Ontwlkkellngsvisie wordt vastgesteld Vj Wibel EERSTE BETALEN TWEEDE HALEN m SV Bat o start nieuwe cursussen voor handbalheren ©mmsV E M SPECIAAL OPTIEK M VEEN SPECIAAL OPTIEK Resultaten sv Holten LHC veel te Sterk PC Bergruitertjes succesvol in Markelo Motorrit in het Duitse MAC houdt clubcross Expositie Uitbreiding school in Dijkerhoek Toertocht klassieke motoren Boek van Candy Duller cadeau Voor een SPiJKERBROEK groot of klein moet je toch bij WIBELzijnH! BRAM'S PARIS Dames spijkerbroek 49.95 59.95 Heren spijkerbroek 59.95 100.00 Kinder spijkerbroek 39.95 Kuübroek 39.95 Korte spijkerbroek 29.95 Resultaten Blauw Wit diverse gerechten van de grill. TE MORSCHE VRIJDAG 13 MEI 1994 HO 11 De bestemmingsplannen Kom- Holten en Holten Kom-Noord vor men al 15 jaar het toetsingskader voor het gemeentebestuur voor de ontwikkelingen op het terrein van de ruimtelijke ordening in Holten. Ze spelen evenwel niet meer op alle punten in op de ontwikkelingen die zich nu voordoen. De raads commissie ruimtelijke ordening buigt zich daarom maandag 16 mei over de Ontwikkelingsvisie Hol ten-Kom. Op enkele lokaties in het dorp, direct grenzend aan de kom, zijn functies aanwezig die binnen kort verdwijnen of waarvan de functie binnenkort ter discussie komt te staan: voormalige SG De Marke en pc basisschool Het Kom pas, Dorpsschool, Rabobank, Ehag-terrein, Grindstaete, DiWa- complex. Met het oog daarop gaf de gemeente stedebouwkundig bureau Witpaard Partners in Zwol le opdracht een notitie Öntwikke lingsvisie Holten-Kom op te stel len. Daarin wordt op hoofdlijnen het toekomstig ruimtelijk beleid aangegeven ten aanzien van de kom en aangrenzende gebieden. Tevens wordt van een aantal loka ties aangegeven welk beleid moet worden gevoerd of reeds is ontwik keld in overeenstemming met de visie. De commissie zal eveneens advise ren over het raadsvoorstel inzake het voorbereidingsbesluit voor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Holten 1966. Dit in verband met het oprichten van een brandstoffenverkooppunt op de hoek Waagweg/Pannenbak- kersstraat dbor U-Vlees. De be staande tanks bij U-Vlees, Banz- bord en bij. Pannenbakkersstraat 14 worden daarmee vervangen. Volgens B en W bestaat er uit mi lieuhygiënisch oogpunt geen be zwaar tegen vestiging op een in dustrieterrein. Het is tevens in overeenstemming met het provin ciaal standpunt, dat handel in brand- en explosiegevaarlijke goe deren op een industrieterrein toe staat. Ten slotte wordt gesproken over het perceel Borkeldsweg 15. Eige naar H.W. Rietberg heeft alsnog verzocht om een woonbestem ming, daar hij onder meer 'omsin geld' is door permanente woonbe stemmingen. Op dit moment heeft het perceel een verblijfsrecreatieve bestemming. B en W stellen voor om afwijzend te beschikken, daar woonbestemming niet overeen komt met de uitgangspunten van het bestemmingsplan De Borkeld, herziening 1990 en dit bovendien een precedent schept voor in de zelfde hoek van het gebied gelegen zomerhuizen. Rietberg is inmid dels op de hoogte gesteld en heeft zijn verzoek eind maart mondeling toegelicht. B en W wijzen er op dat tijdens die hoorzitting geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aan gedragen die tot een ander stand punt leiden. De SV Bato blijft in beweging. In het nieuwe seizoen start de vereni ging met twee nieuwe afdelingen: Step Arobic en (terug van weg ge weest) Arobic. War Arobic precies inhoudt, is wel bekend. Step Aro bic is momenteel er 'in'. Met be hulp van een soort voetenbankje (met veerkracht