIJMA B.V. Gloria Vanderbiit de favoriete geur: NATIONALE Programma van interkerkelijk recreatiewerk Iedereen maakt kans op Postcode Jackpot Heer 57 jaar zoekt woonruimte te huur in Holten. Min. 2 slaapk. VANDERBILT -ë£ Rabobank, j aangenaam. PARFUMÉ- Kosten ioodgekeurd door het Ilnl8terle van Justitie. Postcode: i i i i 1-1 i i Plaats: ijzer, metaal- en machinehandel Nog steeds het goedkoopste adres voor stalen pijpen, koker, platijzer, T-ijzer, hoekijzer, HEa-Heb-UNP, IPE-balken. Ook verkopen wij vele soorten stalen platen o.a. thermisch verzinkt, elektrol (zincor) verzinkt koudgew. trane- en zwarte plaat en verzinkte geperforeerde plaat. Diverse inruil-metaalbewerkingsmachines. Alle materialen uit voorraad leverbaar. Bezorging van materiaal is mogelijk. Openingstijden: ma. t.m. vr. 08.00 uur tot 17.30 uur. Za. 08.00 tot 11.30 uur. Buitenhaven O.Z. 8, 7604 PJ Almelo. Douche- bad- bodylotion of deo-spray 1/t oc van 19.75 voor 14.95 Extra aanbieding: 2 produkten 25.00 Dorpsstraat 96 - Enter Dorpsstraat 10 - Holten '.even miljoen winnen doe je bij de Nationale Postcode Loterij De winnende Thuisbingo- nummers: 17 juli 10 25 31 42 12 26 33 43 14 28 37 44 16 29 39 23 30 40 loterij is goedgekeurd door de latssecretaris van Justitie onder immer LO 890/098/177.89 d.d. 03-93 ijzen boven de 1000 gulden wor- n belast met 25% kansspeibelas- 3 Prijzen worden automatisch op 'bank- of girorekening gestort. Kans op miljoenen... De Postcode Loterij reserveert loten voor iedereen in Neder land. De Jackpot wordt getrok ken uit al die loten, zowel de verkochte als de niet-verkoch- te. Deze superprijs kan dus bij iedereen terechtkomen. Maar alleen als de winnaar mee speelt in de Postcode Loterij, wordt de Jackpot uitgekeerd. Elke maand dat de Jackpot niet uitkeert, gaat er minstens een Drie miljoen gulden, dat is toch een prima reden om mee te spelen in de Postcode Loterij? Als u nu de bon op de ze pagina invult en opstuurt, maakt u volgende maand a kans op...ja, misschien wel vie miljoen! Ik wil graag meedoen aan de Postcode Loterij, inclusief de Jackpot en Postcode Bingo. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand het volgende bedrag van onderstaande rekening af te schrijven: ƒ40,- (vier lotnummers) 20,- (twee lotnummers) ƒ30,- (drie lotnummers) ƒ10,- (één lotnummer) A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen wet blok/etters. Deelname houdt in aanvaarding van het reglement. Naam: Adres: dhr. mevr. 168.94.07 J Wilt u dat wij u bellen bij een prijs boven de 10.000,-7 tai Vul dan hiernaast uw telefoonnummer in: '®i OOfl nr. Postbanknummer Datum ■LOTERIJ! Handtekening Banknummer Bon invullen, uitknippen en opsturen in een envelop (zonderpostzegel) naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,2501ZVDen Haag DONDERDAG 28 JULI 1994 lolten moet zich bij het werven jan vakantiegasten meer dan nu ichten op gezinnen met oudere linderen en op jongeren. Boven- lien blijkt zuidelijk Nederland en interessante doelgroep die deer aandacht verdient. Mocht de 'oeristenweg over de Holterberg aderdaad voor gemotoriseerd erkeer worden afgesloten, dan is et zaak alternatieven te ontwik- elen waardoor met name oude en toch van de natuur aldaar unnen genieten. Gebeurt dat iet, dan dreigt deze groep Holten e rug toe te keren, iovenstaande conclusies trekt jenske Bouwens in haar afstu- eerrapport 'Toerisme op de Berg'. |e studente aan de Nationale ho- eschool voor toerisme en verkeer laakte de afgelopen maanden in pdracht van de VW een inventa- satie van de recreatiesector in blten. De