A G E Paard en Muziek op Landdag SPGH Totaaldag en Sponsorloop ZPC Twenhars veld tweede in Raalte Regenboog winnaar estafette sportdag TCH heeft drie kampioensteams Herman Nikkels bilj artkampioen Geen promotie voor Blauw Wit Rein Ijmker weer beste jeugdschaker 'Meedoeles' bij ballet SV Bato Handbal dames ongeslagen Toernooi Blauw Wit Bathmen op de fiets Mulder 2e op marathon Honden in het verkeer HOLTENS NIEUWSBLAD DONDERDAG 9 JUNI 1994 Voor de derde maal in haar be staan houdt de Stichting Paardrij den Gehandicapten (SPG) Holten en omgeving de Oostelijke Land dag op de terreinen van manege Snorrewind. Aan het evenementm dat 18 juni plaatsheeft, wordt deel genomen door twaalf stichtingen. Een dag, die in het teken staat van dressuur en 'Paard en Muziek' en om 15.30 uur wordt afgesloten met de parade. Na de ontvangst en offi ciële opening start het programma om 9.00 uur met de rijproeven. Alle ruiters ontvangen een ereprijs plus diploma voor de verrichtingen. Een aantal rijdt bovendien om de wisselbeker van de IJsselburgtro- fee. Bij het onderdeel 'Paard en Muziek' let een speciale jury onder meer op originaliteit, het gebruik van de paarden en ponies en de totale aankleding van de demon stratie. In die jury onder anderen wethouder Bertus Rensen (sport) en Jan Schuchard, voorzitter van de sportcommissie. Evenals de collega stichtingen, houdt de SPG Holten zich b met de bevordering van het paard en/of ponyrijden door zowel geeste lijk als lichamelijk gehandicapten. Het therapeutische element gaat daarbij voor het sportieve element. Er wordt gewerkt volgens de richt lijnen en normen van de Landelij ke Federatie Paardrijden Gehan dicapten. Medische, hippische en pedagogische deskundigen dienen de stichting van advies. De regio nale stichtingen zijn verenigd in de Vereniging Paardrijden Gehandi capten Oost. De SPG Holten weet zich gesteund door de medewer king van het plaatselijk bedrijfs- en verenigingsleven en tal van vrij willigers. Het programma van de sporthal voor de week van 11 t/m 17 juni is als volgt: maandag: 18.30-22.30 uur: BCH; dinsdag: 17.30-22.30 uur Mintonette; woensdag: 18.30-22.30 uur: BCH; donderdag: 20.30-22.00 uur: SV Holten All Stars. Voor reserveringen van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde kan men zich rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 63180). Overige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. Welzijn, tel. 61666 tst. 722). Zaterdag 11 juni sluit Blauw Wit het seizoen 1993/1994 het actieve voetbalgedeelte af. Een week later beginnen de werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van het clubhuis met een jeugdhonk. De Totaaldag begint om 09.30 uur met een inmiddels bekend spelcir- cuit. In dit spelcircuit om de Wiers- ma-Bokaal zijn ook de voorrondes voor de Ben I Jspeerd Bokaal opge nomen. Het spelcircuit is geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor supporters van jong tot oud. Voor alle winnaars in de groepen is er een leuke prijs beschikbaar. Om 12.00 uur wordt het circuit afgebla- zen. De rekengroep begint dan in snel tempo aan haar taak, om de winnaar aan te wijzen. Om 12.30 uur is de prijsuitreiking van het spelcircuit. Om 13.00 uur is de fina le om de Ben IJspeerd Penalty Bokaal. Wie het doel deze keer zal verdedigen is nog de vraag. De prijsuitreiking gaat hier direct achter aan. Om 13.45 uur geven de dames van het clubhuis het voor beeld voor de sponsorloop. De loop wordt gehouden met het oog op de voorgenomen uitbreiding van het clubhuis met een jeugdhonk. In en achter een kruiwagen worden op deze manier de eerste guldens bin nengehaald. Om 14.00 