Kermis rode draad in programma Dorpsfeest Triathlon Holten met sterk deelnemersveld Holtens Nieuwsblad m 'Rapen zijn gaar als Maïsweg toch nodig is' Knapen op EK Spanje Vianenweg 5 'zomerhuis' BON Zwem- bestuur gewijzigd Houseparty in De Waag Afsluiting van wegen Holten Wandeling IVN U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Slpp PvdA/CDA tegen stopzetting: Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 21 JULI 1994 Abonnementsprijs f 66.= Losse nummers f. 1.45 Verbouwing Met een feestje voor de leerlin gen en een open huis vierde de pc basisschool De Regenboog onlangs het feit dat de verbou wingswerkzaamheden op en kele details na verleden tijd zijn. De school telt nu negen lokalen, waarvan drie kleuter lokalen. Die zijn onderge bracht in de ingrijpend ver bouwde 'kleutervleugel'. Skeeleren Volgende week dinsdag beleeft Holten een sportieve primeur. Op het parcours Larenseweg Kon. Wilhelminastraat-Aal tinksweg wordt dan een skeel ermarathon gehouden. De 14- jarige Mark Tuitert verdedigt in de jeugdklasse de Holtense eer. MAC De Holterberg heeft weer iets aparts met de beddenrace, verstokte kermisklanten kunnen weer vier dagen lang draaien en zwieren, ook de jeugd kan haar lol weer op en Kalfstermansweide bewijst nog eens de grote sociale waarde met de kleinvee- en rom melmarkt en het afsluitende touwtrekken. Kortom: van dins dag 26 juli tot en met zaterdag 30 juli is het is weer Dorpsfeest-tijd. Traditiegetrouw vormt de kermis rondom het gemeentehuis de rode draad van het Dorpsfeest. Nadat burgemeester Verhoeven dinsdag 26 juli om 14.00 uur het feest offi cieel heeft 'opengeknipt' staan de attracties t/m vrijdag 29 juli elke dag van 13.30 uur tot 24.00 uur open voor vertier zoekende Holte naren en vakantiegasten. De feest vreugde wordt nog eens verhoogd door de live bands die elke avond in de feesttent bij gebouw Irene optreden. Dinsdagavond is dat Li mousine, woensdag en donderdag de Jagermeisterband en vrijdag The Funmakers. De jeugd kan zich dinsdagmiddag weer laten schminken in de feesttent van De Fienpreuvers tegenover gebouw Irene, 's Avonds beleeft Holten een primeur met de eerste skeelerma rathon (zie sportpagina). Sinds mensenheugenis is aan het Dorpsfeest op de woensdagmor gen van 10.00 tot 12.00 uur een kleinvee- en rommelmarkt verbon den. Die wordt gehouden in de Kalfstermansweide. Ook woens dagmiddag zijn de Fienpreuverin- nen weer aanwezig om kinderen te schminken, 's Avonds wordt de Dorpsstraat afgelsloten voor een beddenrace van MAC De Holter berg, aanvang 19.00 uur. De koopavond op donderdag 28 juü wordt opgefleurd met de klan ken van een dweilorkest. Wie elke vrijdag een bezoekje brengt aan de warenmarkt, moet er rekening mee houden dat die op vrijdag 29 juli verplaatst is naar de Bosc- hkampsstraat. Vorig jaar in het burgemeesterloze tijdperk was het aan toenmalig wethouder Henk Westerik de eer samen met dorpskoningin Margien Bekkemens de kermis te openen. Volgende week dinsdag zal burgemees ter Verhoeven er aan moeten geloven, (foto Ten Velde). Het Dorpsfeest wordt op zaterdag Kalfstermansweide houdt. Daarna 30 juli afgesloten met het touwt- ls het weer even rustig in het dorp rekkampioenschap van Holten dat alvorens op 9 september het Keu- TTV OKIA ook dit jaar weer in de nefeest losbarst. Gisteren reisde Holtenaar Arno Knapen met het UEFA-elftal af naar Spanje waar tot en met zon dag 31 juli het Europees kampioen schap wordt afgewerkt. Samen met clubgenoten Arnold Bruggink en Rik Platvoet maakt de speler van FC Twente deel uit van de 16- mans .selectie van bondscoach Dick Advocaat. Nederland is inge deeld in groep 1 met Frankrijk, Portugal en Zweden. In groep 2 spelen Wit-Rusland, Duitsland, Spanje en Rusland. Plaatst het oranje-elftal zich bij de eerste vijf, dan staat hen ook nog het wereld kampioenschap voor spelers onder de twintig jaar in Nigeria te wach ten. Nederland speelt op 24 juli tegen Zweden, op 