resultaten daarvan zul- n worden gekoppeld aan de uit- Dmsten van een enquête onder ikantiegasten die begin volgend ar wordt afgerond. Daarmee innen het toeristische aanbod en vraag daarnaar beter op elkaar orden afgestemd, oewel de bevindingen van Bou rns niet echt opzienbarend z(jn grotendeels overeenstemmen et eerdere rapporten, legde zij ch aardig cijfermateriaal vast. blijkt het aantal overnachtin- n vergeleken met tien jaar eer- ir te zijn gestegen met ruim 200 lizend, meer dan een verdubbe lg. In 1984 brachten zo'n 180 dui- dat de bungalowsector 85% van de overnachtingen voor haar reke ning neemt, de campings 13,3% en hotels en pensions slechts 1,6%. Holten telde vorig jaar 1983 bed den in bungalowparken, 169 bed- zuiden richten, zo deelde Astrid Dirkzwager van de VW Holten tij dens de presentatie mee. Secreta ris Jos Kamphuis kondigde een certificaat aan dat recreatieonder nemers voor hun trouwe gasten bij den in hotels en pensions, 4236 de VW kunnen aanschaffen. Om slaapplaatsen op campings en 413 bedden in particuliere bungalows. In het hoogseizoen bereiken vrij wel alle bedrijven een bezetting van rond de 100%, maar in de rest van het jaar is dat slechts de helft. Sinds jaar en dag komen de bezoe kers voornamelijk uit het noorden en het westen van het land. Niet verwonderlijk gezien de reclame inspanningen die zowel de particu liere ondernemers als de VW als overkoepelend orgaan op die re gio's richten. Het zuiden Door het rapport van Bouwens daarop geattendeerd zal de VW in het vervolg ook de blik naar het het centrum van Holten voor de vakantiegasten aantrekkelijker-te maken heeft de VW een concreet plan voor 'de inrichting van een gezellige dorpskom' ontwikkeld. Dat zal, los van het overleg dat B en W nog met de Holtense Han delsvereniging heeft over de in richting van de dorpskom, met het college worden besproken. Nadere gegevens wilde Kamphuis dan ook nog niet openbaar maken. Voorzitter Albert van de Maat drong bij het gemeentebestuur aan op meer mogelijkheden voor het bouwen van luxere vakantie verblijven om zo tegemoet te kun nen komen aan de steeds hogere eisen van vakantiegangers. Op een erg warme dag en op een pittig parcours waren 20wel Huub Brands als Zwennie Vincent suc- toeristen jaarlijk de nacht cesvo* bij de Overijsselse Kampi- or in een Holtens bed, vorig jaar oenscbappen. Met Geoliet won Brands in de Z-klasse de zesde prijs, waarmee hij tevens een start bewijs verdiende voor de Levade in Ermelo waar de Nederlandse kam pioenschappen worden afgewerkt. Dat presteerde ook Zwennie Vin- iren er dat 381 duizend. In hoe- rre die aantallen vertekend wor- n door de nieuwe manier waarop eristenbelasting wordt berekend overnachting en niet meer ar capaciteit van een recreatie- Ürijf) blijft de vraag. Feit is wel cent. Met Everest werd zij in de ZZ- klasse achtste zodat LRV De Berg- ruiters met een ervaren ruiter en amazone in Ermelo van de partij zal zijn.. In Ambt won Gerrie van Lies met haar paard Gravin de vierde prijs in de MI-dressuur. Zij haalde 124 punten. Gravin deed ook haar best in de MII-dressuur en dat leverde Gerrie van Lies 121 punten op, goed voor een derde plaats. JULI 30 juli: Holtens kampioenschap touwtrekken 4 augustus: Dagje De Boer Op 14 augustus: Holterbergrit (MAC- motortoertocht) 19,20 en 21 augustus: School- en Volksfeest Espelo. 