Kinderen uren zoet met de Turbo Copter Thuis kennismaken met praktijk van de tandarts Puzzels striptekenaar Jan van Haasteren een genoegen om te maken Bil formatie Fratsen valt veel te beleven Basisset Junior-versie Computer Electro biedt boeiende onderwerpen 'Bonte Ballonnen' leuk spel voor de kleintjes Leerzame puzzel van Ravensburger Miniatuurset Playmobil beloond wegens hoge educatieve waarde Luister's NAAR-. De Muizenboot Speel 's MET Op het eerste bezoek aan de tandarts kunnen kinderen zich vandaag de dag ook veel beter voorbereiden dankzij de per fect nagebouwde tandartsprak tijk van Playmobil. In die tand artspraktijk is bijvoorbeeld de wachtkamer opgenomen, in clusief wachtende patiënten, de behandelstoel voor de patiënt zit er bij, een stoel voor de dokter zelf, ook zijn assistente maakt deel uit van de set, en uiteraard ontbreekt het uitge breide instrumentarium van de tandarts, die zelf in behandel- kleding gehuld is, inclusief mondkapje, niet. Kennismaking Met deze set kunnen ouders, maar ook leerkrachten op school, kinderen kennis laten maken met de tandarts. Wat doet hij (of zij), wat doet de assistente, welke hulpmiddelen gebruikt de tandarts (het com plete arsenaal maakt deel van de set uit), en hoe ziet zijn werkplek er uit Ieder kind kan met deze speelset spelen derwijs voorbereid worden op dat bezoek aan de tandarts. En dat kan allemaal in een omge ving, waarin het kind zich op zijn gemak voelt. Als het een maal zover is dat het eerste bezoek aan de tandarts aan de orde is, komt het kind met een FPe tandartspraktijk van Playmobil. Uitgeroepen tot Speelgoed van het Jaar 1993. i"5eigfn vertrouwde omgeving spelenderwijs voorbereiden heel ander gevoel de praktij kruimte van de arts oinnen. Het is al bekend met hoe de tandarts er uit ziet, weet waar voor het mondkapje dient, weet dat de behandelstoel gaat bewegen als hij of zij er een maal in zit en ga zo maar door. De garantie dat een kind, voor bereid op het eerste tandartsbe zoek door deze tandartsprak tijk van Playmobil, bij een Ravensburger bracht een stevige houten puzzel van Simplex uit, met daarin al lerhande voertuigen. De kleintjes kunnen ieder voertuig uitnemen (ieder onderdeel is voorzien van een stevig knopjeen moe ten proberen op basis van de vorm de puzzel weer passend te maken. Zo leren ze spelenderwijs hoe een helikopter, vliegtuig, boot, scooter, bromfiets, trein, bus en auto er uitzien. Voor de puzzel is hout van een hoge kwaliteit gebruikt, en een stevige vernislaag be schermd de afbeeldingen op perfecte wijze. Foto: Stichting Goed Speelgoed tweede of volgend bezoek daar fluitend naar toe gaat, die kan uiteraard niet gegeven worden. Maar dat het minder angstaan jagend is mag men zeker aanne men. De jury die jaarlijks de titel 'Speelgoed van het Jaar' ver leent, was in 1993 zo onder de indruk van deze tandartsprak tijk èn de educatieve waarde daarvan, dat het die titel aan deze set gaf. Playmobil scoor de daarmee overigens niet voor het eerst zo succesvol. De ver kiezing van de tandartspraktijk tot Speelgoed van het Jaar bete kende voor Playmobil dat het die titel voor de vijfde keer in zeven jaar in ontvangst mocht nemen. Voorwaar geen geringe prestatie. Maar wie ooit een of meer van de Playmobil-figuur- tjes in handen heeft gehad, die weet hoe levensecht, degelijk en duurzaam ze zijn. Wie beschikt over Computer Electro, kan daar ook de basisset bij krijgen, die geleverd wordt bij de Junior-versie. Daarmee maakt men de grijze Computer Electro geschikt voor gebruik door jonge kinderen. De Junior basisset van Computer Electro telt 40 onderwerpen over cijfers en sommen, letters en lezen, sport en spel, vormen en kleuren, planten en dieren, sprookjes en de wereld van nu. Een van de kaarten heet 'Kop en staart'. Het lampje van de computer gaat stil staan bij de kop van een dier. De speler moet mid den op de kaart het lichaam zoeken van het dier dat bij die kop hoort, en het num mer daarvan intoetsen. 