26 juli tegen Frankrijk en op 28 juli tegen Portu- Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekblad Pers BV, behorende tot Wegener NV, in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Directie: J. V. Munsterman Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 24 50 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Wil Vogel, tel: 05483-6 42 01. Hoofd redactie: Bob Braak man, tel: 053-84 24 90 (kan toor), 053-33 92 80 (privé). Redactioneel adres: Kerkhofsweg 18 tel. 05483-6 38 03 faxnummer 05483-6 64 97 Openingstijden redactie: maandagmiddag 13.00-16.30 uur. Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6, Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. Schottert tel. privé 074-42 86 06 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Abonnementen en klachten bezorging: Fam. Bouwhuis Aalpolsweg 6 7451HK Holten Tel. 05483-6 1849 Maandagmiddag werden de eerste tekenen al zichtbaar achter het gemeentehuis, waar met vereende krachten begonnen werd met de opbouw van de tent die zaterdag 23 juli dienst doet als ViP-onderkomen tijdens de tiende Triathlon Holten. Het tweede lustrum wordt omgeven met een keur aan feestelij ke randactiviteiten. De triathlon kent opnieuw een sterk deelne mersveld. Aan de start in zwembad Twenhaarsveld verschij nen onder anderen Eimert Venderbosch (winnaar 1993), Jan van de Marei (winnaar Almere 19931, Pim van de Bos, Henri Kiens en Henk Knol (Nederlands kampioen veteranen 1993). Smaakmaker is ook Gregor Stam, de 'triathlon-pionier' die in het verleden tal successen achter zijn naam kon schrijven. De gemeente Holten blijft bij haar standpunt dat het pand Vianen weg 5 niet permanent bewoond mag worden. Bewoner H. Jonker had via zijn advocaat mr. Nijkamp daartegen bezwaar gemaakt. Hij deed een beroep op het overgangs recht door aan te willen tonen dat hij al voor het ingaan van het be stemmingsplan ter plekke woon de. De gemeente stelt zich echter formeel op en verwijst naar het bevolkingsregister waarin Jonker op die datum (27 juni 1993) niet stond ingeschreven. Donderdag 11 augustus wordt on der begeleiding van een natuur- gids een IVN-wandeling gehouden op de Holterberg. De tocht start om 14.00 uur vanaf de dagcamping en neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. De kosten zijn een gul den per persoon, ter plekke te vol doen. Belangstellenden kunnen zich op de dagcamping of bij de VW Holten, tel. 61533, opgeven. Favoriet bij de vrouwen zijn onder anderen Lucienne Groenendijk en Wieke Hoogzaad en natuurlijk zul len tal van Holtense ogen gericht zijn op Jannie Vasters. Tien maal triathlon Holten. Tien maal tevre den deelnemers en tien maal een sportief en bijzonder sfeervol eve nement. Door medewerking van enkele honderden vrijwilligers staat de triathlon in hoog aanzien in Holten en ver daarbuiten. De tiende editie wordt verspreid over twee dagen. Vrijdagavond wordt het evenement om 19.30 uur 'knal lend' geopend op sportpark 't Vlet- goor waarna tussen 19.45 en 20.30 uur de Triathlon Ballooning be gint. Het eerste startschot in het zwem bad valt zaterdag om 14.00 uur. Na de prijsuitreiking zal zanger Albert West het evenement op de Smids belt afsluiten. Duursport De Triathlon Holten bestaat uit een Olympic Distance (wedstrij d/recreatief) en een sprint (recrea- In verband met de Triathlon Holten, waarvan het onderdeel zwemmen plaatsheeft in rekre- atiebad Twenhaarsveld, is het zwembad die dag voor rekrea- tief zwemmen gesloten. Bezoe kers van de triathlon hebben wel toegang tot het terrein, op de door de organisatie van de triathlon aangegeven plaatsen. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats- Geeft op a/s abonnee v Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Woonplaats: Hij/zij betaalt het abonnementsgeld per jaar ad 66.