OKIA garandeert positieve toekomst Holterbergloop in teken vanHandicamp Vergeefse strijd BCH 1 tegen ZBC Roefeldag voor jeugd in Holten Wisselend succes zaalhandbalteams Brands kampioen De Bergruiters Lof op kampioensreceptie BW-zaalteam tegen SWN HOLTENS NIEUWSBLAD De Eendracht Wet Milieubeheer Spreekuur Burgemeester tot nader bericht ALLEEN NA TELEFONISCHE AFSPRAAK. DONDERDAG 21 OKTOBER 1993 - Het eerste team van de Badmin tonclub Holten speelde in Zwolle tegen ZBC 3. In het openingsduel speelde een half zieke Mark Roe- lofs een zware partij. Hij verloor de eerste game met 15-12, kwam in de tweede game iets terug 7-15 maar in de derde game werd Mark steeds beroerder: 15-12. De eerste dame van Holten, Berlinda Broek- mate, slaagde er als enige in om in drie games een winstpunt te beha len, want Martin Bakarbessy en Ina Peters verloren beiden in twee games. Met een achterstand van 3- 1 begonnen de heren aan de dub bel. Mark Roelofs was inmiddels weer wat opgeknapt. De eerste game verloren Mark en Martin, maar met 10-15 en 5-15 kwamen zij goed terug. In de eerste game van de damesdubbel gingen beide teams vrijwel gelijk op 17-16, de tweede ging met 10-15 naar Holten en in de derde waren de Holtense dames duidelijk sterker 4-15. De mix van Mark en Berlinda liep he lemaal niet, 15-7 en 15-4. Martin en Ina beter op elkaar ingespeeld, wonnen de eerste game met 8-15, maar in de tweede en derde moes ten zij zich met 15-12 en 18-14 toch gewonnen geven. Eindstand 5-3 voor ZBC. Blauw Wjt Zaterdag 23 oktober SENIOREN: Blauw Wit-Evers- berg, 14.30 uur; Blauw Wit 2-Dos '37 3,12.30 uur; Blauw Wit 3-Evers- berg 2, 14.30 uur; Excelsior 8- Blauw Wit 4, 12.45 uur (vertrek 11.45 uur); ON 10-Blauw Wit 5, 12.45 uur (vertrek 11.45 uur); Blauw Wit 6-Spc. Rijssen 6, 12.30 uur; Eversberg 3-Blauw Wit 7,14.30 uur (vertrek 13.30 uur). JUNIOREN: LuctorBl-BlauwWit Bl, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); Heracles Cl-Blauw Wit Cl, 14.30 uur (vertrek 13.30 uur); Blauw Wit Dl-Excelsior D2, 10.00 uur; Spc. Rijssen D2-Blauw Wit D2, 11.00 uur (vertrek 10.15 uur); Blauw Wit El-HaarleEl, lO.Ouur; Enter Voor uit E2-Blauw Wit E2,09.30 uur (ver trek 08.45 uur); Blauw Wit Fl- SDOL Fl, 11.00 uur; Blauw Wit F2- De Zweef F4,11.00 uur. ZAALVOETBAL: donderdag 21 oktober: 22.00 uur Blauw wit 1- SWN 1. Maandag 25 oktober: SWN 3- Blauw Wit 3, 21.00 uur (vertrek 20.15 uur). SV Holten SENIOREN: Reutum-Holten, 14.00 uur (vertrek 12.45 uur); Hol ten 2-De Zweef 3,10.00 uur; Hector 4-Holten 3,10.00 uur (vertrek 08.45 uur); Holten 4-NEO 6, 10.45 uur; Holten 5-Langeveen 2, 09.00 uur; Holten 6-Wierden 4, 10.00 uur; SDOL 3-Holten 7, 11.15 uur (ver trek 10.00 uur); Holten 8-Stevo 12, 09.00 uur; RKSV 3-Holten 9,10.00 uur (vertrek 09.00 uur); SOS 7-Hol- ten 10,10.00 uur (vertrek 09.00 uur); Holten 1 1-Omhoog 6,10.00 uur; En ter 10-Holten 12,09.00 uur (vertrek 08.00 uur); Tubantia 7-Holten 13, 09.00 uur (07.45 uur). JUNIOREN: Almelo Al-Holten Al, 14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Holten Bl-Omhoog Bl, 14.30 uur; TVC B2-Holten B2,12.45 uur (ver trek 11.30 uur); KOSC Cl-Holten Cl, 12.30 uur (vertrek 11.15 uur); Holten C2-Enter Vooruit C2,12.30 uur; Omhoog Dl-Holten Dl, 10.00 uur (vertrek 09.00 uur); Holten D2- Excelsior D4,11.00 uur; SDOL El- Holten El, 10.00 uur (vertrek 09.00 uur); DES E2-Holten E2, 09.30 uur (vertrek 08.45 uur); Holten E3-En- ter E3, 10.00 uur; Hulzense Boys Fl-Holten Fl, 10.00 uur (vertrek 09.00 uur); SWN F2-Holten F2, 09.15 uur (vertrek 08.30 uur); Hol