uur is dan de officiële start van deze loop. Het jeugdbestuur zal het laatste rondje op deze middag verzorgen. Ook dit verloopt op bijzondere wijze. Voor de jeugdleden die op deze middag meelopen heeft de organisatie nog een leuke attentie. Er is muzikale ondersteuning van de Kamgoarn Klossers uit Rijssen. Op het mo- ment dat de sponsorkaart met het opgehaalde sponsorbedrag wordt ingeleverd, krijgen ze een poster van het Nederlands elftal met de WK-selectie, waarop John Bos man de plaats heeft ingenomen van Ruud Gullit. Vrijdagavond staat als laatste voetbalactiviteit nog een onder ling toernooi bij Blauw Wit op het programma. Vanaf 19.00 uur zullen de senioren en de B-junioren een toernooi voor zeventallen afwer ken. Na afloop is er muziek en gele genheid tot barbecuen. Alle spe lers worden verzocht om uiterlijk 18.45 uur aanwezig te zijn zodat op tijd kan worden begonnen. Ze wor den tevens verzocht behalve een blauw shirt ook een wit of ander niet-blauw shirt mee te nemen. Bij de wedstrijden om de Tijen- raantrofee behaalde de zwemaf- vaardiging van ZPC Twenhaars- veld een tweede plaats achter De Tippe uit Heino dat na drie over winningen de wisselbeker mee naar huis mocht nemen. ZPA uit Almelo werd derde. Naast deze drie verenigingen wa ren het organiserende Oostdob bers uit Raalte, De Whee uit Goor, VCPC uit Vriezenveen en de Wiek- se Plumpers uit Westerhaar van de partij. Het wedstrijdprogramma besloeg 25 onderdelen waarvan vijf estafettes. In een aantal spannen de wedstrijden werden verschillen de persoonlijke records gebroken. Eerste plaatsen waren er voor Frank Agterkamp (25 meter schoolslag), Freek Knapen en Es meralda Udink (50 meter school slag), Freek Knapen op de 50 meter vrije slag en de 4 x 25 meter estafet teploeg onder twaalf jaar. Tweede werden Arjan Bouwman en Esme ralda Udink op de 50 meter vrije slag en de 4 x 25 meter estafette onder de acht jaar. Linda van Beek, Marinda Markvoort en Jo- landa Beusink werden derde op de 50 meter schoolslag, Freek Achter kamp op de 25 meter schoolslag en ook de estafetteploegen op de 4 x 25 meter en de 4 x 50 meter eisten een derde plaats op. De Tippe werd uiteindelijk eerste met 160 punten, Twenhaarsveld tweede met 146 punten en ZPA derde met 138 punten. Enkele honderden leerlingen van de groepen vijf tot en met acht van de basisscholen namen vorige week vrijdag deel aan de jaarlijkse sportdag op de velden van De Meermanskamp. Slot van het eve nement was de estafette tussen de scholen onderling, zoals altijd van af de zijlijn begeleid door enthou siaste aanmoedigingen van schoolgenoten. De wisselbeker ging ditmaal naar De Regenboog. De Kolschool, vorig jaar nog zege vierend, moest zich nu tevreden stellen met de derde plaats. Met een nipt verschil liepen de deelne mers van de Haarschool zich naar een tweede rangschikking. Be langrijk onderdeel van de sportdag was natuurlijk het individuele di ploma, waarvoor diverse onderde len moesten worden afgewerkt, waaronder slagbal, lijnbal en een achtkamp met zaken als hardlo pen, balwerpen en dergelijke. Het beoordelen van het hoogspringen was al op school gedaan. De leer lingen zetten hun beste beentje voor om vooral zo hoog mogelyk te eindigen. Twee zagen hun inspan ningen beloond met het hoogste E- diploma: Jeroen Müller (Dorps school) en Helga Veneklaas (Kol school). Uitslag estafette: 1 Regenboog 1.15.4 min.; 2. Haarschool 1.18.6 min.; 3. Kolschool 1.19.9 min.; 4. Dorpsschool 1.22.8 min.; 5. Dijker- hoek 1.26.9 min.; 6. Bosschool 1.31.5 min. De laatste competitieweek zit er voor de meeste teams op. Vanwege het slechte weer op vrijdagavond, zaterdag en