ïmso Holtense triathleten weren zich uitstekend S) Bannink sterk Holtense inbreng tractor pulling Winst 'Riessener' in zeskamp OKIA Gemeente in markt voor politiebureau Baasje van Brandy in bejaardentehuis met jonge duiven Titels voor Metsemakers en Cents HOLTENS NIEUWSBLAD Wandeling voor vroege vogels dierenbescherming DONDERDAG 28 JULI 1994 nmi Naar verwachting worden deze week nog de onderhandelingen af gerond tussen de gemeente Holten en de regiopolitie IJsselland over de verkoop van het politiebureau aan de Reilinksweg. Burgemeester D.J. Verhoeven en T. Stuiver van de regiopolitie komen vandaag weer bij elkaar om de laatste finan ciële hobbels weg te strijken. Er is het college veel aan gelegen het bureau in eigen beheer te krijgen, ook al om bij een eventuele over gang van de politie naar de regio Twente op toekomstige ontwikke lingen in te kunnen spelen. Als het pand gemeentelijk eigendom wordt, wil de politie in elk geval een deel huren als onderkomen voor het 'Lokaal Aanspreekpunt' dat in Holten door oud-groepscom mandant G.W. Oberink wordt be mand. Naast financiële argumen ten speelt mee in hoeverre er be langstelling bestaat om de overige ruimtes in het bureau te huren. Het gebouw is formeel eigendom van de Rijksgebouwendienst. Normaal gesproken zou het moeten worden overgenomen door de regiopolitie, maar in gemeenten waar enkel sprake is van een Lokaal Aan spreekpunt ligt dat moeilijker. Daar wordt op de eerste plaats gestreefd naar verkoop en vervol gens huren van een gedeelte. Tot nu toe is de gemeente Holten de enige serieuze gegadigde. Openbare kennisgeving inzake verleende ontheffingen of vergunningen 1. Bouwvergunning is verleend voor: - bouw woning op kavel 47 in plan Lukensveld; - bouw kantoor/kantine Keizersweg 76; 2. Kapvergunning is verleend voor: - 1 berk en 1 vlier bij Boerrichterstraat 2; 3. Voorts is vergunning, ontheffing e.d. verleend voor: - motorcrossen op 15 en 16 oktober 1994; - vrije markt op 10 september 1994 en afsluiten wegen daarvoor; - aanbrengen/vervangen verwijzingsbord camping Ideaal, hoek Schreursweg-Landuwerweg; Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 7451 AA Holten. De afgelopen weken vlogen de jon ge en oude duiven van PV De Berg- vliegers dubbelvluchten. De oude duiven moesten afstanden van bfi- na 400 kilometer afleggen. Wim Aaftink won Reims terwijl Roye een eerste plaats opleverde voor Henk Jansen. Bij de jonge duiven liet René Bannink twee maal ie dereen de hielen zien met de erste prijs van Reusel en Heverlee. In- rayonverband bezet hij momen teel een fraaie twaalfde plaats. Heel constant presteren momen teel bij de oude duiven Jan Aaf tink, Jan van Werven en Henk Jan sen. Bij de jonge duiven doen laatstgenoemde en Gert Koetsier het goed, terwijl Frits Meester zo wel bij oud als jong tweede prijzen pakte. Dit resulteerde afgelopen weekeinde in het kampioenschap Midfond voor Meester, terwijl Ger- rit Jansen aangewezen op de mid fond de meeste punten behaalde. Uitslagen: Reusel (jong): 1. R. Bannink; 2. F. Meester; 3. R. Bannink. Heverlee (jong): 1. R. Bannink; 2. F. Mees ter; 3. H. Jansen. Reims (oud): 1W. Aaftink; 2. F. Meester; 3. J.G. Jansen. Roye (oud): 1H. Jansen, 2. F. Meester; 3. J. van Werven. ZAPO van een derde turbo, opdat volgend seizoen behoorlijk tegen gas kan worden gegeven aan de gevestigde orde." Bennie Harmelink in aktie met de robuuste ZAPO Zaterdag 30 juli doet Battumer Bennie Harmelink met teammaat Theo Broekhuizen uit Holten in Lochem een gooi naar de hoogste