Holtense sport plukt vruchten jeugdbeleid Van de Griendt de beste snelschaker Nieuw trainer contract SV Holten Vruchtbaar sportjaar '93 HOLTENS NIEUWSBLAD Receptie nieuwjaar Blauw Wit ffltss ÉÉuERElDKM« DONDERDAG 29 DECEMBER 1993 Je moest er in november snel bijzijn, maar de smalle ijzers konden toch even woreen ondergebonden op ijsbaan De Noordpool. In januari was er ook zo'n korte maar hevige vorstperiode zodat de schaatsliefhebbers in Holten dit jaar wel degelijk aan hun trekken kwamen. Met de triathlon en de Diepe Hel-Holterbergloop bouwde Holten afgelo penjaren een atletieknaam op. De editie '93 van de Holterbergloop trok weer tal van nationale en internationale lopers naar de flanken van de Sallandse heuvelrug. Het was Oost-Europa troef dit jaar. Winnaar Jan Kamler uit Tsjechië kreeg op het podium gezelschap van zijn landgenoot Jan Blaha die derde werd. De Tsjechische Dagmara Havückova won bij de vrouwen. De kwart-triathlon van Holten oogstte weer veel lof van deelnemers en publiek waaronder Klaas Wilting van het organisatiecomité van het NK Triathlon in Almere. De voetbalafdeling van de SV Holten zat afgelopen zomer even flink in de penarie toen de nieuw benoemde trainer Hans van de Berg uit Enschede na de eerste training alweer afhaakte. Hij bleek al een contract te hebben ondertekend bij de tweede selectie van Spc. Enschede. Wan de Berg was de plaatsvervanger van de wegeiis ziekte niet meer beschikbare Hennie Oolbekkink die oorspronkelijk was aangetrokken. Uiteindelijk bleek Alois Jesoirens uit Deventer de reddende engel. Hij tekende onlangs voor twee jaar bij. De jaarlijkse huldiging van clubkampioenen kreeg bij MAC De Holter- berg dit jaar een bijzonder tintje. Er konden namelijk ook twee wereld kampioenen in het zonnetje worden gezet. Patrick Isfordink en Erik Davids maakten bij het WK Enduro in Assen deel uit van het Junior- Trophy team dat met de gouden medaille ging strijken. De Zwem- en Poloclub Twenhaarsveld kreeg een nieuw en overenthousi ast bestuur. Onder leiding van voorzitter Gerrit van Coeverden werd de promotie van de zwem- en polosport energiek aangepakt. Dat deze vereniging zich vooral op de jeugd richt is niet zo verwonderlijk, het ledenbestand telt voornamelijk jongeren in de leeftijd van zes tot zestien jaar. Grootste handicap is uiteraard het ontbreken van een overdekt zwembad binnen de gemeentegrenzen, maar of die wens ooit nog in vervulling gaat? Het sportjaar 1993 was voor Holten weer een vruchtbaar jaar. Natuurlijk wat betreft de sportieve prestaties, maar ook wat betreft het aantal leden dat in georganiseerd verband lijf en leden fit houdt. Duidelijk is dat de trend naar meer individueel sporten zich voortzet. Een plaats als Holten biedt daarvoor ook volop gelegenheid met een keur aan clubs en over het alge meen accommodaties waar men trots op kan zijn. Daarin past de beslissing om het hoofdveld van Blauw Wit een fikse opknapbeurt te geven. Ook sporthal 't Mossink wordt grondig onderhanden genomen zodat ook de zaalsporters er weer naar volle tevredenheid terecht kunnen. Zwembad Twenhaarsveld werd dit jaar verblijd met twee spiksplinternieuwe duikplan- ken, die door het miserabele zomerweer overigens nog niet al te vaak beproefd konden worden. Dat Holten altijd goed heeft gein- naren Arno Knapen en Erwin Leu- vesteerd in de jeugd, blijkt uit de rink bij FC Twente hun afkomst resultaten die dit jaar geboekt wer- niet verloochenen), maar bij voor den. Weliswaar niet bij de plaatse- beeld weer wel bij de jeugd van lijke voetbalclubs (hoewel Holte- TTV OKIA die de Nederlandse ti tel voor zich opeiste. De handbalaf deling van de S V Holten werkt met succes binnen een eigen mini's en welpen-groep terwijl ook de scha kers van de SV sinds jaren weer met een jeugdteam in de Osbo- competitie uitkomen. Verder heeft de paardesport in Marieke Mulder en Marie-Elise Dollekamp grote ta lenten, terwijl de ZPC Twenhaars veld met nieuw elan de opleiding van jeugdig zwemtalent heeft aan gepakt. Voeg daarbij de vele jonge atleetjes die wekelijks de benen onder hun lijf weglopen en al die voetbalpupilletjes die ooit nog eens in het grote Ajax hopen te spelen en de toekomst van Holten op sportief gebied kan niet anders dan rooskleurig zijn. Voetbalscheidsrechter Dick Beldman zag zijn imponerende carrière in 1993 bekroond met een eervolle uitnodiging van de KNVB. Hij floot in zijn 719e wedstrijd de zaterdag-eersteklassers Kozakkenboys en Katwijk in de strijd om het algehele zaterdagkampioenschap van Nederland. Na een nek-aan-nek