'Schateiland' zit ook in deze set. Aan de zijkant van de kaart staat een kind afgebeeld. Datzelfde kind is ook midden op de kaart te vinden. Vanaf dat kind loopt een spoor (bestaande uit bijvoorbeeld korte streepjes, rondjes of pijl tjes) naar een schat. Die schat is genummerd, en dat nummer moet ingetikt worden op de computer. Goed of fout? De compu ter geeft iïet antwoord. 'Onder water' is de naam van een andere kaart uit deze set. Hierbij moet de speler verboren letters op zoeken, die verwerkt zijn in een tekening, die het leven onder water laat zien. Ieder dier of voor werp waarin letters ver borgen zijn is voorzien van een nummer, dat in de computer ingetikt moet worden. Andere kaarten uit deze set testen onder meer de kennis van patro nen, waar dieren wonen (in het oerwoud, woestijn, de zee of noordpool), die van tijden (op welke klok wordt door middel van wijzers het tijdstip 12.30 e.d. aangegeven) en welk spoor wordt door welk dier achtergelaten. Door middel van kleuren wordt duidelijk gemaakt of de kaarten met opdrachten geschikt zijn voor kinde ren die nog niet kunnen lezen, of voor kinderen die dat wel kunnen. Als er een rapportcijfer uitgedeeld moest worden, dan kreeg deze set een 10+ voor de schitterende wijze waarop de illustraties zijn uitge voerd, en voor de geva rieerde samenstelling van de opdrachten. De Fratsen zal niet bij iedereen even bekend in de oren klinken. Toch bestaat de viermansformatie al zeven jaar, en bracht inmiddels drie albums uit. De Nederlands talige band werd opgericht in 1987 door de toenmalige drummer Tonnie Elferink, de huidige bassist Frits Riet man en gitarist/zanger Andre Manuel. Het enige doel was aanvankelijk optreden en daarbij veel plezier maken. Dat laatste is tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijke drijfveer. In 1989 werd de plaats van drum Elferink ingeruimd voor Adrie Karsenberg, die niet alleen muzikaal een versterking bleek, maar ook de taak van ontwerpen op grafisch gebied op zich nam. Roeland Drost was half 1990 de laatste die Fratsen versterkte. De eerste cd krijgt in 1990 de titel 'Muts', een ode aan de drummer. Medio 1992 komt de live-cassette 'Storm' uit. Een jaar later besluit de band de zaken toch maar eens wat serieu zer aan te pakken en slin gert geheel ongecontro leerd haar eerste cd-single 'Te Laat' het publiek in om de tweede cd 'Dorst' kracht bij te zetten. De reacties op dit werkstuk zijn zeer positief. In eigen beheer brengt Fratsen in maart van dit jaar haar derde en nieuwste werk 'Snachs' uit, een cd waarop van alles te beleven valt. Dan weer stampende nummers gevolgd door rustige luisterliedjes, waar bij de teksten voor zich spreken. Ook herbergen sommige liedjes een beetje folk, af en toe een stukje Fungus. Vooral de single 'Dikkop', die van het al bum 'Snachs' getrokken is, doet denken aan deze Ne derlandstalige, voormalige folkgroep. PIAS. De tweede cd van Mo ther Earth is getiteld 'The People Three'. Heerlijke rocksoul-nummers, die te ruggrijpen op de jaren ze ventig. Het geluid doet sterk refereren aan Lenny Kravitz, met het verschil dat Kravitz wat heftiger klinkt. Op de cd staan veertien songs die staan als een huis; geen vernieuwen de muziek, maar door de authenticiteit waarmee de nummers gearrangeerd en uitgevoerd zijn een hoog staand kunststukje. PIAS. Latin music is door de jaren heen altijd populair gebleven bij een relatief klein poppubliek. Daar lijkt nu verandering in te komen want de Latin-mu sic profiteert van de jazz- dance, die bezig is aan een onstuitbare opmars, met het platenlabel Acid Jazz voorop. Ook latin is steeds vaker te horen in de fusion van de jazzdance. Snow- boy