ten F3-Enter F3,11.00 uur. Handbal Zaterdag 23 oktober: MA uit tegen DSC om 10.45 uur (vertrek 09.45 uur); MB thuis tegen Leerkes- /Haarle om 12.00 uur; JB thuis te gen Swift '64 om 12.45 uur; welpen toernooi in Apeldoorn om 15.30 uur (vertrek 14.30 uur). Zondag 24 oktober: heren uit tegen Raalte om 13.15 uur (vertrek 12.15 uur); dames 1 uit tegen KI aren- beek om 12.20 uur (vertrek 11.20 uur); dames 2 uit tegen Raalte 2 om 11.05 uur (vertrek 10.00 uur); da mes jun. B uit tegen Raalte 2 om 12.10 uur (vertrek 11.10 uur). Badminton Maandag 25 oktobér: Holten 3- ZBC 9; Holten 4-Deventer 5. Woensdag 27 oktober: Holten 2- Deventer 3. Sporthal Programma voor de week van 9 t/m 15 oktober. Zaterdag: 09.00-12.00 uur: BCH (halve hal); 12.00-13.00 uur: SV Hol ten handbal. Maandag: 19.00-23.00 uur: BCH. Dinsdag: 16.30-17.30 uur: Minto- nette (halve hal); 17.30-22.30 uur: Mintonette; 22.30-23.30 uur Blauw Wit. Woensdag: 19.00-22.30 uur BCH; 22.30-23.30 uur: J. Wegstapel. Donderdag: 16.00-22.00 uur: SV Holten handbal; 22.00-23.30 uur: SV Holten AH Stars. Vrijdag: 18.00-23.30 uur: Mintonet te. Voor reserveringen van nog vrije uren in het bovengenoemde week einde kan men zich a.s vrijdag van 12.00-22.00 uur rechtstreeks wen den tot de beheerder (sporthal, tel. 63180). Overige reserveringen uit sluitend via het gemeentehuis (afd. Welzijn, tel. 61666, toestel 722). Het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton houdt zaterdag de landelij ke Roefeldag. Die biedt kinderen van 6 tot en met 12 jaar de gelegen heid om de wereld om zich heen te ontekken. Zij willen immers weten wat zich in 'de grote mensen-we reld' afspeelt, waar hun vader of moeder werkt. Bedrijven en instel lingen in heel Nederland zetten op de Jantje Beton Roefeldag hun deuren open voor kinderen. Ook een aantal Holtense bedrijven werkt mee: Twentrac bv, Zonnes- tudio Hennie, Dierenartsenprak tijk Minnema, Tuincentrum Ter Hoeven, Autobedrijf Dries Willems en het Holtens Nieuwsblad. Vol gende week wordt een door de kin deren zelf afgenomen interview met een (bekende) Holtenaar ge publiceerd. Roefelen is een Vlaams woord dat het best omschreven In de onderlinge competitie van Schietvereniging De Eendracht waren er de volgende uitslagen. Geweer klasse A: E. Grootentraast 146. Klasse B: 1. W. Paalman (164); 2. D. Jansen (161); 3. J. Nijendijk (140). Klasse C: 1. G. Jansen (146); 2. D.J. Tiekink (124); 3. F. Hase (117). Pis toll: 1. H. Nekkers; 2. G.H. Paal man (162,4 x 10); 3. G.A. Haverslag (162). Vuurbuks: 1. G. Jansen (83); 2. H. Paalman (78); 3. A. Paalman (77). Sportoin Holten In de kantine van Blauw Wit moesten de kampioenen heel wat handen schudden (Foto Ten Veldi Volop felicitaties waren er vrij dagavond voor touwtrekvereni ging OKIA, dat het seizoen afsloot met een dubbel kampioenschap voor de jeugd: in de 450 kg klasse kampioen van het gewest oost van de Nederlandse Touwtrek Bond (NTB) en nationaal kampioen in de 560 kg klasse. Het grote enthou siasme bezorgde de jeugd vorig al de Johan Jansen Bokaal, de NTB- aanmoedigingsprijs. Nu dus de kroon op het werk van ook de begeleiders Albert Muller en Al- lard Wansink. „Met zo'n goede jeugd is een positieve toekomst voor de vereniging verzekerd!," aldus voorzitter Jan Schuchard van de sportcommissie. In de kantine van Blauw Wit gin gen de schijnwerpers ook op de senioren, met name het A-team in de 640 kg klasse: kampioen van het gewest oost en tweede op het Ne derlands kampioenschap (NK). Tijdens de kampioensreceptie moesten touwtrekkers