eer bij de zogeheten 'tractor pul- ling'-wedstrijd. Een groots spekta kel, dat zich afspeelt op een terrein langs de weg Lochem-Barchem. Naar verwachting kan Harmelink aanzienlijke steun van de suppor- tersschare uit Bathmen en Holten tegemoet zien. In de 4,4 ton Super Standaard klasse is ook het Roughneck-team van Holtenaar Henk Meilink van de partij. De combinatie Harmelink-Broek- huizen heeft de afgelopen vijf jaar ervaring met het tractor pullen op gedaan tijdens wedstrijdjes in de omgeving waarbij niets op het spel stond. Vrijwel alles werd gewon nen. Gezien de goede prestaties werd dit jaar een licentie aange vraagd bij de Nederlandse Truck en TractorPulling Organisatie (NTTO). De eerste wedstrijd in Wierden werd met redelijk goed gevolg afgesloten, hoewel een ech te rol van betekenis er (nog) niet in zit. De paardekrachten in de Su- perstocktractor ZAPO (Fiat) is uit gerust met slechts twee turbo's. Te weinig om zich te kunnen meten met de 'grote jongens'. Harmelink benadrukt evenwel dat de wereld van het tractor pullen één grote vriendenkring is, waarin concur rentie en collegialiteit hand in hand gaan. Zo is er veel overleg met het Hurricane-team uit Lo chem, dat onder meer informeert over de wijze waarop meer vermo gen kan worden ontwikkeld. Har melink: „Dit najaar voorzien we Hoe kapot hij was bleek pas bij de prijsuitreiking. Wie zich ook rond om het ereschavot verzamelde geen Jan Metsemakers. De Holten se kampioen op de kwart-triath- lon had zich even thuis terugge trokken om weer een beetje op adem te komen. Dat overkwam ook de rest van de 88 Holtense deelnemers die zich voor de kwart of achtste triathlon hadden inge schreven. Daar waar Jan Willem Manenschijn, Rob-Jaap Martens en Gerrit Jansen al tijdens de westrijd de pijp aan Maarten ga ven, bleken de 85 overgeblevenen eenmaal terug op de Smidsbelt er behoorlijk door te zitten. Zijn tweede Holtense titel ging Jan Metsemakers dus niet in de koude kleren zitten. Terwijl hij, net over de finish een sponsorhanddoek in de ene een sponsordrankje in de andere hand, door collega PvdA- raadslid Wim Dalhuisen wordt ge feliciteerd: „Ik heb hier in de trai ning echt naar toe gewerkt, maar hetwordt wel elk jaar zwaarder. De jeugd komt eraan dus of ik het volgend jaar nog kanshebber ben?" De Holtense winnares bij de vrou wen Karin Cents, raakt ondertus sen vertrouwd met de bovenste trede van het schavotje. Zij werd alweer voor de vierde keer Holtens kampioene op de kwart afstand, maar hoewel haar verkrampte ge zichtsuitdrukking anders doet ver moeden, klinkt het „nee hoor, niet zwaarder dan andere jaren" nog vrij fris. Zij kreeg het van de num mers twee Dinie Pasman en drie Corine van Iperen dan ook minder zwaar te verduren dan Metsema kers van zijn belagers Henri ten Brinke (tweede op 23 seconden) en Arjan van Langen (derde op ruim drie minuten). Voor de laatste bleek zijn eerste kwart triathlon te lang. Tot aan het wisselpunt van fietsen naar lopen had hij nog meer dan drie minuten voorsprong op Metsemakers, maar die liep maar liefst zeven minuten sneller. Op de achtste triathlon werd Dirk Hoekman Holtens kampioen. Na een zware blessure achtte hij het nog met verstandig zich in te schrijven voor de kwart afstand (die hij in 1990 al eens won). Hoek man werd op het ereschavot ge flankeerd door André Wansink (tweede) en Marco Rensen (derde). Bij de vrouwen op de achtste tri athlon ging Netty van Dijk met de eer strijken, gevolgd door Joke Nij- land en Miijam Berkhof. Vasters Wie in Holten