Zeeslag door komst computer papieren tijdperk ontgroeid 'Esses' nieuwe aftorn nan Alisan Mofet vel mei perfecte vocalen Koekiemonster ¥IoerspeS en Sesamstraat 30 Domino perfecte kieuterspeelties mm 'Casino Yahtzee' biedt meer spelelementen dan gewone basisuitvoering 'Aladdin Vloerspel' fleurt menig kinderfeestje op... Super Soakers: moderne watemistolen voorzien van speciale reservoirs Kleurige Nijnfjes-puzzel iifcif Moderne electronica houdt score bij en maakt tevens soio-spel mogel ijk A. 1.4/1: MET 'z Hl vfes«fllral Bi Het Koekiemonster Vloerspel en het Sesamstraat 3D Domino zijn twee perfecte nieuwe speeltjes van Jumbo voor kleuters. Foto: Jumbo Nederland Wie kleine kinderen een heel groot plezier wil doen, die schaft het Sesamstraat 3D Domino van Jumbo aan. Op 21 grote, stevige speelstukken staan de vrolijke illustraties van de favorieten Koekiemonster, Bert, Ernie en anderen uit Sesamstraat afgebeeld. De kinderen kunnen de speel stukken met daarop dezelfde figuren liggend op tafel aan elkaar leggen. Maar het is met behulp van opzetstukken ook mogelijk dit spel op de vloer te spelen. De speelstukken zijn tweezijdig bedrukt met dezelfde afbeeldingen, zodat de spelertjes van alle kanten goed zich op het spel hebben. Zeker zoveel plezier zullen kleuters beleven aan 'Het grote Koekiemonster Vloerspel', dat eveneens is uitgebracht door Jumbo. Het spel wordt gespeeld op een plastic vloerkleed van bijna een meter bij een me ter. Op dat vloerkleed staan onder andere de Se samstraat-figuren Koekie monster en Grover. Vanaf Grover heeft het Koekie Monster een spoor van koekjes achtergelaten. Dat spoor eindigt op het tafel kleed, dat afgebeeld is mid den op het vloerkleed. Het spoor dat Koekiemonster heeft achtergelaten, bevat op enkele uitzonderingen na illustraties van een ap pel, mandarijn, banaan of aardbei. Het is nu de be doeling dat de kleuter die het eerste jarig is begint met het spel. Hij of zij draait de spinner. Daar waar het pijltje stopt is een illustratie te zien van een vrucht of een koekje. De speler gaat met zijn of haar speelstuk naar het eerstvol gende vrije vak op het speelkleed, waarop dezelf de illustratie te zien is. Wordt het eerstvolgende vak bezet door een andere speler, dan mag degene die aan de beurt is daarover heen springen. Draait de speler een koekje, dan mag mag deze op het eerstvol gende vrije koekje gaan staan én nog een keer draaien. De speler links van de eerste mag hierna verder gaan. Er wordt net zo lang doorgespeeld, tot dat iemand vanaf de koek jes op het groene tafelkleed kan springen bij het Koe kiemonster. Wie dit als eerste doet, die heeft ge wonnen! Het spelen van 'Het grote Koekiemonster Vloerspel' wordt uiteraard nog interessanter als dege ne die de kleuters begeleidt bij het spelen van dit spel, iets lekkers inzet, en dit op de keukentafel, midden op het speelkleed bij het Koe kiemonster legt. Bijvoor beeld een appel, banaan of sinaasappel. Dit als belo ning voor de winnaar. Kortom, een schitterend spel voor de kleuters, waarmee men ieder feestje tot een succes kan maken. Casino Yahtzee is duidelijk interessanter en boei ender om te spelen dan de basis-uitvoering. Foto: Support PR Adviesburo - Nieuwegcin Van het bekende spel Yahtzee is ook de Casino Yahtzee- -versie verkrijgbaar. Bij deze versie van Yahtzee gaat het er om om zoveel mogelijk kaarten op het speelbord in bezit te krijgen. Dit wordt bereikt door zoveel mogelijk sco- ringscombinaties met de dobbelstenen te gooien en kaar ten neer te leggen op de speciale vakjes op het speelbord. Ook kan men dit bereiken door kaarten te stelen, die al door een andere speler op het speelbord zijn neergelegd. Iedere kaart die een speler