= tief). De Olympic Distance (OD) is al een aantal jaren de officiële be naming voor de voormalige kwart triathlon. Een hele triathlon wordt enkel in Almere gehouden. Aan de deelnemers aan de kwart afstand de taak om 1 kilometer te zwem men, 45 kilometer te fietsen en 10 kilometer te hardlopen. Geen offi ciële afstanden, daar deze respec tievelijk 1500 meter, 40 kilometer en 10 kilometer zijn. Omdat in Hol ten het zwemgedeelte in recreatie- bad Twenhaarsveld wordt afge werkt (in plaats van in open water) heeft de Stichting Triathlon Hol ten van de Nederlandse Triathlon Bond dispensatie gekregen voor de eerder genoemde afstanden. De achtste triahtlon staat voor 500 meter zwemmen, 22 kilometer fiet sen en 5 kilometer hardlopen. Hoogtepunt van de Triathlon Hol ten is de wedstrijd in het Super Prestige Circuit (SPC). In Holten heeft ook dit jaar het kampioen schap van de NTB-afdeling Gel derland/Overijssel plaats. De prij zen worden na afloop op de Smids belt uitgereikt. Bovendien maakt de wedstrijd opnieuw deel uit van het Oostelijke Triathlon Circuit (OTC). Holtense titel De Triathlon Holten zonder Hol tens kampioenschap is intussen ondenkbaar. Vast onderdeel op het programma dat ieder jaar voor grote publieke belangstelling zorgt. De strijd hiervoor speelt zich af op de kwart en de achtste triath lon. Aan dit specifieke onderdeel mogen uitsluitend Holtenaren deelnemen, die daarvoor bewust pas aan het eind van de middag van start gaan. Daarmee wordt voorkomen dat de drukte en gezel ligheid op en rond de Smidsbelt vroegtijdig afneemt. Nieuw dit jaar is de landelijke 'team-competitie'. Een ambiteuze competitie, die in 1995 officieel van start gaat en bedoeld is om de triathlonsport een nieuwe impuls te geven. Verenigingsteams meten zich met andere verenigingen. In zwembad Twenhaarsveld valt om 14.00 uur het startschot voor de eerste groep (circa 55) triathleten. Totaal doen er ongeveer 660 mee. De binnenkomst van de eerste wordt verwacht om circa 15.50 uur, van de laatste om circa 20.30 uur. Zeven triathleten doen voor de tiende maal mee: de Holtenaren Marinus Baltus, Henk Klaasses, Dinie Ophof, Bert Postma en Ger- rit Stevens; Michel Schoneveld uit Laren (Gld.) en Cees Bout uit Rid derkerk. Het vaak spectaculaire wisselpunt zwemmen/fietsen is in het zwembad, van fietsen/lopen ter hoogte van gebouw Irene. Zodra de Kalfstermansweide vormt sinds enkele jaren het aanmeld-, omkleed- en verzamelpunt voor de triathlondeel- nemers die per groep naar zwembad Twenhaarsveld vertrekken voor de start. Afgelopen week werd met vereende krachten de accommodatie daarvoor in gereedheid gebracht. (Foto Ten Velde) fiets afgegeven is aan één van de vrijwilligers volgt het afsluitende loopgedeeelte met de verlossende finish op de Smidsbelt. Langs het parkoers zijn geluidsinstallaties aangebracht, zodat het publiek het verloop van de wedstrijd via het verslag van de commentatoren Dinant Veneman en Bert Pessink goed volgen kan. Op het parkoers houden 'motorverslaggevers' de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In het bestuur van Zwem- en Polo club Twenhaarsveld zijn enkele wijzigingen opgetreden. Penning meester Klaas van der Wal is opge volgd door Wim Mooiweer, Henk Podt is afgetreden en niet vervan gen. Voorzitter blijft Gerrit van Coeverden. Secretaris van de zwemclub is Anton van Beek, H. Veldwijk blijft polosecretaris. Lid van het bestuur zijn eveneens F. Bekkemens en de dames K. Kna pen, A. Nijhuis en C.J. Schreurs. Komende zaterdag 23 juli kan ie dereen lekker uit zijn dak bij bar- dancing De Waag. Dan wordt er vanaf 20.00 uur een Dance Expe- rience-houseparty gegeven. De muziek wordt verzorgd door DJ Louis Bekkemens terwijl Jacob van de Lindenberg voor een spette rende lichtshow zorgt. De toegang is gratis. In verband met de triathlon wor den zaterdag vanaf 13.00 uur ver schillende wegen afgesloten. De Oranjestraat en Dorpsstraat gaan dicht vanaf garage Rouwenhorst tot aan de kruising met de Sta tionstraat supermarkt Albert Heijn blijft bereikbaar evenals su permarkt