sport 3 agenda Oliebollencrossers door kou en sneeuw SC Markelo wint 15e Nacht van Blauw Wit Crossloop bij ZVV Blauw Wit Kerstspringen in Snorrewind Pupillenvoetbal opnieuw succes Twenhaarsveld wordt uitgebreid Uit buiten Holten WV Holten houdt veldtoertocht HOLTENS NIEUWSBLAD DONDERDAG 6 JANUARI 1994- Sportoin Hitten Giersbergen met Beau; 3. Marlies van Aalst met Fury; 4. Chan tal van Coeverden met Snorrewind; 5. Su san Koppejan met Lovely Lady en Janneke Scholten met Prison. Cat. B: 1. Mirjam Westerveld met Tido- la; 2. Jan van Schijndel met Foc- cus; 3. Maaike Westera metKatin- ka; 4. Alieke Kraayzank met Fury; 5. Carina de Leur met Boucanier. Cat. L: 1. Nanda Kraneveld met Leto; 2. Diana Seinen met Gallet; 3. Eef Oudenampsen met Whoopy; 4. Anja van den Berg met Gold; 5. Cindy Vosselman met Vaya con Dios. Cat.L: Hermien Bronsvoort met Esprit; 2. Rikus Bronsvoort met Fay co. De activiteitencommissie van Blauw Wit heeft zich weer gestort op de organisatie van de jaarlijkse crossloop. Traditiegetrouw wordt deze gehouden op de tweede zater dag in januari. Net als andere jaren staat de deelname alleen open voor leden en donateurs. De activi teit wordt gezien als een welkome aanvulling op het winterprogram- ma. In de ochtenduren starten de pupillen (10.00 uur). Op het mid daguur (12.00 uur) zijn de junioren aan de beurt. De senioren welke de 10 kilometer te lang vinden, kun nen op de vijf kilometer de oliebol len weglopen. Deze groep start om 14.00 uur. De spelers uit de eerste vier teams worden in ieder geval aan de start verwacht voor de tien kilometer. De start van de tien kilometer met als inzet de Genit Welink Bokaal is om 15.00 uur. Alle deelnemers worden verzocht om uiterlijk een half uur voor aanvang van hun loop het startnummer op te halen. De organisatie heeft het parcours uitgezet in de Beuseberg. De tijden welke het vorig jaar ge haald zijn hangen inmiddels weer op het publikatiebord en zijn voor verbetering vatbaar. De organisa tie wenst iedereen veel succes. Veel deelname was er vorige week aan het jaarlijkse Kerstspringcon cours in de binnenbak van manege Snorrewind. Volgens de jury waren de prestaties van hoog niveau, het geen onder meer tot uitdrukking kwam in de snelle tijden die gere den werden in de barrage. De jury bestond uit Ans Fraas en Frits Swart. In de middaguren konden de jongsten, die het springen in de ruitersport nog niet machtig zijn, zich bezighouden met allerlei spel letjes. Ook hier veel deelnemers die bereid waren te strijden om de hoogste eer. Uitslagen: B-jeugd: 1. Saskia Aan stoot met Snorrewind; 2. Tessa van Maandag 27 en dinsdag 28 decem ber hebben veel voetballertjes weer hun partijtjes gespeeld in het traditionele Kerstzaalvoetbal- tournooi in sporthal 't Mossink. Plankenkoorts of uitslapen was niet aan de sterren van de toe komst besteed. Op beide dagen was er bijzonder veel plezierig jeugdvoetbal te zien. Met aange paste spelregels werd het plezier alleen maar groter. Geen ingewik- Holten F1-Heeten F1 0-3 R.K.S.V. F1-Blauw Wit F1 1-2 R.K.S.V. F1 -Holten F1 1-1 Blauw Wit F1-Heeten F1 0-4 Heeten F1-R.K.S.V. F1 1-0 Blauw Wit F1-Holten F1 0-0 Holten F2-A.B.S. F1 0-0 Markvogels F1-Heeten F2 0-0 Heeten F2-A.B.S. F2 0-1 Holten F2-Markvogels F1 0-0 A.B.S. F1-Markvogels F1 0-3 Heeten F2-Holten F2 0-0 Holten E2-A.B.S. E2 0-4 Heeten E2-Markvogels E1 2-1 A.B.S. E2-Heeten E2 1-0 Holten E2-Markvogels E1 1-2 Heeten E2-Holten E2 0-2 Markvogels E1-A.B.S. E2 2-5 Holten D2-A.B.S. D2 2-0 Markvogels D2-R.K.S.V. D2 2-1 