Driekwart miljoen voor fase I van Lukensveld BEMI VERS „Ve fëtf&dottd „Ve Rof&dottd" Bazaar Welfare groot succes 1.29 1.89 8.95 1.98 2.49 _1_.29j 9.98 9.98 Jaaragenda Afscheid van marktmeester 1.98 2.49 0.49 0.49 1.25 1.69 1.15 1.77 1.49 2.99 1.19 Runder- stoof lapjes 7 QQ| 30 Clementine mandarijnen 2 ggj Verse boterham- i worst 6.98 12.49 5.00 5.98 7.98 5.98 8.98 8.98 5.98 Tweede plaats Twenhaarsveld Zo kunt u deze 5-delige set gratis krijgen Arend Baanstraat 20 te Rijssen Geldig van 1/12 t/m 4/12 30 Clementines 25 sinaasappels 4.98 Delicious Ananas Zuurkool Gesn. witte kool Gesn. prei Gek. bieten Avocado witlof kiio 2.98 Gele meloen groot 1.59 Bildtstar iowio 4.79 Herschi, sinas, pup-cola Fanta sinas of light VERSE VLEESWAREN OOK GESNEDEN KAAS Kipgrillworst -t Krustenbraten Slagersachterham 70 Hausmacher Rosbief Sellerysalade 1.98 1.69 Jonge W kaas kilo, 10.49 Pickwick theezakjes i Delmonte ananasschijven 4 en Top sinaasappelsap A Qö Slagroom An Van. yoghurt 1 7Q Brie qq Slagroomsoesjes cn Boerensoepgroente qq Slagroom 6.98 advocaattaart Brood Krentenwegge 7 Luikse wafels Unox rookworst Gember o eq Drop Veterdrop Moccona bak-of cakemeel n 70 20mtr Remiasaus 0.99 5h|,s,5?» Kaf.tr bami of Paoia 6onl,ons nasi mix 1.49 I 250 gram nu nn Nutricia chocomel nn 4 -n Bami- of nasi Bakkersroom Dixan nR 3 93 vatè6kil° Stooflapjes Speklapjes kilo 5.98 Gesn. rode of witte kool 500 gr. 0.59 D.E. koffie 500 gram 4.69 Boterham worst 100 gram 0.69 kiio 8.98 kiio 4.98 Malse hamlapjes k Kipkarbonade k 2 kilo voor 7.98 Gesn. wortels uien soogr 0.89 Snijworst 100 gr. 1.29 Gourmet- of fondueschotels Kalkoenfilet Schouderkarbonade g gg Gepaneerde o o© varkenssnitsels kho s.sfo Gehakt QR Dik bevleesde braadribben Braadworst Rundvlees of huzarensalade Rib- of haaskarbonade Hamrollade Pampa steak Hamlapjes Kuikenbouten Runderpoulet Uitslagen SV De Eendracht .CENTRAAL" Koopavonden Wereldwinkel U bent op zoek IHf/ naar een apart origineel kado? Idee voor een verjaardag? St. Nieolaas?... Kerst- of relatiegeschenk? DONDERDAG 2 DECEMBER 1993 HO l7 Op korte termijn wordt begonnen met fase I van het nieuwbouwplan Lukensveld. Dat houdt in dat het gedeelte tussen de Pastoriestraat, het Zandvoortspad en de aanslui ting op de Beusebergerweg (schuin tegenover supermarkt Meer- markt) bouwrijp wordt gemaakt. De eerste fase behelst ongeveer de helft van het totale bouwopper vlak. Voor een bedrag van f 593 duizend legt wegenbouwbedrijf Krekel Holten een riolering (tot in het per ceel) en een noodbestrating in het gebied. Daarbij wordt gebruik ge maakt van oude stenen uit de Dorpsstraat 'en de Larenseweg. Om eventuele wateroverlast tij dens de bouw zo beperkt mogelijk te houden, zal ook een overstort- kolkje in worden aangelegd. In het definitieve plan is ook een ontwa teringsverbinding met de Pasto riestraat opgenomen. De IJsselmij zorgt voor de levering en plaatsing van een oriënterende verlichting (vijftien lichtmasten) die later plaatsmaakt voor de defi nitieve. Dit komt de gemeente op een bedrag van f 18.750 te staan. Samen met rentelasten, de voorbe- reidings- en toezichtskosten en een post onvoorzien van ruim zestig duizend gulden komt het totaal benodigde krediet op f 715 dui zend. De commissie Gemeente werken had er geen problemen mee. Sporthal Verder ging de commissie una niem akkoord met een aantal repa raties en vernieuwingen in een aan de sporthal. Zo moeten tien stalen kozijnen en vier deuren in de natte cellen worden vernieuwd omdat ze aan de onderzijde zijn doorgeroest c.q. verrot, worden tegen de bin nenwanden van de zaalruimte houten plinten aangebracht en worden de ruige matten bij de toe gangsdeuren volgens plan vervan gen. Om regelmatig