in bezit heeft, is een bepaald aantal punten waard. Als alle kaarten op het speelbord zijn gelegd, wordt er een finale-ronde gespeeld voordat de scores worden opgeteld om te bepalen wie winnaar is. Met Casino Yahtzee zijn meer spelelementen aan het spel toegevoegd dan de ;ewone Yahtzee-versie tent. Per kaart kan men verschillende scores beha len, en door de mogelijk heid in te bouwen dat el- kaars kaarten gestolen kunnen worden, kan het spel veel langer gespeeld worden, en is het span- ningsclement veel sterker aanwezig. Ook wat de uit voering betreft is Casino Yahtzee een hele vooruit gang ten opzichte van de gewone Yahtzee-versie. Er is een speelbord bij met een opening in het midden, waarin de dobbelsteenbak past. Door hierin te wer pen blijven de dobbelste nen op een vaste plaats, en de afstand waarover ze kunnen rollen is beperkt en zo ook voor alle spelers gelijk. De mogelijkheid om op iedere kaart scores aan te geven door fiches maakt bij deze Yahtzee- -versie het gebruik van scoreblokjes overbodig. Yahtzee Casino van MB is geschikt voor twee tot vier spelers vanaf 8 jaar. Er was een tijd dat het spel Zeeslag eenvoudig op papier gespeeld werd. Met tien vakjes in de breedte en tien in de hoogte. Daarin konden de di verse schepen geplaatst wor den. Vervolgens begonnen de twee spelers met het afvuren van hun munitie over en weer, en werden de scores bij gehouden en aangetekend met potlood of ballpoint. Maar, ook bij dit spel deed de computer z'n intrede. Met in ieder geval één groot voor deel. Men kan het spel nu ook in z'n eentje spelen, met de computer als tegenstander... MB bracht het spel 'Sprekende Zeeslag per computer' op de markt. Het biedt twee speel velden met ieder 10 x 10 vakjes om de schepen zoals het vlieg tuigmoederschip, torpedo- bootjager, onderzeeër en krui ser in te plaatsen. De spelers kunnen elkanders speelveld ui teraard niet zien. Dat komt door een hoog opstaand twee de 'speelveld', waar men zit tend niet overheen kan kijken, waarin de spelers bij kunnen houden op welke vakjes ze ge vuurd hebben, en met welk resultaat. Spelvarianten De spelers kunnen bij deze uit voering van Zeeslag kiezen uit twee spelmogelijkheden. Men kiest voor een speelvariant zo als die is afgebeeld in het spel regelboekje, of men bedenkt zelf waar alle schepen geplaatst worden. In het eerste geval bladert men gewoon door het spelregel boekje, en pakt daar de speel- code uit, die bij een bepaalde opstelling is afgedrukt. Die wordt in de computer inge voerd, en deze houdt vervol- Met 'Sprekende zeeslag per computer' kan men dit spel nu ook solo spelen, met de computer als geduchte tegenstander. Uiteraard blijft ook de computerloze versie van dit spel aardig om te spelen. gens gedurende het spel precies bij welke schoten treffers zijn of niet. Wie vuurt hoon korte tijd een pieptoon. Is het schot mis, dan houdt die pieptoon plotseling op. Is het schot raak, dan volgt ten welke richting de schoten van de tegenspeler op gaan. Extra werk Kiest men ervoor zélf de posi ties van de schepen te bepalen, het geluid van een inslag. De dan betekent dat dat de ver stem in de computer geeft ver- schillende coördinaten van het volgens aan welk type schip geraakt is. Heeft een van de spelers alle schepen van de tegenstander geraakt, dan meldt de stem in speelveld handmatig ingevoerd moeten worden. Dat levert al leen maar meer werk op, ter wijl de wijze van spelen het zelfde blijft als bij'net kiezen de computer dit en is het spel voor de voorgeprogrammeerde afgelopen. spelmogelijkheden. De posities waarop gevuurd Het grote voordeel van 'Spre- wordt, die voert de speler in in kende zeeslag per computer' is de computer. Het voordeel van