eronder), waar aan de hand van muziek op en af wordt gestapt, kunnen allerlei oe feningen worden uitgevoerd. Zo wel de Arobic- als de Step Arobi- clessen worden gegeven door Han- ny Postel uit Zwiep. De Arobic- lessen worden op maandagavond gegeven in het gymlokaal aan de Vrijheidslaan en de Step Arobic op donderdagavond in de gymzaal aan de Tuinstraat. De tijden zijn op dit moment nog niet bekend. Bato-secretaresse Marietje Eggink laat weten dat deze zonder meer gepubliceerd worden in de Bato- klapper van het komend seizoen. Wie echter iets meer wil weten over deze nieuwe cursussen of zich wel licht al wil opgeven, kan zich nu reeds tot haar wenden. Mevrouw Eggink is telefonisch bereikbaar onder nummer 05483-62000 of 05700-82243. TXL DENTAL C0MB. Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen IS Tel. 05480-2 00 30 Gespecialiseerd in het vervaardigen van protheses Reparaties klaar ter wijl u wacht. Vraag vrij blijvend inlich tingen met splitje met rits of knoop 2 voor „heren" Wrangler - Cars - Bogard - Mc. Cloud Grotestraat 15, Markeló. Tel. 30 23. Bij aankoop van een complete bril of eerste paar contactlenzen met een minimumwaarde van 350 - geldt: E U mag gratis een montuur uitzoeken uit onze spediale collectie die bestaat uit meerdere modellen in leuke kleuren. Voor de sportievelingen hebben wij een aantal ijzersterke sportmonturen ingekocht. In het montuur komen enkelvoudige glazen in dezelfde sterkte als uw eerste bril, eventueel gekleurd als zonnebril. E E Onze „normale" collectie bestaat uit modieuze monturen voor iedere beurs met o.a. Mare O'Polo en de Amerikaanse Oliver Peoples monturen. Op contactlensgebied leveren wij vervangingssystemen per week, maand, half jaar of meerdere jaren in zachte of zuurstofdoorlatende harde contactlenzen (zes weken gratis proberen!) Graag tot ziens. (Aanbieding geldig t/m 21 mei). Jaap van Beek Haarstraat 38 - Rijssen - Tel. 05480-1 25 75 Oogmeetkundige en con tactlensspecialist (lid A.N.V.O.) resultaten sv holten.... Hoeve 2 - Holten 3. Zoals altijd begon Holten weer sterk aan de wedstrijd. De talrijke scoringsmogelijkheden leverden echter geen doelpunten op. Zelfs een straf schop was aan de teruggekeerde Tox niet besteed. Vervolgens sloeg de constante vorm van William weer toe. Zonder dat de Holten-spelers (en doelman) het door had den, lag de bal twee maal in het net(0-2). Geheel confuus vertrokken de spelers in de rust naar de kleedkamers. Na rust, waarin de geheel leeggespeelde Tox was gewis seld voor de frisse en energieke Wi'lco Bannink, stelde Holten orde op zaken. Hol ten vocht zich via twee prachtige goals van Harry naar 2-2. Toch was het Hoeve dat, hoewel onverdiend, toch nog de volle winst pakte, door in het eindsignaal de 3-2 te scoren. Rest ons nog te vermelden Tox veel succes te wensen bij zijn uitverkiezing voor Holten 7. Holten 6 - Omhoog 4 Ondanks het meespe len van de Holtense Heino, Hans Huzen, kon Holten al vlot op 1-0 komen door Snoek, die in 7e instantie scoorde. Alhoe wel Wim Bouwhuis uitviel kon Holten toch verder uitlopen naar 2-0 door jetje, dankzij Gerard die de keeper in de houdgreep hield. Dat het voor rust nog 2-1 werd, deed niets af aan het goede veldspel van Holten. Na rust ging Holten furieus op jacht naar de 3e goal, die dan ook al vlot viel door een prima kopbal van Gerard. Omhoog wist echter toen nog 3-2 te scoren. Het leek nog spannend te worden, maar dankzij uitste kend keeperswerk van Arjan, afbraakvoet bal van Rob-Jaap en de buitenspelval van Hank, kon