The Latin Section, met 'Something's Co ming', is daar een fraai voorbeeld van. Al ligt het accent wel erg duidelijk op de latin met een vleugje jazz. Het blijft echter een tijdloze cd die lekker klinkt. PIAS. De uit Atlanta afkom stige band Magnapop laat met de cd 'Hot Boxing' stevig van zich spreken. De ietwat chaotische sound van het viertal wordt ge kenmerkt door een tome loze energie en intensiteit. Magnapop werd ontdekt tijdens het New Music Se minar in New York in '91. Die introductie dankt de band aan Michael Stipe van, R.E.M. De vonken vliegen er af op 'Hot Boxing', met als bonus tracks Merry (akoestisch) en Pretty Aw ful. PIAS. De cd 'Hallucination Engine' van Material is een smeltkroes aan muziekstij len en instrumenten. Vette baslijnen, een fragile viool en tal van exotische instru menten kleuren deze schit terende cd, waarop groot heden als Bernie Worell, Bootsy Collins en Sly Dunbar te horen zijn. Als een rode draad loopt door de cd de Indiase percussie, aangevuld met oosterse snaarinstrumenten. Vleug jes ambient zijn vakkundig in dit muziekjuweeltje ver weven. Mystieke klanken, die soms weemoedig af sterven. Axiom/BMG Ariola. Arcade bracht in de Di amond Collection het al bum 'The Very Best Of Les Humpries Singers' uit. De schijf met in totaal twaalf nummers bevat on der meer de toppers 'Mexi co' en To My Fathers House', waarmee genoem de formatie wel de meeste roem heeft weten binnen te halen. Andere liedjes van deze cd zijn onder meer 'Dance, Dance, Dance', 'Rock My Soul' en 'Mama Loo'. De Muizenboot is de naam van de Simplex puzzel die Ravensburger uit heeft gebracht. De kleintjes kunnen vier verschillende onderdelen uit deze stevige houten puzzel nemen. Ze moeten daarna proberen de stukjes op hun oorspronkelijke plek terug in de puzzel te zetten. Een leerzame en kleurrijke puzzel, gemaakt van een goede houtkwali teit, en dus goed voor lang durig speelplezier. Kinderen kunnen zich uren achter elkaar vermaken met de Turbo Copt kan een p kracht aanuc aiaan Turbo Copter zit, wordt die propcllor gelanceerd. Afhankelijk van de kracht waarmee het koord uitge trokken wordt, kan de propellor tot circa negen meter gelanceerd worden. De Turbo Copter is ge maakt van stevig plastic, dat overal glad is afge werkt, en dus geen scherpe kanten of onderdelen be vat. De flexibele propellor (er worden er drie meege leverd) kan weinig schade aanrichten, ook al zou een kind de vingers tussen de bladen krijgen. Een waar schuwing is echter wel op z'n plaats. Door het en thousiasme waarmee kin deren achter de gelanceer de propellor aanlopen, om deze terug te kunnen ha len, verliezen ze al snel hun eigen veiligheid uit het oog. Een speelterrein zon der obstakels en ver weg van de openbare weg is een vereiste als buiten met dit speeltje gespeeld wordt. Binnenshuis is de Turbo Copter ook te gebruiken. Al zal de propellor dan meestal niet verder dan het plafond komen. De gelan ceerde propellor kan bin nenshuis in een aantal situ aties zeer lichte voorwer pen van hun plaats 'slaan', bij zwaardere voorwerpen is de kracht van de draaien de propellor daarvoor te gering. De Turbo Copter van Playskool. Degelijk gecon strueerd en daardoor amper kapot te krijgen... Foto: Playskool Kinderen die zo'n jaar of twintig geleden voor het eerst naar de tandarts gingen, die hielden daar weinig prettige herinneringen aan over. Meestal betekende zo'n be zoek pijn lijden om van een andere pijn af te komen. Wat de tandarts met hen deed, waarmee en waarom, dat kwam doorgaans niet eens aan de orde. Gelukkig is dat vandaag de dag wel anders. Ze worden eerder en beter voor gelicht, en weten meestal vooraf goed waarom het gaat. Bonte Ballonnen van Ravensburger is een kleurendobbel- steenspel, dat zeer geschikt is als eerste gezelschapsspel voor kleine kinderen. Al