Holten D2-Markvogels D2 4-2 A.B.S. D2-R.K.S.V. D2 1-2 R.K.S.V. D2-Holten D2 2-3 Markvogels D2-A.B.S. D2 6-0 Markvogels D1-Heeten D2 2-0 R.K.S.V. D1-Blauw Wit D2 0-1 Heeten D2-R.K.S.V. D1 2-1 Blauw Wit D2-Markvogels D1 1-2 Markvogels D1 -R.K.S.V. D1 0-1 Blauw Wit D2-Heeten D2 3-0 kelde regels, maar je lekker uitle ven. Op maandag had Blauw Wit de organisatie in handen en op de dinsdag was de leiding in handen van de SV Holten. Aan het einde van de poulewedstrijden was er voor alle spelers iets te drinken en voor het winnende teams van elke poule was een beker beschikbaar. De uitslagen in de verschillende poules: Holten F3-A.B.S. F2 1-3 Heeten F3-Blauw Wit F2 0-1 A.B.S. F2-Heeten F3 1-0 Holten F3-Blauw Wit F2 0-6 Heeten F3-Holten F3 1-0 Blauw Wit F2-A.B.S. F2 0-0 Holten E1 -A.B.S. E1 2-0 Blauw Wit E1-Heeten E1 0-1 A.B.S. E1-Blauw Wit E1 1-4 Heeten E1-Holten E1 0-0 A.B.S. E1-Heeten E1 1-2 Blauw Wit E1-Holten E1 0-1 Holten E3-A.B.S. E3 2-1 Heeten E3-Blauw Wit E2 0-3 A.B.S. E3-Heeten E3 3-1 Blauw Wit E2-Holten E3 0-1 Holten E3-Heeten E3 2-0 Blauw Wit E2-A.B.S. E3 4-0 Holten D3-A.B.S. D3 0-1 Heeten D3-Blauw Wit D3 0-1 A.B.S. D3-Heeten D3 0-1 Blauw Wit D3-Holten D3 1-0 Holten D3-Heeten D3 0-0 Blauw Wit D3-A.B.S. D3 2-0 Holten D1-A.B.SD1 0-1 Heeten D1-Blauw Wit D1 0-0 A.B.S. D1-Heeten D1 4-0 Blauw Wit D1-Holten D1 1-2 A.B.S. D1-Blauw Wit D1.0-0 Holten D1-Heeten D1 1-0 Blauw Wit SENIOREN: dinsdag 11 janauri, 19.30 uur: Blauw Wit 1-Blauw Wit 2. ZAALVOETBAL: vrijdag 7 janua ri: 20.00 uur Enter 1-Blauw Wit 1 (vertrek 19.15 uur); maandag 10 januari, 22.00 uur: BWO 1-Blauw Wit 1 (vertrek 21.00 uur). Crossloop: pupillen 10.00 uur; ju nioren 12.00 uur; senioren 5 km 14.00 uur; senioren 10 km 15.00 uur. SV Holten Zaterdag 8 januari: pupillen, junio ren en senioren: geen programma Zondag 9 januari in sporthal 't Mossink: 9.00-10.00 uur, Holten; 8 10.00-11.00 uur, Holten 11; 11.00- 12.00 uur, Holten 9. Handbal Zaterdag 8 januari: MA uit tegen Apeldoorn '80 om 12.45 uur (ver trek 11.45 uur); MAB uit tegen Schalkhaar om 12.45 uur (vertrek 11.45 uur); JAB thuis tegen Avanti om 12.00 uur; welpen uit tegen Apeldoorn '80 om 12.00 uur (ver trek 11.00 uur); mini's toernooi thuis van 12.45 tot 14.30 uur. Zondag 9 januari: heren thuis !te- gen Swift '64 om 13.05 uur; dames 1 uit tegen V en K 2 om 15.35 uur (vertrek 14.30 uur); dames 2 thuis tegen CVO 2 om 12.00 uur; dames junioren B uit tegen Boerhof/Hee- ten om 19.10 uur (vertrek 18.30 uur). Bungalowpark Twenhaarsveld krij gt er over enige tijd tussen de 50 en 100 vakantiewoningen bij. Het terrein wordt daarvoor in zuidelij ke richting, richting Velddijk dus, uitgebreid. Na overleg over de plannen met onder meer provincie, WMO, Zuiveringsschap West- Overijssel en gemeente, staat het licht op groen voor de Haagse eige naar, verzekeringsmaatschappij Aegon. Ook de grondaankoop is voor elkaar. Volgens een woord voerder van Aegon is de termijn waarop de uitbreiding gestalte krijgt nog volstrekt onbekend. De gemeente is bereid om hèt bestem mingsplan in verband met de voor genomen uitbreiding aan te pas sen. B en W geven de voorkeur aan uitbreiding met vrijstaande huis jes, aansluitend op de huidige situ atie. Tot de mogelijkheden 'be hoort echter ook geschakelde va kantiewoningen in clusters. Zou het maximum van 100 bungalow worden gerealiseerd, dan is het niet uitgesloten dat bepaalde faci liteiten op het park, zoals het over dekte zwembad, moeten worden aangepast. Ook daarover is vol gens de Aegon-woordvoerder ech ter