triathlon zegt, denkt meteen aan Jannie Vasters. De eni ge SPÖ-atlete ter plaatse maakte de snelste tijd van alle Holtenaren en werd daarmee na Bianca Dijk, Ada van Zwieten, Marjan Huizing en Gerarda van 't Ende eervol vijf de in een tijd van 2.19,07 min. Dat verbaasde haar: „Vooral de eerste ronde bij het lopen ging erg slecht. Maar het fietsen daarentegen wel weer lekker. En bij het zwemmen had ik mazzel dat ik een snelle baan zat. Maar o, wat was het zwaar. Gelukkig kreeg ik op de Aalpolsweg een hele emmer water over me heen." Uiteraard waren er ook in het vrou wenkamp lovende woorden voor de organisatie in Holten. De ge blesseerde winnares van 1991 en 1992 Wieke Hoogzaad, die blij was dat haar parcoursrecord er niet aan was gegaan, loofde met name de aparte start afzonderlijk van de mannen. „Daardoor krijgen we veel meer aandacht. Nee, echt het is hier perfect." Waarbij iedereen zich éénstemmig kon aansluiten. Tijden Holtense deelnemers: 1/4 triathlon: Jannie Vasters 2.19,07; Jan Metsemakers 2.20,34; Henri ten Brinke 2.20,57; Arjan van Langen 2.24,08; Erik Jansen 2.24,46; Gerrit Stevens 2.25,10; Chris Offringa 2.25,56; Bert Meijerink 2.28,45; Marinus Baltus 2.29,06; Gerard Beldman 2.30,05; Karin Cents 2.33,32; Her man Scholten 2.36,51; Gerrit Paalman 2.38,48; Arnold Elias 2.40,45; Alwie Deterd 2.41,00; Pim Gruyters 2.41,25; Jan Teese- link 2.41,36; Gerhard Kolkman 2.43,19; Rob van Zoelen 2.45,16; Dinie Pasman 2.45,56; Jan Rietberg 2.45,58; Jaap van Doorninck 2.48,08; Corine van Iperen 2. 49,12; Anton Bronsvoort 2.51,24; Teun Koopman 2.51,26; Anne Brouwer 2. 54,11 Heite Dommerholt 2.54,15; Henk Keizer 2.55,16; Martin Kampman 2.58,37; Bert Postma 3.02,15; Agust Muller 3.04,41; René Hoff 3.11,18; Joke Holmer 3.17,42. 1/8 triathlon: Dirk Hoekman 1.09,55; André Wandink 1.12,41; Marco Rensen 1.14,06; Henk-Joii Nijenhuis 1.14,37; Henk Aalpol 1.14,40; Gerald Jansen 1.16,04; Gerrit Klaasses 1.16,31; Henk Pieffers 1.16,46; Hendrik Wardekker 1.17,05; Wim Kamp huis 1.17,16; Harry Ebrecht 1.17,33; Willi am van Zon 1.17,39; Dirk Jan Nijland 1.18,23; Herman ter Harmsel 1.18,27; Eg- bert Beldman 1.18,32; Netty van Dijk 1.18,36; Johan Bosschers 1.18,47; Jan Traanman 1.19,59; Joke Nijland 1.10,29; Bert Reijlink 1.20,50; Erik ten Dam 1.20,55; Gerben Sluiter 1.21,11; Herbert Beldman 1.22,11; Rieks Dijkgraaf 1.22,19; Herman Tuntelder 1.22,29; Jos Heuvink 1.22,30; Wim Zandjans 1.22,48; Henk Kettelarij 1.22,52; Wilco Stevens 1.23,21; ERwin Nij land 1.23,45; Leo Hoogland 1.23,47; Maar ten Beldman 1.24,16; Benno Vincent 1.25,00; Remco Wissink 1.25,02; Mirjam Berkhof 1.26,01Rob Kelder 1.26,22; Anne- marie Schermerhorn 1.26,55; Bert Grote- boer 1.27,57; Diny Heyda 1.28,03; Erwin Doctor 1.28,34; Yvonne Deterd 1.28,53; Joke Aanstoot 1.28,55; Frank Heyda 1.29,11; Katja Kelder-Flantua 1.29,59; Gert- Jan Scheperman 1.31,35; Henk Klaasses 1.31,46; Dick Aanstoot 1.32,48; Jeroen Ha verslag 1.33,39; Rudy Drenth 1.34,19; Dine Ophof-Ten Dam 1.35,55; Annet Dikkers 1.36,48; Fenneke van Doorninck 1.39,07. Wie ongestoord in het ochtendglo- ten van de natuur op de Holterberg wil genieten, kan meedoen aan een drietal ochtendwandelingen die de VW samen met Bos Dierenwereld aanbiedt. De wandelingen begin nen op woensdag 3,10 en 17 augus tus en voeren in twee uur tijd langs de mooiste punten van de Holter berg. Gids is Kees Bos, de conser vator van het natuurmuseum. Na de wandeling wordt er bij De Wie len koffie gedronken waarna een bezoek aan Bos Dierenwereld plaatsvindt. Be langstellenden