voorkomende verwondingen te voorkomen, wordt bovendien vloerbedekking aangebracht op de korte wanden achter de doelen. Paalman Tem pelman neemt het timmerwerk voor haar rekening terwijl het leve ren en aanbrengen van de ruige matten en de vloerbedekking door Schuppert Meubelen gebeurt. De benodigde f 22 duizend is in het investeringsschema voor dit jaar opgenomen. Op uitnodiging van ZPA Almelo nam Twenhaarsveld zaterdag deel aan een zwemwedstrijd met als in zet de Lemstra-beker. Deze beker is door de oud-trainer van ZPA beschikbaar gesteld om de zwem- sport te stimuleren. Het was Lem- stra zelf die de trofee na afloop uitreikte. De eerste prijs ging naar het organiserende ZPA (102 pun ten), Twenhaarsveld werd tweede (99V2 punten). Een klein verschil, omdat door ziekte van enkele deel nemers niet aan alle series kon worden deelgenomen. Heidelberg uit Bome behaalde met 91% pun ten de derde plaats. Vierde werden de Raaltese Oostdobbers (71 pun ten), vijfde VZPC uit Vriezenveen (70 punten). DECEMBER 10 december: Nachtvoetbaltoer nooi 11 december: receptie 40-jarige Chr. Ontsp. Club in De Kandelaar 15 december: volkskerstzang 20 december: raadsvergadering 30 december: Sylvester-markt op de Smidsbelt; Keunestatjesoamd Fienpreuvers JANUARI 1994 3 januari: nieuwjaarsbijeenkomst gemeentehuis 9 januari: Beemd- en Bergtoer wie lervereniging 22 januari: Prinsenbal in Het Bon te Paard 29 januari: Prinsenbal bij De Pop- pe FEBRUARI 2 februari: jaarvergadering sport- commissie in kantine Blauw Wit (uitreiking sportprijzen 1993) 5 februari: mindervaliden carna val 7 februari: Verkeersquiz zaal Vos man 11 t/m 15 februari: carnavalsweek end 25 februari: jubileumconcert en re ceptie hervormd kerkkoor MAART 2 maart: gemeenteraadsverkiezin gen JUNI 4 juni: Straatvoetbaltoemooi op sportpark 't Vletgoor 12 juni: Koetsenrit De Bergrijders JULI 8 juli: schoolfeest De Holterenk 23 juli: Triathlon 26 t/m 30 juli: dorpsfeest In het gemeentehuis nam afgelo pen vrijdag de heer Tempelman afscheid van zijn collega's. In de goed gevulde kantine van het Hol- tense gemeentehuis luisterde Tempelman naar vier sprekers, terwijl buiten de markt werd ge houden waar hij de laatste driejaar van zijn loopbaan gewerkt had als marktmeester. Tijdens de toespra ken mocht de oud-marktmeester diverse cadeaus in ontvangst ne men, waaronder de stuurknop van 'zijn' wegenschaaf. Na de sprekers namens de gemeen te was het woord aan Tempelman zelf. In zijn dankwoord dankte hij zijn collega's en de andere aanwe zigen, waarna onder het genot van een drankje en een hapje nog eens goede herinneringen konden wor den opgehaald. Zoals gebruikelijk was er veel interesse voor het rad van avontuur Foto Ten Velde) Bij aankoop van elke 10.- ontvangt u een zegel, gedurende de periode van 13 september t/m 31 december 1993, exclusief slijterij en tabaksartikelen. U plakt 25 zegels op uw spaarkaart. In ruil voor één volle spaarkaart kunt u deze 5-delige set aardewerk „Copenhagen", ver krijgen voor 9.95 In ruil voor twee volle spaarkaarten ont vangt u gratis een 5-delige set aardewerk „Copenhagen". Bijvoorbeeld: om 6 sets van 5 stuks GRATIS te krijgen, moet u 12 volle spaarkaarten inleveren. U kunt uw volle spaarkaarten inleveren tot 29 januari 1994. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. zoet en zonder pit 5xV2 kilo super VEILINGVERSE GROENTE EN uit het vat, 500 gram 500 gram 500 gram 500 gram FRUIT nooi 1.75 Kiwi's io stuks 1.98 1 '/2 liter Bij 2 flessen glas gratis V/z liter 2.25 150 gram I O 100 gram 2.49 I a9w 100 gram, van 2.25 nu I f «I 100 gram 100 gram, van 2.49 150 gram pak, nu I literblik 2.59 I «03 literpak, van 1.59 wivU ZUIVELKOELING vers, Itr. 1.79 I literpak, 1.99 I f «I 150 gram, 2.98 livO DIEPVRIES doos a 20, 4.69 OiDw doos, van 2.29 I van 9.98 BROOD alle soorten super 8.49 5 2 gratis nu 250 gram 3.29 potje 450 gram van 3.98 nu OiVW los 250 gram pot a 200 gram van 8.99 Koopmans pak 1.05 Uï I 3 I r3Q literpak 2.69 I «5151 I SI literblik 3.49 „Jjfp 100 gram van 1.49 vat a 6 kilo GRATIS THEEDOEK MAANDAG 6 DECEMBER kilo, mals en zeer mager 9.98 DINSDAG 7 DEC. TOT 5 UUR GEOPEND WAARDEBON bij inlevering in slagerij kilo magere, malse kilo 12.98 nu I i«fO| _ZONDER^BON 9.98_ WAARDEBON bij inlevering bij de kassa ^van 4.98 nu WAARDEBON bij inlevering bij de vleeswaren j 1200 gram, [van 1.98 nu 1 sausje p.p. 300 gram vlees kilo gem. mager, kilo üb«JO 2 kilo 3 kilo grof of fijn C QQ Q QQ lekker mager kilo 5102 kilo kilo nu kilo 9.98 kilo, super mals en mager 500 gram 7.49 kilo, super kwaliteit kilo 5.49 2 kilo 500 gram mager nu Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van woon- en zorgcentrum 'Diessenplas'waren er diverse acti viteiten. Zo werd vorige week in de recreatiezaal de tweejaarlijkse ba zaar van de afdeling Welfare van het Rode Kruis Holten gehouden. In zijn openingswoord dankte Rode Kruis-voorzitter J. Vroom Diessenplas-directeur B. Postma voor de goede samenwerking en overhandigde hem een cadeaubon in verband met de twintigste ver jaardag. In de inmiddels volge stroomde zaal heerste een gezelli ge drukte en er was een grote be langstelling voor alle tentoonge stelde werkstukken. De eigengebreide sokken, handgebor- duurde schorten, tafelkleden en andere zelfgemaakte artikelen vonden een gretige aftrek. Zoals ieder jaar waren ook nu het rad van avontuur, de oliebollen en de snert een grote bron van inkom sten. Alle organisatoren van deze goed geslaagde middag kunnen te vreden terugkijken alsook op de totaalopbrengst: 2600 gulden voor Welfare en 2400 gulden voor Dies- senplas. De verkoop van de Welfa re-artikelen is iedere vrijdagmid dag van 14.00-16.30 uur in het pand "Aanstoot" aan de Larenseweg. De uitslagen in de onderlinge com petitie van Schietvereniging De Eendracht waren als volgt: Geweer klasse A: 1. G. Koopman (158); 2. G.J. Schuppert (156); 3. E.J. Grootentraast (154); 4. G.J. van Aefst (151). Geweer klasse B: 1. B. Paalman (152); 2. D. Jansen (151); 3. J.A. Paalman (150); 4. J. Nijendijk (136); 5. J. Dejjk (119). Geweer klasse C: 1. G. Jansen (144); 2. M. Aanstoot (132); 3. B. Kappert (102). Pistool: 1. G.H. Paalman (172); 2. G.A. Haverslag (171); 3. A.J. Biele man (144). Vuurbuks: 1. E.J. Grootentraast (77); 2. D. Overmeen (74): 3. G. Jan- Stoelenvlechterij Wij vernieuwen rieten, biezen en rotan stoeten. 48-uur service, gratis halen en brengen. sen (73); 4. W. Leeftink (71,2 x 10); 5. A. Paalman (71, 1 x 10); 6. G.H. Paalman (68). In verband met de komende feest dagen houdt de Wereldwinkel naast de normale openingstijden extra koopavonden op 1,2,3 en 22 en 23 december, telkens van 19.00 tot 21.00 uur. Vrijdag 24 en 31 de cember sluit de winkel om 16.00 uur. De Wereldwinkel is er niet alleen voor koffie en thee uit de derde wereld, maar ook voor aller lei geschenkartikelen, zoals siera den, puzzels, kaarsen en kaarsen standaards, tassen, sjaals en speel goed. Ook wenskaarten worden verkocht. De Wereldwinkel is te vinden aan de Larenseweg 1. Dan weten wij een heel goed adres voor u. De Rozenbottel heeft namelijk een uitgebreid assortiment unieke kadootjes en... betaalbare prijzen! Ook bestaat de mogelijkheid om een mand etc. geheel naar eigen idee op te laten maken. „De Rozenbottel": net even anders! Hogepad 22c Rijssen Tel. 05480-1 85 38 (tegenover de ingang parkeergarage De Walgaarde)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 17