\6 Gastouderbureau SCW voorziet in behoefte 'Eigen zuivering' in buitengebied I SPAARFEEST Trefpunt een dag lang bioscoop Socuwe-cursus voor 'herintreedsters' bill's bar Automèielbedrijf Baltes imi STUKKER Huis verkopen? STUKKER TE MORSCHE MAC succesvol in zesdaagse Brandweer korps uitgebreid imkehardij o.g. taxaties van 25 oktober tot en met 29 oktober 1993 ÏÜ1 Dit jaar een SPECTACULAIRE MUNTMACHINE Lom binnen en tel nu zelf je spaargeld! Rabobank - Aangenaam Rabobank „Holten" B.A. woningen in diverse prijsklassen makelaardij o.g. taxaties markelo enkele dames jonge mensen m/v DONDERDAG 21 OKTOBER 1993 HO 7 T.T.L. DENTAL COMB 1 Vennekesgaarden 67 7462 EA Rijssen I Tel. 05480-2 00-30 Geiecialiseerdin het vervaardigen van potheses. FOaraties kar ter vraag vrij blijvend inlich Neem de moei;, rij even naar Holtenvoor ee prima auto. Nissan Mcra 1.0 D'. Nissan Stnny 1.3 4-s. Nissan Sinny 1.4 L5-drs. Nissan Suiny 5-drs.X 1.4 Nissan Suiny 1.4 LSport Nissan Sunny 1.6 SI 4-drs. Nissan Suiny 1.3 4-s Nissan Bltebird 2.0LX automaat Nissan Bliebird Sta)ncar LPG Nissan Maxima 3.0 versn. 1987/1989 Motorfktscn: Ho» Shadow „zeer m<t>r div. tra's BMW UOO 1988 1990 Nissan Suany Flor» 1600 LX Nissan Sumy Flor» diesel Nissan Sumy 1.6 5X 4-drs Nissan Suiny diesSLX Nissan Pr mcra l.cX LPG 4-drs Nissan Clerry dier Nissan Vinette diel dubbele cabine Overige nerken Fiat Ritno 60 L Fiat Un» 3-drs. Seat Ibi:a 1.2 GL- Ford Fèsta 1.3 L Volkswagen Golf800 cc LPG, Volksvegen Goliiesel Opel ladett 120< Opel ladett 120 Opel Vstra 1.4 3 rs Toyoa Cressida cyl Mercdes 300 tu>o autom Mazra 929 4-drs Chrylcr VoyageLPG aut 1991 1991 1985 1993 1985 1988 1990 1989 1987 1986 1988 1993 1984 1989 1983 1989 Larensewegf8, Holten, tel. 05483-6 16 25. Voor het eerst in de drie jaar van haar bestaan hield het Gastouder bureau (GOB) van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk een koffie-ochtend voor gastouders in De Boschkamp. Enerzijds voor het onderling contact tussen de gast ouders, anderzijds als gelegenheid om bepaalde zaken rond de oppas aan de orde te stellen. Het GOB bemiddelt en adviseert bij de op vang van kinderen van nul tot twaalf jaar, waarbij landelijke richtlijnen ten aanzien van de fi nanciële vergoeding worden aan gehouden. Coördinatrice Anneke Beekman liet weten dat de meeste gastouders aangaven uit ideëele overweging deel te nemen aan deze vorm van kinderopvang: „Zij hoe ven niet meer zo nodig te werken, en willen graag oppassen om ande ren die kans wel te bieden." De meeste gastouders gaven te ken nen dat er veel waardering is van de vraagouders. Noemenswaardi ge probelemen doen zich niet voor. Er bestaat veel overleg tussen de betrokken gast- en vraagouders. Mevrouw Beekman constateert dat de gastouders 'opvallend veel vrijheid' krijgen: „Zo worden kin deren bijvoorbeeld nogal eens meegenomen als er iets buiten Hol ten gedaan moet worden." Het GOB van de Stichting Socuwe starrte in 1990 met twee gastou ders en nog geen kinderen. Door de Een zuiveringssysteem dat geheel door de huishoudens zelf wordt uit gevoerd en waarbij gebruik wordt gemaakt van zogeheten 'helofy- tenfilters' (bijvoorbeeld bakken met zand, grint en rietplanten), eventueel in combinatie met een Compact Composteur. Dat is het voorstel van ecologisch adviseur drs. ing. H. Verkerk als alternatief op de door de gemeente voorgeno men drukriolering in het buitenge bied. Verkerk kwam met zijn plan tijdens de raadscommissie ge meentewerken over de begroting 1994. Hok bood aan een plan te maken voor de komende jaren, met daarin onder meer een experi ment op enkele lokaties. „Op grond daarvan kan daarna worden besloten," aldus de gedreven Hol- tenaar, die een nadere informatie bijeenkomst met dia's wil houden voor commissieleden en milieu deskundigen. Volgens Verkerk kunnen de zuive ringsproblemen in het buitenge bied met 'zijn' systeem tegen be trekkelijk lage kosten worden op gelost: „Niet alleen fecaliën en 'grijs water' kunnen zo worden ge zuiverd, maar ook het spoelwater van de melktanks. Hergebruik van het gezuiverde water is ook nog 'ns besparend en volgens Verkerk een voudig toe te passen. In de aanbie dingsbrief bij de begroting geven B en W aan dat een aantal studies is