nog geen beslissing genomen. Jeroen van Merioijk biedt het publiek in de Lochemse Schouwburg op donderdag 13 januari een kijkje in de wereld van sponsoren. Alweer de 23ste editie van de Olie bollencross van de SV Holten werd afgelopen zondag gelopen op en rond sportpark Meermans- kamp. Ondanks de zeer zware weersomstandigheden, waarbij zelfs sneeuwval de deelnemers niet bespaard bleef, was de orga nisatie dik tevreden over de deel name. Deze lag niet ver onder het aantal van een kleine honderd veertig dat vorig jaar behaald werd. Onder de traditionele namen Pof fertjes, Appelflappen, Pannekoe ken, Roomsoezen, Bitterballen, Kreketten, Oliebollen en Krake lingen werd ook dit jaar weer fel gestreden om de eerste plaatsen binnen de verschillende groepen. Dit alles gebeurde op vier verschil lende afstanden: twee, vier, zes en tien kilometer. Op de 10 kilometer werd de over winning in de wacht gesleept door J an Wessels uit Markelo in een tijd van 40.04 minuten, vlak voor Mark Leeflang en Gerard Markvoort. Op dezelfde afstand werd bij de dames de overwinnig behaald door Joke Nijland die in een tijd van 50.42 minuten Dinie Pasman en Hanne- ke v.d. Spek voor wist te blijven. Jacob Pieffers veroverde vorig jaar definitief de wisselbeker op de twee kilometer. Hij zette dit jaar zijn zegereeks voort op de 4 kilome ter door in zijn leeftijdsklasse een knappe eerste plaats te behalen. Ook Sanne van de Spek maakte een succesvolle overstap van de twee naar de vier kilometer, zij was op deze afstand de sterkste 'vrou welijke Pannekoek'. Het op som mige plaatsen gladde circuit leid de de deelnemers ook dit jaar weer door de Holterberg, waarna nog een 'ererondje' moest worden afge legd rond het hoofdveld op De Meermanskamp. En als zij dit door de geleverde inspanningen nog niet waren, konden de lopers hier na warm worden in de kantine van het sportpark. Zoals ieder jaar was de gezelligheid bijna nog belangrij ker dan de wedstrijd op zich. Na een ondanks het slechte weer toch nog geslaagd loopevenement konden de volgende uitslagen wor den opgemaakt: Twee kilometer: Jongens 7 t/m 9 jaar: 1. Tien kilometer-winnaar JWessels (Foto Ten Velde) Jacco Karsten 8.12 min.; 2. Arturo Dalhui- sen 8.28 min.; 3. Jochem Koopman 8.57 min. Meisjes 7 t/m 9 jaar: 1. Nieske Nijland 10.13 min.; 2. Jolanda Karsten 11.11 min.; 3. Margien Rensen 11.13 min. Jongens 10t/m 12 jaar: 1. Rudi Jansen 7.17 min.; 2. Tom Marissink 7.35 min.; 3 Rien Rensen. Meisjes 10 t/m 12 jaar: 1 Jetske Markvoort 9.13 min.; 2. Marloes Eshuis 10.31 min.; 3. Anne Markvoort 11.22 min. Vier kilometer: Jongens 13 t/m 14 jaar: 1. Jacob Pieffers 17.36 min.; 2. Ramon Eshuis 17.53 min.; 3. Rob Woestenenk 19,30 min. Meisjes 13 t/m 14 jaar: 1. Sanne vd Spek 21.05 min.; 2. Bernadette Ongena 23.16 min.; 3. Esmeralda Udink 23.45 min. Heren 15 t/m 35 jaar: 1. Harmen Klein volop in actie op De Meermanskamp velderman 16.47 min.; 2, Bert Reilink 17.22 min.; 3. Erik Schippers 17.43 min. Dames v.a. 15 jaar: 1. Ginie Wessels 22.10 min. Heren v.a. 35 jaar: 1. Bennie Momberg 16.35 min.; 2. Gerrit Bannink 18.43 min.; 3. Arie Jansen 18.50 min. Zes kilometer: Heren v.a. 15 jaar: 1. Arno Knapen 24.40 min.; 2. Wilco vd Noort 24.42 min.; 3. Harold Ensink 25.42 min. Dames v.a. 15 jaar: 1. Hennie Markvoort 30.18 min.; 2. Johanna van Oorspronk 34.21 min.; 3. Ria Udink 34.25 min. Tien kilometer: Heren v.a. 15 jaar: 1. J.Wessels 40.04 min.; 2. Mark Leeflang 40.35 min.; 3. Gerard Markvoort 40.51 min. Dames v.a. 15 jaar: 1, Joke Nijland 50.42 