sports agenda Niet allen club- maar ook wereldkampioenen 199 e.- Holtenaren zien af in de Zevenheuvelen-loop DANGREMONDSD Mlntonette-knarren nemen leiding over Winst schakers in SBO-jeugdcompetitie Blauw Wit tegen De Esch Goede start Marie-Elise Dollekamp Puzzelrit M- Polodames weer op winst: 2-4 HOLTENS NIEUWSBLAD Enduro-rijders door MAC gehuldigd ATrust ATrusf Bergruitertjes HONDERDAb 2 DECEMBER 1991- li Na een 0-3 uitoverwinning op RAC hebben de 'krasse knarren' van Mintonette 2 de eerste plaats over genomen. Zonder Leo Thiele, Her man Scholten en Pim Gruiters kwam het aan op hard werken en concentratie. In de eerste set deed met name Wim Hartkamp van zich spreken met harde opslagen en be keken smashes. De snelle aanval van RAC kwam er niet uit. Daar door konden Harrie ten Wolthuis en Jos kamphuis in het midden zowel aanvallend als blokkeren veel punten scoren: 12-15. De tweede set leverde al snel een achterstand op omdat Aard Borg huis (licht) door de enkel ging. Toch hij, verbonden en wel door en kon na 8-2 de inhaalrace worden ingezet. Met lepe set-ups van Jan Voogt werd de aanval vaak vrijge- speeld resulterend in een 11-11 tus senstand. Met een geweldige red ding van de aangeslagen Borghuis en een vernietigende klap van Kamphuis werd het alsnog 13-15. In de derde set was de weerstand van RAC snel gebroken, mede door een goede servicereeks van Rob van Zoelen. Hoewel RAC nog even sterk terugkwam werd met 14-16 een belangrijke driesets over winning binnengehaald. Heren 2 kan voorlopig genieten van de weelde als koploper. Pas over drie weken staat, thuis tegen nummer twee HVC 2, de volgende wedstrijd op het programma. Dames I De dames van Mintonette verloren in Borne met 3-0 van Apollo 8. Griep deed het team de das om. Slechts twee speelsters waren echt fit. Marije Pegels en Karin Haupt- meijer vielen in en deden dit zeer verdienstelijk. Desondanks ver liep de eerste set niet naar wens, vooral niet met de passes. Het werd dan ook 15-4. Met tactisch spel ging het in de tweede set beter en kon men Apollo lang bijhouden. Wat slordigheden in de slotfase kostten toch de set: 15-12. Ook de derde set begon hoopvol. Er werd aanvallend gespeeld en met de opslag veel gescoord. Toch ging het weer mis. Misverstanden, opstellingsfouten en slordigheden zorgden voor 15-7 setvierlies en te leurstelling bij Mintonette. Sportsin Holten Blauw Wit ontvangt zaterdag De Esch uit Oldenzaal. Deze ploeg zal er alles aan gelegen zijn om Blauw Wit een nederlaag toe te brengen. In één van de eerste competitie wedstrijden verloor de ploeg des tijds thuis van Blauw Wit. De Hol- tense ploeg is nadien steeds beter gaan draaien, maar is al enkele weken niet meer in haar sterkste doen. Afgelopen zaterdag werd in een oefenpartij echter ruim van Klarenbeek gewonnen (7-2). Het scoren was vooral een probleem in de laatste wedstrijden. Misschien is dit vanaf heden verleden tijd en worden ook tegen De Esch de kan sen goed benut. De wedstrijd be gint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter E. Ro- sink. Voor het eerst sinds jaren speelt de Holtense schaakvereniging weer in de jeugdcompetitie van de SBO. De eerste wedstrijd werd meteen gewonnen met 2,5-1,5 van Rijssen. Van een leien dakje ging het echter niet. Binnen drie minuten verloor Merijn Ofiringa, mar twee minuten later was de balans weer in even wicht door een winstpartij van Roel Roele. Toen Bart Lubberdink de stand op 2-1 had gebracht, leek er geen vuiltje meer aan de lucht. Rein IJmker begon in tijdnood zo danig te knoeien dat hij na een toren-eindspel met zes tegen vier pionnen verloren kwam te staan. Toen zijn tegenstander in tijdnood kwam, sleepte hij er op vernuftige wijze toch nog een remise uit. De seniorenteams scoorden wissel vallig. Het tweede leed de eerste nederlaag tegen het sterke Drie- nerlo II (4-2). Gerrit Stevens bracht Holten nog wel op voorsprong, maar daarna namen de Enschede- se studenten het heft in handen. Tegenover verliespartijen van Theo van Lindenberg, Karl Heinz Leisten en Bertus van Beek stond slechts één overwinning van Eric Mondeel. De partij van Cees Olij stond op buigen of breken, het werd breken voor Holten. Het eerste team speelde in een wedstrijd vol wisselende kansen gelijk tegen de Goorse Schaakclub I: 4-4. Dick van der Knaap ver prutste zijn partij en Henk van Beek zag voor de zoveelste keer kans een potremisestelling te ver liezen. Ton van Oyen verloor even eens, terwijl Hans van Oyen en Joep Middelink tot remise kwa men. Ben van der Griendt daaren tegen won waardoor Goor met 4-2 voorkwam. Aangezien Dinant van Beek en Gerrit Luggenhorst de laatste partijen uit het vuur sleep ten, werd het toch nog 4-4. Interne competitie: Olij-Vander Knaap re mise; Ton van Oyen-Van de Griendt 1-0; Luggenhorst-Leisten 1-0; Middelink-Ber- tus van Beek 1-0; Ten Velde-Henkvan Beek 0-1Van Lindenberg-Dinant van Beek remi se; Schipper-Bosman 0-1Aanstoot-Mod- dejonge 1-0. Marie-Elise Dollekamp is met haar paard Attend de voorselectie voor de Nederlandse kampioenschap pen van de Nederlandse Vereni ging van Dressuur Ruiters uitste kend begonnen. In de eerste selec tiewedstrijd voor de finale tijdens de Indoor Brabant behaalde ze de eerste plaats in de klasse ZZ-Z met 193 punten. Dat gebeurde in Wy- chen waar de eerste wedstrijd voor de regio Noord werd gehouden. Blauw Wit SENIOREN: Blauw Wit-De Esch, 14.30 uur; BlauwWit2-Deto4,12.30 uur; Blauw Wit 3-SWN 5, 14.30 uur; ON 5-Blauw Wit 4, 12.45 uur (vertrek 11.45 uur); Blauw Wit 5- Den Ham 6,12.30 uur; Daarlerveen 5-Blauw Wit 6. 12.30 uur (vertrek 11.15 uur); DenHam7-BlauwWit7, 12.30 uur (vertrek 11.15). JUNIOREN: Wierden Bl-Blauw Wit BI, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); Blauw Wit Cl-Excelsior C3, 11.00 uur. ZAALVOETBAL: donderdag 2 de cember: Blauw Wit 2-Drienerlo 5, 22.00 uur. De kampioenen van MAC De Holterberg werden door voorzitter Jan Wansink in het zonnetje gezet. Foto Ten V H O Ite PI Velde. SENIOREN: Holten-ATC, 14.30 uur; Almelo 2-Holten 2, 11.00 uur (vertrek 09.45 uur); Holten 3-NEO 3, 10.00 uur; Holten 4-Luetor 4, 10.45 uur; MW 5-Holten 5, 10.45 uur (vertrek 09.30 uur); Holten 6- GFC 4.10.00 uur: SOS 5-Holten 7. 10.00 uur (vertrek 09.00 uur). Riet vogels 4-Holten 8, 09.00 uur (ver trek 07.45 uur); Wierden 5-Holten 9, 10.00 uur (vertrek 08.45 uur); Hol ten 11-Holten 10,10.00 uur; Holten 12-Haarle 9,09.00 uur; Rood Zwart 8-Holten 13, 09.00 uur (07.45 uur). JUNIOREN: Luctor Al-Holten Al, 14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Hol ten Bl-DES BI, 14.30 uur: Holten B2-ENC BI. 12.30 uur; Den Ham Cl-Holten Cl, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); Excelsior C4-Holten C2, 09.30 uur (vertrek 08.30 uur). Handbal Zaterdag 4 december: MA uit te gen Univé/Achilles om 10.00 uur (vertrek 09.00 uur); MB uit tegen Overwetering om 10.45 uur (ver trek 09.30 uur); Jb uit tegen Univé Achilles om 10.30 uur (vertrek 09.30 uur). Zondag 5 december: heren thuis tegen Univé Achilles 3 om 12.00 uur; dames 1 thuis tegen Klaren beek om 14.10 uur; dames 2 thuis tegen Leerkes/Haarle om 13.05 uur. De jaarlijkse huldiging van de clubkampioenen van MAC De Holterberg had dit keer een bij zonder tintje. Nadat MAC-voorzit- ter Jan Wansink de verenigings kampioenen voor het voetlicht had gehaald, was het woord aan endurospecialist Ep Krikkink die de eer had twee verse wereldkam pioenen te huldigen. Patrick Isfor- dink en Erik Davids maakten tij dens het WK Enduro in Assen deel uit van het Junior-Trophy team dat de wereldtitel voor zich opeis te. Het jaar 1993 was voor de motor sport een bijzonder jaar omdat in Assen de Olympiade van de motor sport, het WK enduro, werd verre