zondag kon er niet op ieder park gespeeld worden en zijn er teams die nog wedstrijden moe ten inhalen. Voor TC Holten zijn dat de jeugdteams zaterdag mix-1 en mix-2 (17 jr). In de poule van senioren zaterdag mix-2 moeten nog wedstrijden gespeeld worden, daar is nog niet bekend wie kam pioen is en wie er degraderen, dat is pas zaterdag 11 juni bekend. TC Holten heeft dit jaar 3 teams die kampioen zijn geworden: Dinsdag Dames-1 3e klas (A: Renée Klijns- ma, Ria Bogers, Els Jannink, Wil Speelman en Ineke Willemsen), Zondag Heren 35 3e klas A: Hans Zuethoff, Gerard Damink, Pim Gruyters, Hans Tutert en Herman Oolbekkink) en Zaterdag jeugd Mix-117jr(A: Tim vd Meer, Martijn Nijkamp, Henrike Beltman en Else Tutert). Dinsdag Dames-1 'gaan volgend jaar 2e klas spelen, dit is voor de eerste keer in de geschiede nis van TC Holten. Zondag Heren 35+ gaan volgend jaar 2e klas spe len, ook voor de eerste keer; de zondag heren 35+ en mix 35+ com petitie bestaat nu 4 jaar. Zat.mix-1 17jr is kampioen ondanks dat ze nog lx moeten spelen, ze zijn niet meer in te halen. Helaas zijn er 4 seniorteams zeker van degradatie: vrijdag heren-1 gaat terug naar de 2e klas, zaterdag mix-3 gaat terug naar de 6e klas, zaterdag heren-1 gaat terug naar de 4e klas en zater dag heren-3 gaat terug naar de 6e klas. Van 2 seniorteams is het nog onzeker of ze hun klasse behouden: vrijdag heren-2 hangt af van de andere uitslagen en zaterdag mix- 2 blijft in de 4e klas, wanneer Mos- sendam met 5-0 wint (spelen dit 11 juni af, de stand was 3-0). Alle ande re seniorteams behouden him klas se. De jeugdteams hebben geen klasse en kunnen niet degraderen. Uitslagen: Dinsdag dames: Holten 1 - Nij- verdal 1 2-3; Holten 2 - Schapekolk 2 3- 2; Holten 3 - Hellendoorn 6 1-4; Woens dag jeugd mix: Holten 1 - Enter 1 1-4; Meisjes: Holten 1 - Heino 1 5-0; Donder dag dames: Holten 1 - Schapekolk 2 4-1; Holten 2 - Luctor 2 4-1; Holten 3 - Slagvaardig 2 - 5-0; Vrijdag heren: Holten 1 - Hasselo 1 3-2; Holten 2 - Nijverdal 3 4-1; Holten 3 - De Snip 1 5-0; Zaterdag jeugd mix 15 jrHolten 1 - Stedeke 1=4-1; Holten 2 - Goor 2 3-2; Meisjes 15 jr.: Holten 1 - Bekkelweide 2=1-4; Jongens 15 jr.: Holten 1 - Colmschate 1 =4-1; Mix 17 jr.: Holten 1 - Drijvers 1 di. inhalen; Holten 2 - Saasveld 1 za. inhalen; Holten 3-Stouwe1 1-4; Zaterdag senioren mix: Holten 1 - Stouwe 1 1-4; Holten 2 - Ramele 1 2-3; Holten 3 - Slagvaardig 1 0-5; Heren: Holten 1 - Drijvers 2 1-4; Holten 2 - De Mors 3 5-0; Holten 3 - Marienheem 1 0-5; Zondag heren 35+: Holten 1 - De Maten 2 6-0. De vier prijswnnaars met hun trofee: v.l.n.r. Herman Nikkels, E Stam G. Kiuintenberg en C. van der Woude De Bathmense supportersvereni ging ABS houdt van 14 t/m 18 juni de elfde fietsvierdaagse. Net als in Holten verspreid dus over vijf da gen. De start is telkens tussen 18.15 en 18.45 uur bij zaal Braakhekke aan de Schoolstraat. Zaterdag wordt gestart vanaf 15.00 uur. De kosten bedragen 7,50 gulden, een gezin betaalt 17,50 gulden. Ook dit jaar is het mogelijk om één of meer dere avonden mee te fietsen. Hal verwege de routes is een koffiestop. Herman Nikkels van biljartvereni ging De Vlishoek is in de spannen de eindstrijd om de jaarlijkse bil- jarttiel van Holten als algemeen winnaar uit de bus gekomen. Hij bleef daarmee Erik Aanstoot (bv Klavier) voor, die tweede werd. G Kwintenberg (bv Jansen) eindigde als derde, C. van der Woude (bv Jansen) vierde. De finale van het JKvK-toernooi werd dit jaar ge speeld bij De Vlishoek aan de voet van de Holterberg. Onder het ge not van een hapje en een drankje werd na afloop gezellig nagepraat. En natuurlijk werden de kampioe nen in