spelend met de prachtig ontwor pen borden (van Dick Bruna) Ieren zij ae principes die de basis,zijn voor ieder gemeenschappelijk spel: het zich schikken naar een spelregel, wachten tot men aan de beurt is, het accepteren van wat de dobbelsteen geeft, rekenin» houden met jongeren, die het spel nog niet helemaal beheersen, ophouden als een andere speler gewonnen heeft of als het spel uit is en kunnen verliezen. Bij het Bonte Ballonnen- spel heeft iedere speler zijn eigen overzichtelijke speel bord en de spelregels zijn eenvoudig. Daarbij leert het kind eerst om te rang schikken, en later het be noemen van zes kleuren. Zoals aangegeven, iedere speler krijgt zijn speel bord. De kleurige schijven worden midden op tafel gelegd. Om beurten wordt met de dobbelsteen ge gooid. Komt blauw boven, dan mag er een blauwe schijf genomen worden, die gelegd wordt op de blauwe ballon van het speelbord. Dan mag de volgende speler gooien met de dobbelsteen. Als de ge gooide kleur op het speel bord al belegd is, mag er geen schijf genomen wor den. De dobbelsteen wordt dan aan de volgende speler doorgegeven. Win naar is degene die al zijn ballonnen met de schijven in de juiste kleur heeft kun nen beleggen. Een andere variant op het spel is het werken met een gelukspot. Een bakje of vaasje wordt gevuld met fiches in de vorm van knopen, speel geld, bonen etcetera. Uit de pot krijgt iedere speler tien fiches. Dan wordt ge speeld. Wie als eerste alle ballonnen belegd heeft met schijven van dezelfde kleur is winnaar, en mag vijf fi ches uit de gelukspot ne men. Alle overige spelers moeten de winnaar voor iedere ballon die zij zelf nog niet belegd hebben, een fiche geven. Na een vooraf bepaald aantal ron den heeft degene gewon nen, die de meeste fiches heeft. Bonte Ballonnen is geschikt voor kinderen van 3 tot 5 jaar, en kan gespeeld worden door een tot vier spelers. Puzzelen is een aardige vrijetijdsbesteding. Uren achtereen stukjes aan elkaar passen om het genoegen te mogen smaken dat het dan toch gelukt is. Nog interessanter wordt het puzzelen, als de afbeelding getekend is door striptekenaar Jan van Haasteren. Jan van Haasteren tekende deze vier schitterende, en vol met humor gegoten puzzels. Foto: Jumbo Nederland I Bonte Ballonnen' leert de kleintjes de principes van een gemeenschappelijk spel in acht te nemen. Foto: Ravensburger doet, en je moet er niet vreemd van opkijken, als je plotseling een gewicht te gen je kin geduwd krijgt, terwijl je aan het oefenen bent op het paard. Ook hier chaos in optima forma getekend. Nummer vier uit deze rij betreft 'De am bulance'. De dierenarts wordt afgehaald per ambu lance, nadat hij is toegeta keld door een hond, die de voor hem bedoelde injectie echt niet zag zitten. Uiter aard staan buiten de nodige typetjes, van postbode tot huisvrouw, en van tuin man tot buspassagier schit terend getekend neergezet, om het komische plaatje compleet te maken. Kort om, schitterende puzzels van striptekenaar Van Haasteren, die hun weg naar de puzzelfans beslist weten te vinden. Hij tekende voor Jumbo vier puzzels van 350 stuk jes, die als ze eenmaal klaar zijn, zo als wanddecoratie kunnen dienen. De eerste uit de serie van vier is geti teld 'Miskend talent'. Een zangeres verzorgt een op treden, waarbij ze ge steund wordt door een or kest, dat er een behoorlijke chaos van maakt. De twee de puzzel van Van Haaste ren heeft 'Het reclamebu- ro' als onderwerp. Ook hier chaos troef met ont werpers die worstelen met de lijmpot, tekentafel en leeglopende verftubes. Een kostelijke plaat om te zien... Wat kan er misgaan 'In de gymzaal'. Veel. Je kunt bij het touwklimmen verstrikt raken in het touw, een mede-gymzaal gebruiker kan het touw doorknippen van de rin gen, waaraan je oefeningen

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 15