den. Een evenement dat in 1984 voor het laatst in Nederlands was gehouden. Ook onder de bijna zes honderd leden van MAC De Hol terberg bevindt zich een aantal en thousiaste beoefenaren van deze tak van de motorsport. En hoe? De wereldtitel voor Patrick Isfordink en Erik Davids straalt ook op de Holtense motor- en automobiel club af. Daarnaast leverden Ri chard Pullen, Marco Elting, Gerrit Geerling, Gerrit Scheurs en Allen Davids een geweldige prestatie door bij het werldkampioenschap in de Drentse modder een ervolle positie te behalen. Clubkampioenen De 48ste verjaardag van MAC De Holterberg kon dus niet meer ka pot. Tijdens de feestavond in zaal Het Bonte Paard is een vast onder deel elk jaar weer de huldiging van de clubkampioenen in de verschil lende disciplines binnen de motor en automobielSport. Voor een goed gevulde zaal haaide voorzitter Jan Wansink de volgende clubkampi oenen naar voren: clubkampioen orienteringsritten klasse A: M.A. Veldhuis; clubkampioen oriente ringsritten klasse B: Henk Bodde; clubkampioen autocross Erwin kl: Bert Baltes; clubkampioen auto cross Erwin kl. dames: Jenny We vers; clubkampioen autocross kl. veteranen: Mannes Bouwhuis; clubkampioen motocross 80 cc: Rob Rensen; clubkampioen moto- cross 125 cc: Herben Miskotte; clubkampioen motocross 250 cc: Bertus Alberts; clubkampioen mo tocross 500 cc: Henk Bak; club kampioen motocross enduro: Dick Stam; clubkampioen bromfiets klasse: Rob Beumer; clubkampi oen toertochten: Berend van Surk- sum; clubkampioen vissen: Jan Willem Plekkenpol. Na de huldigingsceremonie was er ruimschoots de gelegenheid om op de klanken van het orkest Free Time een dansje te maken. Programma sporthal Programma voor de week van 4 december t/m 10 december. Zaterdag: 17.00-18.00 uur: Blauw Wit: 19.00-20.00 uur: Aanstoot; 20.00-21.00 uur: Beuseberg. Zondag: 12.00-15.00 uur: SV Holten handbal. Maandag: 16.30-18.30 uur: Hockey club Holten: 19.00-23.00 uur: BCH. Dinsdag: 16.30-17.30 uur: Minto nette (halve hal); 17.30-22.30 uur Mintonette; 22.30-23.30 uur: Blauw Wit. Woensdag: 19.00-22.30 uur: BCH; 22.30-23.30 uur: J. Wegstapel. Donderdag: 16.00-22.00 uur SV Holten handbal; 22.00-23.30 uur: SV Holten AU Stars. Vrijdag: 20.00-22.00 uur: Blauw Wit; 22.00-03.00 uur: mw. Keulen- Bos. Voor reserveringen van nog vrije uren in het genoemde weekeinde kan men zich vrijdag van 12.00- 22.00 uur rechtstreeks wenden tot de beheerder (sporthal, tel. 63180). Overige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. Welzijn, tel. 61666, tst. 722). Onder winterse weersomstandig heden hield MAC De Holterberg een circa 40 kilometer lange puz zelrit voor auto's en motoren rond Holten. Vijftien deelnemers vol tooiden de route met zoals altijd verschülende 'instinkers' en tijd- controles. Ditmaal ging het via de Beuseberg en de Holterbroek te rug naar het vertrekpunt bij 't Stuurhuus aan de Beuseberger- weg. De volgende rit is op Tweede Kerstdag. Dan wordt de gebruike lijke kerstpuzzelrit verreden. De uitslag: A-klasse: 1. H. Oolbekkink, Hol ten 169 strfp.; 2. G. Agterkamp, Holten 254 strfp.; 3. Veldhuis, Wijhe 263 strfp. B-klas se: 1 B. Rip, Hellendoorn 286 strfp 2. H. Bekkernens, Holten 293 strfp.; 3. Joh. van Bruggen, Holten 319 strfp.; 4 D J. Schooi en, Holten 347 strfp. Poedelprijs: B. Mark voort, Holten 550 strfp. VVVVV'VVV VN/ VVVS/VN/N/S/VN/V 'V'VN/ V" N/ V" V V" Trust 486sic Notebook Lichtgewicht notebook 170 Mb harddisk l Mb intern geheugen 3,5 inch 1.44 Mb diskdrive IBM Model 80 - 120Mb 80386DX processor Bigtower PS/2 uitvoering 4 Mb intern geheugen SVGA videokaart harde schijf 120 Mb Scsi PAKMEEPRIJS D'SKETTEB diskettes J0*3,5 HD PAKMEEPRIJS exclusief software -AUTHORIZED RESELLER «LASER OFFICIEEL DEALER RUSSEN Haarstraat 100, RAALTE Stationsstraat 2, EIBERGEN J.W Hagemanstraat 10 Trust 80486SLC/33 Minitower kast •4 Mb intern geheugen 170 MB harddisk 3,5 inch 1.44 Mb diskdrive SVGA videokaart 512 kb INKLUSIEF KLEURENMOfJITOR NOVELL AUTHORIZED RESELLER Uw standalone PC's in een netwerk. Wij adviseren, installeren en leiden u op! COMPUTERS - SOFTWARE - TELECOMMUNICATIE fax 22088 Donderdag koopavond fax 61133 Vrijdag koopavond lel. 05454 - 75757, fax 73275 Vrijdag koopavoi V- N/N/X/VV VN/N/ VVVN/VVVN/VVVVVN/VVVV Ruim zesduizend atleten trotseer den de bittere kou tijdens de Ze venheuvelen-loop in Nijmegen. Deze loop over vijftien kilometer over de heuvels ten zuiden van de Keizer Karei-stad telt mee voor het landelijke Pickwick Run Clas sics-circuit. Uit Holten hadden zich dertien atleten aangemeld. Eenmaal gestart was de kou snel vergeten. Egbert Veneklaas was de De dames van ZPC Twenhaars- veld moesten het in Zwolle opne men tegen medekoploper De Swol. Een moeilijke klus dus, temeer daar de Zwolse dames in het verel- den altijd sterk voor de dag kwa men. Dat bleek in het eerste kwart nogal mee te vallen. Na een snelle strafworp kwam Twenhaarsveld met 0-1 voor en uiteindelijk werd met een 1-3 voorsprong aan het tweede kwart begonnen. Daarin werd door beide teams sterk verde digd zodat het 1-3 bleef. In het derde kwart kwam De Swol terug tot 2-3maar in het laatste deel van de wedstrijd viel de beslissing door een mooie achterwaartse worp bij Twenhaarsveld waardoor het, mede door goed keeperswerk, een 2-4 overwinning werd voor de Hol- tensen. Brenda Kappert behaalde met Aram, tijdens een dressuurwed- strijd van PC De Hertruitertjes in Hellendoorn een eerste prijs in de klasse LI, cat. D met 132 punten. Marjan Noteboom was succesvol tijdens het indoorspringen van PC Heeten. Zij haalde met Amigo de tweede prijs in de klasse L, cat. C. snelste Holtenaar in 50.47 min. ter wijl ook Leo Marissink met een tijd van 58.50 min. ook goed presteer de. Marinus Baltus finishte in 1 uur 2.59 min. nipt voor Benny Mom- berg (1.03,13). Gerrit Stevens deed er 1.04.21 over en Wim Brinks was goed voor een tijd van 1.06,21. Op vallend presteerde ook Benny 'opa' Ophof. Ruim de vijf kruisjes gepasseerd en dan toch een tijd van 1.09.12 neerzetten. Ap Koet sier en Netty van Dijk liepen beide in 1.09.40, Jetty Stam en Joke Nij- land in 1.09,46. Marjet Marissink kwam na een botsing met een andere atleet niet meer in haar ritme (1.11,40) terwijl Diny Arfman in 1.18,45 de Holtense rij sloot. Overigens was elke Holte- naar het erover eens dat de eigen Diepe Hel-Holterbergloop toch heel wat zwaarder is. Ganzeloop In Gelselaar stond de Ganzeloop op het programma over tien Engel se mijlen (zestien kilometer) op het programma. Gerard Beldman werd daar achtste in 1.01,36 ge volgd door Chris Offringa (elfde in 1.02.28), Egbert Beldman (32 in 1.08.48), Gerard Markvoort (37e in 1.10.08), EefWessels(47ein 1.13,38), Linze Bos (58e in 1,18.20) en Harry Heuvelmans (59e in 1.18,21). Zondag 28 november staat in Mar- kelo de Herikerberg-loop op het programma. Dat is de tweede wed strijd van de Twentse crosscompe titie waarbij 's ochtends prestatie lopen worden geouden over 2,5-5- 10 en 15 kilometer. Op het moment dat u dit leest, is de ijspret waarschijnlijk alweer voorbij, maar in ieder geval heeft heel Holten er een paar dagen van kunnen genieten. Na de eerste verontrustende berichten was de vreugde onder de schaatsliefhebbers natuurlijk extra groot toen afgelopen zaterdag ijsbaan 'De Noordpool' toch nog zijn poorten opende. De ijspiste werd dan ook druk bereden door de schaatsliefhebbers. En voor hoelang het dan ook moge duren, iedereen kon in ieder geval weer even de ijzers onderbinden op echt Holtens natuurijs. Of Koning Winter dit jaar nog eens zal toeslaan is nog maar de vraag. Vooralsnog duiden de weers voorspellingen daar niet op. Foto Ten Velde.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 11