kunnen zich mel den bij de VW (tel. 61533) Misschien was het gewoon te warm, maar echt druk werd het geen moment vorige week dinsdag bij de zeskamp van TTV OKIA op de Smidsbelt. Samen met de Hol tense Boerendansers (die op 23 au gustus met het songfestival Zum Hoolter Bock naar de Smidsbelt komt) is OKIA de enige vereniging die indachtig de oude formule van de Hoolter Dagen (met steun van de HHV) nog een avondvullende activiteit in de dorpskom verzorgt. Maar of dat ook volgend jaar zo is, moet worden betwijfeld gezien de geringe publieke opkomst. Ook de deelnemers staan niet meer te springen, zo lijkt het want er moesten zelfs twee teams uit Rijssen aan te pas komen om het zestal ploegen vol te maken. Dit tot spijt van speaker Jan 'de Ont vanger' Markvoort die zoals be kend maar weinig opheeft met onze oosterburen de 'Riessener'. Fraaie namen hadden ze wel be dacht daar aan de andere kant van de Lichtenberg. Het mannenteam noemde zich Top Safe terwijl de Rijssenarinnen als 'Ballenwippers' aan de start kwamen. Samen met de Canadastraat 'kneusjes', café Boer Biet (met een jarige Boer Koeweit), camping De Holterberg en een team van De Look (waarin de zoon van campingeigenaar Wil ly Veneklaas als 'overloper') maak ten zij er een dolle en vooral natte boel van. Het moet gezegd, aan de spelletjes van OKIA lag het niet dat de sfeer er maar niet in wilde komen. Vanaf het vroege middaguur waren de plaatselijke krachtpatsers in touw geweest om er een fraai strijdperk van te maken en de zes zeskamp onderdelen waren erg origineel. Met name het eiergooispel en het 'paardrijden' over een met zaagsel gevulde waterbak zorgde voor veel jolijt. Uiteindelijk moest er nog een 'verlenging' aan te pas komen om de winnaar te bepalen. Het Top Safe-team hield het hoofd langer onder water dan camping DE Hol terberg en ging met de hoogste eer strijken. Derde werd café Boer Biet, vierde de Look, vijfde de Bal lenwippers en als laatste eindigde de Canadastraat. Nu het weer vakantie is, zitten de asiels weer boordevol. In het De venter Dierentehuis in Schalkhaar bijvoorbeeld verblijven alleen al ongeveer vijftig katten. Ook de teef Brandy zit er sinds kort. Het is een 8-jarige Duitste staande korthaar waarvan de eigenaar naar het be jaardentehuis moest. Brandy zoekt een baas waar ze lekker bui ten kan lopen, ze blijft dan wel op het erf. De hond kan goed met kinderen en andere honden over weg. Of dat ook met katten het geval is, is niet bekend. De hond Frits, de Spaniel die de vorige keer in deze rubriek stond, heeft een nieuw tehuis gevonden. Hopelijk lukt dat met Brandy ook. d Ingeënt en getatoueerd kost de hond f70,00. Informatie: Wecheler- weg 19, tel. 05700-23811. Bouwaanvragen Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - bouw woning op kavel 11 in plan Lukensveld; - verbouw woonhuis Doorlopendedijk 8; - uitbreiding woonhuis Maneschijnsweg 2; - bouw woonhuis op kavel 14 in plan Lukensveld; - bouw woonhuis op kavel 13 in plan Lukensveld; - vernieuwen kalverenstal bij Fliermatenweg 7a; - bouw receptie bij Reebokkenweg 8. De bouwaanvragen liggen tijdens de openingsuren (van 9.00 tot 12.30 uur) ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. Bestemmingsplan „Look 1990" onherroepelijk De burgemeester van de gemeente Holten maakt ingevolge het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 1 augustus 1994 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage zal liggen het bestemmingsplan „Look 1990", zoals dat door gedeputeerde staten van Overijssel