verricht naar de mogelijkheden tot aanleg van drukriolering in het buitengebied. Het betreft totaal zo'n 755 aansluitingen. „Voor de bewoners daar betekent die aanleg hoge aansluitkosten en een groei end bedrag aan rioolbelasting en reinigingsrecht," aldus Verkerk, die wees op positieve ervaringen met het systeem in projecten in binnen- en buitenland. De geschat te kosten van de drukriolering zijn zeker 13 miljoen gulden. Verkerk raamt zijn alternatieve plan op cir ca 7 miljoen gulden. publiciteit in de kranten, folders en ook en de mond-op-mond reclame kreeg het bureau echter steeds meer bekendheid. Inmiddels heeft het GOB een flink aantal gastou ders in de kaartenbak, het aantal geplaatste kinderen is zelfs nog groter. „Die vooruitgang stimu leert ons om steeds actief bezig te blijven," aldus mevrouw Beek man, die sinds enige tijd terzijde wordt gestaan door Corrie de Groot. In de loop der tijd is met alle gastouders een contact opge bouwd. De beide coördinatrices hopen daarmee een ruggesteun te zijn: „Wij hopen dan ook dat u altijd een beroep op ons zult doen als het nodig is." Het GOB heeft nog steeds behoefte aan nieuwe gastouders en vanzelfsprekend kunnen ook vraagouders zich mel den. De coördinatrices houden ie dere dinsdagochtend van 9 tot 10 uur en iedere donderdag van 13 tot 14 uur spreekuur in De Bosc hkamp. Daar zijn ze ook telefo nisch bereikbaar: 62755. Daar de bezetting van het brand weerkorps beneden de basisbezet ting van 32 kwam (28), heeft de gemeente de eisen ten aanzien van aanstelling versoepelt. Voorheen moesten de spuitgasten in de kom van Holten wonen, nu mag dat er ook buiten zijn. Die versoepelde eisen heeft tot gevolg gehad dat zich zes nieuwe brandwachten heb ben aangemeld. Allen moeten nog gekeurd worden. Met het zestal komt de organieke sterkte van het korps op 34 man. In de praktijk zal het er op neerkomen dat de dicht bij de kazerne wonende brand weermannen het eerst uitrukken, de rest op de volgende voertuigen. TE HUUR KANTOORRUIMTE Rijssen - Spinnerstraat 12 Luxe afgewerkte representatieve kantoorruimte bestaande uit entree, ont vangsthal met balie (16 m2) directiekamer (20 m2), twee kantoren resp. 25 m2 en 14 m2, kantine met pantry (20 m2) en archief. Totale vloerop pervlakte ca. 125 m2 Gehele ruimte v.v. vloerverwarming, airconditio ning en klimaatbeheersing. Direct te aanvaarden. Huurprijs n.o.Lk. OPSLAGRUIMTE Rijssen - Spoelerstraat 9 Overdekte opslagruimte gelegen op industrieterrein „De Mors". Goed bereikbaar en voor korte periode beschikbaar. Totale vloeroppervlakte 1.200 m2. Direct te aanvaarden. Huurprijs op aanvraag. Boomkamp 18-20, 7461 AX Rijssen Telefoon 05480-1 52 90 Voor iedere spaarder ligt er een cadeau klaar. Nieuwe spaarders zijn van harte welkom. Gaardenstraat 32 7451 CW Holten Wij zijn u graag van dienst. Door de aanhoudende vraag naar koopwoningen vragen wij in de verkoop: Neem vrijblijvend kontakt met ons op als u van plan bent uw woning te verkopen. Boomkamp 18-20, 7461 AX Rijssen J Telefoon 05480-1 52 90 APK-keuringsstation Autobedrijf tankstation OCCASIONS Honda Civic 1.3 luxe verlaagd Im-velgen, 3-drs., grijs met. 13.000 km1991 Honda Civic 1.5i GL 3-drs. rood 134.000 km1989 Honda Integra 1.5 luxe 5-drs. blauw met. 142.000 km1987 Honda Civic CRX 1.6i 16V DOHC rood 69.000 km lichtmetalen velgen1987 Opel Ascona 1.8 S 4-drs. grijs met. 165.000 km LPG1987 Volvo 360 GLT 5-drs. rood 78.000 km 1987 Toyota Corolla 1.3 GL 4-drs. 117.000 km1986 Mitsubishi Galant 1.6 GLX 4-drs. 121.000 km1985 Ook voor al uw reparaties, schades, banden, accu's, schokbrekers e.d. NIEUW!! Lichtmetalen velgen en verlagingssets Jutestraat 5 Rijssen Tel. 05480-1 63 98 MAC'er Gerrit Schreurs volop in actie (archief MAC De HoUerberg) Met het volbrengen van de 68ste Internationale Motorzesdaagse, die gehouden werd in de omgeving van Assen, klaarden zeven leden van MAC De Holterberg een lodd- zware klus. Erik Davids, Patrick Isfordink, Gerrit Schreurs, Ri chard Pullen,. Marco Eltink, Allan Davids en Bart van Veldhuizen wa ren het die de overvloedige regen en modder in het Drentse land trotseerden en hun inzet beloond zagen met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Door de zware regenval was