23 augustus: Zum Hoolter Bock 27 augustus: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 30 augustus: viswedstrijd junioren HSV De Rietvoorn SEPTEMBER 4 september: viswedstrijd senioren HSV De Rietvoorn 8 september: wijnavond Smidsbelt 9/10/11 september: Keunefeest 9 september: Open huis Bosc hkamp 10 september: vrijmarkt suppor tersvereniging HMV 17 september: MAC-Erwincross 'Reizen' staat centraal in de week van zaterdag 30 juli Vm vrijdag 5 augustus bij het interkerkelijk re creatiewerk op de Borkeld. Dat wordt vooral duidelijk in de kin dermorgens van 10.00 tot 12.00 urn en in het kleuterkwartiertje elke werkdag om 48.45 uur. Het pro gramma is als volgt. Zaterdag 30 juli: open avond met kampvuur (20.00 uur); zondag 31 juli: kampdienst om 10.00 uur; maandag 1 augustus: lijnbal om 14.30 uur en volleybal om 19.30 uur; dinsdag 2 augustus: circus maken om 14.00 uur; woensdag 3 augus tus: Latijns-Amerikaanse avond om 19.30 uur; donderdag 4 augus tus: spelmiddag om 14.30 uur en bos/geluidenspel om 22.00 uur; vrijdag 5 augustus: vossenjacht om 14.30 uur. Henny Huisman ging dit jaar al drie keer op pad om de Postcode Jackpot te bezor gen bij een kersverse multi miljonair. De Jackpot is met recht de rijkste prijs van Nederland. Een prys die er bij 7 miljoen gegarandeerd uitgaat! Elke maand trekt de notaris van de Nationale Postcode Loterij een winnend lot voor de Postcode Jackpot. In de Jackpot zit minstens twee mil joen gulden, maar dat bedrag kan oplopen tot zeven miljoen! miljoen in de pot bij. Als er zeven miljoen in de Jackpot zit is de top bereikt. En dan moet hij eruit! De notaris trekt dan net zolang winnende lotnum mers, tot hij een deelnemer tegenkomt. ...voor iedereen Deze maand staat de Jackpot alweer op drie miljoen gulden. U kunt dat dag en nacht zien op de Euromast in Rotterdam, die nu als Jackpotmeter door het leven gaat. 18 september: viswedstrijd senio ren HSV De Rietvoorn; MAC trek kersiep 24 september: Holterbergherfst- toer 25 september: viswedstrijd senio ren HSV De Rietvoorn OKTOBER 1/2 oktober: MAC Nacht om Hol ten 9 oktober: MAC klassieker toerrit 14 oktober: Première COC met 'Een Griekse tragedie' 15 oktober: COC met 'Een Griekse tragedie' 29 oktober: Diepe Hel Holterber- gloop NOVEMBER 5 november: speelgoedbeurs peu terspeelzaal 12 november: Elfde van de Elfde in De Poppe. 22 november: schrijfster Carolijn Visser in de bibliotheek 25 november: leerlingenconcert MOC Holten in NH kerk; concert Holtens Gemengd Koor 26 november: najaarsconcert HMV in sporthal; MAC-feestavond DECEMBER 6 december: MAC-bijeenkomst klassiekers 26 december: MAC Kerstpuzzelrit 1995 11 maart: vooijaarsconcert HMV in De Kandelaar 20 mei: receptie 50-jarig bestaan HMV in Het Bonte Paard De Spelletjeslijn Bel en win een Atari spelcomputer Elke week twee winnaars Bel: 06.350.270.86 (100 qxn) Brieven onder no. 199418. Rekening Oranjestraat 10, Postbus 3, 7450 AA Holten, Telefoon 05483-7 47 47 SAVON PERFUMED SOAP HO 9 Steeds meer ondernemers bieden hun klanten dc mogelijkheid om te betalen ■via de betaalautomaat. Xièt voorniets. Want dc betaalautomaat staat voor maximale betaalservice, snelheid cn veiligheid. Via de Rabobank echter is een - betaalautomaat nog veel aantrekkelijker. Dankzij de koppeling aan onze rekening courant heeft u grote ioordelen. Uw kosten gaan omlaag, maar uw opbreng- sten stijgen ook. Want iedere betaling wordt diezelfde nacht al bijgeschreven cn levert u direct rente op. De Rabobank berekent namelijk geen valuteringsdagen .meer en geeft een hogere rente. Deze kan zelis oplopen tot het niveau van een deposito. Eigenlijk zou on ze rekening courant dan ook beter rekening coulant kunnen heten. Rabobank F3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 9