echter, dat men het ook in z'n deze aanpak is dat de tegenspe ler niet hoort op welke posities er gevuurd wordt. Het is voor hem of haar dus maar afwach- eentje kan spelen. Er is dankzij de toepassing van de computer geen tegenspeler meer nodig. De solo-speler moet de com- Foto: MB puter alleen laten weten dat het spel solo gespeeld wordt. Daarna treedt de computer als tegenstander op. Omdat in deze versie van Zeeslag spelni- veaus zijn ingevoerd kan men ervoor kiezen de eenvoudige of moeilijke variant te spelen. Om het spel nog realistischer te laten ogen is het ook voorzien van een rood lampje tussen de twee speelvelden in, dat bij ie der schot dat raak is, enkele keren oplicht, terwijl tegelij kertijd het geluid van een ins laande granaat te horen is. Kortom, een bijna antiek te noemen spel, dat nu voorzien is van een modern jasje, inclu sief extra's, die het spelen van dit spel beslist een fors stuk aantrekkelijker maken. Essex is de titel van de nieuwste cd van Allison Moyet. Het is de opvolger van haar album 'Hoodoo'. Van dat album leverde het nummer 'It Won't Be Long' haar een Gram- my-nominatie op. Essex, uitgebracht door Sony op het Columbia-label, bevat dertien heerlijke nummers, waar mee de zangeres nogmaals duidelijk maakt dat ze over voortreffelijke zangkwaliteiten beschikt. Van haar rijke vocalen kan de luisteraar van begin tot eind volop genieten. De mooiste nummers van deze cd zijn 'And I Know', 'Ge tting Into Something' en 'Another Living Day'. Het album bevat ook een nieu we versie van 'Ode To Boy', een track van het Yazoo-album 'You And Me Both'. Van 'Essex' werd het nummer 'Whis pering Your Name' op single uitgebracht, dat op verzoek van Allison Moyet door de Pet Shop Boys ge- remixt werd. De fans van Youp van 't Hek moeten 'm gewoon in de verzameling hebben. Daarmee doelen we dan op de cd 'Tunnel zonder vluchtstrook'. De opna mes voor deze cd zijn al op 16 en 17 mei 1987 in De Kleine Komedie in Am sterdam gemaakt, en door CNR onlangs in de handel gebracht. De cd bevat achttien stukken en heeft een totale tijdsduur van 56 minuten en 33 seconden. Van 't Hek schittert op de van hem bekende wijze op deze cd samen met zijn tegenspeler Onno Molen kamp. Aan het begin neemt Youp de Nouvelle Cuisine op de hak, ofwel de trend in de horeca om de klant zeer weinig eten voor te zetten in ruil voor een fikse rekening. Bij Van 't Hek altijd goed voor een aantal pijnlijke opmerkin gen richting betrokken branche (een bord dat vol gens hem vies was bleek het voorgerecht te bevat ten, onder een stolp wordt een gerecht gebracht, zo genaamd om het warm te houden, maar in werke lijkheid bedoeld om te voorkomen dat 't tussen de keuken en de tafel weg waait...). Maar ook zijn publiek krijgt er van langs. ik kan zeggen wat ziet Luister's u d'r goed uit. Nou dat is niet zo, tenminste ik heb zicht op dit plukje, en eh. (gelach). Ja, u heeft een spiegel thuis, voor mij is 't nieuw..." En z'n vrienden van vroeger, waar hij op bezoek is. Waarvan er een zo gezellig is, dat Van 't Hek over hem zegt: „...tu bes spertie verdwijnen er in 'm omdat 'ie zo'n dynami sche kantoorbaan heeft...". Of de AVRO. Waar je als lid zoveel hand doeken krijgt dat je niet meer hoeft te tanken... Kortom, scherpe opmer kingen genoeg om van te smullen. 