en bestuur heel wat handen schudden van vertegenwoordigers van plaatselij ke verenigingen (onder wie zeifis ras 'Blauw-Wit-rivaal' Jan Mark voort en enkele andere rood-zwar- ten), de NTB, het gewest en vele anderen. Voorzitter Henk Schorf- haar wees op het lange seizoen dat OKIA achter de rug heeft. Met het oog op de in februari ge houden wereldkampioenschappen in Wales begonnen de indoor trai ningen al in november. Met enkele OKIA'ers in de gelederen werd de nationale jeugdselectie vijfde. Te rug in eigen land pakten de Holten se junioren de trainingen op voor de strijd om het oostelijk kam pioenschap (OK). Na zeven toer nooien was de winst al duidelijk, maar zelfs op de negende en laatste wedstrijddag wist de ploeg alle punten binnen te halen en daar mee het dagkampioenschap. Nog tijdens het OK werden ook vier wedstrijddagen om het NK afge werkt. Een competitie die tot op het allerlaaste moment spannend bleef. Tijdens de laatste trekbeurt had zowel Heure, Erichem als OKIA nog kans op winst. „Geluk kig trok onze jeugd aan het langste eind!," lachte Schorfhaar. In het OK gold bijna hetzelfde beeld voor het A-team in de 640 kg klasse. Op de laatste wedstrijddag had de ploeg echter nog vier punten no dig. Vastberaden wiepr het zestal zich in de strijd en wist eveneens dagkampioen te worden. Bij het NK werd de 640'ers tweede. Jan Poorterman (NTB) wees op de populariteit van het OKIA-trai- ningsveld onder veel touwtrek- kers. Diverse verenigingen hebben er afgelopen seizoen meegetraind. Die hebben leden verspreid over het land en kiezen daarvoor een centrale lokatie. „Ten eerste liggen we gunstig bij de Al en ten tweede zijn we ook nog 'ns een gezellige vereniging!," verzekerde Schorf haar, die van de NTB'er een bord kreeg ter herinnering aan het na tionaal kampioenschap van de jeugd. Gerrit Bollen (NTB) bena drukte het hoge niveau van het jeugd-touwtrekken bij OKIA: „Toch is het goed om te streven naar ook meer kracht bij andere verenigingen. Beter voor de con currentie." Trainer Harrie Her mans ten slotte, stak de loftrompet over zijn seniorenploeg: „Er was eenheid en aanzienlijke inzet. Ook toen we bij het NK na twee toer nooien nog op de vijfde plaats ston den, bleven de jongens zich inzet ten en trokken zich uiteindelijk naar een tweede plaats." Hermans volgde vorig jaar Henk Klaasses op. Ondanks het plezier en de goe de resultaten die hij met OKIA behaalde, stopt hij. Over zijn op volger is nog niets bekend. TiH OPENBARE KENNISGEVING INZAKE INGEDIENDE AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN E.D. 1. KAPVERGUNNING IS VERLEEND VOOR: - 1 berk bij Nagelhoutstraat 39; - 1 eik bij Hakkertsweg 9; - 1 lindeboom bij Geskesdijk 18a; - 4 berken en 3 wilgen bij Dikkesteensweg 2; - 1 den, 1 berk, 2 tamme kastanjes en 1 Amerikaanse eik bij Vianenweg 226b; - 1 lijsterbes bij Hoffesstraat 39; Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventue le mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroep schrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Ter inzagelegging beschikking. Burgemeester en wethouders van Holten hebben, onder voorwaar den, die de nadelige gevolgen van het milieu moeten voorkomen of zoveel als mogelijk is moeten beperken, op 11 oktober 1993 vergun ning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend aan: 1. Maatschap Dijkink, Tolweg 10 te Holten. tot een nieuwe, de gehele inrichting (rundveemelk- en fok- en varkensmestbedrijf annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 2. G. H. Vincent, Pasopsweg 1 te Holten. een nieuwe, de gehele inrichting (paardenhouderij annex opslag van dieselolie) omvattende vergunning. 