Omhoog niet verder doordruk ken. Dat Snoek op onnavolgbare wijze de geblesseerde Jetje nog in staat stelde 4-2 in te tikken, was enkel nog voor de statistie ken. Met name door de goed vlaggende Jalving en het vlijmscherp ingooien van de Pette een verdiende zege. PH 11 - Holten 7. Dit keer was het de beurt aan Almelo om de vlag uit te hangen, want de Gaike-Dynamite-Tijgers streken neer op het Schelfhorst om aldaar hun kunsten te vertonen. Een als vanouds sterk spelende Tijger-crew had in PH een harde, maar ijzersterke tegenstander. In een van twee kanten goede wedstrijd was het toch PH dat met een geringe voorsprong ging rus ten. Met de mouwen omhoog en met Joh- ny Klein Teeselink voorop in de strijd (Rudi- aanse naamswisseling) kwam Holten de tweede helft nog langszij (een afstands schot van 40 meter van uitblinker Klein Teeselink). Maar ondanks goed spel van Holten bleven de twee punten toch in Al melo (Eindstand:4-2). Holten 8 - SOS 3 Holten 8 moest aantreden tegen het sterke SOS 3. Holten kwam slecht uit de startblokken; en moest toezien dat -SOS de leiding nam. Holten herstelde zich de tweede helft echter goed, met de twee A-spelers in de gelderen (Martijn Tiekink Zondag 15 mei houdt de Hamae een motorrit die grotendeels door Duitsland voert. Vanuit Harfsen is een route uitgestippeld die voorna melijk oVer landelijke wegen voert en dus veel natuurschoon belooft. Inschrijven is mogelijk tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij café-res taurant Buitenlust. De kosten be dragen f 10,00 (inclusief gratis kop je koffie). en Victor Stukker). Deze jongens waren een voorbeeld voor de rest en konden er ook niets aan doen dat Holten de wedstrijd verloor: 2-4. Enter 8 - Holten 9 Het negende wist na de slopende wedstrijd van vrijdag (3-3) niet volledig fit ten tonele te verschijnen en dat resulteerde in een zeer snelle reeks goals, waarvan de eerste echter eerst duidelijk achter de achterlijn was geweest. Hoewel de scheidrechter eerst duidelijk een gewo ne doeltrap gaf, werd deze daarna toch als goal gezien. Door het uitvallen van G.Huis ken met een knieblessure moest er doorge voetbald worden met 10 man (geen wis sels). Het enige wapenfeit was een bal die via binnenkant-lat weer uit de Enter-goal stuiterde. Voor de rest was het Enter wat de klok sloeg.De ruststand was dan ook 8-0. Na rust besloot Holten toch nog voetbal lend iets op te lossen, en zowaar wist Ep in een soort wanhoopsdaad zijn flitsende ac tie met een doelpunt af te sluiten. De Enter verdediging geloofde het echter wel, en er kwamen veel kansen voor Holten, die ech ter zeer zelfzuchtig om zeep werden gehol pen. Enter scoorde gestaag door. Jan Tui- tert benutte daarna een strafschop, die door Paul met veel inzet werd geforceerd. Tenslotte was het nog Paul die met een gelukje de bal meekreeg, en de derde tref fer boekte. Eindstand 13-3. Holten 11 - Nijverdal 4 Een vermoeid Hol ten 11 toonde een prima mentaliteit, on danks dat men van de vrijdagavond nog een zware wedstrijd in de benen had. De wedstrijd kenmerkte zich door elkaar snel afwisselende aanvallen. De sore werd door Nijverdal geopend (0-1). Henk Nikkels - scoorde echter 1-1 met een Vliegende kop bal Daarna nam Tonnie Wolfman een uit stekende vrije trap. en Holten ging met een 2-1 voorsprong de kleedkamers in. In de tweede helft was het weer Tonnie Wolf man die een uitgespeelde kans met onbe nut liet, en 3-1 scoorde. Hoewel Nijverdal de meeste kansen creeerde was het toch Holten dat zijn kansen beter afwerkte. Op