race won Ben van de Griendt het Holtense snel schaakkampioenschap. Hij had na negen ronden een half punt voor sprong op Dick van der Knaap. Hun onderlinge duel werd ook door Van der Griendt gewonnen, zodat van een terechte kampioen kan worden gesproken. Alleen Gerrit Luggenhorst was hem de baas. Titelverdediger Van der Knaap verloor niet alleen van de nieuwe kampioen, maar ook van Dinant van Beek. De einduitslag: 1. Ben van der Griendt (7,5); 2. Dick van der Knaap (7); 3. Henk van Beek (6); 4', Dinant van Beek (5,5); 5. Gerrit Luggenhorst (5,5); 6. Gerrit Ste vens (5,5); 7. Bertus van Beek (5); Cees Olij (4); 9. Theo van Linden- berg (4); 10/ Philip Eijzinga (4); 11. Han Romp (3,5); 12. Jan van Calcar (3); 13. Gerard van Calcar (2,5); 14! Ab Moddejonge (0). De schaakafdeling van de SV Holten is een van die vele verenigingen waar het aloude gezegde 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' in ere wordt gehouden. Met als grote inspirators Jan van Calcar en Dick van der Knaap wordt elk jaar weer een grote groep scholieren ingeurijd in de geheimen der schaakkunst. Na schooltijd krijgen de negen- tot twaalfjarigen de basisprincipes van deze edele denksport voorgeschoteld waarna ze hun 'opleiding' afronden met het pionnendiploma. Dat deze aanpak vruchten afwerpt, bewijst momenteel het jeugdteam van de schaakafdeling dat voor het eerst sinds lange tijd weer in de competitie uitkomt. Niét alleen valide sporters vinden in Holten volop gelegenheid hun favoriete sport te beoefenen, ook de minder-valide plaatsgenoten komen aan hun trekken. Een goed voorbeeld daarvan is de Stichting Paardrij den Gehandicapten die dankzij veel vrijwilligers er elke week weer in slaagt een aantal gehandicapte ruiters en amazones enkele aangename paardesportuurtjes te bezorgen. Thuisbasis is manege Snorrewind van de familie Bronsvoort. Wie in 1993 sportploeg van het jaar moest worden, was niet zo'n moeilijke keuze met een ploeg als OKIA bij de genomineerden. De sportman- en sportvrouwverkiezing leverden wat meer hoofdbrekens op voor de organise rende sportcommissie. Uiteindelijk kwamen triatleet Jan Metsemakers en amazone Marieke Mulder als winnaars uit de bus. een contractverlenging van twee jaar overeengekomen. Eén en an der houdt in dat Aloys voorlopig zeker tot en met juni 1996 voor de rood-zwarten actief blijft. Aloys Je- soirens kwam eind augustus in eer ste instantie voor één jaar in dienst bij de SV Holten, nadat Hennie Oolbekkink door ziekte van zijn contract moest afzien. Uit het feit dat beide partijen al zo snel daarna tot een langer durende overeen komst zijn overgegaan, blijkt dat sprake is van goed wederzijds ver trouwen. Het voetbalbestuur ziet de toe komst dan ook vol vertrouwen te gemoet. Met het beleidsplan in handen kan op basis van continui- tiet aan resultaat worden gewerkt: Met alle trainers zijn meerjarige contracten afgesloten, zodat er constructief, in teamverband, ge werkt kan worden. Of dit een kam pioenschap of promotie brengt, zal men in Holten moeten afwachten. Eén ding staat evenwel vast: op 8 februari 1996 bestaat de vereniging 75 jaar! Het voetbalbestuur van de SV Hol ten en hoofdtrainer Aloys Jesoi- rens uit Deventer zijn met elkaar De 'broertjes' Gerrie en Arnold Mühren deden met hun reizend voetbalcircus ook sportpark Meermanskamp aan waar de jeugd van de SV Holten leergierig naar de vele tips en trucs luisterde en keek. Hoewel de actieve loopbaan van de Volendamse voetbalbroers alweer enige tijd tot het verleden behoort, blijken ze nog wel degelijk aan te spreken bij de 'Cruyffjes en Gullitjes' van de toekomst. Blauw Wit houdt dinsdag 4 januari haar nieuwjaarsreceptie. Door de vaste invulling van het winterpro- gramma (op de tweede zaterdag van januari staat altijd de cross loop gepland) is deze keer gekozen voor een avond in de week. Dan is er gelegenheid om elkaar op een informele avond al het goede voor 1994 te wensen. Voorzitter Kolk man zal met de aanwezigen kort terugblikken op 1993. Ook kijkt hij vooruit naar wat 1994 gaat bren gen en misschien heeft hij net als vorig jaar weer een bijzonderheid in petto? Vanaf 20.30 uur is ieder een welkom in het clubgebouw op 't Vletgoor. De 'trots van de Langstraat' werd ze afgelopen jaar. Jeanet Brinks- maakte reclame voor het touwtrekken voor vrouwen met gouden plak ken op de wereldkampioenschappen in Wales en op de Wereldspelen in Den Haag. Uiteraard viel de Holtense eenmaal terug in de Beuseberg een groot huldebetoon ten deel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 9