is goedgekeurd bij besluit van 15 december 1992, no. RGP 92/850. Doordat het tegen het besluit van gedeputeerde staten ingestelde beroep voor zover dat betreft de omvang van de kavels en de maatvoering van de te bouwen woningen door de Kroon niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard, is het gehele plan onherroepelijk geworden. Holten, 28 juli 1994. De burgemeester voornoemd, D. J. Verhoeven. Voorbereidingsbesluit De burgemeester van Holten maakt ter ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van die gemeente bij besluit van 18 juli 1994, kenmerk 75/IJm/Hu heeft verklaard, dat een (gedeeltelijke herziening van het) bestemmingsplan „Kom Holten" wordt voorbereid ten behoeve van de realisering van circa 50 woningen voor ouderen op de lokatie EHAG-Koopman-Maats aan de Dorpsstraat, een en ander voor zover omvattende het gebied zoals met rode kleur op de bij bedoeld besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag der bekendmaking en ligt vanaf deze datum voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek). Holten, 28 juli 1994. De burgemeester voornoemd, D. J. Verhoeven. Openbare kennisgeving inzake vaststelling parkeerverbod gedeelte Nagelhoutstraat Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat zij bij hun besluit van 19 juli 1994 met het oog op de verkeersveiligheid en de vrije doorgang van het autoverkeer voor de rechterzijde van de Nagelhoutstraat, voor zover gelegen tussen de aansluiting met de Kon. Wilhelminastraat en de grens van het perceel Nagelhoutstraat 1een parkeerverbod hebben ingesteld. Het besluit inzake vaststelling van deze verkeersmaatregel ligt ter gemeentesecretarie, kamer 6 (bibliotheek/leeszaal) voor een ieder ter inzage. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 7450 AA Holten. Voorts kan, indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, aan de president van de rechtbank te Zwolle, sector bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot gemeentesecretarie van Holten, afdeling algemene zaken. Holten, 28 juli 1994. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, H. de Blaauw, l-.s. De burgemeester, D. J. Verhoeven Wet milieubeheer. Melding artikel 8.41 WMB. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat op grond van art. 8.41 Wet Milieubeheer melding is gedaan van respectievelijk het oprichten en het uitbreiden van een inrichting waarop van toepassing is een Algemene Maatregel van Bestuur door 1. T. Stukker, Boerrichterstraat 5 te Holten voor het oprichten van een herstelinrichting voor motorvoertuigen aan de Pannenbakkersstraat in de gemeente Holten 2. Maatschap Lubbersen, Rutgersweg 4 te Holten voor het oprichten van een mestbassin voor het bezwaren van dunne mest aan de Rutgersweg te Holten 3. J. B. Stukker, Julekesweg 5 te Holten tot het van toepassing worden van het Besluit Horecabedrijven Hinderwet op een reeds opgericht horecabedrijf. Eisen. Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB): - BesluiLherstelinrichtingen voor motorvoertuigen Hinderwet. - Besluit Mestbassins Hinderwet. - Besluit Horecabedrijven Hinderwet. Ter inzage De melding ligt vanaf 29 juli 1994, gedurende 5 weken (tot 2 september 1994) ter inzage bij de afdeling Algemene Zaken/Milieu tijdens kantooruren (8.30-12.30 uur). Nadere inlichtingen met betrekking tot het indienen van bezwaren c.q. het instellen van beroep kunt u verkrijgen op genoemde afdeling ter gemeentesecretarie. Holten, 29 juli 1994.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 5