het trainingscircuit De Imhof aan de Imhofsweg houdt MAC De Holterberg woensdagavond 18 mei weer een clubcross als training voor bromfietsen en motoren. MAC-leden kunnen zich vanaf 17.30 uur inschrijven. Een halfuur later starten de trainingen en rond 19.00 uur de wedstrijd. Er wordt gestreden in de klassen bromfiets, 80 cc, 125 cc, 250 cc, 500 cc en enduro. De volgende clubcrossen staan gepland op 22 juni, 6 juli en 27 juli. In de hal van het gemeentehuis is van 19 tot en met 31 mei de ten toonstelling 'Langs de wegen van Jan Jans' te bezichtigen. Jan Jans heeft in zijn tekeningen het Twent se landschap en bebouwing uit de jaren 1930-1950 vastgelegd. In het kader van de honderdste geboorte dag van deze architect is aan foto graaf Kees Oortwijn opdracht ge geven de situatie, zoals hij deze nu aantrof, fotografisch vast te leg gen. In de laatste uitwedstrijd van de veldompetitie moesten de hand ballers van de SV Holten een forse 22-8 nederlaag incasseren tegen LHC. Zonder een aantal vaste spe lers kwamen de rood-zwarten voor al in de eerste helft slecht voor de dag. Bij de rust stond het dan ook al 12-2. Vooral het gemis van Meino van Beek en Rik Dalhuisen in de opbouw, waren er de oorzaak van dat het allemaal niet zo vlot liep. In de tweede helft liep het weliswaar iets beter, maar meer dan acht tegendoelpunten zat er toch niet in. Scores: Richard Heerink 3; Erik Kraan 2; Ton Müller, Mark Wander Drent en Stefan Jansen 1. Dames 2 verloor in de regen van Swift. De glibberige bal kwam het spel niet ten goede. Via een 6-2 ruststand verloor Holten na een betere tweede helft met 8-4. Sco res: Diny Heijda 3; Annemarie Wijnberg 1. Ook het dames juniorenteam hield het niet droog, maar maakte het Haarle wel knap moeilijk. Na een 2- 2 ruststand bleef het gelijk op gaan, maar had Holten pech dat Haarle vlak voor tijd de beslissen de treffer liet aantekenen: 6-5. Jeugd Tegen Zwolle speelde Holten voor de rust lusteloos (3-3). Daarna werd er uit een ander vaatje getapt. Mede dankzij enkele goede reddin gen van de keepster en fraai opge zet aanvalsspel werd met 11-6 ge wonnen. Meisjes B schrok in de beginfase van WSV en stond dan ook onver wacht met 0-2 achter. Gaandeweg kwam Holten sterk terug en via een 4-3 voorsprong bij de rust werd het een 8-5 overwinning. De mini's speelden twee wedstrij den op Meermanskamp. Tegen Heeten werd met 1-6 verloren, maar de wedstrijd tegen SDOL werd keurig met 1-0 gewonnen. serveert in sfeervolle en eigentijdse stijl Uiteraard kunt u bij ons ook lekker a la carte eten. Dorpsstraat 15. Bathmen Tel. 05704-12 85 Openingstijden ma., wo., do., vrij., zat. en zo. van: 12.00-22.30 uur (Ruime parkeergelegenheid). APK-keuringsstation Autobedrijf tankstation OCCASIONS 0 Honda Civic 3-drs. 1,5i GT rood 74.000 km1987 Honda Civic 1.5i GL 3-drs. rood 134.000 km 1989 Honda Integra 1.5 Luxe 5-drs. blauw met. 142.000 km 1987 Honda Civic CRX 1.6i 16V DOHC 75.000 km lichtmetalen velgen 1987 9 Ope! Ascona 1.8 S 4-drs. LPG grijs met. 165.000 km 1987 9 Opel Kadett 1.3 S 5-drs. groen met1983 O Volvo 360 GLT 5-drs. rood 78.000 km1987 Toyota Corolla 1.3 GL 4-drs. 117.000 km 1986 0 Mitsubishi Galant 1.6 GLX 4-drs. 1985 Ook voor al uw reparaties, schades, banden accu's schokbrekers verlagingssets i lichtmetalen velgen sportluchtfilters sportuitlaten enz. Jutestraat 5 Rijssen Tel. 05480-1 63 98 Blauw Wit 2-Vroomshoopse Boys 3. Blauw Wit speelde de eerste helft lusteloos. De gasten uit Vroomshoop combineerden be ter en hadden een groot overwicht. Zij