min.; 2. Dinie Pasman 51.06 min.; 3. Han- neke vd Spek 52.24 min. Zondag 9 januari houdt de Wieler vereniging Holten één van de klas siekers van het winterseizoen: de Beemd- en Bergtoer. De zevende in successie. Vanwege de goede orga nisatie is de rit door de jaren heen uitgegroeid tot het grootste veld- toerevenement van Oost-Neder land. De Beemd- en Bergtoer staat bekend als een gevarieerde en pit tige veldtoertocht, waarin de hel lingen van Zuurberg, Beuseberg en Holterberg centraal staan. De rou te is circa 45 kilometer lang en vormt een uitdaging voor zowel doorgewinterde veldrijders als ook toerrijders. Door de uitgekiende opzet en het gekozen parkoers, bleek in voorgaande edities dat iedere deelnemers zelf de zwaarte van zijn of haar inspanning be paalt. Door het specifieke terrein De Nacht van Holten kon zich zoals gebruikelijk verheugen in aanzienlijke publieke belangstelling (Foto Ten Velde) In een zeer goed bezette sporthal 't Mossink had dinsdagavond de vijftiende Nacht van Blauw Wit plaats. Na een aarzelende start, vonden de spelers uiteindelijk het juiste ritme. Het resulteerde in twee schitterende halve finales en een zinderende finale, waarin Sportclub Markelo zegevierde. Aan het toernooi werd verder meegedaan door SV Holten, Enter Vooruit, SWN uit Nijverdal, Sportclub Rijssen, Hulzense Boys en GFC uit Goor. Het toernooi werd geleid door de scheidsrech ters André Leushuis, Dinand Oly- dam en Ben van Doorn. .j|i| Om 20.00 uur traden SWN en En ter Vooruit aan voor de eerste wed strijd van het tournooi. De tribu nes van 't Mossink zaten inmiddels goed gevuld, maar het publiek moest nog wachten op echt vuur werk. De wedstrijd eindigde in 0-0. Bij de wedstrijd Holten tegen Sportclub Rijssen zaten de tribu nes inmiddels vol. Ook deze wed strijd bracht niet direct spektakel. Holten was technisch beter, maar ging door een verdedigingsfout met 0-1 onderuit. Blauw Wit (BW) kwam daarop binnen de lijnen te gen het Goorse GFC. De Twente naren deden het beduidend beter en kwamen na een simpel uitge speelde aanval op 1-0. De 2-0 kwam op het bord na een prachtig hakje, waarna de bal van richting werd veranderd en BW-keeper Spijker kansloos liet. De aan het begin van het zaalseizoen ingrijpend gewij zigde regels brachten BW alsnog naast GFC. Dirk-Jan Beldman schoot 2-1 binnen, waarna Gerald Jansen profiteerde uit een vrije trap. Markelo speelde hierna een leuke wedstrijd tegen het ook goed spelende Hulzense Boys. In een gelijkopgaande strijd scoorde Mar kelo eenmaal. Voldoende voor winst. De wedstrijd Enter Vooruit tegen Rijssen was vrij hard, maar wel open. De score bleef toch 0-0. Tegen SWN had Holten de pun ten moeten pakken, maar enkele briljante acties van Erik Broek- maat leverden geen vervolg op. De confrontatie eindigde ten slotte in 3-3 gelijkspel. Hulzense Boys toon de hierna prima voetbal en ver sloeg GFC met maar liefst 4-1. Het doeltreffende spel, gecombineerd met prima techniek, zorgden voor een prachtig kijkspel. De spannen de wedstrijd tussen Markelo en BW met kansen aan beide kanten, gaf de laatste de winst met 1-0. Rijssen verspeelde hierna de laat ste kans tegen SWN: 0-1. In de eerste halve finale stonden Markelo en SWN tegenover el kaar. SWN nam de leiding via twee prachtig gescoorde doelpun ten. Markelo wist na verloop van tijd de wedstrijd meer onder con trole te krijgen. Han Scholte in 't Hoff was de grote man aan Marke- lose kant. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Hierin was Markelo iets vaardiger en trok met 5-3 de finale binnen. De tweede finale bracht BW tegenover Enter Vooruit. De thuisclub kwam met een snel doelpunt aan de leiding. Met drie prachtige reddingen hield doelman Spijker Enter Vooruit van scoren af. Via Wim ten Brinke profiteerde Enter Vooruit en maakte fraai gelijk: 1-1. Ook deze wedstrijd moest door strafschop pen worden beslist. BW won met 4- 2. De finale bracht Markelo en BW voor de tweede maal tegenover el kaar. Markelo strafte een fout in de opbouw bij BW snel en zeker af: 1-0. Via Gerald Meyerink werd het 1-1. Uit een vrije trap binnen het doel gebied nam Markelo opnieuw de leiding. Ook de finale moest met strafschoppen worden beslist. Pas na 20 strafschoppen bleek dat Mar kelo het doeltreffendst was. Zon der echt zware straffen te moeten uitdelen werd het toernooi beslo ten. De organisatie onder leiding van Berend Jan Bril en Herman Withaar reikte onder toeziend oog van voorzitter Gerhard Kolkman de prijzen uit aan de vier winnaars. Uitslagen: Enter Vooruit-SWN 0-0; Holten-Rijssen 0- 1; GFC-Blauw Wit 2-2; Markelo-Hulzense Boys 1-0; Enter Vooruit-Rijssen 0-0; SWN- Holten 1-0; Hulzense Boys-GFC4-1; Blauw Wit-Markelo 1-0; Holten-Enter Vooruit 1-2; Rijssen-SVVN 0-1; Markelo-GFC 2-1; Blauw Wit-Hulzense Boys 3-3; Markelo- SWN 2-2 (Markelo w.n.s. (5-3); Blauw Wit- Enter Vooruit 1-1 (Blauw Wit w.n.s. (4-2); Blauw Wit-Markelo 2-2 (Markelo w.n.s. (9- 10); kunnen ook mountainbikers hun eigen mogelijkheden en materiaal testen. De start van de Beemd- en Berg toer is 's ochtends tussen 9.00 en 10.00 uur bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg. Het inschrijf geld bedraagt 3 gulden voor leden van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). In verband met een dagverzekeringskaart betalen niet-leden 1,50 gulden extra. Na afloop van de rit is er douchegele genheid in de sporthal. Zowel on derweg als bij het eindpunt is het mogelijk de fiets schoon te spuiten. Gedurende de rit is bovendien een servicewagen op het parkoers aan wezig voor de pechvogels. Wie meer informatie wil over de Beemd- en Bergtoer kan bellen met Berend Bril, tel. 62360. Lochemse Schouwburg Zaterdag 8 januari heeft Flairck een try-out van de nieuwe theater- toernee 'Kamers'. Onder leiding van Erik Visser raken de excentrie ke leden van een wel heel onge woon kamerorkest in de war met een enorme hoeveelheid bestaan de en niet-bestaande blass-, snaar- en slagwerkinstrumenten. Voor donderdag 13 januari staat cabaretier Jeroen van Merwijk op het programma met 'Een Avro-lid is ook eeh mens', een programma waarin Van Merwijk een kijkje in de keuken van de sponsorwereld biedt. In de Grote Kerk in Lochem speelt het grootste amateurJsymfonie- orkest van Nederland, het VU-or- kest, op vrijdag 14 januari werken uit de symfonische literatuur van met name Richard Wagner en An ton Bruckner. Deventer Schouwburg Vanavond (donderdag 6 januari) verzorgt Forum Filharmonisch een Nieuwjaarsconcert met opera- en operettefragmenten en werken van de Strauss-familie. Vrijdag 7 januari is de voorstelling van Tineke Schouten uitverkocht. De groep 'Niet uit het raam' brengt snel, muzikaal, energiek en ook nog eens onverwacht cabaret op zaterdag 8 januari. Het koffieconcert op zondag 9 ja nuari wordt ingevuld door pianist Frank van de Laar die werken van Beethoven, Albeniz en Scriabin vertolkt. Woensdag 12 januari danst het Na tionale Ballet van Letland het klassieke ballet 'Don Quichotte'.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1994 | | pagina 7