3. Maatschap J. B. en E. Veneklaas, Doorfopendedijk 9 te Holten tot het veranderen van de gebezigde werkwijze van het rundvee- melk- en varkensfok- en mestbedrijf. 4. Maatschap Groteboer, Russendijk 4 te Holten een nieuwe, de gehele inrichting (rundveemelk- en varkensfok- bedrijf annex opslag van dieselolie en propaan) omvattende ver gunning. De beschikking en alle terzake zijnde stukken liggen gedurende één maand na de datum van terinzagelegging (vanaf 22 oktober 1993 tot 22 november 1993) op de gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, dagelijks van 9.00 tot 12.30, ter inzage gedurende de hierbo ven genoemde termijn. Beroep tegen de beschikking kan worden ingediend door: a. de aanvrager. b. de betrokken adviseurs. c. degenen, die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend. d. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State. Het moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage, binnen 1 maand na de datum van terinzagelegging. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeen komstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge noemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, wil de beschikking niet binnen een maand na de ter inzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking wordt pas van kracht als op dat verzoek door de Raad van State is kan worden als nieuwsgierig maken, snuffelen aan iets onbe kends en uitnodigen tot onder zoek. In Holten wordt de Roefeldag geor ganiseerd door de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk. Daar kunnen geïnteresseerde kinderen zich tot uiterlijk morgen tijdens kantooruren aanmelden, tel. 62755. Deelname aan de Roefeldag is gratis. De kinderen worden om 9.30 uur in het dorpshuis verwacht, om circa 12.30 uur zijn ze daar weer terug. De handbalafdeling van de SV Hol ten startte de zaalcompetitie met wisselend succes. Dames 1 begon in de derde klasse A met een uitste kende winst op V en K 2 dat welis waar zonder wissels aantrad, maar geen enkele vat kreeg op het spel van Holten. Bij de rust leidden de rood-zwarten al met 7-0. Ook daar na kreeg V en K nauwelijks kan sen. Holten won overtuigend met 16-1. Scores: Monique Plantinga, Op zaterdag 30 oktober wordt al weer de zesde Diepe Hel-Holter- bergloop gehouden. Evenals vorig jaar zal profwielrenner Rob Har- meling aan deze wedstrijd deelne men. Dit jaar zal hij starten in een T-shirt van Handicamp, om zo het goede doel achter deze organisatie Annemarie van de Maat 5; Wendy te steunen- Meerman 3; Wendy Wissink, Ju dith Tiekink, Kristel Meerman 1. Het Holtens-Nijverdalse loopeve nement lijkt elk jaar grootser te De heren gingen thuis kopje onder worden. Verwacht wordt dat op tegen Schalkhaar 2. Na een gelijk- zaterdag 30 oktober ongeveer opgaande eerste helft waarin de 1500 lopers aan de start verschij- gasten vlak voor de rust met 5-6 nen, ongeveer 250 meer dan vorig voorkwamen ging het daarna aan- jaar. Gelopen wordt op de afstan- zienhjk minder. In het begin van de den van 2, 5 en ÏO Engelse mfjlen Huub Brands jr. is de nieuwe club kampioen van de landelijke rijver- eniging De Bergruiters geworden. Op het paardesportterrein op De Borkeld startten de wedstrijden met het onderdeel dressuur. Iedere ruiter/amazone moets tweemaal een proef rijden, die beoordeeld werd door verschillende juryleden. Ook vijf recreanten deden mee. Zij startten enkel in