namen dan ook verdiend een voorsprong. Na de rust kwam Blauw Wit meer in het geheel voor, maar kreeg nauwelijks goede kansen. Vroomshoop had de wedstrijd al lang kunnen beslissen, maar faalde in de afwerking of vond de altijd attente Edwin Aaftink op de weg. Vlak voor tijd maakte Blauw Wit via Gerrit Norder toch nog ge lijk: 1-1. Sportclub Rijssen 2-Blauw Wit 2. Blauw Wit domineerde vanaf de aftrap en wilde duidelijk iets goed maken. Invaller Henk Aanstoot stond aan de basis van de eerste treffer. Hij soleerde langs vele Rijssense spelers en gaf na de keeper gepasseerd te zijn af aan de vrij staande Gert-Jan Har- bers: 0-1. Blauw Wit kreeg ook hierna mo gelijkheden, maar ook een vrij doel leverde geen treffer op. Vlak voor de rust leek Rijssen de gelijkmaker te scoren, maar de paal hielp Blauw Wit. Na de rust vervlakte de wedstrijd. Blauw Wit kreeg wel riante mogelijkheden, maar de koelbloedigheid was ver te zoeken. In de slotfase was Rijssen nog enkele malen gevaarlijk, maar Blauw Wit hield de verdediging goed op slot 0-1. Blauw Wit 3-DES 4. Een groot overwicht leverde Blauw Wit voor de rust maar één treffer op. Ook daarna kon de ploeg het enorme overwicht niet in treffers omzet ten. Vele kansen bleven onbenut, waar door de 1-0 op het bord bleef, in de tweede helft kwamen de Nijverdallers wel vaker voor het doel van Blauw Wit, maar telkens was de verdediging attent om de kleine voorsprong vast te houden. Blauw Wit 5-Kioosteihaar 5. Blauw Wit 5 begon vol zelfvertrouwen, maar moest al snel een doelpunt toestaan. Dit was het sein om de aanval te zoeken en via twee treffers van Jaap en één van Werner nam de thuisploeg een 3-1 voorsprong. Kloos terhaar bracht hierna de stand terug tot 3-2, waarna doelman André Aanstoot Blauw Wit uit een strafschop op 4-2 zette. Na de rust miste Blauw Wit vele kansen, maar Kloosterhaar had meer succes. Acht minu ten voor tijd bracht de ploeg de stand op 4- 4. In de slotfase was het opnieuw Werner Stam die met een mooie kopbal de eind stand op 5-4 bracht. Blauw Wit D2-GFC D2. Blauw Wit had er zin in en het Goorse doel werd direct onder vuur genomen. Jurrian bracht de stand op 1-0, Wilbert tekende voor de tweede treffer, maar ook Wout deed mee: 3-0. Keeper Richard was goed op dreef en hield zijn doel schoon. Gijsbrecht bracht de rust stand op 4-0. Daarna groeide Jurrian uit tot de man van de wedstrijd. Het verweer van GFC was gebroken. Jurrian bracht met zes treffer de 10-0 eindstand op het bord. De Zweef E2-Blauw Wit E2. Met goede combinaties zette De Zweef Blauw Wit onder druk. Via een snelle uitbraak kwam Blauw Wit toch op voorsprong. Keeper Arjan wist enkele goede reddingen te ver richten, maar kon uiteindelijk de gelijkma ker niet voorkomen. Uit een corner van Frank kopte Bror op de paal. Uit de volgen de aanval wist hij toch te scoren 1-2. Vanaf de aftrap maakte De Zweef weer gelijk 2-2. De tweede helft was voor Blauw Wit. Uit een hoge voorzet van Jeroen kopte Bror 2- 3 in. Ook nu kwam De Zweef sterk terug en scoorde 3-3. Het werd uiteindelijk de wed strijd van Bror, want hij maakte snel achter elkaar 3-4 en 3-5 en bracht Gert-Jan de eindstand op 3-6. SDOL F1-Blauw Wit F1. In de eerste helft leken de ploegen tegen elkaar opgewas sen. Door een gelukje kwam Blauw Wit op voorsprong uit een corner van Arian Vor- kink. Vroeg in de tweede helft kwamen de Luttenbergers op gelijke hoogte toen Blauw Wit slecht uitverdedigde. Hierna do mineerde Blauw Wit. Via een afstands schotvan Jasper Lahuis hoog in de boven hoek