de bloemetjes gezet! Op de Internationale Twente Ma rathon, die afgelopen zondag in en rond Enschede plaatshad, liep fo tograaf Henk Mulder zich bij de heren veteranen II (vanaf 45 jr.) naar een knappe tweede plaats. Mulder klokte op de finish in het Diekmanstadion een eindtijd van 2.46.21 minuten. Vorig jaar eindig de hij eveneens als tweede. Mulder kwalificeerde de marathon (42,195 meter) als 'gigantisch zwaar'. Op de bewuste dag werden de lopers geconfronteerd met veel regen en wind. Desondanks wist de Holte- naar slechts drie minuten boven zijn persoonlijk record te eindigen. In de uitwedstrijd tegen Rietvo gels heeft Blauw Wit de laatste kans op promotie niet kunnen pak ken. De thuisclub wist een met liefst vijf invallers spelend Blauw Wit naar een 4-1 nederlaag te spe len en hiermede de promotie veilig te stellen. De Holtenaren gingen aanvankelijk brutaal van start, forceerden enkele hoekschoppen en zagen een hard schot van Johan Bolink onbereikbaar voor de doel man rakelings naast gaan. Gelei delijk aan nam Rietvogels het ini tiatief over en moest Blauw Wit terug. In de 12e minuut leverde dat al de eerste treffer op toen onnodig balverlies op het middenveld bij Blauw Wit genadeloos werd afge straft door linksbuiten Jonker. Blauw Wit was hierdoor duidelijk aangeslagen, doch wist voors hands een grotere achterstand te voorkomen. Na een half uur kwam mede dank zij aarzelend optreden van de Blauw Wit-verdediging en doelman de thuisclub al op 2-0 - weer door Jonker. De Holtenaren bleven het wel proberen doch kon den voor weinig gevaar zorgen te gen de geroutineerd spelende Riet- vogelsdefensie. Na rust nam Blauw Wit alle risico's en ging achterin één op één spelen. Rietvogels wist echter halverwege de tweede helft uit een snel uitge voerde counter 3-0 de scoren en zodoende definitief promotie veilig te stellen. Leo had kort daarna bijna succes met een fraai geno men vrije trap, doch de Rietvogels- doelman wist met een uiterste krachtsinspanning even fraai de bal tot hoekschop te verwerken. Wim Barvelink wist daarna toch de eer te redden door een slecht weggewerkte bal ineens in te knal len (3-1). Jacco knalde daarna nog tegen de lat, doch het laatste woord was aan de Almeloèrs die in de slotfase na een slim genomen vrije trap nog een vierde treffer wisten te scoren. Zo eindigde deze wedstrijd in een verdiende 4-1 zege voor Rietvogels die in de nacompe- titie ook hebben laten zien het meeste aanspraak te mogen maken om samen met Achilles te promoveren. Voor Blauw Wit rest niets anders dan in het seizoen 94/95 vol goede moed weer een po ging te wagen het onderafdelings niveau te ontstijgen. Rest nog te vermelden dat ae andere nog te spelen wedstrijden in de nacompe- titie niet meer zullen worden afge werkt. Afgelopen maandag viel iop de laatste schaakavond van het sei zoen de beslissing in de jeugdcom- petitie. Roel Roele die vanaf het begin koploper was, kreeg een week eerder Rein IJmker aan zijn zijde die de laatste ronde voortva rend begon en al snel de volle winst greep. Roel Roele werd daardoor onder druk gezet die tegen Bas van Beek zeer slecht kwam te staan en uiteindelijk door zijn vlag ging. Daardoor werd Rein IJmker voor de tweede achtereenvolgende keer jeugdkampioen met Roel Roele en Bart Lubberdink op de gedeelde tweede plaats. Bij de senioren werd de bekerfinale gespeeld waar in echter geen beslissing viel zodat deze partij nog eens gespeeld moet worden. In de competitie waren er de volgende uitslagen: Cees Olij- Eric Mondeel 1-0; Gerrit Stevens- Ton van Oyen remise; Ben van de Griendt-Henk van Beek 1-0; Di- nant van Beek-Karl Heinz Leisten