C-1000). De Larenseweg wordt afgesloten tot aan de roton de bij de Wilhelminastraat. Ook worden de busroutes van de Oad omgeleid. De halte 'Driesprong' aan de Oranjestraat wordt ver plaatst naar de hoek Kolweg-La- geweg, de halte bij de Smidsbelt naar het NS-station en de halte aan de Wilhelminalaan bij de La renseweg vervalt in zijn geheel. Uiteraard hoopt de organisatie dat zoveel mogelijk bezoekers met de fiets of het openbaar ver voer komen. De bereikbaarheid van de winkels in de dorpskom is gegarandeerd door gebruik te maken van bemande oversteek plaatsen. Uiteraard kon de veelbesproken Maïsweg niet ontbreken op de laatste gemeenteraad voor het zo merreces. Fractievoorzitter W. Dalhuisën greep de door het colle ge aangekondigde stopzetting van de 'procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan Maïsweg' dankbaar aan om nog even zijn gal te spuwen over deze inbreuk op het door het vorige college ge maakte verkeersstructuurplan. „Alleen omdat het bestuursak koord dat vermeldt, wordt de Maïsweg geschrapt. Maar de pro cedure daarvoor moet doorlopen. Wat als uit de nader te houden tellingen blijkt dat het inderdaad niet anders kan? Dan zijn de rapen gaar! Hier gaat mij het licht uit." Hetgeen door CDA-er J.A. Stege- man volmondig werd beaamd. „Er moet een ontsluitingsweg komen. Daarvoor is er geen alternatief. Die mogelijkheid moet dus open blij ven." Verder vond Stegeman het procedureel onjuist dat de ge meenteraad geen enkele stem had gehad in het terugdraaien van de voorbereidingsprocedure. Burge meester Verhoeven deelde onver stoorbaar mee dat de wet Ruimte- lijke Ordening het college dwingt om ofwel bewust met een ingezette procedure door te gaan, dan wel er resoluut mee te stoppen. Na vele maanden discussie zal eind augustus/begin september de re novatie van het hoofdveld van sportcomplex 't Vletgoor worden aangepakt. Het voorstel kwam ter tafel in de vergadering van de sportcommissie en maandag avond gaf de gemeenteraad defini tief groen licht. Voor de drainage opknapbeurt van het soppige veld is een krediet nodig van 125.000 gulden inclusief btw en een post onvoorzien. Het werk wordt opge dragen aan De Enk bv in De Steeg. De discussie in de raad concen treerde zich op de vraag of de aan vullende nota van inlichtingen van de Heidemij nu wel of niet meer waarde heeft voor de uiteindelijk gekozen aanpak. Wethouder L.H. Rensen, die opdracht gaf voor dit nader onderzoek, vond uiteraard van wel. „Door de extra toegevoeg de maatregelen hebben we nu meer zekerheid over het resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat dit po sitief is. Nee, 100% garantie kan ik niet geven, daarvoor is de aard van de grond niet geschikt. Hij vond W. Dalhuisën (PvdA) tegenover zich die wel akkoord ging met het voor stel, maar liever had gehad dat het werk gewoon volgens het oor spronkelijke NOC/NSF-advies was uitgevoerd. Dee drainage wordt nu op 40 tot 45 centimeter diepte aangelegd. Blauw Wit-voorzitter Gerhard Kolkman was weliswaar gelukkig, maar vreesde tegelijkertijd dat 'zijn' club minstens een jaar lang geen gebruik zal kunnen maken van het veelbesproken veld. EHAG-panden Ook op de procedure voor woning bouw in het EHAG-plan kwam kri tiek, zij het uit onvermoede hoek. D'66, ondertekenaar van het be stuursakkoord tussen Gemeente belang en WD, vond bij monde van fractievoorzitter D. van der Torre de gevolgde werkwijze wei nig zorgvuldig. „Niet vatbaar voor herhaling" was zijn oordeel. Hij vond dat er teveel tijd verloren was gegaan en dat een uiteindelijk bouwplan minstens f 1 miljoen ex tra gemeentelijk geld zou kosten. Ook al omdat het college heeft toegezegd dat de commissie Ruim telijke Ordening eerst inzicht in de bouwplannen krijgt, konden de an dere partijen met het voorstel in stemmen om een voorbereidings- besluit te nemen voor de bouw van Vijftig sesiorwcningen ter plekke.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 1