de dressuur en niet voor het onderdeel springen. Essentieel voor meedinging naar de titel. Het springen in de midda guren bevatte een klassiek en pro gressief parcours. Uitslag: Clubkampioenschap: 1. Huub Brands; 2. Arjen Kraayen- zank; 3. Robert Spenkelink; 4. Erna Bronsvoort; 5. Gerrit-Jan Meijer. Dressuurkampioen: 1. Huub Brands; 2. Joyce Kraayen- zank; 3. Arjen Kraayenzank; 4. Er- win Rietberg; 5. Erna Bronsvoort. Springkampioen: 1. Robert Spen kelink; 2. Arjen Kraayenzank; 3. Gerrit-Jan Mefjer; 4. Huub Brands; 5. Willy van Coeverden. Recrean- tendressuur: 1. Astrid Dijkgraaf; 2. Alieke Kraayenzank; 3. Mirjan Westerveld; 4. Ed Kranenveld; 5. Esther Lammers. tweede helft kreeg Holten een aan tal tijdstraffen waardoor Schalk haar naar 6-12 kon uitlopen. In de slotfase zag Holten geen kans meer daar nog iets aan te doen: 11-19. Scores Meino van Beek 3; Vincent ten Zijthof, Ton Muller 2; Erwin Konijnenberg, Mark Wander Drent, Rob Vos en Rik Dalhuisen 1. Dames 2 boekte ook een keurige overwinning. Thuis tegen WSV '38 ging het voor de rust gelijk op (5-4). maar bouwde Holten de voor sprong daarna goed uit Vooral Ineke Leeftink had succes met af standsschoten. Holten won dan ook met 15-9. Dames junioren B kwam duidelijk te kort tegen Zwolle. De gasten waren fysiek sterker. Via een 0-6 ruststand werd het 2-11. Jeugd bij de jeugd kwam alleen meisjes B in het veld. Thuis tegen Overwete- ring werd het een keurige 9-2 over winning. en uiteraard vormt de Holterberg daarvoor het fraaie decor. Dit jaar doen waarschijnlijk ook vijf wheelers (atleten in een rol stoel) mee. Zij starten enige tijd voor de rest van het deelnemers veld. Minder-validen, zoals deze deelnemers, maarb ook valide mensen hebben al enkele jaren veel baat bij de stichting Handi camp. Het t-shirt met de kreet Handicamp Overijssel, drempel loos vakantieplezier' van Harme- ling is dan ook bedoeld om deze stichting te steunen. Harmeling heeft zelf op het gebied van blessu res al veel meegemaakt: „De lijn tussen valide en invalide is maar heel dun, aldus de Nijverdalse wie- Iercrack. Of de winnaar van vorig jaar, Geta- nek Tessema, zal starten is onze ker, maar de verwachting is van wel. Zeker is dat twee Tjechen aan de start zullen verschijnen en een Moskoviet die stuk voor stuk heb ben bewezen dat ze hard kunnen lopen. Onze plaatsgenoot Egbert Veneklaas zal proberen zijn prima De start van de Diepe Hel-Holterbergloop is dit jaar weer in Holten. prestatie van vorig jaar te evena ren of misschien zelfs te verbete- Hoofdsponsor van dit jaar is de ABN/AMRO bank uit Holten en Nijverdal. Directeur Hospers van ABN/AMRO Nijverdal zal tevens deelnemen aan de ÏO mijl-wed strijd. Op de dag van de wedstrijd kan nog worden ingeschreven op sport park Meermanskamp in Holten. De start en finish zullen dit jaar dan ook aan de Holtense kant van de 'Reuzeheuvel' plaatsvinden. Voor voorinschrijving kan men te recht bij Foto Mulder en Henri ten Brinke van de afdeling atletiek van de SV Holten. Vanavond speelt het zaalteam van Blauw Wit in 't Mossink tegen SWN uit Nijverdal. BlauwWit dat met vier punten uit drie wedstrij den een gedeelde tweede plaats achter koploper Excelsior inneemt is alleen bij winst gebaat. Als de ploeg de kansen deze keer beter benut en de concentratie ook in het verloop van de wedstrijd weet vast te houden, dan moet het mo gelijk zijn om de punten thuis te houden. De wedstrijd begint om 22 uur en staat onder leiding van R. de Visser.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5