'Elvis is back!' Nee, niet Elvis the Pelvis, maar Elvis Costello. Zijn baard is er af, zijn haren ouderwets gekortwiekt en de typische zwart bril is ook terug. Met zijn nieuwste album 'Brutal Youth', uitge bracht door Warner, is de rockster ook terug bij zijn oorspronkelijke muziek. Dat is niet helemaal onlo gisch, want op dit album wordt Costello voor het eerst sinds acht jaar weer begeleid door zijn voorma lige vaste muzikanten The Attractions, die zich echter niet in die hoedanigheid presenteren. Sinds Costel- lo's debuut in 1977, met het album 'My Aim Is True', heeft de zanger di verse verschillende albums gemaakt, waaronder bij voorbeeld een countryal bum. Na al deze muzikale omzwervingen is Costello met 'Brutal Youth' terug bij zijn roots, bij zijn typi sche rock- en roll geluid, waardoor hij ook zo be kend is geworden en waar door hij het predicaat 'De Nieuwe Elvis' kreeg opge speld. Voor Costello zijn zijn experimenten met di verse muziekstijlen de bron van enthousiasme voor 'Brutal Youth' ge weest. In een interview met muziekkrant Oor zegt hij letterlijk daarover „Als ik die experimentele din gen niet zou doen, zou ik het enthousiasme missen. Het is een soort artistieke bevrediging en het heeft een verfrissende uitwer king op elkaar". Brutal Youth is het zoveelste visi tekaartje van de muzikale kwaliteiten die Elvis Cos tello bezit en die hij weet om te zetten in een prach tig album, een nieuwe mijl paal op de artistieke weg van Costello. En waar deze weg ophoudt, weet nie mand, zelfs de hoofdrol speler zelf niet. 'Moods' is de titel van het album dat platenmaat schappij EVA/Ariola uit bracht. Daarop een goed geselecteerde verzameling van rustige nummers, van de hand van wereldbe roemde componisten, en uitgevoerd door de origi nele artiesten. Een greep uit de achttien tracks van dit album: Enigma met 'Return To Innocence', J ulee Cruise met het thema van de film 'Twin Peaks', Jan Hammer met 'Croc kett's Theme', Vangelis met 'Chariots Of Fire', Roxy Music met 'Tara' en Ennio Morricone met 'Chi Mai'. Kortom, een prima album waar je echt alle 78 minunten en 37 seconden van de speeltijd met genoe gen naar luistert. 'Moods Classical Dre ams' heet de cd van Arca de, waarop Ed Starink vijf tien nummers speelt waar onder 'Largo', 'Adagio', 'F"ur Elise' en 'Bolero'. Totale speelduur 61:43. Closer - Richenel. Rush - Counterparts. Album uitgebracht War ner op het Atlantic-label. Geproduceerd door Peter Collins en Rush. De cd bevat elf nummers, waar van de beste twee zonder meer 'Stick It Out' en 'Cold Fire' zijn. Binnen de kortste keren hadden de Canto Grego- riano uit het Spaanse Be nedictijner klooster uit Santo Domingo de Silos de wereld met hun Gregori aanse gezangen veroverd. In Spanje gingen er 350.000 exemplaren over de toonbank. Van deze .kerkgezangen gaat een overweldigende rust uit. De a capella liederen zor gen voor een uiterst aange naam weldadig warm bad van sereniteit. De dubbel- cd van EMI slaat alle re cords. De dubbele schijfjes zijn voor de leek echter te veel van het goede. Het weldadige effect zit er on der meer in dat lied num mer 1 eigenlijk zonder pro blemen doorloopt in het laatste nummer. En of dat nu over één schijfje gaat of over over twee, het voegt er voor de gemiddelde luis teraar niets aan toe. Maar de dubbel-cd wordt onge twijfeld een uniek exem plaar. De monniken raak ten zo van slag door alle publiciteit dat ze al hebben aangekondigd dat dit de eerste en tevens de laatste cd zal zijn. Het 'Aladdin Vloerspel' van Jumbo houdt kleine kinderen gegarandeerd zoet als ze er liggend op de vloer mee aan de slag gaan... Foto: jumbo Nederland Per speelronde zijn kinderen met het 'Aladdin Vloerspel' van Jumbo ongeveer dertig minuten 'onder de pannen', anders gezegd, dertig minuten even geen omkijken naar de kinderen. Het Aladdin Vloerspel bestaat uit een groot plastic vloerkleed van bijna een meter bij een meter. Met de speelstukken moeten de kinderen vanaf de start zo snel mogelijk de finish proberen te bereiken. Onderweg kunnen de spe lers op vakjes komen, waaraan een opdracht ge koppeld is. Op zo'n