werd het 1-2. Leon Scheurwater bracht eveneens met een afstandsschot de stand op 1-3. Ook Harald Beldman pikte zijn doelpuntje mee. Blauw Wit kwam door Jasper Lahuis nog op 1-5 alvorens SDOL nog tegenscoorde. Blauw Wit F2-Spc. Rijssen F2. Voor de rust werd een keurige 2-0 voorsprong opge bouwd tegen een fysiek veel sterkere te genstander. Via een eigen doelpunt en via een treffer van uitblinker Ramazan Rama- zan werd het 2-0. Na de rust was het overwicht voor de Rijssense jongens. De gasten kwamen terug tot 2-2. Blauw Wit trok in de slotfase nog een keer ten aanval, maar de bal leek langs de verkeerde kant van de paal te rollen. Als een peil uit een boog schoot Ramazan Ramazan achter de bal aan en vlak voor de lijn hield hij de bal tegen. Het was toen niet moeilijk meer om de bal in het verlaten doel te schieten 3-2. Afgelopen zaterdag nam PC De Bergruitertjes deel aan het con cours te Marke' deze keer gingen veel prijzen richting Hol ten. Op het onderdeel springen klasse B werd Joanna Spakman met Saskia in de categorie C vierde ex aequo; Esther Lammers met Mark behaalde in de categorie D de tweede plaats en Henk Jan Markvoort met Sharim werd daar in derde. In de klasse L werd Mar jan Noteboom tweede met Amigo in de categorie C; Brenda Kappert werd met Aram eveneens tweede in de categorie D. Op het onderdeel dressuur klasse B deelden Jeanet Markvoort met Silvester en Inge Koster met Pluto de derde plaats in de categorie D. Henk Jan Markvoort werd met Sharim eerste in de categorie D; Daniël Sluiter met Blue Thunder vierde in de categorie C. Voor Da nielle v.d. Kaap was er met Wendy Als de leden van de raadscommis sies gemeentewerken, onderwijs en financiën het voorstel (schrifte lijk) onderschrijven en de gemeen teraad er vervolgens haar goed keuring aan hecht, wordt de Dijk- erhoekse school uitgebreid met een ruimte voor incidentele lessen (zoals remedial teaching). Ook een deel van het noodzakelijke buiten schilderwerk zal worden uitge voerd en de stortbakken in de toi letten vervangen. De (afgekeurde) geyser wordt vervangen. Het schil derwerk behoort tot het normale periodieke onderhoud. Dat de stortbakken vervangen worden heeft te maken met slijtage. In ver band met waterbesparende maat regelen is gekozen voor een wisa- stortbak, die voorzien is van een waterbesparende knop. De totale kosten bedragen 35.000 gulden. K in de categorie D een eerste plaats in de dresuur L2. Een (van de twee viertallen) van de Bergrui- teijes behaalde de eerste plaats bij de afdelingsdressuur klasse L. MAC De Holterberg houdt zondag 15 mei weer een toertocht voor klassieke motoren. De rit is circa 80 kilometer lang en voert de deel nemers door de omgeving van Hol ten. Halverwege wordt zoals altijd gepauzeerd op het parkeerterrein naast supermarkt Albert Heijn. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden daar geen oude trekkers tentoongesteld. De rit start om 11.00 uur bij het MAC-Stuurhuus, Beusebergerweg 37. Het inschrijf geld bedraagt 5 gulden zonder en 12,50 met herinnering. Beide inclu sief koffie en krentenwegge. Tijdens het jaarlijkse Fotofeest van 11 t/m 21 mei tracteert de foto branche haar klanten bij aankoop van f 25,00 aan produkten op een fotoboek over saxofoniste Candy Dulfer. In Holten doet Foto Video Ten Velde aan deze actie mee. Be halve het fotoboek ontvangen de klanten ook het magazine Beeld schoon Nederland met daarin veel foto tips en nieuwtjes, kortingsbon nen en speciale s

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 11