het gehele parcours namelijk veranderd in een grote modderpoel. Per dag kregen de rij ders een route van zo'n 300 kilome ter voor de wielen. Met name de eerste dag zal de deelnemers lang heugen: de modder- en waterpar tijen die men toen tegenkwam, de den coureurs en motoren soms ge heel onder gaan. Het resultaat was dan ook dat na die eerste dag ruim de helft van de bijna 500 deelne mers door machinepech of tijdso verschrijding, officieel van de lijst kon worden afgevoerd. Door ingrij pen van de internationale jury werd dit echter voorkomen. Kwijt schelding van de tijdsoverschrij ding zorgde ervoor dat menigeen de tweede dag alsnog aan de start mocht verschijnen. Ook de vierde dag zal niet licht worden vergeten: een gestaag neerdalende regen leidde er toen toe dat het parcours vrijwel onbegaanbaar werd. Tijdens de zesdaagse strijden lan denteams vanuit de hele wereld om de hoogste eer. Erik Davids en Patrick Isfordink maakten deel uit van het Junior Trophy-team. Dit team gelukte het om na zes dagen die hoogste eer voor zich op te eisen en dus de wereldtitel in eigen land te houden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de MAC met een eigen clubteam zou deelne men. Vanwege blessures moesten twee teamleden echter op het laat ste moment verstek laten gaan. Zaterdag 30 oktober is 't Trefpunt in Espelo weer omgebouwd tot bio scoop. Dan houdt de Sploder super 8 Filmclub (Todabo en Johan Krie- ger) immers weer de jaarlijkse film dag. Er worden vaanf 14.00 uur drie films vertoond waarvan één recen te. De onderwerpen daarin varië ren van alledaags Sploos archief materiaal tot de meer bekende jaarlijkse activiteiten. Om twee uur 's middags wordt begonnen met een voorstelling voor ouderen, vooraf gegaan door een gratis kop je koffie. Daarna is er een optreden van conferencier H. J. Dijkman uit Laren. Deze 80-jarige entertainer is weliswaar gestopt met optredens, maar heeft voor Espelo nog één keer een uitzondering gemaakt, 's Avonds vanaf 20 uur staan de zelfde films op het programma. Tussen de films door en ook na afloop speelt de zespersoons for matie 'Zaand, Zeep en Zoda' Twentse 'volkorenmuziek, zijnde een mengelmoes van folk- en feest muziek doorspekt met rauwe Twentstalige teksten. De toegang tot de filmdag is gratis. Dat is mo gelijk doordat het Trefpunt-be stuur het gebouw ter beschikking stelt en de Normaal-commissie ga rant staat voor een deel van de onkosten. Speciaal voor vrouwen die (op nieuw) aan het arbeidsproces wil len deelnemen, heeft de Stichting voor Sociaal Werk de nieuwe cur sus 'Herintreedsters' in haar pak ket opgenomen (start 1 november). Op de arbeidsmarkt neemt de vraag naar (herintredende) vrou wen toe. Vrouwen dus, die voor kortere of langere tijd geen betaald werk hebben gehad. Tijdens de bij eenkomsten in de Boschkamp kunnen vrouwen zich oriënteren op de bestaande mogelijkheden en de te verwachten moeilijkheden. Zo kunnen zich vragen voordoen als 'heb ik voldoende opleiding', 'ben ik niet te oud voor een oplei ding of werk' en 'hoe combineer ik betaald werk met het gezin'. Ook is er gelegenheid om met betrekking tot betaald werk ervaringen uit te wisselen, eigen mogelijkheden en beperkingen te toetsen en vanzelf sprekend geeft cursusleidster Mar lijn van de Born ook informatie over opleidingen en cursussen in verband met de soms noodzakelij ke na- of omscholing. De cursus gaat uit van Vrouw en Werkwinkel en het Arbeidsbrueau in Deventer. Vrouw en Werkwinkel is een ad viesbureau voor vrouwen, dat on dersteuning en begeleiding biedt bij de keuze voor betaald werk, scholing en ondermerschap. Het arbeidsbureau helpt onder meer werkzoekende vrouwen aan een passende baan. De cursus 'Herin treedsters' begint maandagoch tend 1 november in De Boschkamp (9.30 tot 11.30 uur). Het gaat om totaal zes bijeenkomsten. De kos ten bedragen 45 gulden. Wie er meer over weten wil of zich wil aanmelden, kan zich wenden tot het Socuwe-kantoor in het dorps huis, tel. 62755. zoekt: voor de maandag- en woensdagochtenden nog voor schoonmaakwerkzaamheden. zoekt: enkele studerende en enthousiaste voor de zaterdagavonden in de discotheek. Info: 05476-12 88 (na 16.00 u.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 7