vakje komen kan betekenen dat de speler die aan zet is een kortere route mag nemen, twee plaatsen achteruit moet, of direct door mag gaan naar de Grot der Wonderen. Wie op de Wonderlamp komt, en al in het bezit is van een Wonderlamp, die mag een Geestkaart pakken, waar op een getal staat. Dat getal mag de speler vooruit gaan op het speelveld. Wie ech ter terecht komt op een Speel vakje met de afbeelding van Jafar de Slechterik, moet zijn Wonderlamp te- 'eggen in de Grot der Wonderen. Is het uiteinde lijk gelukt om op finish te komen (het paleis van de sultan), dan moet de speler de bovenste kaart van de stapel Sultankaarten pak ken. Op die kaart staat een getal. Dat getal moet ge gooid worden om het spel te kunnen winnen. De Super Soakers zijn moderne waterpistolen, voor zien van reservoirs die onder druk gezet worden, en die heel erg ver reiken. Foto: Otto Simon - Almelo De tijd dat kinderen met eenvoudige waterpistolen, gevuld met enkele deciliters munitie, op straat liepen en de buurt onveilig maakten is voorbij. De Larami Corp. ontwierp een flink arsenaal waterpistolen, voor Nederland geïmpor teerd door Otto Simon in Almelo, dat werkt op luchtdruk. Zo werkten de 'antieke' waterpistolen ook, maar die moesten per keer door de trekker over te halen van iets luchtdruk voorzien worden. De Super Soakers van de Larami Corp. zijn voorzien van kleine of grote waterreser voirs, die door te pompen onder druk worden gebracht. De Super Soaker 20 is bij voorbeeld een klein water pistool met een klein reser voir voor water. Door tus sen de schoten door snel te pompen blijft het reservoir onder druk, en kan ver schillende keren achter el kaar ongeveer zes meter ver geschoten worden. En kele slagen groter, en veel krachtiger is de Super Soa ker 50. Het veel grotere reservoir, met een inhoud van ongeveer een halve li ter, maakt langer vuren met water mogelijk. Ook de afstand die overbrugd kan worden is veel groter dan bij de Super Soaker 20, namelijk circa vijftien me ter. Daarnaast is de Super Soaker 50 voorzien van een handgreep aan de voorzij de, die snel heen en weer te bewegen is, waardoor snel en eenvoudig druk op het reservoir gehouden kan worden. Daarnaast is de Super Soaker voorzien van een veiligheidsmechanis me. Wordt teveel druk op het reservoir gezet, dan loopt het teveel aan druk weg. De Super Soaker 20 en 50 zijn bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar. Kin deren die er mee gaan spe len dienen wél gewezen te worden op enkele belang rijke spelregels. Nooit op het gezicht van anderen mikken, en nimmer schie ten op weggebruikers, die kunnen schrikken waar door ongelukken kunnen gebeuren. En de reservoirs alléén vullen met water. Dus nooit experimenteren met andere vloeistoffen! Nijntjes kamertje heet de kleurige puzzel van Ravensbur- »er, waarmee kinderen vanaf drie jaar heerlijk aan de slag tunnen. Dick Bruna maakte de tekening voor deze puzzel, die vijftien stukjes omvat. De tekening is niet inge wikkeld, waardoor de kin deren goed overzicht hou den over het geheel. Met de puzzel kunnen ze zich pri ma oefenen in het beoorde len vaa vormen die in el kaar passen. De puzzles- tukjes passen prima in el kaar, en de kinderen hebben geen last van hin derlijke schitteringen, want de puzzel is voorzien van een linnenstruktuur. Omdat kinderen nogal ruw met speelgoed om kunnen gaan is het van be lang dat de stukjes stevig zijn, wat bij deze puzzel beslist het geval is. De puz zel heeft een afmeting van circa 26 x 18 centimeter, en kan op bijna iedere tafel of tafeltje gelegd worden. De kwaliteit van de puzzel is zodanig dat deze het goed- keuringsmerk CE draagt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 9