remise; Henk Jongman-Jan ten Velde 1-0; Gerrit Luggenhorst- Hans van Oyen 0-1. Ton van Oyen werd voor de derde keer in zijn carrière clubkampioen met Dick van der Knaap en Ben van de Griendt als tweede en derde. Op dinsdagmiddag 14 en 21 juni en donderdagmiddag 16 en 23 juni houdt de balletafdeling van de SV Bato een 'meedoeles' in de gym zaal aan de Vrijheidslaan'. Jon gens en meisjes die geïnteresseerd zijn kunnen dan gratis ervaren hoe het er tijdens de balletlessen aan toe gaat. Wellicht dat zij ooit nog net zo ver komen als de vier Bato-meisjes die momenteel eens per week een ex tra les krijgen op het conservatori um in Enschede. Lisette de Lange, Jitske Steensma, Joseline Roele en Hilde Jol werden gescout door Yvonne Coppoolse, verbonden aan het Voorbereidend Dansvakonder- wijs van het conservatorium. Ze krijgen daar oriënterende lessen en hebben de mogelijkheid om op zaterdag 25 juni mee te doen aan een auditie. De SV Bato ziet erop toe dat de meisjes daarvoor de no dige kwalificatis hebben en biedt ze de mogelijkheid om aan de cur sussen mee te doen. De gratis 'meedoelessen' zijn dins dags van 16.00 tot 16.45 uur (kleu terballet vanaf4 jaar); van 16.45 tot 17.35 uur (klassiek ballet vanaf zes jaar) en van 17.35 tot 18.25 uur (klassiek ballet vanaf negen jaar). Donderdags kan dat van 15.30 tot 16.30 uur (jazz-ballet vanaf zes jaar); van 16.30 tot 17.30 uur (jazz- ballet vanaf acht jaar) en van 17.30 tot 18.45 uur (jazz-selectie vanaf twaalf jaar). Het eerste dames-handbalteam eindigde de competitie ongeslagen door een 4-11 uitoverwinning bij Lettele 3. Na een moeizame start in een fikse regenbui kreeg Holten de overhand, maar verzuimde het de kansen te benutten. Daardoor bleef Lettele op gelijke hoogte. Na de rust (2-3werd er beter gespeeld en zette Holten het overwicht wel om in doelpunten. De promotie naar de derde klasse werd daarmee een feit. Doelpunten: Monique Plantinga 6; Annemarie van de Maat 4; Petty Schoemaker 1. Het dames recreantenteam nam deel aan een toernooi in Heino en start te goed met een 1-3 overwinning op Dalfsen. Ondanks goed spel werd van ZAC en HHZD met 3-1 verlo ren. In het duel om de derde en vierde plaats kwam men opnieuw Dalfsen tegen. Na een 3-3 eind stand bleek Dalfsen iets koelbloe- diger in het benutten van strafwor- pen. Zaterdag 11 juni wordt in Le- melerveld het Gerda Schuitert- toernooi gehouden. MA b vertrekt om 09.00 uur evenals de welpen. Het einde is rond 15.15 uur. Zondag 12 juni vertrekt MA A om 09.00 uur, JA B om 10.00 uur. Het einde deze dag is om 14.30 uur. VDH Kringgroep Bergspeurders Holten hield zondag voor het eerst een VZH-examen (verkeerszekere hond) met het maximum aantal van 12 deelnemers. Eén was af komstig van AG Incognito uit Noordijk en vier van Kringgroep De Reggestreek uit Nijverdal. 's Ochtends werd begonnen op het kringgroepterrein met de afdeling A: gehoorzaamheidsoefeningen. Alle deelnemers slaagden. Twee met de hakken over de sloot. Afde ling B, het praktische gedeelte, werd afgenomen in de buurt van het station in Holten. Op dit onder deel, waarvoor geen punten wor den gegeven, werden de honden beoordeeld op hun gedrag en ge hoorzaamheid in het verkeer. Voor geen van alle leverde het proble men op, zodat alle 12 slaagden. Uitslag: 1. J. Lammertink met Brenda-Viola van Ardalia 35 pt.; 2. G. Rensen met Rocco vom Pos- thorn 42 pt.; 3. G. Tuitert met Fal- co van de Vastenow 46 pt.; 4. A. Tuitert met Josco van de Vaste now 38 pt.: 5. H. van de Berg met Ester van de Hermina's Hof 44 pt.; 6. H. Eertink met F.ima van de Scharlebelt 40 pt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 9